KAM
ZA KULTÚROU
jún
ŠPORTOVÁ HALA / Za Hornádom 15
1. 6.
od 9.00 h
BASKET MUSIC FEST
Streetball turnaj, Opaque, DJ Blunt, Katka Landlová, BDSK, Denzz Industry, TINA. Vstup voľný.
RADNIČNÉ NÁMESTIE
2. 6.
od 9.00 h
21. 6.
od 14.00 h
MESTO PLNÉ DETÍ / CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI ZA 5 DNÍ
MY SME SPIŠSKÁ NOVÁ VES
V SNV robíme veci zo srdca.
Účinkujú: TIMID, FreeTone, Žobráci, Katka Knechtová, Peter Bič Project, Smola a Hrušky.
27. - 29. 6. IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
Duchovný program, kultúrne programy, diskusné fóra, výstavy, detský program, sprievodné
podujatia. Viac informácií na www.ecav.sk.
SPIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO / Zimná 47
od 3. 6.
18. 6. o 17.00 h
INTERNÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU, malá koncertná sála ZUŠ
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU, koncertná sála ZUŠ
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU, koncertná sála ZUŠ
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKEJ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO ODBORU, Dardanely Markušovce
ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU, Štúdio 12 – ZUŠ
ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE TANEČNÉHO ODBORU, koncertná sála ZUŠ
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU, slávnostné ukončenie štúdia
žiakov ZUŠ, koncertná sieň Reduty
ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ, koncertná sieň Reduty
DOM KULTÚRY / Štefánikovo námestie 4
22. 6.
ZÁVEREČNÁ SHOW
STÁLE
EXPOZÍCIE
1. - 30. 6. HRÁME NA NÁMESTÍ
JOZEF HANULA
VÝSTAVY
do 28. 6. PETR JEDLIČKA (CZ): ŽIVOTA BĚH
Sochy a maľba - retrospektíva tvorby českého výtvarníka.
TVORIVKY / PETR JEDLIČKA: ŽIVOTA BĚH
Tvorivé dielne - maľba, papierová koláž a kašírovanie pre vopred nahlásené skupiny, určené pre
deti predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ * trvanie dielne: 60 - 90 min. Vstupné: 0,50 €/ žiak
do 28. 6. ZOSTANE TO V RODINE
Vstupy detí do tvorby rodičov - umelcov (a naopak). Výber z tvorby 27 slovenských umelcov.
od 19. 6.
11. 6.
10.30 h
ORBIS PICTUS / STRETNUTIE DVOCH ZBOROV
20. 6.
ŽENY ON LINE 2: LEPTANIE DO SKLA
FRANTIŠEK A VOJTA NEDVĚDOVCI
Koncert legendy českej folkovej hudby. Vstupné: 10 €.
16.00 -19.00 h Tvorivé dielne pre ženy. Vstupné: 2 €.
27. - 28. 6. IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
Vernisáž sprievodnej výstavy: 27. 6. o 15.00 h. Vstup zdarma.
Komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu.
Výstava k nedožitým 70-tim narodeninám autora (1944 - 2012).
SPIŠ OČAMI FOTOGRAFA MILANA VOŠA
6. a 7. 6.
19.00 h
Výborná komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka.” Vstupné: 5 €.
19.00 h
Ironická výpoveď o „čistiacich prostriedkoch”, o mytí a vymývaní. Vstupné: 5 €.
19.00 h
Zaži neopakovateľný írsky večer a k tomu drink gratis - pravá írska whiskey!
Jedna z najlepších svetových komédií. 2 herci odohrajú 13 postáv! Vstupné: 6 €.
ŽIVOT ZA KLÁŠTORNÝMI MÚRMI
Výstava unikátnych archeologických nálezov zo spišských kláštorov na Kláštorisku (kartuziáni)
a v Spišskom Štiavniku (cisterciti).
MÚZEUM JE DOMOM MÚZ
Bábkové divadelné predstavenie „O Katarínke“ pre žiakov I. stupňa ZŠ a MŠ.
Stredoveké marionetové divadlo, aké sa hrávalo kedysi.
Vstupné: 1 € alebo KP. Informácie a objednávky: 053/442 37 57, [email protected]
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM SMIŽANY / Krátka 5
9. - 13. 6. ZLATÁ PRIADKA
Netradičná prehliadka múzea formou hranej slovenskej ľudovej rozprávky. Podujatie pre MŠ a ZŠ.
Vstupné deti: 1 €. Nutné sa vopred objednať. Kontakt: 0917 746 336, [email protected]
do 20. 6. ŠELMY - PREDÁTORY
U nás žijú najmä..., ale to už príďte pozrieť.
KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH / Michalská 56
ROZPRÁVKA O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
Rozprávka v kaštieli približuje edukatívnou formou štyri ročné obdobia. Vstupné deti: 1 €.
Na podujatie je nutné vopred sa objednať. Kontakt: 0917 746 339, [email protected]
SLOVENSKÉ
TECHNICKÉ MÚZEUM
Multicentrum / Nábrežie Hornádu 14.
Vstupné: expozícia a výstava: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup.
VÝSTAVY
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
STM Košice - vysunutá expozícia
ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ
515 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta
VOJNA CEZ OBJEKTÍV / ALBUM SPOMIENOK (1914 - 1918)
16.00 h
17.30 - 19.00 h Vystúpenie speváckych zborov CANTUS VILLA NOVA a IUVENTUS PAEDAGOGICA
pri SPgŠ v Levoči. Vstupné: 2 €.
DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68. Rezervácie - 0907 908 986.
Výstava pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody, ktorou sa v roku 1614 zavŕšil
proces inštitucionalizácie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na našom území.
10. 6.
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: TIVADAR KOSZTKA CSONTVÁRY
16.00 - 17.00 h Prednáška o živote a tvorbe svetovo uznávaného surrealistického maliara (1853 - 1919).
Prednášajúci: Mgr. Andrea Németh Bozó. Vstup voľný.
EXPOZÍCIA PRÍRODY A HISTÓRIE SPIŠA
27. - 29. 6. IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
2. - 6. 6.
Fero Guldan - Michal Fulier - Matúš Zajac - Laco Maďar - Andrej Lojan.
Interpretácia krížovej cesty v maľbe a fotografii.
12. 6.
MÚZEUM SPIŠA / Letná 50
do 13. 6.
do 25. 6. STANICA KALVÁRIE
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: SČISTA – JASNA
KINO MIER / Šafárikovo námestie 7
19.00 h
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZOSTANE TO V RODINE
Tvorivé dielne pre vopred nahlásené skupiny, edukačný program k výstave pre deti predškolského
veku, žiakov ZŠ a SŠ * trvanie dielne: 60 - 90 min. Vstupné: 0,50 €/ žiak
12. 6.
17.00 a 20.00 h Trpko-smiešna komédia o dvadsiatom storočí. Vstupné: 14 €, 13 € a 10 €.
16. 6.
Gotická cesta v obrazoch zo zbierok Galérie umelcov Spiša. Tvorivé dielne a odborný výklad
pre vopred nahlásené skupiny.
Ukážte svoj talent! Zahrajte si na námestí na klavíri a gitare. Letná 73.
SPIŠSKÉ DIVADLO / Radničné námestie 4
3. 6.
TERRA GOTHICA
Život a dielo maliara (1863 - 1944). Prednáška, slide-show, tvorivé dielne a odborný výklad
pre vopred nahlásené skupiny.
16.00 a 18.00 h Predstavenie tanečnej skupiny Denzz Industry.
Rezervácia vstupeniek na t. č. 0948 048 582 al. na [email protected] .
Viac informácií na www.dicrew.sk alebo na Fb: Denzz Industry (Official fbsite). Vstupné: 2 €.
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM / Radničné námestie 4
Vernisáž: 3. 6. o 10.00 h. Okresná výtvarná súťaž detí MŠ, ZŠ a umeleckých škôl a tiež detí
z autistických tried.
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA / Zimná 46
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA / J. Fabiniho 1
2. 6. o 15.30 h
3. 6. o 17.00 h
4. 6. o 17.00 h
5. 6. o 16.00 h
6. 6. o 18.00 h
6. 6. o 16.30 h
19. 6. o 16.00 h
EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT 2014
Účasť Rakúsko-uhorskej monarchie na frontoch východnej a juhovýchodnej Európy.
AKTIVITY COBURGOVCOV NA HOREHRONÍ A SPIŠI – PREDNÁŠKA
Prednášajúci: PhDr. Peter Roth, PhD. Vstup voľný.
11. 6.
17. 6.
24. 6.
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM
DIVADLO KOLOMAŽ TRENČÍN, PATRIK OUŘEDNÍK: EUROPEANA
MARIE JONES: KAMENE VO VRECKÁCH
WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET
19.00 h
Zrážka mladého idealizmu s brutálnosťou sveta. Vstupné: 6 €.
19.00 h
Svetové hudobné šlágre v podaní Anny Magalskej-Milczarczyk, vynikajúcej herečky divadla
v Toruni. Vstupné: 5 €.
28. a 29. 6. CHÉMIA LÁSKY
SPIŠSKÉ DIVADLO / Radničné námestie 4
1. 6.
6. 6.
KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA: SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným. Vstupné: 2 €.
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
19.00 h
Klasika v spišskom nárečí. Vstupné: 5 €.
15.00 h
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti. Vstupné: 2 €.
19.00 h
Komédia vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD. Vstupné: 4 €.
15. 6.
20. 6.
MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
JÁN PALÁRIK: ZMIERENIE, ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
27. a 28. 6. JÚLIUS BARČ-IVAN: PEVEC BOŽÍ
Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi a autorovi prvého
evanjelického spevníka Cithara sanctorum, Jurajovi Tranovskom. Vstupné: 5 €.
27. 6. o 19.00 h - Premiéra * 28. 6. o 19.00 h - Slávnostná premiéra
ŠTÚDIO SD
4. 6.
19.00 h
11. 6.
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: ŽARTY
V čechovovskej atmosfére a prostredí sa riešia problémy majetku a vzťahu medzi mužom a ženou.
Vstupné: 2 €.
EUGENE O'NEILL: R. I. P. (REQUESCAT IN PEACE)
19.00 h
Hra plná kontrastov, bilancovania života post mortem a spomienok. Vstupné: 2 €.
19.00 h
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. Vstupné: 2 €.
18. 6.
VICTOR HAÏM: VALČÍK NÁHODY
Download

Radničné námestie 4 MÚZEUM SPIŠA