CABLEX-SERVISES s.r.o.
Chodská 9, 120 00 Praha 2
IČ: 250 52 896 DIČ: CZ250 52 896
www.folie-cablex.cz
Provozovna:
Stojčín 34, 394 68 Žirovnice
Tel: 565 38 31 76 e-mail: [email protected]
TECHNICKÝ LIST A UJIŠTĚNÍ O SHODĚ LDPE FÓLIE
Popis:
- LDPE fólie se používají pro balení širokého spektra výrobků (technické předměty, tiskoviny aj.), dále jako
polotovar pro výrobu dalších obalů.
- LDPE fólie jsou odolné vůči většině běžných chemikálií, nezpůsobují korozi baleného zboží, lez je
smršťovat a svařovat.
- LDPE fólie mají minimální propustnost vodních par a pachů, kyslík, tuky a aromatické látky propouštějí
velmi málo.
Identifikace výrobku:
Materiál
Šíře rolí
Návin v kg
Tloušťka fólie
LDPE – nízkohustotní polyetylen, recyklovaný polyetylen
Minimální / Maximální šíře: 100 mm / 1250 mm
2 – 100 kg
0,02 – 0,2 mm
Fyzikální vlastnosti:
Hustota materiálu
Tloušťka fólie
Barva
Tepelná odolnost
Smrštění podélné (dle síly)
Smrštění příčné (dle síly)
Pevnost sváru v příčném směru (dle síly)
Pevnost fólie v tahu
0,91-0,93 g/cm3
0,02 – 0,2 mm (+/- 0,005 – 0,010 mm)
Transparentní, neprůhledné a dle pitu výroby
-50°C až + 85°C
40 – 55% , u folií z recyklátu výrazně nižší
25-35%, u folií z recyklátu výrazně nižší
4-6 N / 15 mm pás
14 – 15 MPa, u folií z recyklátu nižší
Rozdělení dle kvality materiálů:
1. Primární materiál - transparentní, čistá folie bez zápachu a mechanických nečistot
2. Technický recyklát - transparentní folie vyrobená z čistého recyklátu s velmi malým množstvím
mechanických nečistot.
3. Medový recyklát - transparentní folie, lehce zbarvená do šeda nebo do hněda, s mírným zápachem a s
drobnými nechanickými nečistotami.
Provedení se zvláštními vlastnostmi:
- kluznost, UV stabilizace (středoevropské klima, 1 – 2 roky), perforace, potisk, probarvení
Fólie splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech
1) Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427 …………………. 2) Opakované použití čsn en 13429 ………………………………………………..……………..NE
3) Recyklace materiálu ČSN EN 13430 ………………………………………………………..…ANO
4) Energetické zhodnocení ČSN EN 13431 …………………………………………………….ANO
5) Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2 ……NE
6) Těžké kovy ČSN CR 13695-1…………………………………………………………….…………ANO
Fólie je vyrobena z polyetylenu, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný. Firma CableX Servises s.r.o. garantuje, že dodávané fólie splňují výše uvedené parametry.
Download

TECHNICKÝ LIST A UJIŠTĚNÍ O SHODĚ LDPE FÓLIE