KATALÓG VÝROBKOV
INDIVIDUÁLNA VÝSTAVBA
NOVINKA
OBSAH
2
O firme
3
Plechová krytina SPEKTRUM
4
Falcovaná strešná krytina ELEGANT
5
Izolačné dosky s polyuretánovým jadrom THERMANO NOVINKA!
6
Štandardné oplechovanie
9
Trapézové plechy krycie stenové a strešné
10
Tabuľový plech
12
Paropriepustné fólie ASPIRA a AQ METAL
13
Oceľové žľaby s ochrannými vrstvami WIJO
14
Zvodový systém pozinkovaný PROTEKTOR
16
Systém ventilácie
17
Pásky a tesnenia
18
Systém bezpečnosti na streche
19
Presvetľovacie prvky
20
Príslušenstvo strechy
21
Svet Farieb BALEX METAL
22
Ponuka pre priemyselnú výstavbu
23
O FIRME
Značka Balexmetal – to je garancia najvyššej
kvality stavebných materiálov. Už viac ako 20 rokov
ponúkame doplnkové a optimálne systémové
riešenia pre bytovú, priemyselnú a poľnohospodársku
výstavbu. Firma Balexmetal si získala 13 krajín
a jej materiálom dôveruje viac ako 20 000
lokálnych i medzinárodných značiek.
Pokrokové technické myslenie a moderné
technológie nám umožňuju vytvárať produkty,
ktoré plne vyhovujú potrebám dnešných
investorov.
Poradenstvo a predaj sa realizujú prostredníctvom
vlastnej siete regionálnych kancelárií, distribútorov
a spolupracujeme s tímom profesionálnych
predajných poradcov.
PREDCHODCA
λ = , W/mK
viac ako

THERMANO
rokov
BALEXTHERM
SPEKTRUM
UM
optimal selection
energy efficiency
innovation
ELEGANT
complete
system
sandwich panels
Radosť stavať s BALEXMETALOM!
BUDUJEME SPOLU
3
PLECHOVÁ KRYTINA SPEKTRUM
VLASTNOSTI
POUŽITIE
univerzálna a ekonomická strešná krytina
obytné budovy
rýchla montáž
priemyselné objekty a objekty pre služby
široká paleta farieb umožňuje prispôsobenie strechy
poľnohospodárske objekty
k architektúre okolia
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Plechová krytina Spektrum
Štandardná dĺžka modulu [mm]
350
Regulovaná dĺžka modulu [mm]
podľa individuálnej požiadavky zákazníka: 280 - 430
Maximálna dĺžka tabule [mm]
6 000
Šírka krytia [mm]
1 100
Celková šírka [mm]
1170 +/-5
Výška profilu [mm]
39
Výška prelisovania [mm]
11
Hrúbka plechu [mm]
0,50
Ochranné nátery
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, zinkovanie,
CESAR PUR 55® - polyuretan s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
Paleta farieb
široká paleta farieb Balex Metal - strana 22
Druh ocele
S250GD - S280GD
Hmotnosť
cca.5kg⁄m2 (asi 10 x ľahšia než tradičná keramická škridla)
Technické požiadavky
CE podľa PN-EN 14782:2008; PN-EN 14783:2008
Minimálny sklon strechy
8° (14%)
NOVINKA!
PRIEREZ PLECHOVEJ ŠKRIDLE SPEK TRUM
1.
Prelisovanie
2.
Záhyb - výška profilu 39 mm
3.
Dvojitá kapilárna drážka
4.
Vonkajšia špeciálna vrstva
5.
Základná vrstva
6.
Vrstva zinku
7.
Oceľové jadro
8.
Vrstva zinku
9.
Vonkajšia spodná vrstva
PROFIL PLECHOVEJ ŠKRIDLE SPEK TRUM
39
efektívna šírka krytia 1100
celková šírka 1170 ± 5
Kompletný strešný systém: strešné krytiny, izolácia Thermano, strešná fólia ASPIRA, klampiarske výrobky, príslušenstvo, ventilácia, odkvapové žľaby.
4
STREŠNÁ FALCOVANÁ KRYTINA ELEGANT
VLASTNOSTI
POUŽITIE
nadčasový vzhľad
obytné budovy
Rýchla a jednoduchá montáž „v 3 krokoch” – montážne otvory
priemyselné objekty a objekty pre služby
a rýchlozámok – stačí založiť, uzavrieť a vyrovnať!
