TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP
A
V
(m2) (m3) Podlaha
Název
Č.m.
12170
12600
8625
2950
POZN.14
C12
120x120
POZN.9
na hranu zpevněného chodníku dle potřeby osadit odvodňovací žlab (s pochozím roštem) - viz.ZTI
POZN.15
120x120
K1
K12
T2b
2305
)
1050
1000
900
1325
1.04
170
125
2200
1a E
1775
650
C1b
C5
425
P1
600
C4
C7
1000
P
d1
1025
300
450
500
900
2100
450
270 300
450
i2
1775
2800
900
2445
1050
C5
125
700
1970
1400
HVT+MVT
1200
1970
POZN.5
2200
450
2
)
475
T1
K1
o7
170
4075
K12
3425
D
MYČKA
6,64
15,87 kamenná dlažba
6,64
15,87
Pozn. 1 - práh vstupních dveří řešit z desky KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR tl.12,5mm + obložit mrazuvzdornou keramickou dlažbou do tmelu - typ dlažby
upřesní investor, doplnit o sokl z dlažby výšky min. 100mm
Pozn. 2 - posuvné dveře do stavebního pouzdra - typ JAP 700 STANDARD pro SDK příčku tl.125mm, posuvné dveře 1200x1970mm, křídlo tl.max.70mm,
celkový rozměr pouzdra 2535x2060mm
Pozn. 3 - svislý odpad vnitřní kanalizace zakrýt SDK zákrytem z GKFi tl.15mm
Pozn. 4 - nika pro osazení podlahového rozdělovače ÚT - skříň rozdělovače 465x690-830x110mm, otvor zvětšit o 25mm na 490x710-850mm, otvor spodní
hranou cca.150mm od podlahy, dvířka směrem do technické místnosti
Pozn. 5 - snížený SDK záklop z GKF tl.15mm pro zakrytí nosného průvlaku stropu provést dle návrhu kuchyňské linky, předpoklad je provedení záklopu v úrovni
spodní hrany průvlaku
Pozn. 6 - snížený SDK záklop z GKF tl.15mm pro zakrytí rozvodu VZT je navržen šířky 600mm dle předpokládané hloubky šatní skříně. Min.požadované šířka
zákrytu je 400mm
Pozn. 7 - šikmý podhled pod schody, konstrukce z CD 60/27 kotvená přes UD profil do konstrukce bočního zákrytu, záklop podhledu SDK 12,5mm, boční zákryt
prostoru schodiště řešen jako svěšená příčka tl.75mm - SDK 12,5mm na CW50
Pozn. 8 - vstup doplnit o vyrovnávací schodový stupeň výšky 175mm (součást řešení zpevněné plochy chodníku s hlavní výškovou úrovní -0,350 v návaznosti na
objekt RD)
Pozn. 9 - stěna stěna přístřešku vstupu obložena palubkovým obkladem tl.19mm (profil typ C), přesah střechy opatřen palubkovým obkladem tl.19mm
Pozn. 10 - v předstěně realizovat 2x výdřevu pro možnost zavěšení VZT jednotky, SH. +1,00m, výška jednotky 0,8m, a dále realizovat výdřevu pro zavěšení
čerpadlové skupiny a expanzní nádoby solárního systému
Pozn. 11 - komín CIKO KOMBI (3V UNIVERSAL+nástavec NEREZ), tvarovka 400x400x250mm - 25 řad + horní nástavec CIKO NEREZ, d=160(200mm),
napojení kouřovodu krbový vložky bude provedeno "po vodě" s max. úhlem 45°, průměr kouřovodu 160(200)mm. Založení komínu na komínovou patu
osazenou na nosný základ v úrovni čisté podlahy. V komínové patě umístěna kondenzační jímka
Pozn. 12 - v prostoru před topeništěm krbové vložky realizovat nehořlavou podlahu v rozsahu cca. 1m před dvířka krb.vložky, boční přesah min. 0,4m. Možno užít
keramické dlažby, skleněné desky apod.
Pozn. 13 - opláštění příčky v návaznosti na dřevěný nosný sloup KVH DUO 16x160mm bude provedeno z protipožárního sádrokartonu GKF tl.12,5mm,
opláštěna bude i vnitřní strana sloupu v dutině příčky.
