VAŠE STAVENISKO
JE NAŠIM PRACOVISKOM
MÁ
Č
.
Podnik Berner
BERNER
Berner patrí medzi popredných priamych predajcov v segmente malorozmerových dielcov
pre profesionálne pouţi tie v stavebníckych, auto-dielenských remeselných činnostiach, ako aj v priemysle.
Viac ako 8500 pracovníkov v 25 krajinách Európy sa kaţ dý deň stará, aby naši zákazníci boli komplexne
obslúţe ní, a bola im poskytnutá odborná rada.
„ODBORNÍCI Z VÁŠNE“
8.500 pracovníkov. 60.000 produktov. Medzinárodná logistická sieť.
V skratke: skupina, ktorá je vedúcim celoeurópskym priamym predajcom malorozmerových dielcov v sektore
stavebníctva a auto dielenských remeselných činností. Toľko k holým faktom. Avšak za značkou Berner sa
skrýva niečo oveľa hodnotnejšie. Niečo, čo len zriedka existuje, a moţn á práve preto to naši zákazníci
a partneri tak vysoko oceňujú: podnik v ktorom nájdu práve toľko srdca ako pochopenia.
Náš predajca, ktorý je vašim osobným kontaktným partnerom, je vám vţd y k dispozícii vo vašej blízkosti,
a rád vám poradí.
2
Malé diely, ktoré spojujú ...
Oceľové klince,
zápustná hlava, hladké, pozinkované
Klince s plochou hlavou
Skrutky do dreva,
čiastočný závit, zápustná frézovacia
hlava, TX, ţlto pozi nkované
Skrutky do dreva, zápustná
frézovacia hlava, TX, martenzitická
ušľachtilá oceľ
 dĺţk a: 50 - 100 mm
 Ø 3,5 - 6,0 mm

Skrutky do dreva,
čiastočný závit, podloţková hlava,
ţlto pozinkované
 Ø 8 - 10 mm

 klince DIN 1151 B
 veľkosti: 1,80 x 30 mm - 6,00 x 180 mm
 Ø 4,0 - 6,0 mm
Skrutky do dreva,
čiastočný závit, zápustná frézovacia
hlava, TX, ţlto pozi nkované
 Ø 8 - 10 mm

Skrutky do drevotrieskových dosiek, čiastočný závit,
zápustná hlava, TX, ţlto pozi nkované
 Ø 3,0 - 6,0 mm
Rýchlo rezné
dvojchodové závity „jemné“
 PH čierne, fosfátované, kalené
 dĺţka: 25 - 55 m
 Ø 3,5 mm
Fixačný klinec a veľkým nákruţkom
 ţl iabkovaný driek pre vyššie prídrţné sily
 montáţ po mocou zakladacej tyče
 dĺţka : 18 mm
3
Malé diely, ktoré spojujú ...
Závitové tyče DIN 976,
oceľ 4.6, pozinkovaná
Závitové objímky, oceľové, 6-hranné
Rámové skrutky,
Betofix
K8 a K11, pozinkované
Ø7
Samo vrtné skrutky DIN
7504 M, šošovkovitá hlava
PH, pozinkovaná
 Ø 10 - 16 mm
 dĺţk a: 1000 mm
 pohon
TX 30, pozinkovaná oceľ
L
  7,5 mm
 dĺţka: 40 - 302 mm
Šesťhranné matice DIN 934
oceľ 8., pozinkované
 ISO 4032
 Ø M 3 - M 30 mm
 dĺţk a: 3000 mm
4
 s priechodným vnútorným závitom
 závit: M 6 - M 16
 SW: 10 - 22 mm
 Ø 2,9 - 4,8 mm
 dĺţk a: 9,5 - 50 mm
Hrubé podloţky DIN 440,
pozinkovaná oceľ
 pre skrutky Ø: M 8 - M 24
... a hmoţdin y, ktoré drţi a!
