PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 15.09. 2014 DO 21.09. 2014
Pondelok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE PATRÓNKY SLOVENSKA
Kluknava
08.00 na úmysel
V
Št. Huta
09.00 +Anna, Ján a Ján Kováč
V
Hrišovce
08.00 na úmysel
P
Richnava
09.00 +Mária a Jozef Čech P
Utorok
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Kluknava
17.40 +Pavol, Imrich Medvec a Vladimír P
Streda
Richnava
Kluknava
16.30 +Žofia Kellová, Anna a Martin
17.40 +Elena Nehylová - výročná P
Štvrtok
Hrišovce
Kluknava
16.30 +Štefan Kyseľ P
08.00 za zdravie Pavla
Piatok
Richnava
Kluknava
16.30 +z rod. Keryová a Labancová
17.40 +Peter Hamrák, Mária a Vladimír
Sobota
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov
Kluknava
15.00 sobáš Majerčák - Balčáková V
Nedeľa
25. NEDEĽA CEZ ROK
Kluknava
07.05 na úmysel
V
Richnava
08.30 na úmysel
V
Št. Huta
09.30 +Adalbert a Jozef Oľšavský A
Hrišovce
10.00 +Ján Ondáš V
Kluknava
10.45 na úmysel
A
P
V
V
V
Ohlášky:
KL
Sviatosť manželstva chcú prijať Ján MAJERČÁK, syn Jána a Zdeny rod. Cenkej, bývajúci v Krompachoch
a Lenka BALČÁKOVÁ, dcéra Vladimíra a Anny rod. Uličnej, bývajúca v Kluknave. Ohlasujú sa dnes po tretí
krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať Patrik BIČÁR, syn Ľubomíra a Ľuboslavy rod. Hybenovej, bývajúci v Poprade
a Daniela RYCHNAVSKÁ, dcéra Petra a Danky rod. Krokusovej, bývajúca v Kluknave. Ohlasujú sa dnes po
druhý krát.
Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš BURANOVSKÝ, syn Jána a Marty rod. Janitorovej, bývajúci v Malej
Ide a Veronika DZUROVÁ, dcéra Jána a Jany rod. Bialej, bývajúca v Kluknave. Ohlasujú sa dnes po prvý krát.
HR
Sviatosť manželstva chcú prijať Roman DUBOVAN, syn Jozefa a Anny rod. Fandrovej, bývajúci v Dolnom
Lieskove a Monika ONDÁŠOVÁ, dcéra Mikuláša a Margity rod. Magdovej, bývajúca v Hrišovciach. Ohlasujú
sa dnes po prvý a druhý krát.
-
KL
RI
Dnes o 14.00 hod. odpoludňajšia pobožnosť – KL – nebude
Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden. Ich obsahom je poďakovanie za
úrodu.
Čas sv. omší na filiálkach – od zajtra sv. omše na filiálkach budú o 16.30.
Farnosť Krompachy vás na budúcu nedeľu pozýva na odpustovú slávnosť posvätenia chrámu.
20. októbra sa v našej farnosti zavŕši biskupská vizitácia. Navštívi nás diecézny biskup a stretne sa
nielen s predstaviteľmi samosprávy, spolkov či zdužení, ale po sv. omši i s vami všetkými, kde bude
chcieť počuť vaše názory a zodpovie aj na vaše otázky.
Dnes – sv. omša pri sv. Anne o 15.00 hod. Pozývam vás...
na kostol obetovali:
Z pohrebu +Heleny Medvecovej 100 Eur; zo svadby Marták – Kopkašová 50 Eur;
Bohu známa rodina 100 Eur;
Pán Boh zaplať!
Download

PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 07