Chránime Vaše hodnoty
Produktový katalóg 2013
www.ciko-kominy.sk
CIKO® – bezpečný komín ako štandard
Zaujíma Vás bezpečnosť komína vo Vašej stavbe?
2
Dokonalé technické řiešenie
CHRÁNIME HODNOTY
Prečo sú komínové systémy CIKO® výnimočné?
n Unikátna koncepcia „CHRÁNIME HODNOTY“
Ku každému komínovému systému CIKO®, získava zákazník široký balík služieb ako darček od nás. Skôr ako si komín CIKO
vôbec zaobstaráte, naše technické oddelenie Vám ho celý ešte raz prepočíta na mieru. Následnou kúpou však náš záujem
o Váš komín nekončí, práve naopak, pri jeho dovezení Vám založíme prvý meter komína priamo na stavbe.
n Podpora ekologickej výstavby
Podporujeme nízkoenergetické štandardy stavieb našich zákazníkov, preto sme sa rozhodli poskytnúť špeciálny prvok,
ktorý zaručí bezpečné a zároveň tesné napojenie parozábrany na komín zdarma. Zákazník tiež získava 50% zľavu na všetky
ostatné komponenty zo sortimentu prvkov smerujúcich k udržaniu nízkoenergetického charakteru stavby.
n Vyššia bezpečnosť stavby
Bezpečnosť našich zákazníkov a ich majetku je pre nás prvoradá. Preto sú komínové systémy CIKO, navrhnuté tak, aby disponovali nízkymi povrchovými teplotami, ktoré sú dôležité napr. aj pri drevostavbách. Nízke povrchové teploty dosahujeme
vďaka unikátnemu tepelnému odporu konštrukcie a špecifickému prevedeniu zadného odvetrania. Navyše ako jediný máme
pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti k dispozícii široký sortiment parotesných prestupov horľavými konštrukciami.
n Spoľahlivejší odvod spalín
Pre zákazníka to znamená optimalizovanie nákladov na palivo, a vytvorenie lepšej spalinovej cesty. Deklarovaný tepelný
odpor konštrukcie má veľký vplyv na to, že spaliny si v komínoch CIKO dlhšie udržia svoju teplotu, čím sa znižuje riziko
kondenzácie v komíne, nároky na čistenie komína a zároveň sa optimalizuje komínový ťah.
n Nižšia teplotná rozťažnosť
Vďaka tejto fyzikálnej vlastnosti tehly, znížite riziko popraskania omietky na komíne, spôsobené teplotnou dilatáciou
komínového komínového plášťa.
n Bezpečnejšia montáž
Charakteristická technológia lepenia brúsených tehlových tvárnic prakticky vylučuje možnosť vzniku jednej z najčastejších
montážnych chýb, spojenej so zapadnutím malty do kanálov zadného odvetrania a tým sú na Vašej stavbe zaručené
deklarované vlastnosti komína.
n Najvyššie certifikácie
Komínové systémy CIKO disponujú najvyššími certifikáciami v rámci európskych noriem. Zároveň sú tieto certifikácie postavené tak, aby vo vyššej miere chránili záujem zákazníka. O kvalite jednotlivých komponentov hovorí naša transparentnosť
pri sprístupňovaní informácií o konkrétnych parametroch komína.
n Know – How
Sme výrobca výlučne komínových systémov, preto je pre nás komín prioritou, nie iba doplnkom. Vďaka tomuto zameraniu
a dlhoročným skúsenostiam zvyšujeme kvalitatívne štandardy a snažíme sa o synergiu medzi modernými vykurovacími
spotrebičmi a komínovými systémami.
n Vlastné vývojové centrum
Vďaka našej úzkej špecializácii sme súčasťou vývoja celej komínovej techniky a aktívne sa podieľame na jej
ďalšom rozvoji. Preto sme tento rok otvorili vlastné vývojové a testovacie centrum, ktoré nám
napomáha pružnejšie reflektovať na nové trendy v oblasti stavebníctva.
n Chránime hodnotu Vašej investície
...chceme robiť komín inak,
pretože bude pre Vás !
