Školení tesařských výrobků
1
Obrázky jsou nezávazné. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno. · 12/11
Školení výrobků:
Školicí centrum MAFELL.
Architektura školicího centra MAFELL:
Architekt- Gerhild Hamberger
Školení MAFELL
Abychom našim zákazníkum poskytli
pomoc nejen ve všech technických
otázkách, nabízí MAFELL svým
pracovníkům školení v cizích jazycích,
management telefonát, customer relations
a další. Jen takto zajistíme, že pro Vás
budeme i do budoucna kompetentní
partner i přes hranici techniky.
Škola MAFELL
V našem nově vybaveném školicím centru
školíme naše odborné prodejce značky
MAFELL ohledně použití a techniky strojů.
Stroje MAFELL všech výrobkových skupin
jsou aktivně předváděny a vysvětleny.
MAFELL - školení výrobků
V odborných seminářích nabízíme
fundované znalosti pro všechny účastníky.
Naši experti předávají cenné znalosti
a praktické zkušenosti.
Více o našich školeních se dozvíte na
tel. čísle 0049-7423-812278.
2
obsah
Na prvopočátku bylo dřevo 4-5
Přehled typů střech 6-7
Odborné pojmy
8-9
Klasické řešení - klasická spojení dřeva: rozpracování v detailu
10 - 13
Moderní řešení - moderní spoje dřeva kov/dřevo: rozpracování v detailu
14 - 17
Příklad obrábění: čepovací frézka ZAF 250 Vario 18
Výroba krokví / sériová výroba
19
Tabulka hloubky prořezu 20
Tabulky hloubky frézování 21
Kontakt 21
Poznámky
22 - 23
3
Úvod:
Na prvopočátku bylo dřevo
Milujeme dřevo od nepaměti...
Jsme s ním ztotožnění, jako s žádným jiným
materiálem. V posledních tisíceletích není
řemeslo, které by se bez dřeva obešlo: jako
nářadí, pracovní stůl, materiál, surovina a materiál pro topení.
Masivní, pokácené, v třískách, rozdrtěné i rozpuštěné a shořené je dřevo dodnes
nezbytné.
Hřeje a obléká nás,
chrání před zimou a
horkem, jesle a stáj
v Betlému byly ze
dřeva, ve formě
papíru se nám
přenáší a udržuje
informace,
jíme a pijeme u
dřevěných stolů,
sedíme na dřevěných židlích a
spíme v dřevěných
postelích. Hrajeme
si se dřevem a vytváříme s ním hudbu.
Dotyk hladkého dřeva je
teplý a příjemný.
Složky dřeva
Dřevo spočívá z milionů buněk, které jsou
odděleny od sebe izolujícími dutinamy se schopností bunkových stěn, nabírat a odevzdávat
vlhkost. Podlahy, stěny a nábytek ze dřeva
mají stejně vlastnosti a pomáhají tak vytvářet v
našich bytech zdravé klima.
Dřevo věčně dorůstává, můžeme ho důsledně
využívat. Les produkuje současně dřevo a kyslík, chrání půdu, postará se o čistou vodu, nabízí
zvěři a dalším rostlinám prostor k životu a lidem
prostor k odpočinku.
větve, pro každou potřebu se najde to správné
použití.
Je drženlivé, přizpůsobivé, krásné a praktické.
Jeho zpracování je jednoduché a spotřebuje
málo energie, opravy se dají jednoduše provést.
Výrobky ze dřeva jsou výrobky pro budoucnost
a zaslouží si svou cenu. V průřezu kmene se dá
poznat věk stromu, dobré a špatné roky a čas,
který strom strávil na výsluní.
(Quelle: http://www.forst-hamburg.de/holz.htm)
Oblasti použití a opracování
„Spotřebované“ výrobky ze dřeva nejsou
spotřebované, protože se dají dále využít k
výrobě energie. Mají v sobě často ještě více
(sluneční) energie, než bylo potřeba pro jejich
výrobu a celý životní cyklus.
Výrobky ze dřeva jsou krásné a různorodé,
více než 25 domácích druhů dřeva se v Evropě
důsledně využívá. Každý druh dřeva má své
specifické vlastnosti.
