INDIVIDUÁLNA VÝSTAVBA
NOVINKA
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
PLECHOVÁ KRYTINA SPEKTRUM
VLASTNOSTI
POUŽITIE
obytné budovy
rýchla montáž
široká paleta farieb umožňuje prispôsobenie strechy
poľnohospodárske objekty
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Plechová krytina Spektrum
Štandardná dĺžka modulu [mm]
Regulovaná dĺžka modulu [mm]
Maximálna dĺžka tabule [mm]
Šírka krytia [mm]
Celková šírka [mm]
lu [mm]
Výška prelisovania [mm]
Hrúbka plechu [mm]
Ochranné nátery
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, zinkovanie,
CESAR
Podľa vzorkovníka
Paleta farieb
NOVINKA!
Druh ocele
Hmotnosť
Technické požiadavky
Minimálny sklon strechy
PRIEREZ PLECHOVEJ ŠKRIDLE SPEK TRUM
Prelisovanie
Dvojitá kapilárna drážka
Vonkajšia špeciálna vrstva
Základná vrstva
Vrstva zinku
Oceľové jadro
Vrstva zinku
Vonkajšia spodná vrstva
PROFIL PLECHOVEJ ŠKRIDLE SPEK TRUM
Kompletný strešný systém: strešné krytiny, izolácia Thermano, strešná fólia ASPIRA, klampiarske výrobky, príslušenstvo, ventilácia, odkvapové žľaby.
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
IZOLAČNÉ DOSKY S POLYURETÁNOVÝM JADROM
®
NOVINKA!
your smart energy
VLASTNOSTI
POUŽITIE
plechy na šikmé strechy THERMANO SkyHOME
plechy na ploché strechy THERMANO SkyCity
izoláciu na trhu
Vrstvená stena THERMANO COVER
Podlahové izolačné panely THERMANO MOVE
vysokú tepelnú stabilitu počas celej životnosti výrobku,
Stropy a strechy THERMANO AGRO
životnosť
Vhodné pre nové a renovované budovy
nízka tepelná vodivosť - najúčinnejší izolačný materiál
pre univerzálne použitie
(nevyžaduje vetracie štrbiny!)
(V závislosti od typu bariéry)
stavebné náklady
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO NOVINKA!
Izolačný materiál
pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
Pero-drážka/ MASTER
Jednoduché / BASIC
zakladanie / TOP
Druhy opláštenia
(k dispozícii v závislosti od typu dosky)
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft a z hliníkovej fólie
sklenená tkanina
sklené vlákno potiahnuté asfaltovou vrstvou
plynotesná fólia PREMIUM - kombinácia hliníkovej fólie so sklenou tkaninou
Celková šírka [mm]
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
Hrúbka peny PIR [mm]
Štandardná dĺžka [mm]
Záleží od typu dosky
Nastaviteľná dĺžka [mm]
Tepelná vodivosť λ [W / mK]
Odolnosť proti vodenej pare μ
Pevnosť v tlaku
Reakcia na oheň
káty
T YPY ZÁMKOV
Pero-drážka/ MASTER
Jednoduché / BASIC
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
zakladanie / TOP
www.bismont.sk
DRUHY DOSIEK THERMANO PRE BY TOVÚ V ÝSTAVBU
THERMANO® SK Yhome Moderná termoizolácia pre ŠIKMÉ STRECHY
ENERGETICK Y EFEK TÍVNA
STRECHA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO SKYhome
Funkcie
systém izolácie nakrokvovej
Použitie
HRÚBK A
šikmé strechy v nových aj v rekonštruovaných
budovách
systém izolácie na krokve
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
Pero-drážka/ MASTER
Druhy opláštenia
Celková šírka [mm]
Modulárna šírka (pokrytie) [mm]
Hrúbka peny PIR [mm]
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STREŠNEJ
Štandardná dĺžka [mm]
Regulovaná dĺžka [mm]
C
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Minerálna vlna
THERMANO® SK Ycity Moderná termoizolácia pre PLOCHÉ STRECHY
ENERGETICK Y EFEK TÍVNA
STRECHA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO SKYCity
Funkcie
termoizolácia pre ploché strechy
- jedno aj viacvrstvové
HRÚBK A
Použitie
na rôznych podložiach
vhodné pre strechy nové aj pre renovácie
striech
stavebníctvo priemyselné, komerčné
aj roľnícke
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
Druhy opláštenia
Pero-drážka/ MASTER
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft
a z hliníkovej fólie
sklené vlákno potiahnuté asfaltovou vrstvou
Celková šírka [mm]
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STREŠNEJ
C
nie termoizolatorów
Hrúbka peny PIR [mm]
Štandardná dĺžka [mm]
Regulovaná dĺžka [mm]
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Minerálna vlna
*
podľa požiadaviek Ministerstva stavebníctva (pri teplote 8-16 °C)
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