Univerzálne hmoţdinky
 Ø 4 x 20 mm - 16 x 80 mm
Jednoduchá kotva BA,
galvanicky pozinkovaná oceľ
 pri upevneniach drevených konštrukcií odporúčame
Univerzálna hmoţdinka BXfix
s nákruţ kom
 Ø x dĺţk a skrutky: 5 x 25 mm - 14 x 70 mm
Zatĺkacia hmoţ dinka
zápustný nákruţo k
navyše zaloţ iť podloţ ku DIN 440 medzi drevený
konštrukčný diel a podloţku
 Ø 6 - 16 mm
 opcia 1
Jednoduchá kotva BAZ,
galvanicky pozinkovaná oceľ
 pre pouţi tie v suchých vnútorných priestoroch
 Ø 8 - 20 mm
 klinec so zápustnou hlavou s pohonom Pozidriv
 rozmery hmoţd inky: 5 x 35 mm - 8 x 160 mm
Kovová sieťková objímka pre
 Ø 11 - 20 mm
metrový tovar
Hmoţdi nky pre izolačné dosky
 vápencové plné tvarovky, murárske tehly,
vápencové dierované tvarovky, priečne dierované
tehly, plné tvarovky z ľahkého betónu a duté bloky
z ľahkého betónu
 8 x 110 mm - 8 x 240 mm
Spojovacia malta
PREMIUM II, 410 ml
 J.B. 1 kus
Č. prod. 093030
 J.B. 15 kusov
Č. prod. 034295
Skrutková kotva
MMS so šesťhrannou hlavou,
galvanicky pozinkovaná oceľ
 7,5 x 45 mm - 12 x 160 mm
 Certifikát pre popraskaný
a nepopraskaný betón
Kartušová pištoľ Standard
 Vytláčanie koaxiálnych 2-zloţko vých kartuší 380/410 ml
Č. prod. 908312
Dištančný montáţ ny systém TMfix
12/110 M12, galvanicky pozinkovaná
oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ A4
5
Vŕtate a vysekávate rýchlo a s veľkou silou ...
SDS+
Príklepový vrták
 Betón všetkých akostných tried
 Prírodný kameň a príslušné murivo
 Ø 16 - 28 mm
Príklepový vrták
SDS+ Quadropacks
 Vhodný pre všetky príklepové vŕtačky a upínaním SDS+
 Ø 5 - 14 mm
Kazeta špirálových vrtákov
DIN 338 HSS SP, 25-dielna
 Ø 1,0 - 13 mm
 Usporiadané v kovovej kazete po 0,5 mm
Č. prod. 008475
SDS-Max
Príklepový vrták
 Špirálový tvar pre rýchly odvod vyvŕtaného materiálu
 Vhodný pre všetky príklepové vŕtačky a upínaním SDS-Max
 Ø 12 - 16 mm
PREMIUM
Príklepový vrták SDS+
Quadropack
 Ø 5 - 14 mm
Sekáče
SDS-max, 3-dielna súprava
Rozsah dodávky:
Plochý sekáč, dĺţka 3 50 mm
Lopatkový sekáč, dĺţka 3 50 mm
Špicatý sekáč
Č. prod. 051765
 Ø 30 mm
Č. prod. 010238
Adaptér SDS-Max
Vŕtacie a sekacie kladivo BHD-8-1
 CTC - 2-stupňová spojka
 Príkon: 1500 W
Č. prod. 091951
Sekacie kladivo BCDH-11
 Výkonné sekacie kladivo s vysokou úderovou silou
 Príkon:1500 W
Č. prod. 000062
6
... a vyuţi te prednosti diamantovej techniky.
