Propozice
Soutěžní přehlídky stavebních
řemesel SUSO
Podpora
PROGRAM
http://www.suso.cz/cz/program18.asp
Na tomto odkaze jsou pro účastníky postupového kola při výstavě STAVITEL 2014 informace o
ubytování, požární předpisy, smlouva o výpůjčce, program, mapa výstaviště, soutěžní podmínky, atd…
SRAZ, REGISTRACE A DŮLEŽITÉ FORMULÁŘE!!!
http://suso.cz/download/plan_lysa.pdf
Všichni účastníci se sejdou nejpozději v 7.30 u nákladového vjezdu na výstaviště před Halou A1, směr
od nádraží. Od organizátora soutěže ABF, a.s. obdržíte kartičku SUSO, se kterou budete vpuštěni do
prostor výstaviště. Parkování je zajištěno na parkovací ploše za novou halou. Po 7.30 se přesuneme se
do registrační místnosti umístěné v Hale A1, kde proběhne registrace.
Registrace
• studentům 2. ročníků ověříme datum narození, prokáží svou totožnost včetně studijního
průkazu a podepíší registrační formulář,
• doprovázející pedagog obdrží proti podpisu pro žáky stravenky,
• doprovázející pedagog odevzdá podepsaný formulář Všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví v areálu, podepíše Kodex chování pedagoga
• doprovázející pedagog oboru truhlář odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Bezpečnost práce
Mafell, dále vyplněnou smlouvu o výpůjčce, složí vratnou kauci proti příjmovému dokladu a
převezme zapůjčenou vrtačku, poděráky, vrtáky.
Smlouvy o výpůjčce, požární předpisy, bezpečnost práce Mafell
http://www.suso.cz/download/smlouva_vypujcka_truhlar_lysa_18.pdf a Požární předpis
http://www.suso.cz/download/pokyny_lysa_18.pdf!
http://www.suso.cz/download/bezpecnost_prace_lysa_18.pdf
Žádáme o VYTIŠTĚNÍ, vyplnění těchto dokumentů (smlouvy o výpůjčce – učitelé, požární předpisy,
Bezpečnost práce Mafell) a jejich předložení při registraci soutěže. Oboru zedník bude pistole na
suché zdění věnována, smlouva tak není třeba.
UBYTOVÁNÍ, TEORIE, PREZENTACE
http://www.suso.cz/download/ubytovani_lysa_18.pdf
Ubytování je zajištěno v Domově mládeže. Seznamy ubytovaných jsou v odkaze. Snídaně je zajištěna
v blízké školní jídelně. K snídani jsou objednány teplé párky, pečivo, džem, máslo, káva a čaj. Na
recepci budou mít k dispozici jmenné seznamy, dle kterých budete ubytováni. Vše je zajištěno dle
požadavků v přihláškách.
Prezentace
http://www.suso.cz/cz/program18.asp
Partneři soutěže (DeWalt, Schiedel, Wienerberger, LB Cemix, KB-Blok, Houfek, Mafell,…) si pro
pedagogy, mistry nebo žáky zúčastněných škol připravili prezentace. Účastí na prezentaci pedagog
přispěje bodem svému družstvu do celkového hodnocení. Pokud se pedagog prezentace
nezúčastní, svému týmu bod nepřipíše. Prezentace jsou dvojího druhu, pro pedagogy oboru zedník
a oboru truhlář. Účast na prezentacích se tedy očekává od pedagogů daného oboru.
Prezentace ovšem mohou navštívit všichni, kdo mají zájem z řad spolužáků či řad kolegů pedagogů.
Účastníci obdrží na konci každé prezentace dárkový předmět.
Společnosti DeWalt a Houfek si pro všechny pedagogy připravily soutěže o velmi
zajímavé ceny. Nejrychlejší daného kola v soutěži s DeWaltem si odnese kufr DeWALT.
Nejrychlejší ze všech postupových kol 18. ročníku získá vstupenku na MotoGP v Brně.
ZAPŮJČENÉ NÁŘADÍ, KOMÍNY
Obor truhlář:
Truhláři mají u soutěže partnera společnost DeWalt, která nejlepším věnuje věcné ceny. Všem
účastníkům zároveň zapůjčí vrtačku výrobě úkolu. Při předávání vrtačky odpovědnému pedagogovi,
budeme od každého družstva vybírat vratnou zálohu 2.000,- Kč, kterou obdrží zpět při jeho vrácení.
Nezapomeňte se, prosím, vybavit touto částkou! Soutěžící budou mít za povinnost zapůjčené
nářadí používat.