Współczynnik iz
l
j
www.bismont.sk
THERMANO® COVER Moderná termoizolácia pre VIACVRST VOVÉ STENY
ENERGETICK Y ÚSPORNÁ
STENA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO COVER
Funkcie
Termoizolácia pre viacvrstvové steny
HRÚBK A
Použitie
pri použití mokrých omietok) s omietkami
tradičnými aj tenkovrstvými
pre budovy nové aj renovované
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
pero-drážka/ MASTER
jednoduché / BASIC
zakladanie / TOP
Druhy opláštenia
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraftt
a z hliníkovej fólie
sklená tkanina
plynotesná fólia PREMIUM – kombinácia
hliníkovej fólie so sklenou tkaninou
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STIEN
C
Celková šírka [mm]
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
Hrubosť peny PIR [mm]
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Štandardná dĺžka [mm]
Regulovaná dĺžka [mm]
Minerálna vlna
THERMANO® MOVE Moderná termoizolácia pre PODLAHY
ENERGETICK Y ÚSPORNÉ
POSCHODIE:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO MOVE
Funkcie
Termoizolácia podláh
Použitie
HRÚBK A
štandardné a vyhrievané podlahy
na prízemí, na strope
na terasách a na balkónoch
pre stavby obytné, priemyselné aj
poľnohospodárske
podlahy nové a renovované
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
pero-drážka/ MASTER
Druhy opláštenia
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft
a z hliníkovej fólie
Celková šírka [mm]
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
Hrúbka peny PIR [mm]
Štandardná dĺžka [mm]
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE
POSCHODÍ O U C
Regulovaná dĺžka [mm]
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Minerálna vlna
*
podľa požiadaviek Ministerstva stavebníctva (pri teplote 8-16 °C)
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
ŠTANDARDNÉ OPLECHOVANIE
VLASTNOSTI
POUŽITIE
obytné budovy
estetický vzhľad celej krytiny
štandardné zabezpečenie fóliou
poľnohospodárske objekty
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Štandardné oplechovanie
Dĺžka max. [mm]
Dĺžka oplechovania individuálna
ky strechy
Druh ocele
Hrúbka plechu [mm]
Ochranné nátery
lm®,
CESAR
Paleta farieb
NOVINKA!
Podľa vzorkovníka
Výrobné možnosti
rezanie, ohýbanie, perforácia
Technické požiadavky
Záveterná lišta
Oplechovanie komína
Nadokapová lišta
Úžľabie
Parapet
Hrebenáč na trapézový plech
Hrebenáč na krytinu Spektrum
Roh vonk/vnút.
21
59
152
Oplechovanie pod hrebenáč pre falcovanú strešná krytinu Elegant
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
Záveterná lišta pre falcovanú strešná krytinu Elegant
www.bismont.sk
VLASTNOSTI
POUŽITIE
obytné budovy
l)
poľnohospodárske objekty
rýchla montáž
prístrešky, garáže
ľahká strešná krytina
oplotenia
široká paleta farieb umožňuje prispôsobenie strechy
pokrytie vetrolamov
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
l
BTS trapézový plech stenový
BTU trapézový plech univerzálny
BTD trapézový plech strešný
Druh ocele
Hrúbka plechu [mm]
Ochranné vrstvy
lm®,
CESAR
Paleta farieb
Max. dĺžka tabule [mm]
NOVINKA!
Podľa vzorkovníka
lu)
Špeciálna úprava
pre všetky trapézové plechy konštrukčné)
Minimálny sklon strechy
Kompletný strešný systém: strešné krytiny, izolácia Thermano, strešná fólia ASPIRA, klampiarske výrobky, príslušenstvo, ventilácia, odkvapové žľaby.
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
TRAPÉZOVÉ PLECHY STENOVÉ
O
lom
S
BTS trapézový plech stenový
U
BTU trapézový plech univerzálny
O
S
BPO
S
U
S
S
TRAPÉZOVÉ PLECHY STREŠNÉ
D
BTD trapézový plech strešný
U
BTU trapézový plech univerzálny
D
D
D
D
D
D
U
D
D
D
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
TABUĽOV Ý PLECH
POUŽITIE
VLASTNOSTI
obytné budovy
široká paleta farieb prispôsobená farbe strešnej krytiny
štandardné zabezpečenie fóliou
poľnohospodárske objekty
polotovar
TABUĽOV Ý PLECH
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Plech plochý
Šírka tabule [mm]*
Dĺžka
na želanie zákazníka
Hrúbka plechu [mm]
Ochranné nátery**
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, PVC(F),
lm®, CESAR
s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
NOVINKA!
