HLADNJAČE ZA JAGODIČASTO VOĆE
2002.
“MALINA PRODUKT” – Rupeljevo
Hladnjača za malinu 1.500 tona
250.000 DM
“TRGOAGENT” – Užice
Hladnjača za malinu 300 tona
150.000 DM
“FRIGO PAUN” – Požega
Hladnjača za malinu 300 tona
55.000 DM
“FROZEN FRUIT ”– Loznica
Hladnjača za malinu 500 tona
90.000 DM
‘MONDI FOODS” - Belgija
Hladnjača za malinu 1.500 tona
850.000 DM
REFERENC LISTA
2003.
“BLAZNAVA” – Topola
Hladnjača za malinu 300 tona
“MALINA PRODUKT” – Rupeljevo II Hladnjača za malinu 2.000 tona
faza
‘MONDI FOODS” - Belgija
Hladnjača za malinu 2.000 tona
II faza
“EUROFRIGO” - Požega II faza
Hladnjača za malinu 1.800 tona
“FRIGO FRUT” - Blace
REFERENC LISTA
Proširenje hladnjače za
jegodičasto voće 1200 tona
285.000 EUR
600.000 EUR
380.000 EUR
108.000 EUR
81.000 EUR
2004.
“FLORA” - Ivanjica
Hladnjača za malinu 1000 tona
114.634 EUR
"AGROMARKET" Ivanjica
Hladnjača za malinu 1000 tona
121.130 EUR
Tri rashl. tunela za smrzavanje
maline kapaciteta 3X50 tona/dan
450.000 EUR
Projekat rekonstrukcije i
dogradnje hladnjače
300.000 EUR
Projekat rekonstrukcije i
dogradnje hladnjače
285.000 EUR
2006.
"FRUCOM" Arilje
2007.
AGROPARTNER D.O.O.
- Lučani
2008.
AGROPARTNER D.O.O. Lučani
2009.
“FLORA” - Ivanjica
2010.
Rashladni tunel 25 tona /dan
95.000 EUR
"AGROMARKET" Ivanjica
JPL SPECIAL D.O.O. - Kosjerić
Rashladni tunel 36 tona /dan
Projekat rekonstrukcije i
dogradnje hladnjače
120.000 EUR
90.000 EUR
Rashladni tunel 25 tona /dan,
Projekat rekonstrukcije i
dogradnje hladnjače
Hladnjača za malinu 800 tona
392.000 EUR
2011.
Hibrid – Gornja Dobrinja
“FLORA” - Ivanjica
REFERENC LISTA
120.000 EUR
2012.
"ZADRUGAR" Ljubovija
REFERENC LISTA
Tri nova rashladna tunela za
smrzavanje maline, nove lager
komore i sistem za preradu, kao i
rekonstrukcija postojećeg tunela i
lagera
HLADNJAČE ZA VOĆE I POVRĆE
2004.
“Sigma AZ” – Ruma
Hladnjača za voće i povrće
1000T
76.000 EUR
"AGROZORA" Požega
Proširenje hladnjače za
jagodičasto voće
80.000 EUR
“Sigma AZ” – Ruma
Hladnjača za voće i povrće
1000T
57.000 EUR
Hladnjača za žir
55.000 EUR
Kontinualni tunel 2 T / sat
85.000 EUR
2006.
2008.
JP VOJVODINAŠUME
2010.
“Sigma AZ” – Ruma
REFERENC LISTA
KOMORE ZA VOĆE I POVRĆE I DRUGO
2001.
“RS KOMERC” – Arilje
2002.
Skladište jabuka 200T
“SI – MARKET” – Beograd
2003.
Hladnjača magacina veleprodaje
45.000 DM
“VETFARM” – Beograd
Hladnjača magacina veleprodaje
medikamenata
18.000 EUR
Skladiste 3000 tona – prelazak sa
amonijaka na freonsku instalaciju
110.220 EUR
2004.
“AD PLANTAŽE” - Podgorica
125.000 DM
2006.
"NECTAR" Bačka Palanka
"FRUVITA" Beograd
"MARELA" Novi Pazar
REFERENC LISTA
Rashladne komore za voće i
voćne baze
Rashladne komore za voće i
voćne baze
Skladiste sladoleda
70.000 EUR
36.000 EUR
79.130 EUR
2007.
»MOMO TREJD« ŠIMANOVCI
VALLETTA d.o.o.
NATURACOOP DOO
2008.
MOMO TRADE D.O.O.
NECTAR d.o.o.
NATURACOOP DOO
CONTAKT TRADE Bački Petrovac
2010.
FRUTTICOM D.O.O.-Novi Sad
MISTRAL KOMERC DOO Novi Sad
2011.
