CK Mária s.r.o., 831 01 Bratislava, Guothova 11, www.ck-maria.sk,
e-mail: [email protected], [email protected],
č.t. 0948 771 156, 0904 507 156, 0917 480 652
PÚŤ V ROKU VIERY A NAŠICH VIEROZVESTCOV
R Í M - MANOPELO - MONTE S. ANGELO - S. G. ROTONDO
Termín: 19.5. –25.5. 2013
Program
1. deň: nedeľa Odchod zo Slovenska o 15.00 hod.
2. deň: pondelok Ráno príchod do Ríma. Námestie sv. Petra so slávnou Berniniho kolonádou, Bazilika sv. Petra a
Vatikánske krypty. Po obede pešia prehliadka antického Ríma: kostol Santa Maria in Aracoeli so slávnymi
freskami (Pinturicchio, Cordon) a Kapitolské námestie so schodmi - geniálne dielo Michelangela. Zostúpime
k Mamertínskemu väzeniu, tretiemu najnavštevovanejšiemu miestu v Ríme. Pokračujeme po Via dei Fori
Imperiali, Koloseum a Forum Romanum.
3. deň: utorok Pôjdeme po stopách sv. Cyrila a Metoda - bazilika sv. Klimenta; Lateránska bazilika - prvé sídlo
pápežov. V blízkosti baziliky je Scala Santa, známa ako schody z Pilátovho pretória. Pokračovať budeme po
stopách sv. Cyrila a Metoda až po baziliku Santa Maria Maggiore. Uchváti nás barokový a večerný Rím: Fontána
di Trevi; Michelangelove Španielske schody; Palazzo Madama; Pantheon- najzachovalejšia pamiatka
starovekého Ríma a najkrajšie barokové námestie - Piaza Navona. Večerný Rím.
4. deň: streda Audiencia so Sv. Otcom. Po obede: Bazilika sv. Pavla za hradbami postavená nad hrobom sv.
Pavla a návšteva katakomb. Nocľah.
5. deň: štvrtok Ráno odchod z Ríma do San Giovani Rotondo. Cestou navštívime Manopelo, omilostené miesto,
kde sa uchováva vzácna relikvia – šatka na ktorej je podľa tradície zobrazená Svätá Tvár. V Lanciane
navštívime kostol San Francesco - miesto najväčšieho eucharistického zázraku. Podvečer návšteva pútnického
miesta na vrchole hory Gargano - mestečka Monte S. Angelo - najslávnejšie pútnické miesto Michala
Archanjela. Nocľah.
6. deň: piatok S. G. Rotondo – miesto, kde pôsobil a je pochovaný svätec Páter Pio.
náboženský programom. Nočný prejazd na Slovensko.
7. deň: sobota
Celodenná prehliadka s
Návrat na Slovensko v doobedňajších hodinách, cca o 10.00 hod.
Cena: 268,10 €
V cene je zahrnuté: doprava klimatizovaným autobusom, vstupy do Ríma, 4 x ubytovanie, 1 x raňajky, 1x obed,
šál, sprievodca.
V autobuse je možnosť kúpiť si kávu, čaj, pivo a nealkoholické nápoje.
V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie: 11,90 €
Komplexné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu a zahŕňa:
- úhradu storno poplatku v prípade, že klient z vážnych príčin musí zrušiť zájazd (ochorenie, pohreb
príbuzného),
- všetky lekárske vyšetrenia, zákroky, hospitalizáciu v zahraničí,
- prevoz sanitkou chorého zo zahraničia na Slovensko,
- storno poplatok i pre príbuznú spolucestujúcu osobu,
- strata batožiny, poškodenie batožiny ( musí byť spísaný policajný zápis).
Výnimočná príležitosť doniesť si domov z púte video nahrávku vo vysokej kvalite DVD alebo video v cene
20 €. Vy zaplatíte 10 € a od CK dostanete bonus 10 €.
Download

R Í M - MANOPELO - MONTE S. ANGELO