V roce 2014 nezapůjčujeme nářadí Stanley!!!
Obor zedník:
Mladí zedníci si po disciplíně POROTHERM ponechají pistole na suché zdění.
Součástí soutěžních úkolů je i stavba komínu Schiedel. Školy, které projevily o komín zájem,
demontují komín po skončení prvního soutěžního dne a odvezou si ho ke studijním účelům.
TEORIE / Otázky zveřejněné a nezveřejněné
Od 18. ročníku zavádíme nový model pro teoretické testy.
Otázky v testech se budou skládat z nezveřejněných a zveřejněných.
Nezveřejněné otázky jsou z odborného učiva 1. a 2. ročníku.
Zveřejněné otázky jsou zaměřeny na partnery oboru truhlář.
Zveřejněné otázky a okruhy jsou zveřejněny na dalších stránkách. Tyto otázky nebo otázky z daných
okruhů se objeví v testech. Odpovědi jsou k dohledání na uvedených odkazech.
Studenti se tak mohou na testy odborně připravit a zajistit si v teoretické části lepší výsledky.
TEORIE / Otázky zveřejněné Obor truhlář
1. Širokopásová bruska Buldog 3 se vyrábí v těchto pracovních šířkách?
http://www.houfek.com/brusky/sirokopasove-brusky/sirokopasova-bruska-buldog3.htm
2. Firma Houfek vyrábí tyto pásové brusky?
http://www.houfek.com/brusky/pasove-brusky.htm
3. Otázka se bude týkat CNC ORION dřevoobráběcího centra
http://www.houfek.com/cnc-drevoobrabeci-centrum/orion.htm
1. Na kolik stupňů se dá nastavit u pily Mafell K 85 nový naklápěcí systém s větší hloubkou řezu?
http://www.alogroup.cz/produkty/rezani,
2. Otázka se bude týkat technických parametrů pily Mafell P1 cc?
http://www.alogroup.cz/produkty/rezani,
1. DeWALT je oficiálním dodavatelem nářadí pro závody:
http://www.dewalt.cz/events/
2. Otázka se bude týkat podmínek při koupi, vrácení, poškození na nářadí DeWalt?
http://www.dewalt.cz/brushless/
TEORIE / Otázky zveřejněné Obor truhlář
1. Který produkt vyrábí společnost Carhartt od roku 1923 do dnes?
http://www.eshop-disturb.cz/Bundy/Bunda-Carhartt-C01BRN-Chore-Coat
2. Jaký je tradičně nejpoužívanější materiál společnosti Carhartt?
http://www.eshop-disturb.cz/Kalhoty/Kalhoty-Carhartt-B01BRN-Duck-Double-Front-Logger-Pant
3. Otázkas se bude týkat historie společnosti Carhartt?
http://www.eshop-disturb.cz/Stranky/Carthartt-Story
1. Model Premium (A), je tradiční truhlářská hoblice s jakým rozměrem pracovní plochy?
http://www.ramiatools.cz/index.php?lnk=produkt&id=1&pid=1
2. Otázka se bude týkat modelových řad truhlářských hoblic
http://www.ramiatools.cz/index.php?lnk=katalog
1. Z čeho se skládají překližkové desky DYAS multiplex?
http://www.dyas.eu/produkty/dyas-multiplex
2. Pro výrobu desek Multifine jsou použity bukové dýhy tloušťky:
http://www.dyas.eu/produkty/dyas-multifine
3. Otázka se bude týkat o firmě Dyas a bude sestavena na základě tohoto odkazu.
http://www.dyas.eu/ „O společnosti“
TEORIE / Otázky zveřejněné Obor zedník
1. Tenkovrstvá zdicí malta se u zdiva Porotherm T Profi nanáší na ložnou spáru:
http://www.wienerberger.cz/zdivo/cihly-plněné-vatou, http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-atechnologie/technologické-postupy
2. Založení broušených cihel Porotherm Profi / Profi Dryfix se provádí:
http://www.wienerberger.cz/individuální-stavebníci/služby-pro-vás/pomoc-se-založením-stavby-z-broušených-cihel-profi,
http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady
3. Technologii zdění na zdicí pěnu Dryfix lze aplikovat i v zimním období. Až do jaké teploty?
http://www.wienerberger.cz/individuální-stavebníci/jaké-výrobky-nabízíme/porotherm-dryfix/zdění-pro-každé-ročníobdobí.html?lpi=1276534660690, http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-a-technologie/technologické-postupy
4. Za jak dlouho je možno realizovat hrubou stavbu z broušených cihel Porotherm Profi, včetně položení keramického stropu
Porotherm? http://www.wienerberger.cz/stavební-firmy/výstavba-a-technologie/dům-za-5-dnů
