MUDr. Miloš Križko
Plastický chirurg
CV
Vzdelanie
Prax
2010-súčasnosť PhD., Doktorandské štúdium, “Využitie
kmeňových buniek pri hojení šliach”, Lekárska
fakulta UK Bratislava
2010-súčasnosť
2008
Atestácia z plastickej chirurgie, SZU Bratislava
1997-2003
Lekárska fakulta UK Bratislava
ESTHEMED
2008-2013
Externý učiteľ Lekárskej fakulty UK Bratislava
2007-2013
Hlavný ordinár pre chirurgiu ruky a vrodené vývojové chyby detí na
ruke v rámci Kliniky plastickej chirurgie LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
2003-2013
Klinika plastickej chirurgie LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
Členstvá
Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie SLS | Člen výboru Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky SLS
Medzinárodná konfederácie pre plastickú, estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu (IPRAS) | Európska spoločnosť pre plastickú,
estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu (ESPRAS) | International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
Slovenská lekárska komora (SLK)
Zahraničné pobyty, kongresy a workshopy
Švajčiarsko, Belgicko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Srbsko
Download

MUDr. Miloš Križko