PROGRAM ŠKOLENIA – Kremnica 8.11.2012
PREDSTAVENIE
1. Profil spoločnosti KLIMAVEX a.s.
CHLADENIE
2. Základy chladenia
3. Chillery a fancoily
4. Splity a multisplity a zaujímavé produkty Airwell a PANASONIC
5. VRF systém PANASONIC
ODVLHČOVANIE
7. Predstavenie spoločnosti DANTHERM
8. Odvlhčovače a odvlhčovacie jednotky DanX
INTERNETOVÁ STRÁNKA KLIMAVEX a.s.
9. Funkcie a využitie
Ivan Varga – obchodný riaditeľ
Predstavenie spoločnosti
Vznik spoločnosti v roku 1947
Sídlo firmy v Paríži
Zastúpenie značky v krajinách:
Francúzko, Taliansko, Nemecko, Veľka Británia, Španielsko,
Rusko, Turecko, Austrália, Argentína, Grécko a iné.
Výrobné závody vo Francúzsku, Taliansku, Izraeli a Číne
cca 2000 zamestnancov
Produkcia 2.000.000 jednotiek ročne
Výrobné závody AIRWELL v Európe
4
Chladenie
2 druhy chladenia
vodné (nepriame chladenie)
freonové (priame chladenie) R134a, R407c, R410A, atď.
Priama expanzia
• Teplota výstupného vzduchu = 13°C
• Teplota výparníka musí byť = 7°C
Vysoké COP
Nepriama expanzia
• Teplota výstupného vzduchu = 13°C
• Teplota vystupujúcej chladiacej vody = 7°C
• Teplota výparníka chillera musí byť = 2°C
Nižšie COP + naviac PI čerpadiel
VODNÉ CHLADENIE
Vodné chladenie
CHILLERY
VODNÉ CHLADENIE Chillery
Chiller (tzv.zdroj chladu) zabezpečuje studenú vodu pre:
• chladenie technológie
• fancoily
• alebo VZT jednotky s vodným chladičom
K chillerom je možné pripojiť:
• hydraulický modul (obsahuje exp.nádobu, 1 alebo 2 čerpadlá,
poistné ventily)
• celoročné chladenie, pri potrebe chladiť celoročne, v tom prípade
ale potrebujeme aj nemrznúcu zmes do vody v prípade, ak je
umiestnený chiller vo vonkajšom prostredí.
Chiller môže byť vo vyhotovení:
LEN CLADENIE alebo TEPELNÉ ČERPADLO
VODNÉ CHLADENIE Chillery
Delenie chillerov
1. so vzduchom chladeným kondenzátorom
axiálne alebo riadiálne ventilátory
2. s vodou chladeným kondenzátorom
suchý chladič alebo chladiaca veža
1. s oddeleným kondenzátorom
kondenzátor alebo zberač chladiva
1.
2.
3.
Chillery
Chillery so vzduchom chladeným kondenzátorom
Označujú sa ako kompakty, keďže výparník aj kondenzátor sú umiestnené v
jednej časti. Odvod tepla z kondenzátora sa realizuje pomocou ventilátorov.
Chillery s axiálnymi ventilátormi sú vhodné do vonkajšieho prostredia (na
strechu, plošinu, terén) a chillery s radiálnymi ventilátormi sú vhodné do
vnútorného prostredia, pričom ventilátory sú napojené na potrubie, cez
ktoré je teplo odvádzané do exteriéru.
Ich jednoduchosť vyplýva z toho, že pri inštalácii je potrebné zrealizovať len
vodné pripojenia. Pri týchto chilleroch je možné použiť okrem klasického
oddeleného hydraulického modulu aj zabudovaný, ktorý šetrí miesto
potrebné pre inštaláciu.
Pri návrhu týchto chillerov v režime chladenia je potrebné zohľadniť teplotný
spád (12/7°C), externú teplotu vzduchu (32°C) a nadmorskú výšku. Pre
režim vykurovania je okrem už spomenutých údajov potrebné zohľadniť aj
prevádzkové parametre v zime a to teplotný spád (40/45°C), externú teplotu
vzduchu (7°C).
