Tehotenstvo je v živote ženy výnimočným obdobím. Je to obdobie plné fyzických aj
psychických zmien, pozitívnych aj negatívnych emócií. Je to obdobie nádherné, plné
očakávania, radosti, ale aj strachu z neznámeho.
V rámci komplexnej starostlivosti o budúce mamičky sme sa rozhodli ponúknuť Vám
možnosť psychofyzickej prípravy na pôrod (ďalej PFP). Budúca mamička sa počas
absolvovania prípravy na pôrod, cielene, pod odborným vedením oboznámi s tehotenstvom,
pôrodom, šestonedelím, naučí sa špeciálne cviky a úkony potrebné na aktívnu spoluprácu pri
pôrode, aby bol pre ňu pôrod pozitívny zážitok a aby čo najľahšie mohla prebrať novú rolurolu
matky.
O nás:
PFP bude viesť pôrodná asistentka Mgr. Milena Šinályová, ktorá má vo svojom odbore už
vyše 20 ročnú prax.
Kontakt: tel.: 0910 980 666
Mail: [email protected]
Stručný profesijný životopis.
Vzdelanie:
 1984 ukončenie Gymnázia Levice s maturitou
 1986 ukončenie nadstavbového štúdia SZŠ Trnava (maturita so špecializáciou ženská sestra)
 2008 ukončenie štúdia na Trnavskej univerzite v študijnom odbore „ošetrovateľstvo“
(magisterská práca na tému: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu s fyziologickým
priebehom tehotnosti)
 2009 SZU získanie certifikátu pre výkon Psychofyzickej prípravy na pôrod
 2011 SZU Integrovaný kurz - Prolaktačný program
Prax:




1986-1998 Nemocnica Bezručova Bratislava /pôrodná sála/
2003-2004 Neštátna gynekologická. ambulancia Bratislava
2004-2011 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava /odd. šestonedelia/
od 2011-Emimed - neštátna gynekologická ambulancia Bratislava
Kurzy prípravy na pôrod:
Zameranie I :
Prednáška na danú tému cca 40min + cvičenie pre tehotné cca 50min
Kde: ZUŠ J. Kowalského, Šancova 39/A, Bratislava
Kedy: v pondelok od 18.00 do 19.30hod.
Cena: Celý kurz (4 stretnutia) - 49 EUR
Jedno stretnutie - 17 EUR
Prednáška bez cvičenia 10 EUR
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0910 980 666
Mail: [email protected]
Témy prednášok:
1)
 Čo sa deje v mojom tele počas tehotnosti?
 Ako zostať zdravá a aktívna „tehuľka“?
 Výživa počas tehotnosti
 Môžem športovať?
 Odber a spracovanie pupočníkovej krvi
2)
 Aké sú príznaky začínajúceho pôrodu?
 Čo si zobrať do pôrodnice?
 Čo j to 1. doba pôrodná?
 Pôrod s partnerom , či bez?
3)
 Čo je to 2. doba pôrodná?
 Aké sú najčastejšie komplikácie počas pôrodu?
 Čo je to 3. doba pôrodná?
4)
 Čo je šestonedelie?
 Môže mať šestonedieľka vôbec nejaký denný režim?

 Ako sa starať o prsníky?
Zameranie II: Kondičné cvičenia:
cvičenia pre tehotné mamičky s fyziologickou tehotnosťou
Kde: ZUŠ J. Kowalského, Šancova 39/A, Bratislava
Kedy: štvrtok od 16.30 do 17.30 hod.
alebo od 17.30 do 18.30 hod.
Cena: 5 stretnutí cca. 60min 25 EUR
1 stretnutie cca. 60min 6 EUR
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0910 980 666
Mail: [email protected]
Zameranie III:
Individuálne konzultácie s partnerom - po dohode
Sprevádzanie pri pôrode - po dohode
dojčení?
Download

Psychofyzická príprava pred pôrodom