Diamantový deliaci kotúč
Diamantový deliaci kotúč
MATRIX
Dry Turbo
 Pre suché rezanie
 Betón aj armovaný, starý betón,
 Pre suché rezanie
 Betón, aj armovaný, granit, prírodný
Waschbeton, Beton-Dachpfannen,
Ziegelstein

Ø otvoru: 22,2
kameň, umelý kameň, prefabrikátový
materiál, tehly
 Ø otvoru: 22,2
Č. prod. 080985
Č. prod. 042978
Diamantové deliace kotúče
Diamantové hrncovité brúsne kotúče
Premium Turbo
Premium
esovky, strešná tehla, betón, armovaný
betón, tehla, prírodný a umelý kameň
 Výška segmentov: 12 mm
 Ø otvoru: 22,2 mm
Hrúbka segmentov: 5 mm
Ø otvoru: 22,2 mm
 Pre suché rezanie
 Granit, mramor, betónové strešné
Deliace kotúče
STANDARD
 Vyhotovenie: rovné alebo zalomené
 Tvarová oceľ, odliatky, stavebná a
konštrukčná oceľ, rúry,
oceľové plechy
 Pre suché rezanie
 Prírodný kameň, betón, granit,
prefabrikovaný materiál
Korunky pre mokré vŕtanie s prípojným závitom 1 1/4“ UNC MATRIX
 Oceľobetón, tehla
 Výška segmentov: 9 mm
 Ø 52 - 300 mm
Vŕtací systém BE-300 kompletný
Diamantové korunky pre suché
vŕtanie uhlovou brúskou
 Nie je potrebný prívod vody ani centrovacie pomôcky
 Nie je potrebné odstraňovať vrtné jadro
 Presné, kruhové diery v keramike a jemnej kamenine
 Ø otvoru: 6 - 90 mm
 Pre mokré vŕtanie v betóne a tehle do 300 mm
 Príkon: 3420 W
 Rozsah vŕtaných priemerov: do Ø 300 mm
 Vyuţi teľná dĺţka vŕtace j korunky: 500 mm
Č. prod. 092845
Uhlová brúska BAG-230-1 CLB
 Príkon: 2400 W
 Ø kotúča: 230
Č. prod. 084091
7
Chemické produkty – rozpúšťajú, mastia, značkujú a čistia!
Pištoľová pena 1K,
750 ml
Akrylová tesniaca hmota
310, 410, 600 ml
Univerzálny silikón,
310 ml
a vyplňovanie dutých priestorov
penou
 Vynikajúca priľnavosť
na betón, omietku, murivo,
drevo, oceľ, hliník,
tvrdé PU-peny
a veľa rôznych
plastov
stavebnými hmotami, ako napr. betón,
plynobetón, omietka, murivo
 Dodávame v rôznych
farbách
a dilatačných škár medzi rôznymi
konštrukčnými materiálmi
 Dodávame v rôznych
farbách
 Na izolovanie, upevňovanie
 Utesňovanie škár medzi rôznymi
 Utesňovanie styčných, tesniacich
Č. prod. 061496
Pištoľový a
penový čistič,
500 ml
Č. prod. 061491
Výplňová a montáţna
pena 1K, 750 ml
 Vyplňovanie, upevňovanie,
izolovanie, tlmenie škár a dutých
priestorov v stavebníckom
odvetví
Č. prod. 061495
Kartušové a penové pištole
Výkonné univerzálne
lepidlo UKDM, 290 ml
 Upevňovanie tabúľ, profilov,
podlahových líšt, obkladačiek,
rámov a izolačných dosiek,
prahov, parapetov,
korku, skla, minerálnej
vlny na drevo,
drevotrieskové dosky,
omietku, tehly
a keramické
tvarovky, betón,
kov, a podobne.
 Dodávame v rôznych
farbách
Obvodové lepidlo,
750 ml
 Na lepenie dosiek z tvrdej
polystyrolovej peny
Veľmi dobrá priľnavosť
na betón, murivo, kameň,
omietku, drevo, kov
Č. prod. 054219
Lepidlo Super Speed, 25 ml
transparentné
 Oprava poškodených plastových dielov
 Ţiadne zmiešanie ani miešanie nie je potrebné
 Nádoba: dvojica striekačiek
Č. prod. 049818-2
8
Chemické produkty – rozpúšťajú, mastia, značkujú a čistia!