Chillery
Chillery so vzduchom chladeným kondenzátorom
Výhody :
• Bez chladiacich veží = menšia údržba
• Dobrý výkon pri čiastočnej záťaži
• Lepšia funkčnosť pri nižších teplotách
• Kompaktné riešenia
Nevýhody :
• Menší celkový výkon ako vodou chladené
• Kratšia životnosť (15-20 rokov) - exteriér
Axiálne ventilátory
• Všeobecne používané
• Jednotky s nízkou hlučnosťou = znižovanie otáčok
• Malý alebo žiadny dispozičný tlak ESP
Radiálne ventilátory
• Špeciálne aplikácie, vnútorná inštalácia
• Vysoký tlak ESP, pripojenie potrubia
Chillery
Chillery s vodou chladeným kondenzátorom
Použitie do vnútorného prostredia (strojovňa),
pričom odvod tepla z kondenzátora sa realizuje pomocou suchého chladiča
alebo chladiacej veže.
Pri návrhu týchto chillerov v režime chladenia je potrebné zohľadniť teplotný
spád (12/7°C), externú teplotu vzduchu (32°C) a nadmorskú výšku.
Pre režim vykurovania je okrem už spomenutých údajov potrebné zohľadniť aj
prevádzkové parametre v zime (teplotný spád (40/45°C), externú teplotu
vzduchu (7°C).
Používajú len oddelený hydraulický modul.
Chillery
Chillery s vodou chladeným kondenzátorom
Výhody:
• Veľký výkon pri plnom chladiacom výkone
• Dlhšia životnosť – inštalácia v interiéri
Nevýhody
• Výkon klesá pri menšej záťaži
• Vyššie investičné náklady
• Spotreba vody
• Problém pri nízkych teplotách – zamŕzanie
• Veľká cena údržby – (Legionela)
Odvod kondenzačného výkonu
• Suché chladiče
• Otvorené chladiace veže
• Uzavreté chladiace veže
Chillery
Suchý chladič
Pre návrh je potrebných 5 faktorov:
• Potrebný výkon (kondenzačný t.j. chladiaci výkon chillera + príkon)
• Pracovná látka (voda, etylénglykol, propylénglykol)
• Teplota vody na vstupe a výstupe
• Vonkajšia teplota
• Hlučnosť
Chillery
Chladiaca veža
Aj pri návrhu chladiacej veže je potrebné
poznať spomínané parametre.
Na obrázku je jednoduchá otvorená
chladiaca veža, pričom základný princíp je:
horúca voda sa rozprašuje na lamely, ktoré sú
chladené vzduchom a potom sa ochladená
voda vracia do kondenzátora. Tu dochádza
k veľkej spotrebe vody spôsobenej jej
odparovaním
Chillery
Chillery s oddeleným kondenzátorom
Použitie do vnútorného prostredia (strojovňa), pričom oddelený kondenzátor sa
montuje do vonkajšieho prostredia.
Tieto chillery pracujú len v režime chladenia.
Pri ich návrhu je potrebné zohľadniť teplotný spád (12/7°C), kondenzačnú
teplotu (45°C) a nadmorskú výšku.
Používajú len oddelený hydraulický modul.
Chillery
Oddelený hydromodul
Obsahuje: akumulačku, expanzku, čerpadlo (1 alebo 2), automatický
odvzdušňovací ventil, poistný ventil a riadiacu dosku.
- Chillery sú opláštené panelmi z pozinkovanej ocele natrenej vypaľovacím
emailom
- Všetky jednotky sú kompletne zmontované (chladiaci okruh, elektro)
- Po montáži sa vykonáva úplná prevádzková skúška (výstupná kontrola)
- Kompaktné jednotky majú plnú náplň chladiva a oleja
- Doskové výparníky izolované PUR penou a vybavené ohrevom
- Vnútorné komponenty od renomovaných výrobcov
−
−
−
−
kompresory – Copeland, Maneurop, Refcomp, Bitzer
komponenty chladiaceho okruhu – Danfoss
elektro komponenty – ABB, Carel
čerpadlá – Grundfos, Wilo, Lowara
18
-
Diaľkové ovládanie
-
Celoročný systém
-
Triedič pri inštalácii viacerých chillerov
-
Akustické opláštenie kompresorov, čerpadiel
-
Pružné antivibračné podložky
-
HP / LP manometre
-
Desuperheater, úplná rekuperácia
-
Kontrola sledu fáz
19
Chráni výparník pred zamrznutím, v prípade že v systéme je
nedostatočný prietok vody (napr. poškodenie čerpadla).
