Download

ŠILHÁROVÁ, M. 2012. Guerilla marketing ako nástroj marketingovej