RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ŽDIAR
Ždiar 688, 059 55
www.zdiar.fara.sk
e-mail: [email protected]
22. marec 2015
FARSKÉ OZNAMY
tel.: 052 449 81 36
5. pôstna nedeľa
LITURGICKÝ KALENDÁR A ROZPIS SV. OMŠÍ VO FARSKOM KOSTOLE V ŽDIARI
liturgický kalendár
Pondelok
30.3.
Utorok
31.3.
Streda
1.4.
Štvrtok
2.4.
Piatok
3.4.
Sobota
4.4.
Nedeľa
5.4.
Pondelok Veľkého týždňa
čas
úmysel sv. omše
13:30 + Adam Tropp (pohrebná)
17:30 + Melicher Slodičák a + z rodiny
Utorok Veľkého týždňa
18:00 ++ Šimon a Mária Rybka
Streda Veľkého týždňa
18:00 + Monika Michaláková
Zelený štvrtok Pánovej večere
18:30 + Mikuláš Bekeš (ročnica)
Veľký piatok utrpenia a smrti Pána
15:00
deň prísneho pôstu a pokánia
Biela sobota
19:30 + Ľudovít Šlepecký
Vigília Pánovho zmŕtvychvstania
7:45
Veľkonočná nedeľa
11:00 za Boží ľud farnosti
KROJE
ROZPIS SV. OMŠÍ VO FILIÁLNOM KOSTOLE V TATRANSKEJ JAVORINE
Zelený štvrtok
sv. omša o 17:00
Nedeľa
sv. omša o 9:15
PRÍLEŽITOSŤ K SVIATOSTI ZMIERENIA: pondelok až streda pol hodinu pred sv. omšou.
VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ bude v pondelok 30. 3. od 14:30 do 17:00 vo farskom kostole
a v Tatranskej Javorine od 15:30 do 16:30. Pripomínam cirkevný príkaz aspoň každoročnej sv. spovede.
K CHORÝM pred sviatkami pôjdem v piatok od 8:00 (treba sa ale nahlásiť v sakristii).
ZBIERKA PRE PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV: dnes pri všetkých sv. omšiach.
O UPRATOVANIE KOSTOLA prosím rodiny: Vojtaššákové (186 a 187), Vaverčáková (468),
Grotkovská (477), Vojtaššáková (683), Kriššáková (200), Slodičáková (201) a Andrášová (206).
Upratovanie bude v piatok ráno (predpoludním) a v sobotu po Vzkriesení. Pán Boh zaplať upratujúcim
v tomto týždni!
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY dnes o 14:00 (prosím členov Pastoračnej rady farnosti).
PROGRAM SLÁVENIA VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
ZELENÝ ŠTVRTOK: sv. omša Pánovej večere o 18:30.
Kostol bude otvorený do 23:00.
VEĽKÝ PIATOK: obrady Umučenia a smrti Pána o 15:00.
KRÍŽOVÁ CESTA o 20:00 od Tatry.
Sviatosť Oltárna bude vystavená v Božom hrobe po skončení veľkopiatočných obradov. Vystavená bude
nepretržite až do 19:00 na Bielu sobotu (len ak bude dostatok zapísaných na stráženie Božieho
hrobu). Zapísať sa treba v sakristii. Stráž tvoria požiarnici a mládenci a muži v krojoch.
BIELA SOBOTA: Vigília zmŕtvychvstania Pána o 19:30 (sviece na obnovu krstných sľubov).
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA:
6:00 posviacka jedál. Sväté omše o 7:45 a 11:00 (SLÁVNOSTNÁ, V KROJOCH).
VEĽKONOČNÝ PONDELOK: sv. omša 7:45.
MOŽNOSŤ ZÍSKANIA ÚPLNÝCH ODPUSTKOV: štvrtok, piatok a sobota.
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ŽDIAR
Ždiar 688, 059 55
www.zdiar.fara.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 052 449 81 36
TERMÍNY NA PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI MANŽELSTVA:
Príprava pozostáva z troch stretnutí (okrem úvodného stretnutia a spísania sobášnej zápisnice):
Stretnutie č. 3.:
piatok 10. apríla o 19:00
sobota 18. apríla o 9:00
Download

Aktuálne farské oznamy - RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ ŽDIAR