Montáž v smere prúdenia vody.
Zapojenie na svorky 1,2 – normálne otvorený
– po dosiahnutí prietoku sa kontakt zopne
Zapojenie na svorky 1,3 – normálne uzavretý
– po dosiahnutí prietoku sa kontakt rozopne
20
Systémy pracujúce pod zavedeným BMS:
- BacNet
- ModBus
- Lonwork
Ak zákazník nemá BMS:
-
Interface kit ethernet / pCOWeb control (obsahuje ModBus)
(Možnosť diaľkovej regulácie a sledovania chladiča cez internet.)
21
Chillery dopyt
23
Vodné chladenie
Fancoily
VODNÉ CHLADENIE Fancoily
Ponúkame fancoily od 2 výrobcov
• AIRWELL (francúzsko, výroba v tilliers FR)
• SABIANA (taliansko, výroba v Corbette IT)
Parapetno-podstropné opláštené
Parapetno-podstropné neopláštené
Potrubné
Kazetové
Nástenné
Kazetové
26
27
VODNÉ CHLADENIE Fancoily
Návrh
Potrebné údaje pre návrh:
Koľko rúrkový systém? (2-rúrkový, 4-rúrkový)
Nadmorská výška? (čím väčšia výška n.m., tým nižší výkon)
Pracovný teplotný spád, glykol, faktor znečistenia?
strana vody:
chladenie (12/7°C, 12/6°C...)
vykurovanie (70/60, 80/60, 50/40...)
strana vzduchu:
chladenie 27°C/19°C suchý / mokrý teplomer, R.H.
vykurovanie (20°C...)
Príslušenstvo? (čerstvý vzduch, protimrazový termostat...)
Regulačné ventily? (2-cestný, 4-cestný)
Ovládač? (riadenie ventilátora, ventilu...)
Predstavenie spoločnosti
Heating & Cooling Systems
-
1936 prvý elektrický ventilátor s automatickým natáčaním
-
1958 prvá okenná klimatizácia
-
1973 uviedol PANASONIC prvé tepelné čerpadlo vzduch-voda
1975 prvý japonský výrobca klimatizácií v Európe
2002 integrovanie ionizátora do klimatizácií
2008 inteligentné klimatizácie ETHEREA – EcoNavi a Nano-G
2010 vysokoúčinné tepelné čerpadlá AQUAREA – vzduch–voda
2011 VRF systém (akvizícia SANYO)
2012 plynové jednotky GHP
-
Najviac vyrobených kompresorov (viac ako 100 miliónov!)
zaujímavosti
Heating & Cooling Systems
ECONAVI systém – skúma úroveň aktivity, smer prúdenia vzduchu, šetrí energiu
Nanoe-G – odstraňuje 99% baktérii, vírusov a plesní z ovzdušia
Hlučnosť od 20dB(A)
Energetická trieda A (4,67 – etherea 9)
Ovládanie mobilným telefónom alebo cez web pomocou intesis home
zaujímavosti
Použitie inverterových
kondenzačných
jednotiek PACi a ECOi
pre priame výparníky
vo VZT jednotkách.
Pomocou AHU Boxu:
Obsahuje exp.ventil
3 x čidlo
+ potrebný ovládač CZRTC2
Heating & Cooling Systems
VRF systémy
2 trubkové systémy ECOi (od 20 do 170kW)
2 trubkové systémy ECOi s antikoróznou úpravou pre extrémne podmienky
2 trubkové systémy ECOi s HiCOP
3 trubkové systém ECOi s možnosťou chladenia a vykurovania zároveň (HEAT
RECOVERY)
2 trubkové systémy Mini ECOi (od 12kW do 15kW)
2 trubkové plynové jednotky GHP (od 45kW do 160kW)
3 trubkové plynové jednotky GHP s možnosťou chladenia a vykurovania zároveň
Možnosť doplnkového vodného výmenníka na výrobu teplej alebo studenej vody.