CONTAKT TRADE Bački Petrovac
REFERENC LISTA
Skladišta zamrznutih proizvoda i
skladišta za voće i povrće
Skladište mleka i mlečnih
proizvoda
Skladište povrća
160.000 EUR
Skladišta zamrznutih proizvoda
Komore za višnju
Rashladne komore za voće i
povrće
Rashladne komore za jaja
70.000 EUR
45.000 EUR
29.000 EUR
Rashladne komore za voće i
povrće
Rashladne komore za jaja
21.000 EUR
Rashladne komore za jaja
26.000 EUR
40.000 EUR
38.000 EUR
19.000 EUR
19.600 EUR
PRERADA MESA
2002.
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
Klanica i prerada mesa (750 t)
652.000 DM
“MESOPROMET” – Bijelo Polje
KLANICA "NEDELJKOVIĆ"- Šašinci
Klanica i prerada mesa (500 t )
Klanica i prerada mesa
200.000 DM
58.000 DM
2003.
Esca Food solution
REFERENC LISTA
Proizvodnja hamburgera za
MC Donalds
192.000 EUR
2006.
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
2008.
KLANICA A.D.-LUTRA GROUP
KOTEKS DOO
NEOPLANTA A.D.
STOJIC SZTR
UNION MZ
2009.
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
2010.
ŠTRAND DOO – Novi Sad
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
KOTEKS DOO
SWISSLION - Takovo
REFERENC LISTA
Nova klanica kap. 1000 svinja i
150 junadi u smeni
Prerada mesa kap. 100t/dan
495.000 EUR
Klanica i prerada mesa - Divci
Klanica i prerada mesa – Surčin
Skladište gotovih proizvoda ,
prostori prerade
Klanica i prerada mesa
Klanica i prerada mesa
165.000 EUR
220.000 EUR
35.000 EUR
Sistem za pločaste zamrzivače
9T na 3 sata
170.000 EUR
Prerada mesa
Prerada polutrajne i trajne robe ,
komore za zrenje i dimljenje
Govedja klanica i prerada mesa –
Surčin
Prerada mesa – Gornji Milanovac
340.508 EUR
350.000 EUR
330.000 EUR
28.000 EUR
62.000 EUR
ULO HLADNJAČE
2006.
"SLANKAMENKA" Slankamen
REFERENC LISTA
ULO hladnjača za jabuku 1.700
tona
900.000 EUR
LAGERSKE KOMORE
2003.
“MIRALEX” - Čačak
2004.
"PUERTO SEGURO" Banja Luka
2006.
“Sigma AZ” – Ruma
"BLING" Beograd
2007.
„Kajmak“- Prizren
"A.M.G“ - Prizren
REFERENC LISTA
Skladišni prostor za smrznutu
robu 1.500 t
90.000 EUR
Lager-komora za sladoled u
hladnjači u Beogradu
80.620 EUR
Skladišni prostor za smrznutu
robu
Skladišni prostor za smrznutu
robu
57.000 EUR
Skladiste sladoleda
Skladišni prostor za smrznutu
robu
35.200 EUR
2008.
MEKA NPT-Prizren
"A.M.G“ - Prizren faza II
2009.
"FRUCOM" Arilje
"FRUVITA" Beograd
2010.
FORNETTI MINI PECIVA DOO
"FRUCOM" Arilje
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ”
FORNETTI ILINDEN Skoplje
REFERENC LISTA
Skladišni prostor za smrznutu
robu
Skladišni prostor za smrznutu
robu
Skladišni prostor za smrznutu
robu 1.500 t
Rashladne komore za voće i
voćne baze
128.815 EUR
Skladišni prostor za smrznutu
robu
Skladišni prostor za smrznutu
robu 2.000 t
Skladišni prostor za smrznutu
robu 2.000 t
Distribuciona hladnjača
33.300 EUR
67.850 EUR
101.670 EUR
181.500 EUR
76.790 EUR
2012.
COCA COLA HBC – Fabrika Fresh
& Co Subotica
REFERENC LISTA
Skladišni prostor za sirovine
namenjene proizvodnji
bezalkoholnih napitaka
650.000 EUR
PRODAJNI OBJEKTI / MARKETI
2003.
„BIOMEL“ - Negotin
STR “TRIVUK” - Beograd
“ZIG MARKET” – Beograd
“KASTRUM”- Petrovac na Mlavi
2002-2005
“OMV” – Austrija
2004-2012
“INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ” Novi Sad
2005.
"SI MARKET" Vranje
"MOST" Ćićevac
2006.
"LINIJA VANDINI" Beograd
REFERENC LISTA
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
51.000 DM
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu.
Opremanje 100 maloprodajnih
objekata u Srbiji
400.000 EUR
Maloprodajni objekat u Zemunu –
Altina
42.000 EUR
Maloprodajni objekat
14.200 EUR
Maloprodajni objekat Zemun
(linija rashl.vitrina, rashl.komora i
klimatizacija)
49.136 EUR
2007.