3
CIKO® 3V UNIVERSAL
Tehlový komínový systém CIKO® 3V UNIVERSAL je trojzložkový systém, pozostávajúci zo šamotových vložiek, tepelnej izolácie a tehlových tvaroviek tvoriacich komínový plášť. Systém CIKO® 3V
UNIVERSAL je vhodný pre všetky druhy palív a pre všetky typy spotrebičov s prirodzeným
odvodom spalín. Tento komínový systém sa používa napríklad pre kotly na tuhé, plynové i kvapalné
palivá, krbové vložky, krbové kachle atď.
KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
n Z označenia CE certifikácie vyplýva, že systém CIKO® 3V UNIVERSAL má
podľa európskych noriem najvyššie možné teplotné zatriedenie:
› EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50
› EN 13063-2+A1 T400 N1 W2 G50
› EN 13063-3 T600 N1 D3 G50
nTepelná izolácia fyzicky oddeľuje vnútorné šamotové vložky od vonkajšieho
plášťa komína a umožňuje tým dilatáciu vnútorného telesa. Zároveň
tepelne oddeľuje vnútorné šamotové teleso od vonkajších vplyvov a zaisťuje
tak čo najrýchlejšiu reakciu na zahriatie a stály prirodzený ťah komína.
n Hrúbka izolácie sa líši podľa priemeru vnútorných vložiek. Pre spoľahlivú
funkciu komína je dôležité dostatočné odvetranie tepelnej izolácie, ktoré
je pre komíny CIKO charakteristické.
n Systém CIKO® 3V UNIVERSAL je dodávaný v priemeroch vnútorných vložiek
140, 160, 180, 200 mm.
n Záruka 30 rokov.
01
01 Sopúch 90° s izoláciou sopúchu
02 Príklad založenia komínového systému
na páre tehlových tvaroviek
03 Vzorka s komínovým golierom
4
Dokonalé technické řiešenie
02
03
CIKO® TEC
KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
Komínový systém CIKO® TEC sa skladá z izostatických hrdlových komínových vložiek, tepelnej izolácie
a obvodového plášťa z brúsených tehelných tvaroviek. Tento systém je vhodný pre odvod spalín od spotrebičov na všetky druhy palív s prirodzeným i núteným odvodom spalín. Komíny CIKO® TEC nielenže bezpečne odvádzajú spaliny od spotrebičov, ale vďaka svojmu unikátnemu riešeniu privádzajú vzduch
k spotrebiču v rámci jednoprieduchového komína. Riadený prívod vzduchu je dôležitý hlavne u nízkoenergetických a pasívnych domov. V prípade prívodu vzduchu k spotrebiču pomocou komínového telesa
je vytvorený oddelený okruh vzduchu a na horenie tak nie je spotrebovaný ohriaty vzduch z miestnosti.
n Z označenia CE certifikácie vyplýva, že systém CIKO® TEC má podľa európskych
noriem najvyššie možné zatriedenie a jedná sa o absolútne univerzálny komínový
systém. › EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
› EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
› EN 13063-2 T200 P1 W2 O50
› EN 13063-3 T600 N1 D3 G50
nKomínový systém CIKO TEC má najvyššie teplotné zariadenie a je dodávaný
s priemerom vnútorných vložiek 140, 160, 180, 200 mm.
nKomínový systém CIKO® TEC je charakteristický použitím izostatických
hrdlových komínových vložiek tej najvyššej kvality. Použitím týchto vložiek
v kombinácii so špeciálnou profilovanou izoláciou vzniká absolútne univerzál na spalinová cesta. Do tohto systému je možné napojiť nie len klasické spotre biče ako napr. kachle, krbové vložky, klasické plynové kotly, ale taktiež kotly
modernej konštrukcie ako sú turbokotly, kondenzačné kotly, peletkové kotly.
nPre spoločné komíny vo veľkých bytových komplexoch, kde je napojených
viac kotlov do jedného komínového telesa, je možné použiť systém
CIKO® TEC vo variante bez izolácie.
n Nasávanie vzduchu do priestoru medzi komínovou vložkou a obvodový
plášť komína je riešené špeciálnou vyvýšenou krycou doskou.
n Záruka 30 rokov.
