Obnova kvalifikovaného certifikátu
21 a 7 dní pred vypršaním platnosti existujúceho certifikátu, odosielame na e-mail uvedený v
certifikáte upozornenie na blížiace sa ukončenie platnosti Vašeho certifikátu. Žiadosť o obnovu
kvalifikovaného certifikátu je potrebné vytvoriť pomocou certifikovanej aplikácie ICARenewZEP v
1.3.0.2, ktorú je možné stiahnuť tu
http://www.ica.cz/Userfiles/files/app/SK/ICAReNewZEP_SK_v1.3.0.2.zip.
Súbor ICAReNewZEP_SK_v1.3.0.2.zip je pred inštaláciou potrebné rozbaliť, inštaláciu následne
spustiť cez “Setup.exe.“ Po úspešnom nainštalovaní je potrebné aplikáciu spustiť (napr. cez odkaz
vytvorený počas procesu inštalácie na pracovnej ploche) a vygenerovať žiadosť o obnovu certifikátu.
K vykonaniu obnovy certifikátu elektronickou cestou, musíte disponovať platným certifikátom, ktorým
je žiadosť pri odosielaní na certifikačnú autoritu podpísaná, aby certifikačná autorita mohla overiť
žiadateľa o obnovu certifikátu a vykonať kontrolu naplnenia položiek.
Obnovený certifikát s daňovým dokladom je systémom zaslaný na Váš e-mail po zaplatení proforma
faktúry, ktorá je zasielaná certifikačnou autoritou po spracovaní žiadosti o obnovu certifikátu. K
automatickému odoslaniu certifikátu dôjde v momente pripísania platby v prospech našeho účtu. V emailovej správe je aj návod na inštaláciu obnoveného certifikátu do PC alebo na čipovú kartu.
Certifikátu, ktorému už uplynula doba platnosti alebo bol predčasne zrušený, nemožno obnoviť
platnosť. Preto je nutné o vydanie následného certifikátu požiadať pred uplynutím doby platnosti
pôvodného certifikátu. V prípade, že platnosť Vášho certifikátu uz uplynula, je potrebné požiadať o
vydanie nového certifikátu rovnakým spôsobom ako pri prvom certifikáte a návštíviť registračnú
autoritu. Rovnako nie je možné zmeniť dobu platnosti už existujúceho certifikátu. Testovacie certifikáty
nemožno obnoviť.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Download

Obnova kvalifikovaného certifikátu