Pozn. 14 - dřevěné sloupy přístřešků a pergol budou osazeny pomocí ocelové patky pro dřevěný sloup 120x120mm zakotvené chemickou kotvou do betonu
základové podezdívky z tvarovek ztraceného bednění vyplněných betonem C16/20-XC1.
Pozn. 15 - plochy základové podezdívky budou opatřeny stěrkovým lepidlem s výztužnou síťkou R131 a následně upraveny soklovou či dekorativní omítkou.
2300
o5
12600
1900
2250 (
0
K1
)
3
o6
VSTUP
TERASA
300
PT= 429,20
UT= 430,15
1900
2250 (
0
3245
)
-0,150
120x120
B
mezi rohové latě vložit před zaklopením deskami
Hofafest UD minerální vatu Rockwool Airrock ND tl.80mm
Platí pro všechny vnější rohy obvodové stěny !
120
120x120
120x120
120
1480
120x120
120
1210
4650
120
1480
120
+0,000 = 430,50 m n. m.
Zpracovatel PD:
T4
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
Ing.Miroslav Korecký - ATELIER MK
Třeštice 67, 588 56 Telč
Z2
+420 605 518 563
IČ: 706 72 156
A
OBVODOVÁ STĚNA S TEPELNOU IZOLACÍ Z FOUKANÉ CELULÓZY - SYSTÉM EPD ATREA
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA TERMO+ DIFFU, OMÍTKA ZRNITOST 1,5mm, ODSTÍN DLE VZORNÍKU TERMO+
B
C
OSA ZAVĚTROVACÍHO PRVKU DŘEVĚNÉ SKELETOVÉ KONSTRUKCE
[email protected]
ČKAIT: 0101986
www.atelier-mk.cz
Investor/stavebník:
Mgr.Michal Nosek
Kubánské náměstí 23
100 00 Praha 10
Zodpovědný
projektant:
Ing. Miroslav Korecký ČKAIT č.0101986
Stupeň:
Vypracoval:
Ing. Miroslav Korecký
Číslo zakázky:
Akce:
Rodinný dům s pergolami a přístřešky pro dřevo, zpevněná plocha s vjezdem,
opěrná zeď, studna s vodovodem, žumpa s napojením na RD, jímka na
dešťovou vodu a kanalizace pro odvod srážkových vod, oplocení, venkovní
odběrné elektrické zařízení
Datum:
Lhota u Vsetína, č.parc. 1793/7, k.ú. Lhota u Vsetína 681245
Formát:
F.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Měřítko:
SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA KNAUF S OCELOVOU KOSTROU
Z CW A UW PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÍ SDK (alt. SDV) DESKAMI
DŘEVĚNÝ NOSNÝ SLOUP - KVH
palubkový
podhled
+0,000
DET E
LEGENDA MATERIÁLŮ:
dřevěný obklad
Strop
T2c
450
955
1225
C11
C1b
T7
POZN.12
170
850
POZN.11
Sklad zahradního náčiní
SDK GKF
Pozice dveří v dělících příčkách je kótována od plochy OSB3 desky nebo od plochy navazující dělící příčky.
V koupelnách a v technické místnosti bude okolo místnosti osazena dřevěná lať 40x50 mm s horní úrovní v úrovni horní hrany tepelné izolace podlahy.