Neexistují dva kusy dřeva, které by byly stejné.
Každý kus se liší podle stanoviště, stáří stromu,
dřevo z jádra nebo z vnějšku, z kmene nebo z
Sloupové stavby z doby kamenné a bronzové u Unteruhldingenu, Bodamské jezero
4
Počátky tesařství sahají
daleko do pravěku.
Kruté počasí a nebezpečná divoká zvěř
nutila člověka už velmi brzy ke stavbě útulku. Víme dnes, že první útulek pravěkého
člověka byl strom, jelikož nabízel nejlepší
ochranu.
Pak následovaly jámy a jeskyně, kde
člověk žil tisíce let.
Podstatně později využívali nomádi stany
z tyčí a zvířecí kůže, které se dali transportovat. Z formy stanu pak vznikla jakási
sedlová střecha s vrcholovou vaznicí, která
byla podpořena dvěma vidlovými kmeny.
Krokve byli na zemi podpořeny dřevěnýmí
prahy.
Pak se stavěly chaty, které z počátku
spočívali jen z kmenů, které byli zaraženy
do země a přes ně byly položeny klacky
v trojůhelníku a svázány bastovými provazy. Toto jádro bylo obloženo trávou a bahnem. Pevnější roubené stavby vznikly kolem
roku 4000 před našim letopočtem. Stěny
a střecha byly z počátku postaveny z kmenů.
Teprve vynález nářadí, například sekery,
kladiva a pily umožnil vydatnější opracovámí
dřeva. Kolmým průřezem kmene se získalo první kolo, podélným řezem se získaly
prkna a trámy. Odříznutím jednotlivých dílů
první spoje: plát a apod.
Svědci dřevěných staveb jsou sloupové
stavby ve Federseemohr ve Württembersku
a některých švýcarských jezerech, hlavně
u Bodamského jezera. Stáří sloupů, které se tam našly a do dnes jsou uchovány v
dobrém stavu, je odhadováno na 5000 let.
Vycházíme ale z toho, že postupem času
se v lidských sídlištích našli pro tuto práci
talentovaní lidé, kteří pomáhali ostatním.
Takto během mnoha století vzniklo řemeslo
tesařství.
Umělecké stavby:
dvě lomenice s hrázděným zdivem
Důvodem jsou nedostatečné teoretické
znalosti statiky a pevnostních propočtů
budovatelů těchto budov. Znalosti, které nám
dnes umožňují materiál - dřevo využít zcela
jinak, cíleně a proto i úsporně.
I když v některých oblastech se i do budoucna bude hrázděné zdivo, přechází se více a
více na stavbu kamenných budov. Tesaři se
ale tomuto trendu přizpůsobyli a na místo tohoto víceméně ztraceného způsobu stavby,
si pomocí technicky promyšlených nových
konstrukcí, jako jsou rámové stavby, zajistili
působiště do budoucna.
Stavby 16. a 17. století
V této době byly dřevěné konstrukce stavěny
velmi pevně, většinou dokonce až moc
pevně, což vedlo k nesmyslné spotřebě
vzácného materiálu dřevo. I když nám
krásně rozložené konstrukce hrázděného
zdiva dodnes dělají radost, musíme přiznat,
že tyto stavby mají konstrukční nedostatky a
dokonce i chyby.
5
Přehled
Typy střech
Sedlová střecha: dvě nakloněné plochy střech, které se stýkají na hřebenu.
Pultová střecha: jedna nakloněná plocha střechy.
Plochá střecha: jedna vodorovná střešní plocha.
6
Valbová střecha: čtyři nakloněné střešní plochy, které jsou ořezány na nárožích a hřebenu.
Štít je plně pokrytý.
Polovalbová střecha: čtyři nakloněné střešní plochy, které jsou ořezány na nárožích a hřebenu.
Štít není plně pokrytý.
Věžová střecha: více strmých nakloněných střešních ploch, které jsou ořezány na nárožích a končí na
jednom vrcholu.
