CK Mária s.r.o., 831 01 Bratislava, Guothova 11, www.ck-maria.sk,
e-mail: [email protected], [email protected],
č.t. 0948 771 156, 0904 507 156, 0917 480 652
PÚŤ FARNOSTI TREBIŠOV V ROKU SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE
pod vedením vdp. dekana ThDr. JOZEFA GNIPA PhD.
RIM - MONTE CASSINO - NEAPOL - POMPEJE- AMALFI - S. G. ROTONDO MONTE S. ANGELO - LANCIANO
Púť spojená s relaxom – kúpaním v Tyrhenskom a Jadranskom mori
Termín: 9.8. – 16.8. 2014
Program
1.deň Odchod z Trebišova. Nočnou jazdou pokračujeme cez Rakúsko do Talianska
2.deň Príchod do Ríma do srdca kresťanstva – Vatikánu, poklona sv. pápežovi Jánovi Pavlovi
II. a sv. Jánovi XXIII. Sv. omša v Bazilike Sv. Petra, prehliadka Vatikánu a Ríma, nocľah
v Ríme.
3 deň Cesta do Monte Cassina a návšteva srdca západného mníšstva, benediktínskeho
opátstva Monte Cassina, sv. omša nad hrobom sv. Benedikta a Scholastiky, prehliadka
opátstva. Cesta do Pompejí, prehliadka pútnického miesta Panny Márie Ružencovej,
ktoré založil Bartolomeo Longo v Pompejách. Prehloadka najvýznamnejšieho
archeologického komplexu z rímskeho obdobia. Mesto bolo zničené a zasypané jediným
výbuchom sopky v roku 79 n.l.. Prehliadka zaujímavostí a historických pamiatok druhého
Ríma - Neapola (Castel Nuovo, Teatro S. Carlo, Piazza Plebiscito). Nocľah v centre
Neapola.
4.deň Prejazd do Sorenta, odtiaľ loďou do Amalfi, sv. omša nad hrobom sv. Ondreja,
prehliadka mesta. Relax pri mori a podvečer prejazd na Garganský polostrov do San
Giovani Rotondo, nocľah v blízkosti Baziliky sv. Pátra Pia.
5.deň S. G. Rotondo – miesto, kde žil a v kňazskej službe sa obetoval svätec Páter Pio.
Navštívime kláštor a ostatné omilostené miesta. Sv. omšu budeme mať v kostole, kde
dostal sv. Páter Pio stigmy. V novej krypte sa pomodlíme pri jeho ostatkoch.
V poobedňajších hodinách odchod do Monte San. Angelo. Navštívime pútnické miesto
na vrchole hory Gargano, mestečko Monte S. Angelo - miesto zjavenia Michala
Archanjela.
6.deň Pobyt pri mori na 20 km nádhernej pláži s bielym pieskom a modrým morom. Nocľah.
7 deň Po sv omši odchod do Lanciana. Navštívime pútnické miesto najväčšieho
eucharistického zázraku. Pobyt pri mori a cesta domov.
8.deň Návrat domov
Cena: 336,40 €
ZĽAVA:
Cena: 296.40 €
V cene je zahrnuté:
doprava klimatizovaným autobusom,
5x nocľah: 1x v Ríme, 1x v centre Neapola hotel*,
3 x v San Giovani Rotondo v blízkosti Baziliky, hotel****
4x raňajky
v autobuse je možnosť zakúpiť si kávu, čaj, pivo a nealkoholické nápoje.
V cene nie je zahrnuté
komplexné cestovné poistenie: 1,70 € os/deň - 13,60 €, príplatok za jednopostelovú a dvojposteľovú
izbu
Download

PÚŤ FARNOSTI TREBIŠOV V ROKU SEDEMBOLESTNEJ