Ochrana súkromia a používanie cookies
Táto politika na ochranu súkromia popisuje spôsob, akým spoločnosť Injoy agency s.r.o., YESS s.r.o.
(ďalej len Injoy agency) zhromažďuje, používa a manipuluje s osobnými údajmi, ktoré získava od
klientov
a
užívateľov
internetových
stránok
www.injoy.sk,
www.studujvdansku.sk,
www.lifeguardusa.sk, www.studycanada.sk, www.workcanada.sk.
Používanie cookies
Táto webová stránka používa “cookies”
Čo je „súbor cookies“?
Súbor cookies je jednoduchý textový súbor (s veľkosťou niekoľkých KB), ktorý naše webové stránky
uloží do vášho počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia, pričom len naše webové stránky môžu
tento súbor vyhľadať alebo prečítať jeho obsah. Súbory cookies si môžete predstaviť ako pamäť
webových stránok, ktorá im pomáha zapamätať si vás pre prípad ďalších návštev.
Typy cookies:




Nevyhnutné – tieto cookies sú kľúčové pre správnu funkciu webových stránok
a umožňujú Vám využívať všetky funkcie, ktoré tu nájdete
Výkonnostné – tieto cookies nám umožňujú pochopiť , ako sa návštevníci správajú na
našich webových stránkach pomocou poskytovania informácií o navštívených
stránkach, času na nich strávených, atď.
Funkčné – tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše voľby pri návšteve webu,
ako napr. Zvolený typ jazyka
Cielené/propagačné – tieto cookies sú používané, aby nám sprostredkovali relevantný
a zaujímavejší obsah. Môžu byť použité k cielenej reklame, alebo k obmedzeniu počtu,
koľkokrát je Vám reklama zobrazená. Tiež nám pomáhajú vyhodnotiť efektivitu našich
reklamných kampaní.
Štandardné webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari apod., povoľujú používanie súborov cookies. V prípade, že nechcete dostávať
súbory cookies z web stránok, ktoré navštevujete, môžete si pozmeniť nastavenie svojho
webového prehliadača – napr. tak, aby ste boli upozornený na ne vždy, keď dochádza k
odoslaniu súboru cookies, alebo taktiež môžete odmietnuť ukladanie všetkých súborov
cookies, alebo iba súbory cookies vybraných webových stránok. Rovnako vo vašom
prehliadači, notebooku alebo mobilného zariadenia môžete vymazať všetky doposiaľ uložené
súbory cookies. Pre detailne informácie o tomto nastavení, prosím použite návod svojho
webového prehliadača.
Pokiaľ sa rozhodnete zakázať ukladanie súborov cookies, stratíte možnosť použitia niektorých
funkcii našich web stránok, napr. nebudete si môcť prednastaviť jazyk, nebudete mať možnosť
označiť si svoje „obľúbené“ ponuky práce a naše webové stránky si nebudú pamätať či ste,
alebo nie ste prihlásený pri prechode zo stránky na stránku, alebo či ste sa pri svojej poslednej
návšteve odhlásili z Vášho užívateľského konta.
Ako zabrániť ukladaniu cookies?



Inštaláciou
Google
Analytics
Opt
Out
rozšíreniana
adrese
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout nájdete rozšírenie pre najpoužívanejšie
prehliadače, ktoré zabránia ukladaniu cookies tohto analytického nástroja.
Vypnutie JavaScript v prehliadači – upozorňujeme, že táto metóda môže ohroziť
správnu funkčnosť týchto, či iných webových stránok.
Deaktivácia ukladania cookies od tretích strán – toto opatrenie spôsobí, že nebudeme
môcť personalizovať Vašu návštevu na našich webových stránkach. Postupy sa líšia
v konkrétnych prehliadačoch.
Ako používame zhromaždené informácie
Pomocou súborov cookies dokážeme taktiež vo všeobecnej rovine zaznamenať štatistické
údaje o správaní sa návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme
prispôsobiť Vašim záujmom a požiadavkám. Cookies nám pomáhajú pri definovaní zvlášť
problémovej, či populárnej časti týchto internetových stránok , avšak nie je možné ich spojiť
s konkrétnym užívateľom.
Zhromaždené informácie používame:




k vylepšeniu zákazníckeho servisu (napr. Vďaka zaslaniu otázky cez náš kontaktný
formulár)
k personalizácii prechádzaných stránok
k vylepšeniu našich webových stránok (napr. Zistením, že naša nová sekcia nemá
dostatočnú návštevnosť a jej následným vylepšením)
k propagačným účelom (napr. Na základe Vašej interakcie so stránkami Vám
zobrazujeme relevantnú reklamu)
Ako chránime Vaše dáta?
Uplatňujeme dostatočné opatrenia k bezpečnej ochrane, ukladaniu, spracovaniu Vašich osobných
údajov, čím ich chránime proti neautozivanému prístupu, zneužitiu, odcudzeniu ,alebo zničeniu tretími
stranami. Konkrétne kroky, vzhľadom na verejnosť tohto dokumentu nezverejňujeme.
Zdieľanie osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov
Nepredávame, nemeníme a nezdeľujeme Vaše osobné údaje. Zdieľame iba všeobecne agregované
dáta, ktoré nie sú nijako späté s konkrétnou osobou, a to iba s o spoľahlivými platformami, najmä od
spoločnosti Google, Campaign Monitor a Facebook. Pre propagačné účely a za účelom bezpečnejšej
správy osobných údajov používame služby tretích strán, napr. Využívame systém pre posielanie
obchodných zdelení, ktorý nám umožňuje zasielať obchodné zdelenia vzhľadovo prispôsobené
zákazníkov a efektívne a bezpečnejšie spravovať Vaše údaje.
Klient dobrovoľne udeľuje spoločnosti Injoy agency s.r.o. súhlas so správou, spracovaním a uchovaním
svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto
prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla pri svojej registrácií, prihláške do programu a
zmluve, som poskytol/poskytla spoločnosti Injoy agency dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s
evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Injoy agency za účelom a v
rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu mojej účasti v zvolenom programe, o ktorý sa uchádzam,
alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento
súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Injoy agency sprostredkuje
vybraný program a uplynie garančná doba vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Injoy agency
a vysokou školou, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade,
že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo
uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť
Injoy agency osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Injoy agency ma
poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe
ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j. možnému zamestnávateľovi a
ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Klient zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním
elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných
materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Injoy agency v zmysle § 62 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Zmeny tejto smernice na ochranu súkromia
Injoy agency má právo uskutočniť aktualizáciu tohto dokumentu. V takomto prípade bude nahradený
tento dokument v päte stránky dokumentom s aktualizovaným dátumom. Prosíme užívateľov, aby
kontrolovali aktuálne znenie tejto smernice týkajúcej sa ochrany súkromia, aby boli stále informovaní
o spôsobe akým je nakladané s ich dátami.
Súhlas s týmito podmienkami
Používaním týchto stránok súhlasíte s touto politikou na ochranu súkromia. Pokiaľ s ňou nesúhlasíte,
môžete použiť niektorú z vyššie uvedených metód pre zabránenie zberu dát, alebo v prípade úplného
nesúhlasu, tieto uvedené stránky nepoužívajte. Používaním týchto stránok po zverejnení tejto
smernice naďalej vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tejto smernici.
Kontaktujte nás
Pokiaľ máte akékoľvek otázky k tejto politike na ochranu súkromia, alebo metódam zhromažďovania
dát, kontaktujte nás:
Injoy agency s.r.o.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava, +421 915 668 925, [email protected]
Aktualizácia: tento program bol naposledy aktualizovaný 21.5.2014
Download

Ochrana osobných údajov