7
Odborné názvy jednotlivých prvků
Úžlabna
Námětková krokev (úžlabní)
Vrcholová vaznice
Námětková
krokev
Nárožna
8
Hřeben
Krokev
Sloup
Vzpěra
(pásek)
Střešní
okap
Pozednice
9
Klasické
Valbová střecha - úžlabí.
4. Úžlabní sedlo
7. Námětkový řez
8. Zafrézování pro
uzavírací prkno
1. Úžlabní vybrání
10
5. Šikmý plát
Všechna operace v detailu na stránkách 12 - 13.
6. Dlab / čep
2. Úžlabní vybrání
3. Sedlo
11
Klasická spojení dřeva:
Opracování v detailu.
1. Úžlabní vybrání
Ruční kotoučová pila
MKS 130 Ec / MKS 185 Ec
Ruční kotoučová pila
KSP 85 Fc
Podélný řez = použít pilový kotouč s menším počtem zubů
2. Profil ukončení
Tesařský hoblík
ZH 320 Ec
(Pro pohledové profily)
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
3. Sedlo
Sedlová frézka
ZK 115 Ec
nebo
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
4. Úžlabní sedlo
nebo
Tesařská řetězová pila
ZSX Ec / 400 HM
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
(Dvoumužná)
12
5. Šikmý plát
Vrtací stojan
BST 460 S
+
Vrtačka
HB 2 E
ila
Tesařská řetězová pila
ZSX Ec / 400 HM
nebo
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
Ruční kotoučová pila
KSP 85 Fc
6. Dlab /čep
Čepovací frézka
ZAF 250 Vario
nebo
Řetězová dlabačka
LS 103 Ec
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
7. Námětkový řez
Ruční kotoučová pila
MKS 165 Ec
Tesařská řetězová pila
ZSX Ec / 400 HM
Kapovací pilový systém
KSS 400
8. Zafrézování pro uzavírací prkno
Odříznutí pro uzavírací prkno
nebo
Kapovací pilový systém
KSS 300
Odříznutí pro uzavírací prkno
Drážkovací
frézka
NFU 32
Zafrézování pro uzavírací prkno
13
Moderní:
Inženýrské dřevostavby
1. Kolíkové spoje
(zvláštní provedení)
Není vidět, viz detailní
obrázek na straně16
4. Vyplátování
(se spojovacím plechem)
2. Spojovací plech
3. Patka sloupu
14
Všechny operace v detailu na straně16 - 17.
5. Rybinový spoj
6. Sedlo
15
Moderní spojování dřeva s pomocí kovových prvků:
Operace v detailu.
1. Kolíkové spoje (zvláštní provedení)
Tesařská vrtačka
ZB 100 ES
Epovací frézka
ZAF 250 Vario
Tesařská vrtačka
ZB 400 ES / ZB 600 ES
2. Spojovací plech
Drážkovací zařízení
SG 500
Vrtací stojan
BST 460 S
+
Vrtačka
HB 2 E
Doporučeno:
Kopírovací
zařízení
24,8 / 18 mm
3. Patka sloupu
Ruční kotoučová pila
MKS 130 Ec
Drážkovací
zařízení
SG 230
Vrtací sojan
BST 650 S
+
Vrtačka
HB 2 E
16
4. Vyplátování (se spojovacím plechem)
Drážkovací
frézka
NFU 32
Vrtací stojan
BST 460 S
+
Vrtačka
HB 2 E
Doporučeno:
Drážkovací zařízení
SG 400
Sedlová frézka
ZK 115 Ec
5. Rybinový spoj*
Vrchní frézka
LO 65 Ec
Ruční kotoučová pila
MKS 145 Ec
*Šablony pro rybinová spojení MAFELL nedodává.
6. Sedlo
Sedlová frézka
ZK 115 Ec
nebo
Ruční pásová pila
Z 5 Ec
17
Typy obrábění:
ZAF 250 Vario
Čep (přímý, ležatý)
Varianta čepu (extra tenký)
Čep (osazený)
Rohový plát
Čep (na úkosu)
Ukončení trámu
Varianta čepu (přímý)
Hřebenová fošna
Čep (stoupající, šikmý )
Hřebenový plát
18
Výroba krokví:
Sériová výroba
Příprava na seriovou výrobu
Krokve položte za sebou, např. celou jednu stranu střechy, tak lze rychle a přesně vyrobit.
