CENNÍK
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za výkony
poskytované v GYN – FIV a.s.
TYP VÝKONU
Cena výkonu
cena v €
OBJEDNANIE
na presnú hodinu
9,96 €
INÉ
Program A (ročný poplatok)
Program B (poplatok za každý mesiac sledovanej tehotnosti)
Postkoitálny test
Spermiogram pre páry/pacientov GYN-FIV
Spermiogram – na vlastnú žiadosť
60,00 €
10,00 €
9,00 €
0,00 €
10,00 €
Vyšetrenie prítomnosti protilátok proti spermiám
v ejakuláte
Spermiogram – na vlastnú žiadosť pri ťažkých
57,00 €
25,00 €
poruchách spg
115,00 €
200,00 €
Vyšetrenie fragmentácie DNA spermie
Vyšetrenie spermií metódou FISH
VÝKONY JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
120,00 €
25,00 €
200,00 €
65,00 €
120,00 €
55,00 €
Výber operatéra - amniocentéza
Konzultácia pred amniocentézou
Amniocentéza - samoplatca
Hysterosalpingosonografia (SIS)
HyFoSy
Punkcia ovariálnych cýst (mimo cyklus IVF)
UROLÓGIA
Poplatok za prednostné poskytnutie zdrav.star.
a manažment urodynamických procedúr
35,00 €
Vstupné urologické vyšetrenie
19,92 €
Urologické vyšetrenie - objednanie na presný čas
(opakované
vyšetrenie a konzultácia, vyhodnotenie výsledkov a navrhnutie ďalšieho
postupu liečby)
UZV - ultrazvukové vyšetrenie
Objednanie na presný čas
UZV - 3D - 12. až 16. týždeň tehotnosti
UZV - 3D + CD - BALÍK
UZV – 3D – opakované vyšetrenie
UZV - Fotografia
UZV - gyn. a tehotenské vyšetrenie na vlastnú
UZV - konziliárne vyš.
UZV - 3D + CD
UZV - Videonahrávka
9,96 €
Pacientky-členky klubu
GYN-FIV / Programu A
Ostatné
pacientky
0,00 €
8,50 €
23,50 €
32,00 €
3,00 €
12,50 €
35,00 €
32,00 €
17,00 €
9,96 €
17,00 €
47,00 €
32,00 €
3,00 €
25,00 €
35,00 €
64,00 €
17,00 €
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné.
Ceny za lieky a iné výkony vykonávané mimo GYN - FIV a.s. - Centra pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu - nie sú
zarátané v cene za výkony.
Platby sa realizujú v deň začatia liečby na recepcii spoločnosti GYN – FIV a.s. - priamo v Centre pre gynekológiu a asistovanú
reprodukciu).
VYDANÉ:
1.5.2014
PODPIS:
Download

CENNÍK - GYN