PPP Petković - Paraćin
VOJVODINA a.d. UGOSTITELJKO
TURISTIČKO PREDUZEĆE
2008.
ORION MARKET STR
ZIG MARKET GROUP DOO
2009.
NS BOMI D.O. O.
2010.
U.S. STEEL SERBIA d.o.o.
REFERENC LISTA
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
Rashladne instalacije restorana
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu površine 400
m2
Rashladne instalacije u
prodajnom objektu površine 200
m2
Rashladne instalacije restorana
KLIMATIZACIJA
2002-2005.
“OMV” – Austrija
2003.
“AGROBANKA” - Beograd
2004.
“ZIPPER” -Subotica
"MAGNETRON“ - Novi Sad
“MAGNETRON” - Novi Sad
2005.
“KLAS” – Beograd
REFERENC LISTA
Klimatizacija objekta – YORK
Ugradnja chillera York u centralni
sistem
50.000 EUR
Hipermarket površine 1500 m2
Hipermarket površine 4000 m2
Magacin površine 3000 m2
250.000 EUR
Proizvodna hala pogona u
Južnom bulevaru, površine 600
m2
57.200 EUR
2007.
VOJVODINA a.d. UGOSTITELJKO
TURISTICKO PREDUZEĆ E
IMEL GROUP
2008.
TELEKOM SRBIJA a.d.
UTP SLOBODA DOO
2009.
PTT srbija
Banini-Kikinda
2012.
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
REFERENC LISTA
Klimatizacija i ventilacija hotela u
Zrenjaninu
Klimatizacija objekta na
Bežanijskoj kosi
Klimatizacija objekata –
poslovnica i relejnih stanica
Klimatizacija objekata : restoran
Alaska Barka i restoran Ribarac
Klimatizacija glavne pošte Takovska
Klimatizacija proizvodnog pogona
Klimatizacija operacionog bloka i
intenzivne nege – čiler
proizvodnje EEF
PROCESNO HLAĐENJE
2006.
Banini - Kikinda
2007.
Fruvita - Smederevo
2009.
Banini - Kikinda
REFERENC LISTA
Chiller za hlađenje u procesu
proizvodnje grisinija – specijalna
namena - proizvodnja EEF
Chiller za hladjenje u procesu
proizvodnje
Chiller za hlađenje u procesu
proizvodnje keksa – specijalna
namena - proizvodnja EEF
2010.
Izoterm-Plama d.o.o. Indjija
2011.
FU Banat – Nova Crnja
Chemical Agrosava - Šimanovci
2012.
MNG Plastik Gogić – Inđija
REFERENC LISTA
Chiller za hlađenje u procesu
proizvodnje
28.000 eur
Chiller za procesno hlađenje ulja specijalna namena - proizvodnja
EEF
Chiller za procesno hlađenje
pesticida - specijalna namena proizvodnja EEF
43.000 eur
Chiller za hlađenje alata za
brizganje plastike - proizvodnja EEF
43.000 eur
36.000 eur
TENDERSKE ISPORUKE
2007.
Telekom Srbija
2008.
Telekom Srbija
2009.
Telekom Srbija
2010.
Telekom Srbija
REFERENC LISTA
Oprema za klimatizaciju i
hlađenje
52.000 eur
Oprema za klimatizaciju i
hlađenje
72.000 eur
Oprema za klimatizaciju i
hlađenje
53.000 eur
Oprema za klimatizaciju i
hlađenje
83.000 eur
TENDERSKA ODRŽAVANJA
2006.
Uprava za zajedničke poslove
republičkih organa
JP Aerodrom „Nikola Tesla”
Beograd
Održavanje klimatizacije
60.000 eur
Održavanje klimatizacije
20.000 eur
2007.
JP Aerodrom „Nikola Tesla”
Beograd
JP PTT Saobracaja Srbija
Održavanje klimatizacije
25.000 eur
Održavanje klimatizacije
17.000 eur
2008.
JP NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE
MUP - Srbije
JP Aerodrom „Nikola Tesla”
Beograd
Telekom Srbija
Održavanje klimatizacije
Održavanje klimatizacije
Održavanje klimatizacije
5.000 eur
15.000 eur
Održavanje klimatizacije
17.000 eur
REFERENC LISTA
2009.
Koncern BAMBI – BANAT
Uprava za zajedničke poslove
republičkih organa
Održavanje rashladne opreme
Održavanje klimatizacije
5.500 eur
18.500 eur
2010.
Uprava za zajedničke poslove
republičkih organa
Održavanje klimatizacije
22.000 eur
REFERENC LISTA
Download

Referenc lista