NÁRODNÁ PÚŤ
DO RÍMA 2013
autobusom zo Žilinskej diecézy
Od 25.2. do 1.3.2013
Predbežný program púte:
Pondelok 25.2.
- odchod z Čadce 11.30 hod. po trase nástupných miest: Kysucké Nové Mesto, Žilina,
Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Utorok 26.2.
- ráno príchod do Ríma
- vstup bránou ľudu na Námestí ľudu (brána vstupu sv. Cyrila a Metoda do Ríma)
- návšteva hrobu Slováka, blahoslaveného Andreja Chmela, Španielske námestie
- stĺp Nepoškvrnenej, Fontána di Trévi, prezidentský palác
- bazilika sv. Klimenta (tu sa nachádza hrob sv. Cyrila) slovenská sv. omša
- bazilika sv. Praxedy (je vedľa miesta pobytu sv. Cyrila a Metoda v Ríme)
- bazilika Santa Mária Magióre (miesto kde boli schválené slovanské liturgické texty)
- ubytovanie
Streda 27.2
- audiencia u sv. otca Benedikta XVI
- prehliadka baziliky a námestia sv. Petra
- slovenská sv. omša v Bazilike sv. Petra
- Anjelský hrad, námestie Navona, Panteon
- ubytovanie
Štvrtok 28.2.
- slovenská sv. omša a návšteva Slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
- bazilika sv. Pavla za hradbami, Pyramída
- Koloseum , Rímske fóra, pamätník Viktora Emanuela II.
- bazilika Svätého Kríža, Sväté schody, Lateránska bazilika
- večer odchod z Ríma
Piatok 1.3.
- popoludní, príchod do Čadce po trase nástupných miest: Ilava, Púchov, Považská Bystrica,
Žilina, Kysucké Nové Mesto.
-
________________________________________________________________
Cena 230 €
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 2x ubytovanie v hoteli v Ríme,
cestovné poistenie, 3 - dňový lístok na všetku dopravu v okruhu Ríma, sprievodca.
V cene nie je zahrnutá strava.
Prihlášky posielajte, prosím čo najskôr na adresu: [email protected] ,
Tel: 041/5488134
Mgr. Marek Smatana, koordinátor pútí Žilinskej diecézy, Rajecká Lesná.
www.rajeckalesna.org
Download

NÁRODNÁ PÚŤ DO RÍMA 2013 autobusom zo Žilinskej diecézy Od