Čistič rúk Standard
mobil, 3 l
Č. prod. 037191
Profesionálne čisté utierky
 Odstraňujú bez námahy tuk, olej,
mastiace látky, lepidlá,
asfalt, sadze, decht, farbu
Neobsahujú silikón
Obsah 72 kusov
Č. prod. 022387
Vysoko výkonné mazivo,
500 ml
 Odolné voči vode, slanej vode, mnohým lúhom
a kyselinám, neobsahuje silikón, ţivi ce ani
kyseliny
 Veľmi dobrá priľnavosť a dobrá schopnosť zatekať
 Účinná ochrana proti korózii
Vysoko výkonný univerzálny tuk
 Mastenie klzných a valivých loţísk
pri normálnych zaťaţe niach
 NLGI - trieda 2
Č. prod. 022308
Č. prod. 022324
400 g
25 kg
Č. prod. 147663
Univerzálny sprej Super 6 plus,
400 ml
 Univerzálne pouţ itie pri oprave, údrţ be,
renovácii a ošetrovaní
 Zastavuje a zabraňuje plazivým prúdom
 Nenapadá gumu ani plasty
Značkovací sprej
 Striekací ventil 180° voči nádobe
 Veľmi vysoký podiel pigmentov
Č. prod. 014778
Značkovací vozík,
rukoväť pre značkovací sprej
 Vhodný len pre značkovací
sprej Premium
ngsspray
Jednoduché značkovanie dlhých
ngen Strecken,
trás,
napr. na uliciach, cestách
Č. prod. 130441
Č. prod. 130442
Značkovací
wagen
vozík
Rukoväť
Značkovací sprej Standard,
500 ml
 Presné značkovanie povrchov,
ako asfalt, zem, stromy, tráva, piesok,
sneh, betón, murivo, atď.
 Značkovací sprej s ventilom Up-Side-Down
au modrá
Čistiaca handra
 Veľkosť listu: 380 x80
3 mm
 Dĺţk a zvitku: 380 m
 J.B. 2 kusy
Č. prod. 847674
9
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci!
Stavbárska helma
 Variabilné prispôsobenie veľkosti hlavy
 EN 397
 Potný pás
band
 dodávame
chied-
v rôznychben
farbách
Ochranné okuliare
Lucky Look číre
 Polykarbonátové sklo odolné proti
Ochranné okuliare Vision
 100 % UV ochrana do 385 nm
 EN 166
poškrabaniu, 100% UV ochrana,
nerosiace sa, preskúšané
a certifikované podľa EN 166
Č. prod. 160179
Strmeňový chránič
sluchu ERGO
 Vynikajúce
hodnoty útlmu
 Vymeniteľné
PU-štople
Ochranné slúchadlá
Premium
 SNR hodnota: B
24 dB
 EN 352-1
Maska na jemný prach
FFP 2
 SNR hodnota: 24 dB
 S dýchacím ventilom alebo bez neho
Č. prod. 272574
Č. prod. 141260
Strojnícke rukavice
 CE preskúšané
 EN 388, EN 420, kat. 2
Zvitok náplasti Soft
 Zvitok náplasti: 6 cm x 5 m
 Farba koţe , elastický
lastisches
latexový materiál
Č. prod. 056749
Lekárnička
ÖNORM Z1020
 Pre podniky s max. 5 pracovníkmi
 Pre podniky do 20 zamestnancov
Nitril-kaučukové
rukavice, ţlte Top
 CE preskúšané
 EN 388 kat. 2
Stavbárska bunda
a vysoké nohavice
do daţďa
 Ţltá varovná
farba
nfarbe
Bezpečnostná vysoká
obuv ust“
S3
S3 „Rob ukleder
 Podľa EN 345,
 Hnedá nubuková koţa
Bezpečnostné
gumové čiţmy S5
 Podľa EN 345, S5
 S oceľovou podráţko u
a oceľovou špičkou
z nerezovej ocele
Varovnáste
vesta
 Podľa EN 471,
1,
Trieda 2
 Unisex
veľkosť
röße unisex
10
Pomôcky, ktoré vám umoţn ia všetko dobre transportovať!
transportieren können!