ODVLHČOVACIE BAZÉNOVÉ JEDNOTKY
Dantherm Air Handling – predstavenie spoločnosti
-
-
Spoločnosť založená v roku 1958
Aktuálne cca 540 zamestnancov spolu
Sídlo spoločnosti SKIVE, Dánsko
Pobočky (holdingové spoločnosti) v Anglicku,
Nórsku, Švédsku, USA a Číne
Obrat 2010 = 625 mil eur
Spoločnosť využíva svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti
termodynamických procesov pri výrobe a vývoji ohrievačov,
chladiacich zariadení, odvlhčovacích a vetracích zariadení pre
bazénové, priemyselné a domáce použitie a pri výrobe
výmenníkov
Cieľom spoločnosti je neustálym vývojom nových výrobkov s
vysokým dôrazom na kvalitu vybudovať a udržať si na trhu
pozíciu, ktorá im zaručí, že sa pre svojich partnerov a
zákazníkov stanú preferovaným partnerom v oblasti svojho
výrobného segmentu.
Produktové portfólium
Free – coolingové jednotky pre
telekomunikácie
Odvlhčovacie jednotky
Vykurovacie jednotky pre priemyselné objekty
Klimatizačné jednotky pre
vojenský priemysel
Vetracie a odvlhčovacie
jednotky
Prečo je dôležité vetranie?
Odparovanie vody
Vlhkosť
Dezinfekcia vody
Ľudia
Chlórový zápach
Čerstvý vzduch
Prečo kontrolovať vlhkosť?
Nezabezpečenie okolitej vlhkosti pod prípustnú
hranicu spôsobuje poškodzovanie konštrukcie budovy
– čo môže následne viesť k ohromným škodám.
Odporúčaná vlhkosť pre bazénové priestory:
50% - 60% RH
Zabezpečiť komfortné a pohodlné podmienky
pre užívateľov.
Odporúčaná hodnota absolútnej vlhkosti:
pod 14,3 g/kg
Prečo čerstvý vzduch?
Zabezpečiť legislatívne podmienky týkajúce sa
verejných bazénových priestorov.
Odporúčaná hodnota pre prívod čerstvého vzduchu:
10m3 / m2 bazénového povrchu
Zabezpečiť komfortné a pohodlné podmienky
pre užívateľov.
Odstránenie chlórového zápachu
Veľký rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným vzduchom a energetické
nároky potrebné na ohriatie vzduchu sú dôležitým ukazovateľom prečo by sa
mali zákazníci orientovať na čo najefektívnejšie riešenie.
Najefektívnejší spôsob – využitie rekuperácie tepla.
Rôzne spôsoby rekuperácie tepla:
-
Doskový krížový rekuperátor:
- Najčastejšie použitie
- Vysoká účinnosť
- Bez pohyblivých častí
- Tepelné čerpadlo:
- Často používaný ako druhý (doplnkový) systém rekuperácie
- S použitím krížového doskového rekuperátora dosahuje skoro 100%
účinnosť
- Najtradičnejší spôsob odvlhčenia v nočnej prevádzke
Zostavné odvlhčovanie bazénové jednotky
DanX
DanX bazénové odvlhčovacie jednotky
Modulárne vetracie jednotky s alebo bez tepelného čerpadla
a krížovým doskovým rekuperátorom určené pre odvlhčenie
a vetranie bazénových priestorov vrátane regulácie.
DAN X
Dostupné modely
• DanX – XWPS – s rekuperátorom a tepelným čerpadlom
• DanX – XKS – s rekuperátorom, bez tepelného čerpadla
• DanX - AF – s tepelným čerpadlom – cirkulačné jednotky
DanX – riadené odlvhčenie bazénovej haly
Hlavné charakteristiky
DanX XWPS, XKS a AF patria do série špeciálne navrhnutých
jednotiek pre odvetranie a odvlhčenie bazénových priestorov
– súkromné bazény, verejné bazény, hotelové bazény,
aquaparky, .....
Patria medzi jednotky s najväčšou odolnosťou voči korózii
trieda 4 podľa EN 12944 – 2 (špeciálne vnútorné nátery –
epoxidové nátery, práškové nátery vypekané v peci) a
jednotky s energetickou účinnosťou dosahujúcou 100% - pri
spätnom získaní tepla z vnútorného priestoru.