poľnohospodárske objekty
NOVÉ profilovanie – ešte vyššia pevnosť
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
a ochrana proti narušeniu
Ľahké a úsporné pokrytie striech
Dostupnosť v širokej škále farieb
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Strešná falcovaná krytina ELEGANT
so skrytým spojom
Modulová šírka [mm]
305
Strešná falcovaná krytina ELEGANT
s priznaným spojom
510
335
540
Výška profilu zámku [mm]
25
Dĺžka min. [mm]
1 000
Dĺžka max. [mm]
10 000 NOVINKA! Najdlhšie na trhu, maximálna redukcia spojov medzi jednotlivými kusmi
Hĺbka plechu [mm]
0,50; 0,60; 0,70
Druh ocele
S250GD - S280GD, titán-zinok, nehrdzavejúca (1.4301)
Povrchová úprava
SP polyester, SP polyester mat Perla, HDP polyester mat, pozink,
CESAR PUR 55® - polyuretan s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
Paleta farieb
široká paleta farieb Balex Metal - strana 22
Profilovanie
NOVINKA! Dvojité široké linkovanie
Hmotnosť
cca. 4,50
Technické požiadavky
CE podľa PN-EN 14782:2008; PN-EN 14783:2008
Minimálny sklon strechy
8° (14%)
NOVINKA!
Strešná falcovaná krytina ELEGANT sa vyrába v dvoch variantoch upevnenia:
1.
so skrytým spojom - špeciálne tvarovaný zámok zakrýva upevnenie plechu ku konštrukcii strechy (Obr. 1)
2.
s priznaným spojom (Obr. 2)
Obr. 1.
Obr. 2.
Kompletný strešný systém: strešné krytiny, izolácia Thermano, strešná fólia ASPIRA, klampiarske výrobky, príslušenstvo, ventilácia, odkvapové žľaby.
5
IZOLAČNÉ DOSKY S POLYURETÁNOVÝM JADROM
®
NOVINKA!
your smart energy
VLASTNOSTI
POUŽITIE
Vyrobené z polyuretánu PIR - je to produkt s najvyššou
plechy na šikmé strechy THERMANO SkyHOME
účinnosťou a je to najlepšie možné riešenie pre tepelnú
plechy na ploché strechy THERMANO SkyCity
izoláciu na trhu
Vrstvená stena THERMANO COVER
uzavretá bunková štruktúra a vysoká hustota zabezpečuje
Podlahové izolačné panely THERMANO MOVE
vysokú tepelnú stabilitu počas celej životnosti výrobku,
Stropy a strechy THERMANO AGRO
životnosť min. 25 rokov!
Vhodné pre nové a renovované budovy
nízka tepelná vodivosť - najúčinnejší izolačný materiál
pre univerzálne použitie
nasiakavosť <2% s uzavretou bunkovou štruktúrou
(nevyžaduje vetracie štrbiny!)
šetrné k životnému prostrediu a bezpečné pre životné
prostredie, môže byť recyklovaný a znovu použitý
znižuje tepelné úniky energie a zaisťuje účty nižšie až o 40%!
(V závislosti od typu bariéry)
rýchla a jednoduchá montáž - menej materiálu a nižšie
stavebné náklady
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO NOVINKA!
Izolačný materiál
pena PIR (polyizokyanurát)
Typy zámkov (spájanie dosiek)
Druhy opláštenia
(k dispozícii v závislosti od typu dosky)
Pero-drážka/ MASTER
Jednoduché / BASIC
zakladanie / TOP
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft a z hliníkovej fólie
sklenená tkanina
sklené vlákno potiahnuté asfaltovou vrstvou
plynotesná fólia PREMIUM - kombinácia hliníkovej fólie so sklenou tkaninou
Celková šírka [mm]
1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
1 190
Hrúbka peny PIR [mm]
20 – 240
Štandardná dĺžka [mm]
Záleží od typu dosky
Nastaviteľná dĺžka [mm]
max. 5 500
Tepelná vodivosť λ [W / mK]
0,022
Hustota [kg/m3]
30
Odolnosť proti vodenej pare μ
50-100
Pevnosť v tlaku
tlakové napätie 150kPa pri 10% deformácii
Reakcia na oheň
eurotrieda E, podľa normy EN ISO 11925-2
Certifikáty
CE podľa normy EN 13165:2001; Spĺňa požiadavky smernice EÚ 2010/31/EÚ
T YPY ZÁMKOV
Pero-drážka/ MASTER
6
Jednoduché / BASIC
zakladanie / TOP
w w w.thermano.eu
DRUHY DOSIEK THERMANO PRE BY TOVÚ V ÝSTAVBU
THERMANO® SK Yhome Moderná termoizolácia pre ŠIKMÉ STRECHY
ENERGETICK Y EFEK TÍVNA
STRECHA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO SKYhome
Funkcie
systém izolácie nakrokvovej
Použitie
HRÚBK A 88mm
šikmé strechy v nových aj v rekonštruovaných
budovách
systém izolácie na krokve
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
Pero-drážka/ MASTER
Druhy opláštenia
Šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft
a z hliníkovej fólie
Celková šírka [mm]
1 200
Modulárna šírka (pokrytie) [mm]
1 190
Hrúbka peny PIR [mm]
20 – 240
Štandardná dĺžka [mm]
2 400
Regulovaná dĺžka [mm]
max. 5 500