Systémový kufor, veľkosť 3
 Objem: 18 l
 Hmotnosť: 1,8 kg
 D x Š x V: 396 x 296 x 210
Č. prod. 102546
veľké teleso
Trezor
 Súčasťou sú upevňovacie
prvky, avšak bez zásuviek
 So znakom TÜV-GS
 V x Š x H: 1000 x 486 x 400
Č. prod. 151535
Nosič
s čalúnením a
7-priehradkovou
organizačnou vloţkou
Č. prod. 102552
Látková pracovná
aktovka
 Vhodné ako aktovka
pre pracovníka servisu, kontroly
alebo predaja
 Robustná a odolná
 tkanina
 Zloţ iteľný na objekt s hrúbkou 5,5 cm
 Nosnosť: do 100 kg
 Rozmery vozíka V x Š: 1020 x 480 mm
 Rozmery lyţi ce Š x H: 480 x 220mm
Č. prod. 038491
Automatické upevňovacie pásy
 Podobné EN 12195-2
 Automatický upevňovací pás
 s račňou
Č. prod. 111056
(Symbolická fotka)
Látková nástrojová taška
 2 plastové boxy, kaţ dý
so 6 priehradkami
pre malé diely
 Robustná a odolná
tkanina
Dopravná krycia sieť
 Veľkosť ôk: 35 mm
 Ø materiálu: 3 mm
Č. prod. 111058
Račňové upevňovacie pásy
s hákom s dvojitým špicom,
2-dielne
 Pevný koniec: 0,5 m
 Dĺţk a: 6 - 10
Plošné ochranné obaly
DIN A0 a DIN A1
 Zipsový uzáver
 Pri uzavretom zipse
vodotesné
11
Máte všetky produkty pre bezchybný štart?
Dištančný drţiak debnenia
Lišta pod debnenie
Dištančný drţiak debnenia Dinki
pri betonárskych prácach
Dodacia dĺţk a: 2 m
Hrúbka betónovej vrstvy:
20 - 50 mm
 Ø výstuţí: 4 - 12 mm
 Hrúbka betónovej vrstvy: 20 - 40 mm
Stavbárska fólia T100 RE
Stierka s násadou
Dištančný drţia k pre spodnú oceľovú výstuţ




LDPE-fólia z recyklovaného materiálu
Šírka 2000 mm, zloţ ená na 1000 mm
Hrúbka: 50 my
Dĺţka: 50 m
 Dištančný drţia k zvislej výstuţe
 Vhodný pre veľa rôznych priemerov
ţel ezných výstuţí
 S vymeniteľným listom z pruţinove
j ocele
ahlblatt
 Dĺţka: 1300 mm
 Šírka: 300 a 500 mm
Č. prod. 100001
Hliníková lopata Fix & Clever
s násadou
Hrable na štrk bez násady
 Šírka: 360 a 470 mm
 Na naberanie veľkoobjemových,
ľahkých materiálov ako sú triesky po
rezaní, prostriedok na absorbovanie
oleja, drevené triesky, atď.
 Dĺţk a násady: 1300 mm
 D x Š: 400 x 330 mm
Č. prod. 039606
Rýľ špicatý, kovaný
s násadou
 Dĺţka násady: 1300 mm
 D x Š: 280 x 290 mm
Krompáč s násadou
 Dĺţk a násady: 950 mm
Č. prod. 146768
Č. prod. 146767
Stavbárske vedro
 S litrovou stupnicou
 12 litrov: Ø 31,0 cm,
výška 23,5 cm
 20 litrov: Ø 31,5 cm,
výška 26,5 cm
12
Nádoba na maltu
 65 litrov: D x Š x V: 630 x 410 x 310 mm
 90 litrov: D x Š x V: 803 x 485 x 303 mm
Máte všetky produkty pre bezchybný štart?
