INFORMAČNÝ MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU
Farský list
C&M
ŽIACKA 17, 04018 KOŠICE, 055/6852217
10
.
26.10.2014
ROČNÍK:III.
[email protected]
www.farnostkrasna.sk
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA V KE - KRÁSNA
ODPOČINUTIE VEČNÉ, DAJ IM PANE
A SVETLO VEČNÉ NECH IM SVIETI,
NECH ODPOČÍVAJÚ V POKOJI!
Amen.
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
1. November
15.00 NIŽNÁ A VYŠNÁ HUTKA na cintoríne
2. november
ke – krásna
15.00 SV. OMŠA A DUŠIČKOVÁ PÚŤ NA CINTORÍN
1
2. NOVEMBER
2. NOVEMBER - PAMIATKA
ZOSNULÝCH
Čas sviatku všetkých svätých a spomienky na
všetkých verných zosnulých, v ktorom si
pripomíname a hlbšie uvedomujeme
pominuteľnosť pozemského života a cieľ nášho
putovania v nebi.
V tomto čase máme možnosť pre zásluhy
vykupiteľskej obety Ježiša Krista a svätých
získať úplné odpustky v prospech
zosnulých:
– veriaci, ktorý v deň Spomienky na
zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať
úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť
iba dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri
podmienky: sv. spoveď (krátko
predtým/potom), sv. prijímanie, modlitba
na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas,
Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj
k všednému. Tieto odpustky možno získať
od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11.
Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna
spoveď stačí na všetky odpustky.
V tento deň si osobitne spomíname na
tých našich zosnulých, ktorí pre svoje
nedokonalosti sú v stave očistenia a my im
môžeme pomáhať svojimi modlitbami za
nich, či účasťou na sv. omši, s vierou vo
večný život zapálením sviečky na hroboch
či pri kríži.
2
NOVÝ BLAHOSLAVENÝ – PAVOL VI. - PÁPEŽ
Pavol VI., latinsky: Paulus PP. VI,
vlastným menom Giovanni Battista
Enrico Antonio Maria Montini (* 26.
september 1897 Concesio, Taliansko –
† 6. august 1978, Castel Gandolfo,
Vatikán) bol 262. pápež v období: 21.
jún1963 - 6. august 1978).
Narodil sa v dedine Concesio pri
Brescii, ako druhý syn v rodine
váženého
advokáta,
obchodníka,
vydavateľa a šéfredaktora katolíckeho
denníka Cittadino di Brescia. Pápežova
matka bola hlboko veriaca žena, ktorá
chodila každý deň na sväté prijímanie.
Takmer celé detstvo prežil na vidieku.
Začal
študovať
na
jezuitskom
gymnáziu v Brescii, ktoré však musel
pre chorobu opustiť. Ďalšie vyučovanie
absolvoval súkromne. Aj v kňazskom
seminári v Brescii začal študovať ako
externista. Býval v rodičovskom dome.
Za kňaza bol vysvätený 29. mája 1920.
Hneď po vysviacke ho diecézny biskup
poslal študovať do Ríma na pápežskú
univerzitu
Gregoriana.
Súčasne
študoval aj na štátnej univerzite. Po
čase ho prijali do pápežskej akadémie
pre diplomatov, ktorá sa vtedy volala Accademia dei Nobili ecclesiastici (Akadémia cirkevných
šľachticov). Po skončení štúdia ho vyslali ako nunciovho tajomníka do Varšavy. Z obavy o jeho
zdravie ho po šiestich mesiacoch povolali späť do Ríma. Od roku 1922 pôsobil v pápežskom
štátnom sekretariáte, 13. decembra 1937 sa stal asistentom štátneho tajomníka a v novembri 1954
bol vymenovaný za štátneho podtajomníka. 1.novembra 1954 ho vymenovali za milánskeho
arcibiskupa. Do úradu nastúpil 4. januára 1955 a tak účinkoval, že sa, ako sám povedal, cítil ako
„arcibiskup robotníkov“. O štyri roky neskôr, 8. decembra 1958 ho pápež Ján XXIII., po svojom
nástupe ako prvého, vymenoval za kardinála.
Za pápeža bol zvolený, ako umiernený pokrokár, 21. júna 1963, po jednom z najkratších konkláve v
dejinách cirkvi. Už v roku 1964 vykonal ako pápež prvú pútnickú cestu do Svätej zeme, kde sa 5.
januára stretol s carihradským ekumenickým patriarchom Athenagorasom I., čo bolo historicky
veľmi dôležité stretnutie z pohľadu ekumenizmu. V záujme ekumenizmu usporiadal tiež stretnutie s
arcibiskupom canterburským Michaelom Ramseyom v Ríme 24. marca1966, opätovne s
ekumenickým patriarchom Athenagorasom I. najprv 25. júla 1967 v Istanbule a potom 26.
októbra1967 v Ríme. Pavol VI. okrem cesty do Svätej zeme absolvoval aj iné pastoračné cesty.
Navštívil Filipíny, Austráliu, Indonéziu,Samou, Hongkong, Irán a Srí Lanku. Jeho neobyčajné cesty
do Indie, do Spojených národov v New Yorku vzbudili pozornosť svetovej verejnosti. Medzi
novinármi ho nazývali Flying Paul (Lietajúci Pavol).