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STREŠNEJ
PLOCHY O U C = 0,25 W ⁄ m2K*
nie termoizolatorów
88 mm
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
152 mm
160 mm
Minerálna vlna
Współczynnik iz
l
j
THERMANO® SK Ycity Moderná termoizolácia pre PLOCHÉ STRECHY
ENERGETICK Y EFEK TÍVNA
STRECHA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO SKYCity
Funkcie
termoizolácia pre ploché strechy
- jedno aj viacvrstvové
Použitie
strechy 1-vrstvové aj viacvrstvové
na rôznych podložiach
vhodné pre strechy nové aj pre renovácie
striech
stavebníctvo priemyselné, komerčné
aj roľnícke
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
Pero-drážka/ MASTER
Druhy opláštenia
HRÚBK A 88mm
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft
a z hliníkovej fólie
sklené vlákno potiahnuté asfaltovou vrstvou
Celková šírka [mm]
1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
1 190
Hrúbka peny PIR [mm]
20 – 240
Štandardná dĺžka [mm]
600
Regulovaná dĺžka [mm]
max. 5 500
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STREŠNEJ
PLOCHY O U C = 0,25 W ⁄ m2K*
nie termoizolatorów
88 mm
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
152 mm
Minerálna vlna
160 mm
*
podľa požiadaviek Ministerstva stavebníctva (pri teplote 8-16 °C)
Współczynnik iz
l
j
7
THERMANO® COVER Moderná termoizolácia pre VIACVRST VOVÉ STENY
ENERGETICK Y ÚSPORNÁ
STENA:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO COVER
Funkcie
Termoizolácia pre viacvrstvové steny
Použitie
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
Druhy opláštenia
HRÚBK A 74mm
steny 2-vrstvové (ľahký bezšvový systém
pri použití mokrých omietok) s omietkami
tradičnými aj tenkovrstvými
steny 3-vrstvové, steny základové
pre budovy nové aj renovované
pero-drážka/ MASTER
jednoduché / BASIC
zakladanie / TOP
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraftt
a z hliníkovej fólie
sklená tkanina
plynotesná fólia PREMIUM – kombinácia
hliníkovej fólie so sklenou tkaninou
Celková šírka [mm]
1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
1 190
Hrubosť peny PIR [mm]
20 - 240
Štandardná dĺžka [mm]
600
Regulovaná dĺžka [mm]
max. 5 500
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE STIEN
O U C = 0,30 W ⁄ m2K*
74 mm
127 mm
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Minerálna vlna
134 mm
THERMANO® MOVE Moderná termoizolácia pre PODLAHY
ENERGETICK Y ÚSPORNÉ
POSCHODIE:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Termoizolačné dosky THERMANO MOVE
Funkcie
Termoizolácia podláh
Použitie
HRÚBK A 49mm
štandardné a vyhrievané podlahy
na prízemí, na strope
na terasách a na balkónoch
pre stavby obytné, priemyselné aj
poľnohospodárske
podlahy nové a renovované
Typy zámkov (kombinácia dosiek)
pero-drážka/ MASTER
Druhy opláštenia
šedý paroizolačný laminát z papiera typu kraft
a z hliníkovej fólie
Celková šírka [mm]
1 200
Modulárna šírka (na pokrytie) [mm]
1 190
Hrúbka peny PIR [mm]
20 – 240
Štandardná dĺžka [mm]
2 400
Regulovaná dĺžka [mm]
max. 5 500
POROVNANIE
TERMOIZOLÁCIE
POSCHODÍ O U C = 0,45 W ⁄ m2K*
49 mm
85 mm
89 mm
*
8
podľa požiadaviek Ministerstva stavebníctva (pri teplote 8-16 °C)
Penový polystyrén
(polystyrén EPS)
Minerálna vlna
ŠTANDARDNÉ OPLECHOVANIE
VLASTNOSTI
POUŽITIE
oplechovanie strechy a fasády
obytné budovy
estetický vzhľad celej krytiny
priemyselné objekty a objekty pre služby
štandardné zabezpečenie fóliou
poľnohospodárske objekty
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Štandardné oplechovanie
Dĺžka max. [mm]
6 000
Dĺžka oplechovania individuálna
na želanie zákazníka vyrábame špeciálne oplechovanie podľa tvaru a špecifiky strechy
Druh ocele
S250GD - S280GD
Hrúbka plechu [mm]
0,50 - 1,00
Ochranné nátery
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, PVDF, zinkovanie, aluzinok + easyfilm®,
CESAR PUR 55® - polyuretan s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
Paleta farieb
široká paleta farieb Balex Metal - strana 22
Výrobné možnosti
rezanie, ohýbanie, perforácia
Technické požiadavky
PN-EN 10169; PN-EN 10143
Záveterná lišta
Oplechovanie komína
Nadokapová lišta
Úžľabie
Parapet
Hrebenáč na trapézový plech
Hrebenáč na krytinu Spektrum
Roh vonk/vnút.
