RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARSKÉ OZNAMY
FARNOSŤ SPIŠSKÉ PODHRADIE
www.podhradie.kapitula.sk
 +421 53 4541145  +421 907 107 007
NEDEĽA 14. SEPTEMBER 2014
NEDEĽA: 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ- POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
15.IX. Pondelok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
16.IX. Utorok: Sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov Spomienka
17.IX. Streda:
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi - Ľ. spom.
18.IX. Štvrtok:
- Féria
19.IX. Piatok:
Sv. Januára, biskupa a mučeníka - Ľ. spom.
20.IX. Sobota: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
spoločníkov, mučeníkov - Spomienka
NEDEĽA:
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
SVÄTÉ OMŠE:
SPIŠSKÉ PODHRADIE:
PONDELOK: 8.00 za živých a ++ členov sv. ruženca (H)
10.30 za veriacich farnosti – Spišské Podhradie (H)
18.00 + Alžbeta a Ondrej TEBELÁKOVÁ (B)
UTOROK: 18.00 + Mária, Michal, Vladimír, Mária,
Pavol, Mária, Ondrej (B)
STREDA:
18.00 za zdravie a Božie požeh. pre ZUZANU (95 r.) (B)
ŠTVRTOK: 18.00 + Žofia a Jozef (B)
PIATOK:
18.00 + František, Katarína, Adam, Peter, František (B)
SOBOTA:
18.00 + Štefan a Margita (B)
NEDEĽA:
8.00 na úmysel celebranta (B)
10.30 + Margita TATARKOVÁ (B)
18.00 + Michal, Jozef, Stanislav, Anna a Cecília (H)
STUDENEC:
PONDELOK: 9.15 + Mária (B)
PIATOK:
18.00 + Marián, Mária a Ján (H)
NEDEĽA:
9.15 za zdravie Alžbety (H)
KLÁŠTOROK:
UTOROK:
6.30 + František, František, Agnesa a Valent (H)
ŠTVRTOK:
6.30 + Vincent a Ján (H)
KONGREGÁCIA SESTIER OBETOVANIA PANNY MÁRIE:
STREDA:
7.00 na úmysel celebranta (H)
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARSKÉ OZNAMY
FARNOSŤ SPIŠSKÉ PODHRADIE
www.podhradie.kapitula.sk
 +421 53 4541145  +421 907 107 007
SPIŠSKÁ KAPITULA:
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ - SIVÁ BRADA
14. 9. 2014 - SV. OMŠA o 10.00 HOD.
JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI:
Streda, piatok a sobota. Záväzný je len jeden.
Obsah: Poďakovanie za úrodu.
Sviatosť manželstva – ohlášky: I. a II. krát:
Jozef PERICHTA, Pavol a Oľga r. Janckulíková, Hronec
Mária KOKORUĎOVÁ, Ján a Darina r. Čigarská, Spišské Podhradie.
Sviatosť manželstva – ohlášky: I. a II. krát:
Jaroslav BABÍK, Jaroslav a Eva r. Hricová, Spišskom Podhradí
Lenka GAJDOŠOVÁ, Vlastimír a Jana r. Rochterová, Hybiach.
Sviatosť manželstva – ohlášky: II. krát:
Ján MIKOLAJ, Michal a Alžbeta r. Boržíková, Jamník
Jana KULICHOVÁ, Eduard a Magdaléna r. Mišontková, Studenec.
Sviatosť manželstva – ohlášky: II. krát:
Jaroslav UCHAĽ, Jaroslav a Jana r. Lukačinová, Banské
Miroslava ĎURIŠOVÁ, Miroslav a Eva r. Kollárová, Studenec.
Upratovanie farského kostola v Spišskom Podhradí:
Piatok po sv. omši (PBZ) - Ruža pani Agnesy KRUPOVEJ.
Download

Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období