Propozície
Súťažnej prehliadky stavebných remesiel
SUSO
PROGRAM
http://www.suso.cz/cz/program18.asp
Na tomto odkaze sú pre účastníkov postupového kola súťaže SUSO – Skills Slovakia, organizovaného
počas výstavy Mladý tvorca a Job Expo 2014, zverejnené informácie o ubytovaní, požiarne predpisy,
zmluva o zapožičaní, program, mapa výstaviska, súťažné podmienky, atď…
ZRAZ, REGISTRÁCIA A DÔLEŽITÉ FORMULÁRE!!!
http://www.suso.cz/cz/program18.asp
Všetci účastníci sa stretnú najneskôr o 7.30 na parkovisku P10 pri pavilóne F. Od organizátora súťaže
ABF, a.s. dostanete kartičku SUSO, s ktorou vás pustia do priestorov výstaviska. Parkovanie je
zabezpečené na parkovisku P10. Po 7.30 sa presunieme do registračnej miestnosti v pavilóne B, kde
prebehne registrácia.
Registrácia
•študentom 2. ročníka overíme dátum narodenia, preukážu svoju totožnosť vrátane študijného
preukazu a podpíšu registračný formulár,
•sprevádzajúci pedagóg obdrží oproti podpisu stravné lístky pre žiakov,
•sprevádzajúci pedagóg odovzdá podpísaný formulár Všeobecných pravidiel bezpečnosti a ochrany
zdravia v areáli, podpíše Kódex správania pedagóga
•sprevádzajúci pedagóg v odbore stolár odovzdá vyplnený a podpísaný formulár Bezpečnosti pri práci
Mafell, ďalej vyplnenú zmluvu o zapožičaní, zloží návratnú kauciu oproti príjmovému dokladu a
prevezme zapožičanú vŕtačku, poderáky, vrtáky.
Zmluvy o zapožičaní, požiarne predpisy, bezpečnosť práce Mafell
http://suso.cz/download/zapujceni_truhlar_Nitra_18.pdf a Protipožiarne predpisy
http://www.suso.cz/download/pokyny_Nitra.pdf
http://www.suso.cz/download/agrokomplex_nitra_18.pdf
Žiadame o VYTLAČENIE a vyplnenie týchto dokumentov (zmluva o zapožičaní – učitelia, protipožiarne
predpisy, Bezpečnosť práce Mafell) a ich predloženie pri registrácii na súťaž. Odboru murár bude
pištoľ na suché murovanie venovaná, preto zmluva o zapožičaní nie je potrebná .
UBYTOVANIE, TEÓRIA, PREZENTÁCIE
http://suso.cz/download/ubytovani_nitra_18_zobor.pdf
http://suso.cz/download/ubytovani_nitra_18_nitra.pdf
Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch Nitra a Zobor. Zoznamy ubytovaných sú tu
http://suso.cz/cz/program18.asp. Na recepciách budú mať k dispozícii menné zoznamy, podľa
ktorých budete ubytovaní. Všetko je zabezpečené podľa požiadaviek v prihláškach. Raňajky sú pre
všetkých zabezpečené v hoteli Zobor. Raňajky 29. 4. a 30. 4. 2014 sú vždy od 7.00. Hradené
organizátorom. Raňajky pre ubytovaných v hoteli Nitra sú zdarma.
Prezentácie
http://www.suso.cz/cz/program18.asp
Partneri súťaže (DeWalt, Schiedel, Wienerberger, LB Cemix, KB-Blok, Houfek, Mafell,…) si pre
pedagógov, majstrov alebo žiakov zúčastnených škôl pripravili prezentácie. Účasťou na prezentácii
pedagóg prispeje svojmu družstvu bodom do celkového hodnotenia . Pokiaľ sa pedagóg na
prezentácii nezúčastní, svojmu tímu bod nepripíše. Pôjde o dva druhy prezentácií, pre pedagógov v
odbore murár a v odbore stolár. Na prezentáciách sa teda očakáva účasť pedagógov daného
odboru. Prezentácie môžu navštíviť všetci, ktorí majú záujem z radu spolužiakov, či kolegov
pedagógov. Účastníci dostanú na konci každej prezentácie darčekový predmet.
Spoločnosť DeWalt si pre všetkých pedagógov pripravila súťaž o veľmi zaujímavé ceny.
V súťaži s DeWaltem si najrýchlejší z daného kola odnesie kufor DeWALT. Najrýchlejší
zo všetkých postupových kôl 18. ročníka získa vstupenku na MotoGP v Brne.
ZAPŮJČENÉ NÁŘADÍ, KOMÍNY
Odbor stolár:
Stolári majú v súťaži ako partnera spoločnosť DeWalt, ktorá najlepším venuje vecné ceny. Všetkým
účastníkom zároveň zapožičia vŕtačku pre súťažnú úlohu. Pri preberaní vŕtačky zodpovedným
pedagógom budeme od každého družstva vyberať vratnú zálohu 50 EURO, ktorú dostanú späť pri
jej vrátení. Nezabudnite si, prosím, priniesť túto čiastku! Súťažiaci budú povinní zapožičané náradie
používať.