NOVINKA!
21
59
152
Oplechovanie pod hrebenáč pre falcovanú strešná krytinu Elegant
Záveterná lišta pre falcovanú strešná krytinu Elegant
9
TRAPÉZOVÉ PLECHY KRYCIE STENOVÉ A STREŠNÉ
VLASTNOSTI
POUŽITIE
univerzálne stenové a strešné elementy (možnosť
obytné budovy
prispôsobenia plechu k existujúcej konštrukcii)
priemyselné objekty a objekty pre služby
podhľady (optický profil)
poľnohospodárske objekty
ekonomické a ľahké riešenia pre malé a veľké plochy
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
rýchla montáž
prístrešky, garáže
ľahká strešná krytina
oplotenia
široká paleta farieb umožňuje prispôsobenie strechy
pokrytie vetrolamov
k architektúre okolia
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
BPO trapézový plech, optický profil
BTS trapézový plech stenový
BTU trapézový plech univerzálny
BTD trapézový plech strešný
Druh ocele
S250GD-S280GD, nehrdzavejúca (1.4301)
Hrúbka plechu [mm]
0,50; 0,60; 0,70
Ochranné vrstvy
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, PVC(F) „foodsafe”, PVDF, aluzinok+ easyfilm®,
CESAR PUR 55® - polyuretan s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
Paleta farieb
široká paleta farieb Balex Metal - strana 22
Max. dĺžka tabule [mm]
6 000 - 10 000 (v závislosti od profilu)
Špeciálna úprava
DRIPSTOP - je možná špeciálna protikondenzačná vrstva (pre trapézový plech stenový BTD 45.900, BTD 55 a
pre všetky trapézové plechy konštrukčné)
Minimálny sklon strechy
3° (5%) pre plné tabule
5° (7%) pre tabule spájané po dĺžke
Kompletný strešný systém: strešné krytiny, izolácia Thermano, strešná fólia ASPIRA, klampiarske výrobky, príslušenstvo, ventilácia, odkvapové žľaby.
10
NOVINKA!
TRAPÉZOVÉ PLECHY STENOVÉ
BPO trapézový plech s optickým profilom
S
BTS trapézový plech stenový
U
BTU trapézový plech univerzálny
2
O
S
16,5
O
137,5
100
1 100
1 200
BPO
BTS 18.138
S
10
20
U
100
94
1 000
1 130
BTU 20
BTS 10
S
136
35
16,5
S
207
1 090
BTS 18
1 035
BTS 35
D
BTD trapézový plech strešný
U
BTU trapézový plech univerzálny
D
10
D
45
TRAPÉZOVÉ PLECHY STREŠNÉ
150
94
1 130
900
BTD 45
BTD 10
45
D
16.5
D
136
333
1 090
1 000
BTD 18
BTD 45. 333
D
55
16.5
D
235
137,5
940
1 100
BTD 55
BTD 18.138
D
50
20
U
100
260
1 000
1 038
BTD 50
BTU 20
D
60
35
D
235
207
1 035
BTD 35
940
BTD 60
11
TABUĹ'OVÝ PLECH
VLASTNOSTI
POUŽITIE
materiál na štandardné a neštandardné oplechovanie
obytné budovy
široká paleta farieb prispôsobená farbe strešnej krytiny
priemyselné objekty a objekty pre služby
štandardné zabezpečenie fóliou
poľnohospodárske objekty
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
polotovar
TABUĽOV Ý PLECH
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Plech plochý
Šírka tabule [mm]*
1 240 (max. 1 500)
Dĺžka
na želanie zákazníka
Hrúbka plechu [mm]
0,40 - 1,25
Ochranné nátery**
SP polyester, SP polyester matný Perla, HDP polyester matný, PVC(F),
zinkovanie, aluzinok + easyfilm®, CESAR PUR 55® - polyuretan
s poliamidom, vysoka odolnosť a životnosť
Druh ocele
S250GD - S280GD, nehrdzavejúca (1.4301)
* Strihané na ľubovolné formáty
** Štandardné zabezpečenie náteru fóliou
12
NOVINKA!
