MUDr. Juraj Payer
Plastický chirurg
CV
Vzdelanie
Prax
2009-súčasnosť PhD., Doktorandské štúdium, Lekárska fakulta
UK Bratislava
2010-súčasnosť
2013
Odborný asistent Lekárskej fakulty UK Bratislava
Atestácia z plastickej chirurgie, Lekárska fakulta
UK Bratislava
2008-súčasnosť
2002-2008
Lekárska fakulta UK Bratislava
ESTHEMED
2010-súčasnosť
Klinika plastickej chirurgie LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
2013
Centrum plastickej chirurgie, Gayrettepe Florence
Nightingale Hospital, Istanbul, Turecko
2012
Klinika plastickej chirurgie, Hopital St. Louis, Paríž, Francúzsko
Členstvá
Národný delegát IPRAS Trainees pri Medzinárodnej konfederácii pre plastickú, estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu (IPRAS)
Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie SLS
Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
SLS
Zahraničné pobyty, kongresy a workshopy
USA, Kanada, Brazília, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Belgicko, Rakúsko, Grécko, Česká republika, Maďarsko,
Rumunsko
Download

MUDr. Juraj Payer