Slováci chcú urovnať spor s EuroGasom, tvrdí Rauball — hn.hnonline.sk
21/03/14 11:04
hn.hnonline.sk
Slováci chcú urovnať spor s
EuroGasom, tvrdí Rauball
1 min read • original
Spoločnosť EuroGas doteraz nezačala rokovania s Ministerstvom financií (MF)
SR, ktoré by mali vyriešiť spor v hodnote 1,65 miliardy USD. EuroGas stále hrozí
podaním žaloby v kauze odobratia dobývacieho priestoru na ťažbu mastenca
v Gemerskej Polome.
„Naši právni zástupcovia v Paríži dostali niekoľko listov od ministra financií SR
Petra Kažimíra, ktoré naznačujú vôľu slovenskej strany dospieť k urovnaniu
sporu. Prvý z nich prišiel 30. januára, tesne pred vypršaním ultimáta, v čase, keď
sme boli pripravení podať žalobu proti Slovensku hneď na začiatku februára,“
povedal pre TASR predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball. Advokáti
spoločnosti EuroGas navrhli slovenskej strane viacero termínov a miest
v Európe na stretnutie. „Zatiaľ sme nedostali odpoveď s potvrdením termínu
rokovania,“ dodal.
Podľa Rauballa pokiaľ Slovensko v blízkom čase nevyužije ponuku na rokovanie
na urovnanie sporu, EuroGas splní svoju hrozbu a bude iniciovať žalobu na pôde
Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov (ICSID) vo
Washingtone.
https://www.readability.com/articles/miospnx7
Page 1 of 3
Slováci chcú urovnať spor s EuroGasom, tvrdí Rauball — hn.hnonline.sk
21/03/14 11:04
EuroGas avizuje svoj zámer začať arbitráž so SR už od roku 2010. Jej dcérska
spoločnosť Rozmin tvrdí, že ju slovenské úrady v roku 2004 nelegálne pripravili o
ložisko v Gemerskej Polome. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala
spoločnosť EuroGas najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa
k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v
USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy
USD. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi
ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo
financií SR vlani však poprelo, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.
Ložisko mastenca v Gemerskej Polome, o ktoré sa vedie spor, objavili náhodou v
roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou,
odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. V
súčasnosti je najväčším producentom v ťažbe mastenca Čína, významné ložiská
sú aj v USA, Brazílii a Indii, z európskych štátov výraznejšie prispieva k svetovej
produkcii Fínsko. Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca, hlavne vo
farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle, spotreba
aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastú.
Original URL:
https://www.readability.com/articles/miospnx7
Page 2 of 3
Slováci chcú urovnať spor s EuroGasom, tvrdí Rauball — hn.hnonline.sk
21/03/14 11:04
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovaci-chcu-urovnat-spor-s-eurogasomtvrdi-rauball-607602
https://www.readability.com/articles/miospnx7
Page 3 of 3
Download

Slováci chcú urovnať spor s EuroGasom, tvrdí Rauball