PAROPRIEPUSTNÉ FÓLIE ASPIRA A AQ METAL
VLASTNOSTI
POUŽITIE
vysokopriepustné vrstvy konštrukcie strechy
obytné budovy
vodotesné, paropriepustné
priemyselné objekty a objekty pre služby
odolné voči dlhodobému pôsobeniu UV žiarenia
poľnohospodárske objekty
predlžujú životnosť strechy
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
jednoduchšia montáž strechy
efektívna ochrana strechy počas montáže krytiny
dodatková tepelná izolácia
DOSTUPNÉ VÝROBKY
STREŠNÉ FÓLIE
ŠTRUK TUROVANÉ
ASPIRA Max
• zaraďovaná do triedy strešných tienení
• možno používať aj na plné debnenie
• obstojí v najťažších podmienkach
STREŠNÉ MEMBRÁNY
AQ Metal
• ktoré pri použití z vonkajšej strany zabezpečujú odvodnenie
• používajú sa na plné debnenie vďaka špeciálnej mikroporéznej vrstve
• sú navrhnuté pre použitie pod falcované krytiny a pod
krytiny z tabulových plechov
ASPIRA Plus
• ideálna na strechy pokryté plechovou škridlou
• pre použitie na krokvy
• veľmi dobré parametre paropriepustnosti a dlhá životnosť
ASPIRA Standard
• vysoká kvalita a nízka cena
• pre použitie na krokvy
• veľmi dobré parametre paropriepustnosti a dobra pevnosť
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
ASPIRA Max
Hmotnosť (g/m2)
165 ±10%
ASPIRA Plus
ASPIRA Standard
AQ METAL
135 ±10%
115 ±10%
400 ±10%
3
3
4
Hrúbka [mm]
ok 8,70
Počet vrstiev
3
Pevnosť v ťahu (N/5 cm) pozdĺžne
>330
>250
>230
≥400
Pevnosť v ťahu (N/5 cm) priečne
>190
>170
>135
≥210
Preťaženie pri pretrhnutí (%) pozdĺžne
>40
>50
>60
≥60
Preťaženie pri pretrhnutí (%) priečne
>80
>75
>80
≥65
SD - difúzne rovnovážna vrstva vzduchu (m)
>0,02
≥0,007
>0,005
0,02
Paropriepustnosť MVTR Lyssy (g/m2/24h)
>2 400
>2 700
>2 880
Rozsah teplôt použitia (ºC)
od -40 po +120ºC
>2400
od -30 po +80ºC
Odolnosť voči presakovaniu
Trieda W1
Trieda W1
Stabilizácia proti UV žiareniu
3 mesiace
3 mesiace
1,50 x 50
1,50 x 25
E
F
Štandardné rozmery v kotúči (m)
Trieda ohňovej odolnosti
13
OCEĽOVÉ ŽĽABY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU WIJO
VLASTNOSTI
POUŽITIE
efektívne odvádzanie zrážkových vôd
obytné budovy
výnimočná odolnosť voči poveternostným vplyvom
priemyselné objekty a objekty pre služby
výrobok zo švédskeho plechu od firmy SSAB
poľnohospodárske objekty
kompatibilný žľabový systém so strešnou krytinou
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
nevyžaduje si špeciálnu údržbu
kratší čas montáže vďaka unikátnym nastavovacím hákom
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Oceľové žľaby s povrchovou úpravou Wijo
Materiál
pozinkovaná oceľ s obojstranným náterom
Hrúbka ocele [mm]
0,60
Ochranný náter
Prelaq Nova (HBP 35μm)
Paleta farieb
čierna (9005), čokoládovo-hnedá (8017), červená (3011), tehlová (8004),
grafitová šedá (7024), strieborná metalíza (9006), biela (9010)
Priemery žľabov/rúr [mm]
125/90, 150/100, 100/75*
Dĺžka žľabov [mm]
4 000
Dĺžka rúr [mm]
3 000
* len v čokoládovo-hnedej farbe (8017)
PALETA FARIEB ZVODOVÉHO SYSTÉMU WIJO
Obojstranný náter Prelaq Nova 35μm - HBP (High Build Poliester)
14
tehlová 8004
červená 3011
biela 9010
strieborná metalíza 9006
grafitová šedá 7024
čierna 9005
čokoládovo-hnedá 8017
ČASTI ZVODOVÉHO SYSTÉMU WIJO
Otvor vyrezávaný pri montáži
ZR
R
Spojka žľabu
Žľab
NRW
LRR
KR
PR
KR
RS
TR
NRZ
Žľabový roh vnút/vonk.