Zabezpečujú kontrolovanú výmenu a odvlhčenie vnútorného
vzduchu
Vzduchové výkony: 1500m3/h – 32000m3/h.
DAN X
DanX XKS jednotky odvlhčujú vnútorný vzduch s pomocou vonkajšieho
suchého vzduchu.
Pre získanie čo najväčšej energie z vnútorného vzduchu sú tieto jednotky
vybavené jednostupňovým krížovým doskovým rekuperátorom s
účinnosťou okolo cca 65%-75%.
Odporúčané použitie tohto typu odvlhčovacej jednotky je pre klimatické
podmienky kde vonkajšia teplota v zimných mesiacoch je nad 0°C a v
letných mesiacoch je vonkajšia teplota vysoká.
DanX XKS
Vzduchový výkon[m3]
Odvlhčovací výkon[L/H]*
2/4
3/6
5/10
7/14
9/18
12/24
16/32
3350
4500
8400
12500
15500
21500
25500
12
16
30
44
55
76
90
Parametre: Vnútorný vzduch 30°C/54%RH. Podiel čerstvého vzduchu 30%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X
DanX XWPS jednotky odvlhčujú vnútorný vzduch s pomocou vonkajšieho
suchého vzduchu.
Pre získanie čo najväčšej energie z odsávaného vlhkého vzduchu sú tieto
jednotky vybavené 2-stupňovým systémom rekuperácie - krížovým
doskovým rekuperátorom a tepelným čerpadlom
Odporúčané použitie tohto typu odvlhčovacej jednotky je pre klimatické
podmienky kde vonkajšia teplota v zimných mesiacoch je pod 0°C.
DanX XWPS
Vzduchový výkon[m3/h]
Odvlhčovací výkon [L/H]*
2/4
3/6
5/10
7/14
9/18
12/24
16/32
3350
4500
8400
12500
15500
21500
25500
18
28
48
69
88
124
148
Parametre: Vnútorný vzduch 30°C/54%RH. Podiel čerstvého vzduchu 30%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X
DanX AF jednotky odvlhčujú vnútorný vzduch s pomocou tepelného
čerpadla prostredníctvom cirkulácie vzduchu.
Najčastejšie sa tento systém používa pre malé súkromné alebo verejné
bazény (napr. v hotelových zariadeniach), kde nie je potrebné privádzať
100% čerstvého vzduchu alebo v oblastiach kde je vysoká okolitá vlhkosť a
teplota.
Nižšie nároky na inštalačný priestor. Možnosť montáže aj pod strop.
Jednotky môžu byť vybavené aj vodou chladeným kondenzátorom napr. pre
ohrev sanitárnej vody.
DanX AF
AF 3/6
AF 5/10
AF 5/10s
AF 7/14
AF 7/14s
AF 12/24
AF 12/24s
Vzduchový výkon [m3/h]
4850
7300
9500
12000
14000
19000
24000
Odvlhčovací výkon [L/H]*
32
50
63
81
96
130
158
Parametre: Vnútorný vzduch 30°C/54%RH. Podiel čerstvého vzduchu 20%. Čerstvý vzduch 5°C/85%
DAN X – XWPS – hlavné výhody.
• Odvlhčovacia jednotka špeciálne navrhnutá pre agresívne bazénové prostredie
• 2 stupňový systém rekuperácie – účinnosť rekuperácie do 100%
• Tepelné čerpadlo s vysokoúčinným SCROLL kompresorom a vysokým COP
• Voliteľný vodou chladený kondenzátor – pre ešte lepšie využitie energie
• Krížový doskový rekuperátor s účinnosťou do 80%
• Filtre na nasávaní a prívode s nízkou tlakovou stratou
• Nízka hodnota SFP je zabezpečená nízkou vnútornou tlakovou stratou a
vysokoúčinnými plug ventilátormi.
• Kompaktné zariadenie pozostávajúce iba z troch samostatných častí – rýchla a
jednoduchá inštalácia – pri verziách XK 2/4 – 9/18
DAN X – XKS – hlavné výhody.
