Matematická súťažKLOKAN sa uskutoční 23. 03.2015(pondelok) počas 1.a
2. vyuč
ovacej hodiny
Do súť
aže sa prihlásili nasledovní š
tudenti:
Školák 6 :
Balcová Bibiána
Hricovíny Adam
Laššan Július
Rež
ňáková Veronika
Shutzová Monika
Hanuštiaková Miriam
Dojč
ár Filip
Poprocká Romana
Benjamín 7:
Fázik​
Lukáš
​
Hutka Dominik
PalašFilip
Grenda Vít
Poprocká Natália
Krištof Igor
Benjamín
8:
Mič
ko Adam
Kunštár Adrián
Výborná Marianna
TegdešRadovan
Frandelová Tereza
Genigová Zuzana
Pompurová Sofia
Kadet 9 :
Antalová Romana
BarišPeter
Faš
ková Petra
GalovičDominik
Čipka Marko
Antalíková Viktória
Junior C12:
Sikorski Damián
Dachová Simona
Rež
ňáková Kristína
Lukáčová Eva- Mária
Hutková Michaela
Gešková Darina
Rakšányiová Lea
Rusň
ák Anton
Petrová Lucia
Boldišová Lucia
Dorč
ák Braň
o
Breznaník Martin
Majorošová Alexandra
Siman Ondrej
KoreňErik
Krištofová Barbora
Junior C34:
Zsíros Attila
Vaľko Jakub
Martinkovičová Gabriela
Lenárt Radoslav
Hurteč
ák Maroš
Papová Veronika
Kochjarová Marta
Bendula Jakub
Kurek Róbert
Oravcová Adriana
Hrbálová Nikola
DenešMartin
Download

Matematická súťažKLOKAN sa uskutoční 23. 03.2015(pondelok