Dechtová kefa s násadou
 Pre všetky asfaltérske práce
 Šírka: 215 mm
Cestárska kefa Piassava
iassava
s násadou
 Šírka: 400 mm
Č. prod. 140058
Č. prod. 140076
Cestárska kefa s násadou
 Šírka: 400 - 800 mm
Lopatka
 Vhodná na naberanie veľmi horúcich predmetov
 Pozinkovaný oceľový plech
 Dĺţka: 200 mm
 Šírka: 425 mm
Č. prod. 052700
Špeciálna kefa,
hrubá s násadou
-Fein
Stavbárske ochranné pásky
textilné tkané lepiace pásky
 Špeciálna zmes, tlmí vibrácie,
vysoká stabilita
 Šírka: 300 mm
 Rôzne vyhotoveniaührungen
Č. prod. 140074
Ciroková kefa
 Pre silné znečistenia
 Štetiny zo syntetického ciroku
 Dĺţka: 202 mm
Pásky pre čistiace práce
 Páska na zakrytie okien, dverí,
Č. prod. 140063
debnení, ţal úzií, značenia atď.
 Dĺţka: 33 m
 Šírka: 50 mm
Hradiaca závora, prenosná
 5 litrová balastná nádrţ v dolnej časti
ch
 Šírka: 2000 mm
 Výška: 1000 mm
 Hĺbka: 50 mm
 Hmotnosť: 10 kg
Č. prod.
086549
Hradiaci pás
Č. prod. 874692
Č. prod. 143554 Biela páska
Č. prod. 143555 Sivá páska
Stavenisková bezpečnostná tabuľa
 Povinne inštalovaná na staveniskách
 Šírka: 1000 mm
 Výška: 660 mm
Č. prod. 086550
Navádzací kuţeľ
Č. prod. 086545
13
Ideálne meracie prístroje ...
Krieda pre vytyčovanie
 Intenzívna farba
 Vysoká značkovacia sila
 UV odolné
 Jednoduchá manipulácia
Vytyčovací šnúrový prístroj Speed
 Špeciálny cievkový prevod 1 : 3 pre rýchle navinutie šnúry
 Dĺţka šn úry: 30 m
 Hrúbka šnúry: 1 mm
 Mnoţstvo kriedy: 100 g
Č. prod. 117498
Murárska šnúra 100 m
Zvinovací meter EG II NC s magnetom
Tesársky uholník
Rámové oceľové meracie pásmo
Necitlivá voči vlhkosti a špine
Fluoreskujúce v neónových farbách
Šírka: 1,0 - 2,0 mm
 Šírka ramena na kratšom ramene 5 cm
 Pozinkovaný,
 zhotovený z jedného
kusu
 Dĺţka: 700 mm
Č. prod. 138977
Hliníková sťahovacia lata
 Dĺţka: 2000 mm
Č. prod. 104015
 S príchytkou na pás, pútkom a brzdou
 Robustné plastové teleso
 Dĺţka: 3, 5, 8 m
 Šírka: 16, 19, 25
Drevený skladací meter
Č. prod. 279366
Vodováha Topline
 Vodováha z ľahkého kovu
 Práškovo povlakovaná na ţ lto
 S vodorovnou a zvislou libelou
 Dĺţka: 400 - 1800 mm
 Odolná voči
nárazu
Laserový dĺţkový merač BLMT 50
 Meranie dĺţ ok, plôch,
objemov, trvale
 Nepriame meranie dĺţk y
 Merací rozsah: 0,10 aţ 50 m
Č. prod. 094180
Hliníkový kľukový statív
 Pre rotačné lasery, nivelačné prístroje
a nivelačné hlavy
 Prestaviteľné nohy statívu z eloxovanej
hliníkovej rúry v rozsahu 0,8 - 2,65 m
 Gumový chránič pre statívové nohy,
vrátane kruhovej libely, 5/8“ prípojný závit
Č. prod. 135903
Súprava rotačného laseru
Topline 3 Premium
 Univerzálne pouţ iteľná
pre vnútorné a vonkajšie aplikácie,
na statíve, na stene, na podlahe
Č. prod. 115671
Stavbárska
nivelačná súprava BBN 24
 Zisťovanie výškových rozdielov
 Optické meranie