V roku 2014 nezapožičiavame náradie Stanley!!!
Odbor murár:
Mladí murári si po disciplíne POROTHERM ponechajú pištole na suché murovanie.
Súčasťou súťažných úloh je aj stavba komína Schiedel. Školy, ktoré prejavili záujme o komín,
demontujú komín po skončení prvého súťažného dňa a odvezú si ho pre svoje študijné účely.
TEÓRIA / Otázky zverejnené a nezverejnené
Od 18. ročníka zavádzame nový model pre teoretické testy.
Otázky v testoch sa budú skladať z nezverejnených a zverejnených.
Nezverejnené otázky sú z odborného učiva 1. a 2. ročníka.
Zverejnené otázky sú zamerané na partnerov odboru stolár.
Zverejnené otázky a okruhy sú zverejnené na ďalších stránkach. Tieto otázky alebo otázky z daných
okruhov sa objavia v testoch. Odpovede je možné nájsť na uvedených odkazoch.
Študenti sa tak môžu na testy odborne pripraviť a zabezpečiť si v teoretickej časti lepšie výsledky.
TEÓRIA / Otázky zverejnené Odbor stolár
1. Širokopásová brúska Buldog 3 sa vyrába v týchto pracovných šírkach?
http://www.houfek.com/brusky/sirokopasove-brusky/sirokopasova-bruska-buldog3.htm
2. Firma Houfek vyrába tieto pásové brúsky?
http://www.houfek.com/brusky/pasove-brusky.htm
3. Otázka sa bude týkať CNC ORION drevoobrábacieho centra
http://www.houfek.com/cnc-drevoobrabeci-centrum/orion.htm
1. Na koľko stupňov sa dá nastaviť nový naklápací systém s väčšou hĺbkou rezu pri píle Mafell K 85?
http://www.alogroup.cz/produkty/rezani,
2. Otázka sa bude týkať technických parametrov píly Mafell P1 cc.
http://www.alogroup.cz/produkty/rezani,
1. DeWALT je oficiálnym dodávateľom pre súťaže:
http://www.dewalt.cz/events/
2. Otázka sa bude týkať podmienok pri kúpe, vrátení, poškodení.
http://www.dewalt.cz/brushless/
TEÓRIA / Otázky zverejnené Odbor stolár
1. Ktorý produkt vyrába spoločnosť Carhartt od roku 1923 dodnes?
http://www.eshop-disturb.cz/Bundy/Bunda-Carhartt-C01BRN-Chore-Coat
2. Aký je tradične najpoužívanejší materiál spoločnosti Carhartt?
http://www.eshop-disturb.cz/Kalhoty/Kalhoty-Carhartt-B01BRN-Duck-Double-Front-Logger-Pant
3. Otázka sa bude týkať histórie spoločnosti Carhartt.
http://www.eshop-disturb.cz/Stranky/Carthartt-Story
1. Model Premium (A) je tradičná stolárska hoblica s akým rozmerom pracovnej plochy?
http://www.ramiatools.cz/index.php?lnk=produkt&id=1&pid=1
2. Otázka sa bude týkať modelových radov stolárskych hoblíc
http://www.ramiatools.cz/index.php?lnk=katalog
1. Z čoho sa skladajú preglejkové dosky DYAS multiplex?
http://www.dyas.eu/produkty/dyas-multiplex
2. Na výrobu dosiek Multifine sa používajú bukové dyhy s hrúbkou:
http://www.dyas.eu/produkty/dyas-multifine
3. Otázka sa bude týkať firmy Dyas a bude zostavená na základe tohto odkazu.
http://www.dyas.eu/ „O společnosti“
TEÓRIA / Otázky zverejnené Odbor murár
1. Tenkovrstvá murárska malta sa pri murive Porotherm T Profi nanáša na ložnú škáru:
http://www.wienerberger.cz/zdivo/cihly-plněné-vatou, http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-atechnologie/technologické-postupy
2. Založenie brúsených tehiel Porotherm Profi / Profi Dryfix sa realizuje:
http://www.wienerberger.cz/individuální-stavebníci/služby-pro-vás/pomoc-se-založením-stavby-z-broušených-cihel-profi,
http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady
3. Technológie murovania na murovacej pene Dryfix je možné aplikovať aj v zimnom období. Až do akej teploty?
http://www.wienerberger.cz/individuální-stavebníci/jaké-výrobky-nabízíme/porotherm-dryfix/zdění-pro-každé-ročníobdobí.html?lpi=1276534660690, http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-a-technologie/technologické-postupy
4. Za aký čas je možné zrealizovať hrubú stavbu z brúsených tehál Porotherm Profi, vrátane položenia keramického stropu
Porotherm? http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-a-technologie/dům-za-5-dnů