Kotlík
HRL=210
Žľabový hák
HRL=70
Žľabový hák*
Koleno rúry
Predĺženie rúry
HRC
Žľabový hák predný
HRK
Žľabový hák kompakt*
DRU
Žľabové čelo univerzálne
OR
Výstuha žľabu
ORS
Objímka zvodovej rúry
Koleno rúry
Zvodová rúra
T-kus
ORSW Objímka zvodovej rúry narážaná do muriva
WD Zachytávač dažďovej vody
SR
WR
Zachytávač nečistôt
Výtokové koleno
RDD
Redukcia zvodovej rúry
* Používané pri sendvičových paneloch
15
ZVODOVÝ SYSTÉM POZINKOVANÝ PROTEKTOR
VLASTNOSTI
POUŽITIE
mnohoročná životnosť - obojstranne pozinkované plechy
obytné budovy
veľký priemer žľabov 150 mm a rúr 100 mm
priemyselné objekty a objekty pre služby
atraktívna cena - použitie univerzálnych elementov
poľnohospodárske objekty
veľmi odolné voči zaťaženiu snehom či ľadom
pre nové objekty a objekty určené na rekonštrukciu
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
Oceľové žľaby pozinkované Protektor
Druh ocele
DX51D
Hrúbka stali [mm]
0,60
Ochranná vrstva
zinkovanie
Paleta farieb
možnosť natierania farbami na kov
Štandardný priemer žľabov/rúr [mm]
150/100, 150/120
Priemery žľabov/rúr na objednávku [mm]
125/90, 200/120
Dĺžka žľabov [mm]
4 000
Dĺžka rúr [mm]
3 000
ČASTI ZVODOVÉHO SYSTÉMU PROTEK TOR
R
Žľab 4 m
ZR
Spojka žľabu
16
RS
Zvodová rúra 3 m
DR
Žľabové čelo
LRR
Kotlík
ORS
Objímka zvodovej rúry
KR
Koleno rúry 72º
HR
Žľabový hák
NRW
NRZ
Roh žľabu vnút/
vonk.
SYSTÉM VENTILÁCIE
KOMÍN NA ODVETRÁVANIE PODKROVÍ
VLASTNOSTI
POUŽITIE
vysoká účinnosť
ventilácia podkroví
izolovaná vložka
ventilácia kanalizačných šácht
redukcia vibrácie prietoku vzduchu
ochrana pred šľahajúcim dažďom a navievajúcim snehom
POŽIARNE ODVETRANIE STRECHY JE
PRISPÔSOBENÉ STREŠNEJ KRY TINE (OBR. 1),
I TRAPÉZOVÉMU PLECHU BTR 18 (OBR. 2)
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
odvetrávací komín v podkroví
Elementy systemu
odvetrávaci komín, redukčná spojka,
izolovaná vložka
Prispôsobenie
k profilu strešnej krytiny
Materiál
vysokokvalitný polyvinylchlorid
Ponuka farieb *
koralová červená, červená,
tehlová, hnedá, zelená,
grafitová šedá, čierna
OBR.1
OBR. 2
plechovej škridle
trapézovému plechu BTD18
* Otvory na vetranie strechy sú prispôsobené na trapézové plechy,
ale dostupné iba v čiernej farbe.
NOVINK A! OT VOR R-WENT NA VETRANIE JE PRISPÔSOBENÝ NA SKLON STRECHY
VLASTNOSTI
POUŽITIE
originálny a štýlový vzhľad
rýchla a jednoduchá montáž do 5 minút – bez skrutiek a lepidla
bez kondenzácie pod strešnou krytinou
udržiava správne izolačné vlastnosti
ventilácia plochej strechy
NOVINK A! OT VOR R-WENT NA VETRANIE
JE PRISPÔSOBENÝ NA SKLON STRECHY
TECHNICKÉ PARAMETRE
Názov
NOVINKA! Otvor r-went na vetranie
je prispôsobený na sklon strechy
Vhodné na pokrývanie
striech
strešné krytiny
strešné panely na zámok
Materiál
Oceľ, materiál PP
Rozmery (výška x šírka) [mm]
95 x 130
Priepustnosť vzduchu [cm2 ]
20 (1 kus zabraňuje výmene vzduchu
na 10 m2 strechy)
Ponuka farieb *
červená, tehlovo červená,
čokoládovo-hnedá, grafitovo-sivá,
čierna
17
PÁSKY A TESNENIA
HREBEŇOVÁ PÁSKA IZOVENT EXTRA
VLASTNOSTI
POUŽITIE
vynikajúca paropriepustnosť
odvetráva strechu
predchádza zahniezdeniu sa hmyzu a malých vtákov
je vybavená butylovou páskou umožňujúcou dotesnenie
na utesňovanie hrebenáčov pre krytiny šikmých striech
pokrytých plechovou krytinou alebo strešným plechom
hrebeňa v prípadoch malého sklonu strechy
HREBENÁČOVÁ PÁSK A IZOVENT EXTRA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Dĺžka [bm]
5 +/- 1%
Šírka [cm]
24 +/- 0,5
Hmotnosť výrobku [g]
863 +/- 6%