 vzdialenosti
 Vytyčovanie uhlov
 Odolná voči
 striekajúcej vode
Č. prod. 001669
14
... profesionálne ručné náradie
Oceľové latové kladivo s magnetom
 Vykované
z jedného kusu
Č. prod. 000344
Kladivo Topline DIN 6475
 Hlava: 1000 - 2000 g
 Dĺţka : 260 - 300 mm
Kladivo na kameň s násadou
 Hlava: 3000 - 5000 g
 Dĺţka : 700 - 900 mm
 Násada z jaseňa
Kliešte na ţelezné pletivo (II) 280 mm
 Ostrie indukčne kalené
 Rukoväť potiahnutá plastom
 Dĺţk a: 280 mm
Č. prod. 170886
PU - hladidlo
 Vyformované z PU-peny
ako jeden kus
 Dĺţka: 280 - 420 mm
 Šírka: 140 - 220 mm
Súprava klieští 3K „Start-Up“,
3-dielna
1 x Kruhové kliešte 3K, rovné
1 x Silové kombi kliešte 3K
„Combi-Max“
1 x Bočné cvikacie kliešte 3K
Č. prod. 100542
Maltovnica ne
Č. prod. 102169
Murárska lyţi ca
Č. prod. 148475
Blue Line Cutter 18 mm
„čalúnnický nôţ“
 Dĺţka: 160 mm
 Dĺţk a čepele: 100 mm
Skrutkovač 2K 6in1 PH/PZ
 Moţ nosť vysokého krútiaceho momentu vďaka 2K rukoväti
 Výstupný koniec vhodný pre PH 1-2-3 a pre PZ 1-2-3
 Jeden skrutkovač pre 6 rôznych bitov
 Špeciálny tvar špičky
Č. prod. 039364
Vyťahovač klincov „Pulldog“
 Najlepší pákový účinok – zvýšený silový účinok
 Dĺţka
: 800
ge:
800 –- 1000 mm
 Hmotnosť:
2600
– 3200
wicht: 2600
- 3200
g mm
Č. prod. 130433
Súprava
nástrčkových
nástavcov
1/2“,
25-dielna
Bit-Box 1/4“ TX, 31-dielny
Č. prod. 114555
 V SMART-box
Č. prod. 043950
15
... výkonné stroje
Vŕtacie a sekacie kladivo BHD-5-1
Aku-vŕtací skrutkovač BACS-1
14,4 V 2,0 Ah, Li-Ion
Č. prod. 091950
 Ø vrtáka do dreva: 35 mm
 Ø vrtáka do kovu: 13 mm
 2-rýchlostná-celokovová-prevodovka
 Pravotočivý/ľavotočivý chod
 Príkon: 1300 W
Č. prod. 102538
Uhlová brúska BAG-230-1 CLB
Aku-vŕtacie a sekacie kladivo
BACHD 36 V Li-Ion




 Príkon: 2400 W
Č. prod. 084091
Ø vrtáka do betónu: 26 mm
Ø vrtáka do kovu: 13 mm
Ø vrtáka do dreva: 30 mm
Príkon: 600 W
Č. prod. 034238
Jednoručná dierovacia píla
BJS-SHO 135
BHD-2/26
Vŕtacie a sekacie kladivo
 Vŕtanie do ocele a dreva len s adaptérom SDS-Plus a
rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo moţn é len bez prírazu
 Príkon: 800 W
Č. prod. 102487





Príkon: 720 W
Šikmý rez: 0 - 45 stupňov
Hĺbka rezu v dreve: 135 mm
Hĺbka rezu v hliníku: 20 mm
Hĺbka rezu v nelegovanej
oceli: 10 mm
Č. prod. 102515
Vysávač na mokré/suché vysávanie
BWDVC 30 PC
 Mokré a suché vysávanie
moţn é jedným prístrojom
Miešací prístroj BMM 16/2 S
 Miešanie farby, lepidla na obkladačky, lepidla a malty
 Príkon: 1100 W
 Výkonný a robustný 2-rýchlostný stroj
Č. prod. 100033
16
 Kompaktný, ergonomický a výkonný
 Push&Clean-čistenie filtra
 Umývateľný PET-flísový filter
 Jemný štart
 Objem nádrţ e 30 l
 Dĺţk a sacej hadice: 5 m
Č. prod. 117632
... ako aj energetický úsporná a účinná osvetľovacia technika!
