CENNÍK PRE VYBRANÉ DRUHY PLASTOVÝCH DOSIEK
OD NEMECKÉHO VÝROBCU SIMONA
PRE ORTOPÉDIU
Označenie
farba
formát v mm
PE-HWST
PE-HWST
PE-HWST
PE-HWST
natur
natur
natur
natur
2000x1000x1
2000x1000x2
2000x1000x3
2000x1000x4
10,3
PE-HWST
PE-HWST
natur
natur
2001x1000x5
2000x1000x12
37
PE-HWST
natur
2000x1000x15
110
PE-HWV
telová
2000x1000x3
30
PP-DWST
natur
2000x1000x2
14,3
PP-DWST
PP-DWST
natur
natur
2000x1000x3
2000x1000x4
21,6
SIMOLUX
SIMOLUX
SIMOLUX
transparentné
transparentné
transparentné
2000x1000x3
2000x1000x4
2000x1000x10
SIMOLUX
SIMOLUX
transparentné
transparentné
2000x1000x12
2000x1000x15
Popis materiálov:
PE-HWST
PP-DWST
SIMOLUX
cena EUR/doska
14,3
21,6
28,9
88
28,9
54
72
221
266
332
polyetylen , stabilný pri vysokých teplotách, fyziologicky nezávadný,
vhodný pre hlbokoťažné spracovanie
Hrúbky 2,3 a 4mm v Nitre na sklade.
dlhodobo tepelne stabilný polypropylén , fyziologicky nezávadný,
veľmi dobre spracovateľný, vhodný pre hlbokoťažné spracovanie
termoplastický kopolyester - PET-G, transparentný, nerozbitný.
Extrémne vysoká nárazová odolnosť,vynikajúce hlbokoťažné vlastnosti.
Iné formáty vám oceníme na vyžiadanie.
Dodací termín: preveríme podľa vybraného materiálu,
bežne používaný materiál máme na sklade.
Cena je bez DPH, sklad Nitra.
Platnosť ponuky od 1.8.2011
Viac info: Magdaléna Záňová
0907-771495
037-6534171
Download

cenník pre vybrané druhy plastových dosiek od