Farba hliníka
tehlová, červená, hnedá, čierna
Farba tkaniny
čierna s červeným pásom
TESNENIA
TESNENIE PES (NA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE)
VLASTNOSTI
nevyhnutné pre zachovanie vyhovujúcej izolácie strechy
prispôsobené k profilu strešnej krytiny a oplechovania
DRUHY TESNENÍ
tesniace samolepiace pásky
– polyetylénové PES 3 × 20
– polyuretánové PUS 5 × 40, PUS 5 × 80
impregnované polyuretánové tesnenie 20×30, 20×40, 20×50
butylová tesniaca páska
rozpínacie impregnované polyuretánové pásky
tvarované tesnenia pre strešné panely, trapézové plechy
a plechové škridle
– TUP - tesniaca páska pod plech
– TUN - tesniaca páska na plech
18
TESNENIE TUN A TUP (TRAPÉZOV Ý PLECH)
SYSTÉM BEZPEČNOSTI NA STRECHE
VLASTNOSTI
SNEHOVÁ ZÁBRANA
predchádza zosúvaniu sa snehu a ľadu zo strechy
umožňuje jednoduchý prístup ku komínu, žľabom a iným
zariadeniam na streche
prispôsobené k strešným krytinám z:
– plechovej škridle
– trapézových plechov
– sendvičových panelov
– falcovanej strešnej krytine
DOSTUPNÉ V ÝROBK Y
snehová zábrana
kominárska lávka
kominársky stupienok
KOMINÁRSK A LÁVK A
TECHNICKÉ PARAMETRE
Materiál
oceľ pozinkovaná obojstranne
natretá lakom
Paleta farieb
červená, tehlová, hnedá, šedá,
čierna
KOMINÁRSK Y STUPIENOK
19
PRESVETĽOVACIE PRVKY
STREŠNÉ OKNÁ
FAKRO
VELUX
Otáčacie okná
Výklopné okná
Dodatočné presvetlovacie elementy
Balkóny v streche
Prielezy a okná na špeciálne účely
PRESVETLENIE Z POLYESTU VYSTUŽENÉ SKLENENÝM VLÁKNOM PRE:
TRAPÉZOVÉ PLECHY
SENDVIČOVÉ PANELY S POLYST YRÉNOV ÝM JADROM PWD
20
zabezpečujú prístup denného svetla dovnútra objektov
gramáž 150 kg⁄m2
rôzna hrúbka z dôvodu profilovania strechy, s ktorou je kompatibilný
dostupné pre trapézové plechy: BTD18, BTD 35, BTD 45.900, BTD 45.1000, BTD 55, ako aj polystyrénové sendvičové panely PWD
odolné voči UV žiareniu
PRISLUŠENSTVO STRECHY
ŠPECIÁLNE UPEVŇOVACIE ELEMENTY
VLASTNOSTI
pre správnu montáž všetkých častí strešnej krytiny a fasády
na spájanie plechov
SKRUTK Y
POUŽITIE
skrutky pre strechu a fasádu
skrutky pre sendvičové panely
montážne skrutky
nity
OPRAVNÉ SÚPRAVY
POUŽITIE
OPRAVNÁ FARBA
odstránenie drobných škrabancov a odrenín organickej vrstvy
ČASTI ZOSTAV Y
odmasťovač - slúžiaci na očistenie povrchu pred natieraním
opravná farba - vyskytujúca sa vo všetkých dodávaných
farbách
štetec - na nanášanie farby
21
SVET FARIEB BALEX METAL
POVRCHY PRÉMIUM
CESAR PUR 55® - POLYURETÁN S POLYAMIDOM
čerešňa
3009
tehlová
8004
čokoládovo-hnedá
8017
NOVINKA!
NOVINKA!
NOVINKA!
silver metalic
9006
hliníkovo-šedý
9007
grafitový
7016
čierny
9005
svetlo-modrá
5012
biely
9010
ORGANICKÉ POVRCH
SP POLYESTER
korálově červená
3016
červená
3011
červeno-hnedý
8012 1)
tehlová
8004
čokoládovo-hnedá
8017
signálna modrá
5010
hrdzavo-zelená
6011
jedľovo-zelená
6020
tmavozelená
6005
slonová kosť
1015
šafránovo-žltá
1017
krikľavo-žltá
1003
NOVINKA!
biela
90102)
šedo-biela
9002 2)
Svetlo-šedá
7035
strieborná metalíza
90061)
šedá hliníková
9007
grafitovo-šedá
70241)
grafitová
70161)
PVC(F)
FOOD SAFE
SP POLYESTER MATNÁ PERLA
tehlová
8620M
červená
3301M
HDP POLYESTER MAT
rustika
8004
čokoládovo-hnedá
8637M
jedľovo-zelená
6490M
grafitovo-šedá
7591M
biela
9010
čierna
9005M
METALICKÉ NÁTERY
OSTATNÉ
AZ ALUCYNK
+ EASYFILM®
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ:
Z – OCYNK
malaga
1014
Farby prezentované v materiáloch majú iba ilustračný charakter. Balex metal si vyhradzuje právo na rozdiely vo farbe medzi vzorkovníkom a skutočnou farbou.