Z5
800
180
K1
C4
1260
POZN.13
170
o4
1900
1350 ( 900
TABULKA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTŘEŠEK
A
V
(m2) (m3) Podlaha
Název
Stěny
SDK GKF
Poznámky:
1
1220 ,30
2
+
K
SD
1.02
P1
450
X8
POZN.7
P.01
11,93
68,60
SDK GKF
SDK GKFi
SE
VE
R
A
1050
1975
K4
dešťový svod
1950
PT= 430,60
UT= 430,15
275 300
50
625
1890
C7
1.05
210
215
450
3525
2410
500
2400
T1
41,39
SDK GKF
SDK GKFi
500
3425
T2a
100
700
1970
100
POZN.2
T8
850
obezdívka krbu
desky SILCA 250 KM tl.50mm
v obezdívce nika hl.150mm, spodní
hrana niky 1,5m nad podlahou
17 x 171 / 268
POZN.13
400
350
210
K12
L
d2
2750
100
X1
875
T1
Obývací pokoj + kk
15,41 Keramická dlažba SDK GKF, GKB
2,79 Keramická dlažba SDK GKFi, GKBi
+ ker.obklad
9,77 Keramická dlažba SDK GKFi, GKBi
9,45 Keramická dlažba SDK GKFi, GKBi
+ ker.obklad
104,84 Vinylová
SDK GKF, GKB
plovoucí. +
ker.dlažba
29,57 Vinylová plovoucí SDK GKF, GKB
171,85
Strop
POZN.1
1260
C5
2100
850
L
d3
225 400
400
3985
1.01
1765
C5
C7a
1.05
Stěny
PT= 429,95
UT= 430,15
120x120
9mm
Y tl.1
UBK
PAL
POZN.8
450
800
1970
125
450
K1
o3
)
4150
3760
D
0
SDK +2,3
X8
1050
1900 ( 350
G
C5
430
1100
4280
915
490
L
d2
0
2,3
K+
SD
C9
F
POS
d6
125
1050
POZN.4
3025
2,20
+0,000
700
1970
1.03
POZN.13
C1b
1475
120
7425
2585
+
SDK
900
X8
3,83
3,71
Č.m.
Z3
P4
100
1375
C5
2,30
P1
3000
120
P
d2
SDK +
2975
o2
3235
900
2250 (
0
1.06
210
120
120x120
2%
600
K1
Technická místnost
Koupelna + WC
Celkový součet:
HLAVNÍ2200
VSTUP
K10
1775
IZT-U-TS-650
)
120
1205
2830
120x120
EXP 80
125
POZN.6
120x120
EL
125
2100
T1
POZN.3
120x120
X3
POZN.10
T5
9
+2,3
1110
C1b
K1
4025
1600
T6
Z4
E
X2
300
120x120
o1
450
120 55
1205
dešťový svod
-0,175
4880
)
K4
120x120
120x120
900
1350 ( 900
UBK
PAL
2,39
POZN.14
3425
120x120
5220
2960
T5
+
9mm
Y tl.1
120x120
e1
800
2100
mřížky nasávání a výfuku vzduchu
osa potrubí VZT +2,370
1090
P
d4
120x120
Z3
-0,100
450
T9
PT= 431,55
UT= 430,15
2500
Y
P4
225
BK
LU
120x120
170
PA
,39
+2
2425
120x120
m
9m
tl.1
2%
-0,100
215
2390
K4
2445
C12
P4
F
zpevněná plocha (chodník) okolo RD a přístřešku
kamenná dlažba (mozaika 4/6) do štěrkodrtě f4-8 tl.30mm
podsyp štěrkem f16-32 v tl.min.200mm - uhutnit
celkem 46,5m2 (cca. 6 tun mozaikových kostek)
C12
P.01
POZN.15
1.03
1.04
120x120
120x120
1395
120x120
1450
C12
120x120
6,63
1,10
1.06
Pokoj
Celkový součet:
1025
K4
)
1080
Zádveří
WC
215
900
1350 ( 900
2865
B
C
1.01
1.02
20
16
65
B
215
1550
PT= 432,35
UT= 430,15
A
7425
A
G 4890
o1
3
0
60
1000
1350 ( 900
GABIONOVÁ TÍŽNÁ OPĚRNÁ STĚNA - převýšení mezi úrovněmi terénu max. +2,5m
ZPEVNĚNÁ PLOCHA SJEZDU S ODSTAVNÝM
STÁNÍM
ŠÍŘKA 3,5m
V NÁVAZNOSTI NA ZPEVNĚNOU PLOCHU
CHODNÍKU OKOLO RD
KAMENNÁ DLAŽBA 7/9 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE Z
DRTĚ f4-8 tl.50mm
PODKLAD TVOŘEN UHUTNĚNÝM ŠTĚRKEM f32-63
(spodní část makadam f63-125)
V CELKOVÉ TL. min.300mm
Část PD:
Výkres:
PŮDORYS 1.NP
DOS
17-2011
03/2012
Číslo paré:
Číslo
výkresu:
A2
1 : 50
04
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA, JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A NESMÍ BÝT ROZMNOŽOVÁNA ANI PŘENECHÁNA K POUŽITÍ TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU AUTORA
Download

RD Lhota u Vsetína - 1NP.pdf