5. Otázka se bude týkat cihel Porotherm T Profi?
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard10&cid=1318768991452
&c=SR_Product&sl=wb_cz_home_cs
1. Skladebná výška komínových tvárnic Schiedel je
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-tvarnice, http://www.schiedel.cz/cz/tvarnice
2. Tzv. „zadní odvětrání“ u systému Schiedel UNI*** PLUS slouží k
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-konstrukcni-reseni
3. Prefabrikované komínové pláště z vláknitého betonu se osazují
http://www.schiedel.cz/cz/kominove-plaste
4. Otázka se bude týkat Tenkostěnných profilovaných vložek u systému Schiedel ABSOLUT
http://www.schiedel.cz/cz/profilovane-vlozky
TEORIE / Otázky zveřejněné Obor zedník
1. Který materiál je více nasákavý? http://www.ytong.cz/cs/content/myty-a-pravda-o-nasakavosti.php
2. Napojení příček Ytong ke svislé nosné konstrukci se provádí: http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
3. Instalační drážky, otvory a přířezy v přesném zdivu Ytong se provádí:
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
4. Otázka se bude týkat správnosti užití nářadí ke zdění materiálem YTONG?
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
1. Jaký penetrační nátěr je nutné použít na běžně nasákavé podklady (např. armovací vrstvy zateplovacích systémů) pod
šlechtěnou Cemix Silikonovou zatíranou omítku COMFORT?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
2. Který zateplovací systém Cemix THERM je určen pro zateplení dřevokonstrukcí a jaký výrobek je v něm použit pro lepení
izolačních desek na podklad? http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
3. Jak jsou rozděleny šlechtěné omítky Cemix z pohledu použitého pojiva?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
4. Otázka se bude týkat barevného vzorníku Cemix. http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
1. Betonové tvarovky systému KB – BLOK se zdí a zároveň spárují maltou:
http://www.kb-blok.cz/cs/produkty/technicka-cast/zdene-konstrukce/zasady-zdeni.shtml
2. Jaké výrobky vyrábí společnost KB-BLOK http://www.kb-blok.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti/profil.shtml
3. Otázka se bude týkat produktu společnost KB-BLOK http://www.kb-blok.cz/cs/o-nas/o-spolecnosti/profil.shtml
PROSBA O ŠKOLNÍ PRÁCE
Pro obor truhlář máme jako organizátor jednu prosbu. Rádi bychom zrealizovali „prodejní“ výstavu
školních produktů studentů oboru truhlář.
Navrhujeme, aby každá škola se soutěžícím v oboru truhlář přivezla jednu dvě školní práce svých
žáků. Podmínkou je rozměrová a váhová dostupnost (šperkovnice, polička…). Výrobky bychom při
soutěži vystavili v jejím prostoru pro veřejnost. Návštěvníci by výrobky mohli zakoupit formou daru,
za jimi navrženou a výrobku adekvátní cenu. Rádi bychom touto formou nalákali veřejnost do prostor,
kde bude soutěž probíhat a více propagovat ukázaná řemesla i zúčastněné školy.
Přivezení jakékoliv školní práce není podmínkou, ale budeme vděční, pokud tento nápad podpoříte.
Výrobek by měla doprovázet i průvodka s informacemi o škole. Za utržené finanční prostředky
zkvalitníme servis pro soutěžící ve formě pití během soutěže dále ovoce a sušenek.
Spolužáci
V případě, že budou chtít spolužáci soutěžících navštívit soutěž SUSO a podpořit své kolegy, zde je
formulář k vyplnění http://www.suso.cz/download/vstup_skoly_lysa_18.pdf.
Formulář vyplňte a předložte jej u pokladen.
DŮLEŽITÉ ODKAZY
http://www.suso.cz/download/program_lysa_18.pdf
http://www.suso.cz/download/navody_mt55cc.pdf
http://www.suso.cz/download/navody_p1cc.pdf
http://www.suso.cz/download/navody_p1cc.pdf
http://www.suso.cz/download/seznam_ubytovanych_lysa_18.pdf
http://www.suso.cz/download/naradi_zednik_lysa_18.pdf
http://www.suso.cz/download/naradi_truhlar_lysa_18.pdf
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
David Surmaj
manažer konferencí a soutěží
ABF, a.s.,
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
GSM: +420 739 003 174, Tel.: +420 222 891 143
e-mail: [email protected], web: www.suso.cz, www.abf.cz
Download

Prezentace aplikace PowerPoint