5. Otázka sa bude týkať tehál Porotherm T Profi?
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard10&cid=1318768991452
&c=SR_Product&sl=wb_cz_home_cs
1. Skladobná výška komínových tvárnic Schiedel je
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-tvarnice, http://www.schiedel.cz/cz/tvarnice
2. Tzv. „zadné odvetranie“ pri systéme Schiedel UNI*** PLUS slúži k
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-konstrukcni-reseni
3. Prefabrikované komínové plášte z vláknitého betónu sa osádzajú
http://www.schiedel.cz/cz/kominove-plaste
4. Otázka sa bude týkať Tenkostenných profilovaných vložiek pri systéme Schiedel ABSOLUT
http://www.schiedel.cz/cz/profilovane-vlozky
TEÓRIA / Otázky zverejnené Odbor murár
1. Ktorý materiál je viac nasiakavý? http://www.ytong.cz/cs/content/myty-a-pravda-o-nasakavosti.php
2. Napojenie priečok Ytong k zvislej nosnej konštrukcii sa realizuje: http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www09.pdf
3. Inštalačné drážky, otvory a prierezy v presnom murive Ytong sa realizujú:
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
4. Otázka sa bude týkať správnosti použitia náradia pri murovaní materiálom YTONG
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
1. Aký penetračný náter je potrebné použiť na bežné nasiakavé podklady (napr. armovacie vrstvy zatepľovacích systémov)
pod šľachtenou Cemix Silikónovou zatieranou omietkou COMFORT?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
2. Ktorý zatepľovací systém Cemix THERM je určený pre zateplenie drevokonštrukcií a aký výrobok je v ňom použitý na
lepenie izolačných dosiek na podklad? http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
3. Ako sú rozdelené šľachtené omietky Cemix z pohľadu použitého spojiva?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
4. Otázka sa bude týkať farebného vzorkovníka Cemix. http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
1. Betónové tvarovky systému KB – BLOK sa murujú a zároveň špárujú maltou:
http://www.kb-blok.cz/cs/produkty/technicka-cast/zdene-konstrukce/zasady-zdeni.shtml
2. Aké výrobky vyrába spoločnosť KB-BLOK http://www.kb-blok.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti/profil.shtml
3. Otázka sa bude týkať produktu spoločnosti KB-BLOK http://www.kb-blok.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti/profil.shtml
PROSBA O ŠKOLSKÉ PRÁCE
Pre odbor stolár máme ako organizátor jednu prosbu. Radi by sme zrealizovali „predajnú“ výstavu
školských výrobkov študentov v odbore stolár.
Navrhujeme, aby každá škola so súťažiacimi v odbore stolár priviezla jednu-dve školské práce svojich
žiakov. Podmienkou je rozmerová a váhová dostupnosť (šperkovnice, polička…). Výrobky by sme
počas súťaže vystavili v jej priestoroch pre verejnosť. Návštevníci by si výrobky mohli zakúpiť formou
daru za nimi navrhnutú a výrobku adekvátnu cenu. Radi by sme touto formou nalákali verejnosť do
priestorov, kde bude súťaž prebiehať, a viac spropagovali prezentované remeslá aj zúčastnené školy.
Privezenie akejkoľvek školskej práce nie je podmienkou, ale budeme vďační, pokiaľ tento nápad
podporíte. Výrobok by mal mať aj sprevádzajúcu informáciu o škole. Za získané finančné prostriedky
skvalitníme servis pre súťažiacich vo forme pitného režimu počas súťaže, taktiež ovocím a
sušienkami.
Spolužiaci
V prípade, že budú chcieť spolužiaci súťažiacich navštíviť súťaž SUSO a podporiť svojich kolegov, tu je
formulár na vyplnenie http://www.suso.cz/download/vstupniformularzs_nitra_18.pdf.
Formulár vyplňte a predložte ho pri pokladni.
DÔLEŽITÉ ODKAZY
http://suso.cz/download/program_hradec_18.pdf
http://www.suso.cz/download/navody_mt55cc.pdf
http://www.suso.cz/download/navody_p1cc.pdf
http://suso.cz/download/ubytovani_nitra_18_nitra.pdf
http://suso.cz/download/ubytovani_nitra_18_zobor.pdf
http://www.suso.cz/download/naradi_zednik_18.pdf
http://www.suso.cz/download/naradi_truhlar_nitra_18.pdf
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte
kontaktovať.
S pozdravem,
David Surmaj
manažér konferencií a súťaží
ABF, a.s.,
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
GSM: +420 739 003 174, Tel.: +420 222 891 143
e-mail: [email protected], web: www.suso.cz, www.abf.cz
Download

Súťažné propozície