Po orýsovánní volných krokví budou všechny pozice pravoúhle srovnány, staženy a odpovídajícími stroji obrobeny.
Okapní řez
Hřebenový řez
Tesařská kotoučová pila
MKS 165 Ec / MKS 185 Ec
Tesařská kotoučová pila
MKS 185 Ec
Dvoumužná kotoučová pila
FSG 240 K
Tesařská řetězová pila
ZSX Ec / 260 HM
ZSX Ec / 400 HM
Tesařská řetězová pila
ZSX Ec / 260 HM
ZSX Ec / 400 HM
Sedlová frézka
ZK 115 Ec
Sedlo (spára, sedlo)
U
h o ř íz
rn
vo a - í
úh
lý
*
H
lo
ub
ka
se
dl
a
Sk
lo
n
st
ře
ch
y
Vodorovný řez
Svislý řez
pr
**
* Pravoúhlá hloubka sedla na ZK 115 Ec
** Nastavení úhlu na ZK 115 Ec
19
Nabídka MAFELL pro hloubku řezu.
Kompletní nabídku hloubky řezu ukazuje MAFELL-nabídka pil.
To, co s lehkou ruční kotoučovou pilou s hloubkou řezu 40 mm začíná,
dostačuje na druhé straně s 200 mm u ručních kotoučových pil a
končí na 400 mm hloubky řezu u řetězové pily. Který stroj je ten pravý,
najdete v našem diagramu – hloubky řezu.
Ma
KSP 85 Fc
MKS 130 Ec
MKS 145 Ec
MKS 165 Ec
MKS 185 Ec
40
47,5
49,5
35
35
42
40,5
42
50,1
31,5
60°
ou
hl
KSP 65 F
40
ní
MS 55 / 24 V
MT 55 cc
KSP 55 / 24 V
27
34
ál
KSS 400
29
36
42
xim
KSP 40 Flexistem
KSS 300
46
45°
bk
30°
55
57
55
57
65
a
řez
u
0/90°
62
75
85
65
94
115
130
72,5
102,5
125
82,5
93
116,5
131
145
130
142
165
160
185
184
199
220
260
ZSX 260 Ec
282
320
ZSX 400 Ec
ZSX TWIN
20
Hloubka řezu v mm
400
MAFELL-tabulka hloubky frézování.
Pro práci s ZK 115 Ec s různými typy frézovacích hlav.
Obj. č.
203657
150 x 115 mm
Frézovací hlava
„α“ (°)
0° 15° 30° 45° 60°
Hloubka „T“ (mm)
27 29,7 57,5 77,9 75
Šířka „B“ (mm)
115
115 115 110 86,6
„X“ mm
„Y“ mm 30,8 66,4 110 150
Obj. č.
203659 091417
091415
Frézovací hlava 236 x 50 mm 190 x 80 mm 150 x 60 mm
„α“ (°)
0°
0°
0°
Hloubka „T“ (mm)
70 47
27
Šířka „B“ (mm)
50 80
60
Máte ještě otázky k obsahu školení?
Pokud máte ještě nezodpovězené otázky k obsahu školení, můžete mne kontaktovat:
Oliver Hähnle
Produktový školitel
Tel: 07423/812-203
Fax: 07423/812-218
[email protected]
Obrázky byly zhotoveny profesionálním softwarem 3 D – CAD/CAM od Dietrich´s.
Více informací na www.dietrichs.com
21
Poznámky
22
23
MAFELL AG
Postfach 1180
D-78720 Oberndorf a. N.
Telefon
+ 49 74 23 / 8 12-0
Fax
+ 49 74 23 / 8 12-102
E-Mail
[email protected]
www.mafell.com
ALO Group s.r.o.
Winterova 4968
430 03 Chomutov
Tel: +420 724 027 178
E-Mail: [email protected]
Obrázky jsou nezávazné. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno. · 12/11
www.alogroup.cz
2
Download

Školení tesařských výrobků