• Odvlhčovacia jednotka špeciálne navrhnutá pre agresívne bazénové prostredie
• 2 stupňový systém rekuperácie – účinnosť rekuperácie do 100%
• Krížový doskový rekuperátor s účinnosťou do 80%
• Filtre na nasávaní a prívode s nízkou tlakovou stratou
• Nízka hodnota SFP je zabezpečená nízkou vnútornou tlakovou stratou a
vysokoúčinnými plug ventilátormi.
• Kompaktné zariadenie pozostávajúce iba z troch samostatných častí – rýchla a
jednoduchá inštalácia – pri verziách XK 2/4 – 9/18
DAN X – komponenty
• Rám jednotky – z profilov z pozinkovanej ocele (za horúca) s izoláciou,
hliníkovými rohmi a ošetrený epoxidovým práškovým náterom (70μm) – pred
montážou
• Opláštenie – sendvičové panely z pozinkovanej ocele (za horúca) (275g/m2),
50mm minerálna vlna medzi panelmi. Možnosť voľby vnútorného epoxidového
práškového náteru (70μm) - antikorózna trieda CL4.
•
Vnútorné panely - z pozinkovanej ocele (za horúca) (275g/m2), 30mm
minerálna vlna medzi panelmi - ošetrené epoxidovým práškovým náterom
(70μm) – pred montážou.
• Základový rám – každá sekcia je uložená na samostatnom ráme z pozinkovanej
ocele. Základový rám je dodávaný s nastaviteľnými nožičkami – pre vyváženie
jednotky v prípade nerovností.
• Antikorózna trieda – štandardne CL2
• Antikorózna trieda CL4 – v prípade objednania jednotky s vnútorným
epoxidovým práškovým náterom (70μm) – podľa EN 12944-2
DAN X – komponenty
• Opláštenie/konštrukcia navrhnutá podľa EN 1886 – kategórie:
• Mechanická pevnosť: D1 (vychýlenie 4mm)
• Netesnosť opláštenie: L2
• Netesnosť filtra: F8
• Tepelný prestup: T3 (1,0<U<1,4|
• Tepelný most: TB3 (0,45<kB<0,60)
• Filter F7 na prívode, F5 alebo F7 na odvode
• Všetky úpínacie zariadenia, skrutky, matice sú z nerezovej ocele alebo
obsahujú špeciálnu povrchovú úpravu.
• Motory – plug ventilátory – riadené frekvenčnými meničmi alebo ventilátory s
remeňovým pohonom – štandardne dvojotáčkové.
• Epoxidová povrchová úprava hliníkového krížového doskového rekuperátora.
Účinnosť rekuperátora – 55-80% (v závislosti od podmienok).
• Servomotory IP 66 – špeciálne navrhnuté pre agresívne bazénové prostredie s
napájaním 24V
DAN X – komponenty
• Výmenníky (výparník a kondenzátor) s medenými rúrkami,
hliníkovým rámom a hliníkovými lamelami s povrchovou
epoxidovou úpravou.
• Výparník a kondenzátor pri XWPS s extra epoxidovou povrchovou
úpravou.
• Tepelné čerpadlo obsahuje všetky potrebné prvky chladiaceho
okruhu – výparník, kondenzátor, kompresor – scroll – R407C,
expanzný ventil, priehľadítko, filter dehydrátor, HP a LP
manometre, ...
• Vymeniteľné lamely eliminátora kvapiek (XWPS) – pre rýchlosť do
4 m/s
• Vodný a ani vodou chladený kondenzátor neobsahujú prvky
vodného okruhu – čerpadlo, uzatváracie ventily, filter – zabezpečí
vodár/kurenár.
• Vodný vykurovací výmenník – medené rúrky a hliníkové lamely –
s možnosťou dodania termostatu protimrazovej ochrany a dvoj
alebo trojcestného ventilu s pohonom.
Wellness hotel Bystrá
DanX 2/4 – vzduchový výkon 3000m3/h
DanX 7/14 – vzduchový výkon 14000m3/h
57
TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC AQUAREA
58
Internetová stránka KLIMAVEX a.s.
59
60
Ďakujem za pozornosť
61
Download

Chladenie - KLIMAVEX as