Pavol VI. zrušil index zakázaných kníh a názov Svätého ofícia zmenil na Kongregáciu o náuke
viery. (Sväté ofícium bolo následníkom stredovekej inštitúcie preinkvizíciu.) V zahraničnej politike
bol pokračovateľom mierovej koexistencie Jána XXIII. Rozhodol sa pokračovať v Druhom
vatikánskom koncile, ktorý prerušila smrť Jána XXIII. Aj keď s veľkou opatrnosťou, ale chcel
pokračovať v zbližovaní sa s východným blokom v intenciách svojho predchodcu.
PÁPEŽ FRANTIŠEK V PIATOK 9. MÁJA 2014 ROZHODOL O BLAHOREČENÍ PAVLA VI.,
KTORÉ SA USKUTOČNILO V NEDEĽU 19. OKTÓBRA 2014.
3
SV. OMŠE NOVEMBER 2014
DEŇ
ÚMYSEL
ČAS
2.
NE
+ JÁN, REGINA TAKÁČ
ZA FARNOSŤ
+ JÁN, MÁRIA POPOVIČ
+ JÁN, ALŽBETA HORVÁTH
8.30
10.30
8.30
10.30
3.PO
+ ANNA, JÁN BYLI
4.
UT
1.SO
DEŇ
ÚMYSEL
ČAS
15.SO
ZBP JANA 50RŽ
8.00
16.
NE
+ FRANTIŠEK FRAŇO
8.30
10.30
7.00
17.PO
+ IMRICH HAKE
7.00
+ LADISLAV NAGY 1. VÝR.
18.
UT
+ JOZEF, BARBORA MATIS
+ HELENA, ONDREJ
ŠTUDENC
+ JÁN, ALŽBETA MRAZKO
19.ST
20.ŠT
5.ST
+ MILAN HEGEDUŠ 1. VÝR.
18.00
7,00
6.ŠT
PAULÍNA 80 RŽ
7.00
+ REGINA, HELENA, JULITA
+ ROD. HORVÁTHOVEJ A
ŠPACIOVEJ
+ FRANTIŠEK, MARGITA
GORDOŇ
DUŠE TRPIACE V OČISTCI
7.00
7.
PI
8.SO
9.
NE
10.PO
18.00
21.
PI
8.00
22.SO
8.30
ZA FARNOSŤ
10.30
23.
NE
+ MICHAL, MÁRIA, MÁRIA TAKÁČ
+ VERONIKA, JÁN BODA
7.00
24.PO
25.
UT
11.
UT
+ JOZEF MIČKO 5. VÝR.
7.00
+ ALŽBETA HRABKOVSKÁ 1. VÝR.
12.ST
+ PAULÍNA TAKÁČOVÁ /EDISONOVA/
18.00
7,00
26.ST
13.ŠT
+ MÁRIA HAKEOVÁ 1. VÝR.
7.00
27.ŠT
14.
PI
+ ŠTEFAN, ANNA BODNÁR
+ VINCENT KLIK
7.00
18.00
28.
PI
ZAPOJTE SA AJ VY DO SVIEČKY
ZA NENARODENÉ DETI
PRÍSPEVOK ZA SVIECU JE 1 EURO
29.SO
30.
NE
ZA FARNOSŤ
+ KAMIL STRAKA 2. VÝR.
+ ŠTEFAN, JÚLIA, ŠTEFAN,
FRANTIŠEK KRAJŇAK
+ JOLANA, JÁN MATIK
+ ALŽBETA MIKLOŠOVÁ
2.VÝR.
+ VERONIKA, JOZEF NAGY,
+ VINCENT LOVÁŠ
POĎAKOVANIE ZA 40RŽ
ZA FARNOSŤ
+JURAJ, MÁRIA ,MÁRIA, JOZEF GÁBOR
+ KATARÍNA, ONDREJ KĽUČAR
7.00
7.00
18.00
7.00
7.00
7.00
18.00
8.00
8.30
10.30
7.00
+ JÚLIA VIDOVÁ RB
7.00
+ ROD. TAKÁČ, TOTH
18.00
+ PAULÍNA TAKÁČOVÁ RB
+ ROD MARUŠAKOVA,
+ FRANTIŠEK KAŽIMÍR
+ ROD. KIŠŠOVA, VÉREBOVA
+ PAULÍNA KIRÁĽOVÁ
+MÁRIA BANDURIČOVÁ,
+ŠTEFAN KOVÁCS
+ JÚLIA VIDOVÁ
7.00
7.00
18.00
ZA FARNOSŤ
10.30
7.00
8.00
8.30
Hlavnou myšlienkou projektu SVIEČKA ZA NENARODENÉ
DETI je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so
spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri
potrate. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho
realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom
Slovensku. Projekt prebehne tento rok už po dvanásty krát
počas októbra s vyvrcholením 2. novembra. Je realizovaný
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s podporou
katolíckych médií.
Aj deti, ktoré sa nemohli narodiť žili život a niekedy sa na to
zabúda. My na ne nezabúdame. 2.11. spomienkou na
nenarodené deti rozvíjame úctu ku každému životu. Môžeme tak
urobiť krátkym zastavením a zamyslením, alebo zapálením
sviečky pred gynekologickými oddeleniami, pamätníkmi
nenarodených detí, pri krížoch alebo v oknách svojich domov.
4
Download

ODPOČINUTIE VEČNÉ, DAJ IM PANE A SVETLO VEČNÉ NECH IM