Druh ocele
* Strihané na ľubovolné formáty
** Štandardné zabezpečenie náteru fóliou
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE ASPIRA A AQ METAL
VLASTNOSTI
POUŽITIE
vysokopriepustné vrstvy konštrukcie strechy
obytné budovy
vodotesné, paropriepustné
priemyselné objekty a objekty pre služby
odolné voči dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia
poľnohospodárske objekty
predlžujú životnosť strechy
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
jednoduchšia montáž strechy
efektívna ochrana strechy počas montáže krytiny
dodatková tepelná izolácia
DOSTUPNÉ VÝROBKY
STREŠNÉ FÓLIE
ŠTRUK TUROVANÉ
ASPIRA Max
• zaraďovaná do triedy strešných tienení
• možno používať aj na plné debnenie
• obstojí v najťažších podmienkach
AQ Metal
• ktoré pri použití z vonkajšej strany zabezpečujú odvodnenie
• používajú sa na plné debnenie vďaka špeciálnej mikroporéznej vrstve
• sú navrhnuté pre použitie pod falcované krytiny a pod
krytiny z tabulových plechov
STREŠNÉ MEMBRÁNY
ASPIRA Plus
• ideálna na strechy pokryté plechovou škridlou
• pre použitie na krokvy
• veľmi dobré parametre paropriepustnosti a dlhá životnosť
ASPIRA Standard
• vysoká kvalita a nízka cena
• pre použitie na krokvy
• veľmi dobré parametre paropriepustnosti a dobra pevnosť
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
ASPIRA Max
ASPIRA Plus
ASPIRA Standard
AQ METAL
Hrúbka [mm]
Počet vrstiev
Preťaženie pri pretrhnutí (%) pozdĺžne
Preťaženie pri pretrhnutí (%) priečne
SD - difúzne rovnovážna vrstva vzduchu (m)
Rozsah teplôt použitia (ºC)
Odolnosť voči presakovaniu
Stabilizácia proti UV žiareniu
Štandardné rozmery v kotúči (m)
Trieda ohňovej odolnosti
E
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
F
www.bismont.sk
VLASTNOSTI
POUŽITIE
efektívne odvádzanie zrážkových vôd
obytné budovy
výnimočná odolnosť voči poveternostným vplyvom
rmy SSAB
poľnohospodárske objekty
kompatibilný žľabový systém so strešnou krytinou
nevyžaduje si špeciálnu údržbu
kratší čas montáže vďaka unikátnym nastavovacím hákom
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Materiál
Hrúbka ocele [mm]
Ochranný náter
Paleta farieb
Priemery žľabov/rúr [mm]
Dĺžka žľabov [mm]
Dĺžka rúr [mm]
PALETA FARIEB ZVODOVÉHO SYSTÉMU WIJO
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
ČASTI ZVODOVÉHO SYSTÉMU WIJO
Otvor vyrezávaný pri montáži
ZR
R
Spojka žľabu
Žľab
NRW
LRR
KR
PR
KR
RS
TR
NRZ
Žľabový roh vnút/vonk.
Kotlík
HRL=210
Žľabový hák
HRL=70
Žľabový hák*
Koleno rúry
Predĺženie rúry
HRC
Žľabový hák predný
HRK
Žľabový hák kompakt*
DRU
Žľabové čelo univerzálne
OR
Výstuha žľabu
ORS
Objímka zvodovej rúry
Koleno rúry
Zvodová rúra
T-kus
ORSW Objímka zvodovej rúry narážaná do muriva
WD Zachytávač dažďovej vody
SR
WR
Zachytávač nečistôt
Výtokové koleno
RDD
Redukcia zvodovej rúry
* Používané pri sendvičových paneloch
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
ZVODOVÝ SYSTÉM POZINKOVANÝ PROTEKTOR
VLASTNOSTI
POUŽITIE
obytné budovy
poľnohospodárske objekty
veľmi odolné voči zaťaženiu snehom či ľadom
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Oceľové žľaby pozinkované Protektor
Druh ocele
Hrúbka stali [mm]
Ochranná vrstva
zinkovanie
Paleta farieb
možnosť natierania farbami na kov
Štandardný priemer žľabov/rúr [mm]
Priemery žľabov/rúr na objednávku [mm]
Dĺžka žľabov [mm]
Dĺžka rúr [mm]
ČASTI ZVODOVÉHO SYSTÉMU PROTEK TOR
R
RS
LRR
KR
Spojka žľabu
DR
Žľabové čelo
ORS
Objímka zvodovej rúry
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
NRZ
Roh žľabu vnút/
vonk.
