RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARSKÉ OZNAMY
FARNOSŤ SPIŠSKÉ PODHRADIE
www.podhradie.kapitula.sk
 +421 53 4541145  +421 907 107 007
NEDEĽA 26. OKTÓBER 2014
NEDEĽA:
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
27.X. Pondelok: - Féria
28.X. Utorok:
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - Sviatok
29.X. Streda:
- Féria
30.X. Štvrtok:
- Féria
31.X. Piatok:
- Féria
1.XI. Sobota:
VŠETKÝCH SVÄTÝCH - Prikázaný sviatok
NEDEĽA:
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ –
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
SVÄTÉ OMŠE:
SPIŠSKÉ PODHRADIE:
PONDELOK: 18.00 + Mária ŠUTLIARSKA (B)
UTOROK: 18.00 na úmysel Márie (B)
STREDA:
18.00 za rodinu BORŽÍKOVÚ (B)
ŠTVRTOK: 18.00 + Imrich KOVAĽAN (B)
PIATOK:
18.00 + Anna a Emil LISOŇ (B)
SOBOTA:
8.00 na úmysel celebranta (B)
10.30 za ++ členov sv. ruženca (H)
18.00 + Margita a Martin (B)
NEDEĽA:
8.00 na úmysel celebranta (B)
10.30 + Šimon, Alžbeta, Ján (B)
18.00 za veriacich farnosti – Spišské Podhradie (H)
STUDENEC:
UTOROK: 18.00 + Pavol, Mária, Ján, Mária, Jozef, Margita, Mária (H)
PIATOK:
18.00 za zdravie, pomoc a stálu ochranu pre rodinu (H)
SOBOTA:
9.15 na úmysel celebranta (ŠB)
NEDEĽA:
9.15 + Ján (H)
KLÁŠTOROK:
UTOROK:
6.30 + Alžbeta, Ján, Tomáš (H)
ŠTVRTOK:
6.30 + Alžbeta, Štefan, Ján (H)
KONGREGÁCIA SESTIER OBETOVANIA PANNY MÁRIE:
STREDA:
7.00 na úmysel celebranta (H)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARSKÉ OZNAMY
FARNOSŤ SPIŠSKÉ PODHRADIE
www.podhradie.kapitula.sk
 +421 53 4541145  +421 907 107 007
SPOVEDANIE - SPIŠSKÉ PODHRADIE:
Štvrtok a piatok od 15.30 hod.
Kláštorok: Štvrtok od 10.00 hod.
Chorí - piatok od 8.00 hod.
SPOVEDANIE - STUDENEC:
Utorok pred sv. omšou od 16.00 hod.
Chorí - piatok od 8.00 hod.
OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI – MODLITBA SV. RUŽENCA.
ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).
A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu
aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,
raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE V SPIŠSKOM PODHRADÍ.
Od 1. XI do 8. XI – 14:00 hod.
MISIE Spišské Podhradie
MISIE Studenec
MISIE SPOLU
411,15 € (PBZ);
96,78 € (PBZ);
507,93 € (PBZ);
BUDÚCA NEDEĽA - FARSKÁ ZBIERKA NA OPRAVU KOSTOLA
SOBOTA – FARA – ERKO a STRETKO - NEBUDE
UPRATOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA V SPIŠSKOM PODHRADÍ:
Piatok po sv. omši (PBZ) - Ruža pani Márie KYSEĽOVEJ.
Download

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období