Ručný bodový LED reflektor 6 V
 Veľmi dlhá ţi votnosť LED diód
 8 super jasných LED diód
 Nízka spotreba prúdu
zaručuje dlhú dobu pouţ itia
 S pútkom
Č. prod. 092681
Vrecková LED lampa,
magnetická, teleskopická
 3 výkonné LED diódy
 4 LR44 gombíkové batérie
 Teleskopicky predĺţi 4
teľná
cm na 54 cm

Osvetľovacia hlava
otočná o 360 stupňov
Č. prod. 129475
Pracovná lampa 72 W
 3 x 230 V, krytie IP44,
GS - preskúšané
 S výklopnou opornou pätkou
 Ţiarivky 3 x 24 W
s mäkkým svetlom
Č. prod. 115261
Halogénový reflektor
400 W
 Individuálne pouţ itie v interiéri
a vonkajšom prostredí
 Typ lampy: halogénová
 Napätie: 220 Voltov
Č. prod. 150234
Pocket deLUX „SUN“
 Osvetľovacie teleso
otočné o 360 stupňov
 Silný magnet v podstavci umoţň uje
spoľahlivé uchytenie na kovovom podklade
 Počet LED diód: 2
Č. prod. 121803
Káblový bubon pre staveniská
el
 Veľkosť bubna: Ø 255 mm
 Tepelný istič
 TÜV/GS preskúšané
 Dĺţk a kábla: 40 m
Č. prod. 121547
LED osvetlenie pre staveniská
 Vrátane spínacej automatiky pri šere
 Blikavé a trvalé svetlo
 Závesné oko na nosenie
alebo rýchle upevnenie
 Svetelné diódy s dlhou
ţivo tnosťou namiesto lámp
so ţe raviacim vláknom
Predlţovací kábel na striedavý prúd
 Osvedčenie podľa
ÖVE/Ö - normy E8241-55
 Odolný voči počasiu,
LED-ţiar ič 30 W
so statívom
 Dĺţk a kábla: 5 m
 Krytie: IP 65
 TÜV/GS preskúšané
Č. prod. 132290
odolný voči UV
 Dĺţka ká bla: 10 - 25 m
Zásuvkový rozvádzač
„Safety“
 ÖVE preskúšaný podľa EN 60439/4
 Prúdový chránič
 Krytie IP 44
 Dĺţk a kábla: 2 m
Č. prod. 115421
17
Bernerov kontajner pre vaše stavenisko.
18
Všetko má mať svoj poriadok.
BERA MODUL – REGÁLOVÉ RIEŠENIE
Umoţň uje vám individuálne skladovanie a vychystanie rôznych spotrebných poloţie k podľa vašich potrieb.
K tomu vám ponúkame regálové moduly, optimálne prispôsobené pre vaše produkty a vaše logistické
poţi adavky.
S Bernerovým Servisom C-dielov máte jasnú výhodu:
 Úspora nákladov vďaka optimálnym skladovým mnoţstvám
 Vţd y tá správna poloţk a na sklade
 Ţiadne náhle prechodné nákupy nie sú potrebné
 Vţd y prehľad o aktuálnom stave zásob a optimalizovaná správa a kontrola
 Jednoduché disponovanie pomocou skeneru a online objednávky
 Stavebnicový systém pre moţn osť individuálnej zostavy a rozšírenia
 Bernerov kompletný servis vášho celého regálového systému
(plánovanie, postavenie, udrţ ovanie, označovanie, plnenie a doobjednávanie)
19
[email protected]
www.berner.sk
LK/20.03.2012 – Vyhradené právo omylov, chýb sadzby a tlače.
Berner s.r.o.
Jesenského 1
962 12 DETVA
Download

Súbor na stiahnutie