Prezentované farby sa vyskytujú v ponuke plechov s hrúbkou 0,50 mm
1) farba je dostupná taktiež pre hrúbku plechu 0,60 mm
2) farba je dostupná taktiež pre hrúbku plechu 0,60 mm a aj 0,70 mm
22
čierna
9005
TITANZINEK
PONUKA PRE PRIEMYSELNÚ VÝSTAVBU
Pre investorov v priemyselnej a hospodárskej výstavbe ponúkame konštrukčné, fasádne a strešné materiály nachádzajúce sa v Katalógu výrobkov
Balex Metal – PRIEMYSELNÉ STAVBY.
SENDVIČOVÉ PANELY
Sendvičové panely BELEXTHERM sú kompatibilným systémom. Znamená to možnosť spájania sendvičových panelov s polyuretánovým jadrom BELEXTHERM-PU s panelmi s jadrom z minerálnej vlny
BELEXTHERM-MW v rámci jednej hrúbky jadra. V ponuke sú nasledujúce druhy panelov:
Stenové: -W-ST, -W-PLUS
Strešné: -R
Chladiarenské: -F
Doplnením ponuky sú panely s polystyrénovým jadrom: stenové - PWS a strešné - PWD.
KONŠTRUKČNÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY
Konštrukčné plechy sa vyznačujú vysokou nosnosťou. Ponúkame profily BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR
93, BTR 135, BTR 153, BTR 160. Za účelom vylepšenia akustických parametrov sa používa špeciálna
perforácia. Antikondenzát DRIPSTOP nalepovaný na želanie zákazníka na vnútornú stranu plechu
absorbuje vlhkosť a pôsobí proti zrážaniu sa do vnútra budovy.
Modifikáciou konštrukčných trapézov sú stenové kazety, ktoré slúžia ako konštrukcia na zateplovanie budov minerálnou vlnou.
FASÁDY
Fasádne kazety (novinka) osobitne odporúčame pre reprezentačné budovy. Je to elegantný a moderný výrobok s plnou paletou príslušenstva. Vyrába sa zarovno v štandardných farbách organických
a neorganických náterov, ako aj v ľubovolných farbách z palety RAL, nanášaných technológiou
práškového maľovania.
Stenové panely sú overeným riešením tak pre vonkajšie, ako aj vnútorné fasády. Doplnením ponuky
výrobkov na fasády je originálny nami patentovaný oceľový rošt. Používa sa ako podkonštrukcia pre
ľubovolné fasády z plechu.
HALY ZET
Patentované riešenie modulovej oceľovej konštrukcie, umožňujúce veľmi rýchlu a jednoduchú montáž haly. Výrobok je dostupný pre rôzne snehové oblasti a oblasti zaťaženia vetrom. BALEX METAL
dodáva projekt v cene.
PROFILY OHÝBANÉ ZA STUDENA
Profily ZET, Sigma a C sú konštrukčným prvkom budov, formované na ohýbačkách, sú neštandardnými výrobkami, ktoré nachádzajú uplatnenie na fasádach a strechách z rôznych materiálov.
23
BALEX METAL
SLOVENSKO
Partizánska cesta 94
Banská Bystrica 974 11
tel./fax + 421 48 419 75 27
[email protected]
www.balex.eu
Balex Metal je najväčším výrobcom sendvičových panelov v Strednej a Východnej Európe – Sasom
strojového vybavenia je 5 výrobných liniek, na ktorých sa ročne vyprodukuje 10 mln m2 sendvičo-
CENTRÁLA
BALEX METAL SP. Z O.O. Polska, ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo, tel. +48 662 089 890, fax +48 58 778 44 55, [email protected]
ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE
ČECHY
BALEX METAL S.R.O.
Hradec Králové
Vázní 1097
tel. +420 495 543 267, fax +420 495 482 683
UKRAJINA
BALEX METAL TOV
Kijów
M. Raskovoy, office 21-907, 02660
tel. +380 44 39 07 144, fax +380 44 39 07 145
LITVA
BALEX METAL UAB
Wilno
Savanoriu 174A
tel. +370 527 30 299, fax +370 527 30 295
LOTYŠSKO
SIA „BALEX METAL”
Ražotne Brocēnos
Liepnieku iela 10, Brocēni, Saldus raj. LV-3851
tel. +371 638 65 886, fax +371 638 07 401
NEMECKO
BALEX METAL
Stade
Stargarder Str. 5, D-21680
tel. +49 4141 65 99 155; fax +49 4141 65 99 157
INÉ KRAJINY
BALEX METAL SP. Z O. O.,
Export Department
Bolszewo
ul. Wejherowska 12C, PL 84-239
tel. +48 662 089 890, fax +48 58 778 44 55
Index 2013-04-05 04
Tento materiál nie je ponukou v zmysle Občianskeho zákonníka
vých panelov Balex Metal.
w w w. ba lex.e u
Download

Balex Metal - Katalog produktow BI SLO.indd