Kotlík
ZR
NRW
HR
Žľabový hák
www.bismont.sk
SYSTÉM VENTILÁCIE
KOMÍN NA ODVETRÁVANIE PODKROVÍ
POUŽITIE
VLASTNOSTI
vysoká účinnosť
ventilácia podkroví
izolovaná vložka
ventilácia kanalizačných šácht
redukcia vibrácie prietoku vzduchu
POŽIARNE ODVETRANIE STRECHY JE
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
odvetrávací komín v podkroví
Elementy systemu
odvetrávaci komín, redukčná spojka,
izolovaná vložka
Prispôsobenie
lu strešnej krytiny
plechovej škridle
Materiál
vysokokvalitný polyvinylchlorid
Ponuka farieb *
koralová červená, červená,
tehlová, hnedá, zelená,
tová šedá, čierna
* Otvory na vetranie strechy sú prispôsobené na trapézové plechy,
ale dostupné iba v čiernej farbe.
NOVINK A!
POUŽITIE
VLASTNOSTI
originálny a štýlový vzhľad
ventilácia plochej strechy
bez kondenzácie pod strešnou krytinou
udržiava správne izolačné vlastnosti
NOVINK A!
JE PRISPÔSOBENÝ NA SKLON STRECHY
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
NOVINKA! Otvor r-went na vetranie
je prispôsobený na sklon strechy
Vhodné na pokrývanie
striech
Materiál
strešné krytiny
strešné panely na zámok
Oceľ, materiál PP
Rozmery (výška x šírka) [mm]
Ponuka farieb *
červená, tehlovo červená,
tovo-sivá,
čierna
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
HREBEŇOVÁ PÁSKA IZOVENT EXTRA
VLASTNOSTI
POUŽITIE
vynikajúca paropriepustnosť
na utesňovanie hrebenáčov pre krytiny šikmých striech
odvetráva strechu
pokrytých plechovou krytinou alebo strešným plechom
je vybavená butylovou páskou umožňujúcou dotesnenie
HREBENÁČOVÁ PÁSK A IZOVENT EXTRA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Dĺžka [bm]
Šírka [cm]
Hmotnosť výrobku [g]
Farba hliníka
tehlová, červená, hnedá, čierna
Farba tkaniny
TESNENIA
VLASTNOSTI
nevyhnutné pre zachovanie vyhovujúcej izolácie strechy
DRUHY TESNENÍ
tesniace samolepiace pásky
butylová tesniaca páska
rozpínacie impregnované polyuretánové pásky
tvarované tesnenia pre strešné panely, trapézové plechy
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
SYSTÉM BEZPEČNOSTI NA STRECHE
VLASTNOSTI
SNEHOVÁ ZÁBRANA
zariadeniam na streche
– plechovej škridle
– trapézových plechov
– sendvičových panelov
– falcovanej strešnej krytine
DOSTUPNÉ V ÝROBK Y
snehová zábrana
KOMINÁRSK A LÁVK A
kominárska lávka
kominársky stupienok
TECHNICKÉ PARAMETRE
Materiál
oceľ pozinkovaná obojstranne
natretá lakom
Paleta farieb
červená, tehlová, hnedá, šedá,
čierna
KOMINÁRSK Y STUPIENOK
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
PRISLUŠENSTVO STRECHY
ŠPECIÁLNE UPEVŇOVACIE ELEMENTY
VLASTNOSTI
SKRUTK Y
na spájanie plechov
POUŽITIE
skrutky pre sendvičové panely
montážne skrutky
nity
OPRAVNÉ SÚPRAVY
POUŽITIE
OPRAVNÁ FARBA
ČASTI ZOSTAV Y
farbách
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
www.bismont.sk
VZORKOVNÍK FARIEB
POVRCHY PRÉMIUM
CESAR PUR
čerešňa
tehlová
čokoládovo-hnedá
NOVINKA!
NOVINKA!
silver metalic
hliníkovo-šedý
NOVINKA!
čierny
biely
ORGANICKÉ POVRCH
SP POLYESTER
korálově červená
červená
červeno-hnedý
tehlová
čokoládovo-hnedá
signálna modrá
hrdzavo-zelená
jedľovo-zelená
tmavozelená
slonová kosť
šafránovo-žltá
krikľavo-žltá
svetlo-modrá
NOVINKA!
biela
šedo-biela
Svetlo-šedá
strieborná metalíza
šedá hliníková
čierna
SP POLYESTER MATNÁ PERLA
tehlová
červená
HDP POLYESTER MAT
rustika
FOOD SAFE
čokoládovo-hnedá
jedľovo-zelená
biela
čierna
METALICKÉ NÁTERY
OSTATNÉ
AZ ALUCYNK
+ EASYFILM®
JÚCA OCEĽ:
TITANZINEK
malaga
Farby prezentované v materiáloch majú iba ilustračný charakter. Bismont s.r.o. si vyhradzuje právo na rozdiely vo farbe medzi vzor
Bismont s.r.o., Cintorínska 330, 093 03 Vranov nad Topľou
kovníkom a skutočnou farbou.
www.bismont.sk
Download

Strešná krytina Spektrum a termoizolačné dosky Thermano