01
02
03
01 Osadenie krycej dosky systému CIKO® TEC
02 Skladba systému
03 Ukážka založenia systému CIKO® TEC
5
Jednoduché a praktické řešení
CIKO® PRAKTIK
Komínový systém CIKO® PRAKTIK je zložený z tepelne izolovaných nerezových komínových
vložiek a obvodového plášťa z tehlových brúsených tvaroviek. Jedná sa o trojvrstvový komínový
systém vhodný pre všetky druhy palív a všetky typy spotrebičov s prirodzeným alebo núteným
odvodom spalín – kotly na tuhé, plynné a kvapalné palivá, krbové vložky, krbové kachle, plynové
turbokotly a kondenzačné kotly, atď.
nOznačenie systému podľa udelenej CE certifikácie:
› EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G30 › EN 1856-1 T600 H1 W V2 L500100 G30
n Systém CIKO PRAKTIK je dodávaný s priemerom vnútorných vložiek 130 mm,
160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm. Pri priemere vnútorných vložiek
do 180 mm je možno riešiť prisávanie vzduchu do spotrebičov komínovým telesom.
n
Nerezové vložky v systéme CIKO® PRAKTIK sú odolné voči kondenzátom
a vyrábajú sa z vysoko akostnej nerezovej ocele tr. 1.4404 o hrúbke steny
0,6 mm alebo 1,0 mm. Vložky sú osadené do izolácie hrúbky 25 mm
a v komínovom plášti vystredené pomocou pružných vymedzovacích ôk.
n Jednotlivé vnútorné izolované prvky sa zostavujú iba zasunutím jedného
dielu do hrdla druhého dielu.
n Pri použití tesnenia v hrdlových spojoch je umožnená pretlaková prevádzka
do teploty spalín 200 °C.
nVariant komínového systému pre podtlakovú prevádzku je certifikovaný
do 600 °C, má teda najvyššie možné teplotné zatriedenie.
n Skladba systému CIKO® PRAKTIK umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu
montáž a prináša taktiež vysokú odolnosť komínových vložiek
proti mechanickému poškodeniu.
n Záruka 10 rokov.
02
01
01 Ukončenie bez striešky
02 Ukončenie so strieškou
03 Vzorka – dvierka
6
Dokonalé technické řiešenie
03
CIKO® GAS
Dvojzložkový systém skladajúci sa zo špeciálnych plastových vložiek a brúsených tehlových tvaroviek, tvoriacich obvodový plášť. Tento systém je určený pre odvod spalín od spotrebičov na plynné
palivo, kde výstupná teplota spalín v hrdle spotrebiča neprekročí 120 °C. Najčastejšie sa systém
CIKO® GAS používa pre oddymenie kondenzačných plynových kotlov.
n Systém CIKO® GAS je dodávaný v štyroch priemeroch vnútorných vložiek:
80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm.
n
Z udelenej CE certifikácie vyplýva, že sa komínový systém CIKO® GAS používa
k odvodu spalín ako od podtlakových spotrebičov (kotly klasickej konštrukcie),
tak predovšetkým od pretlakových spotrebičov (turbo kotly, kondenzačné kotly):
› EN 14471:2006 – T120 P1 O W1 O50 I LO
Moderní odkouření
n Materiál plastových vložiek sa vyznačuje takmer neobmedzenou životnosťou, extrémnou odolnosťou voči agresívnym kondenzátom, UV – žiareniu
a absolútnou nenasiakavosťou.
nTesnenie vložené do hrdlových spojov jednotlivých vložiek zaručuje abso lútnu tesnosť systému proti spalinám a stekajúcemu kondenzátu.
n Hlavnou prednosťou plastových komínových vložiek systému CIKO® GAS
je nízka hmotnosť jednotlivých dielov a taktiež jednoduchá montáž.
nNízka tepelná priepustnosť komínových vložiek systému CIKO® GAS
znamená dobré izolačné vlastnosti, čo znižuje množstvo odovzdaného
tepla do okolia komínovej vložky na minimum.
nUkončenie komínového systému CIKO® GAS je riešené pomocou „Hlavice
oddymenia“ a špeciálnej krycej dosky, ktorá je prispôsobená pre prívod
vzduchu ku spotrebiču.
02
03
01
01 Dvojprieduch s 3V UNIVERSAL
02 Skladba systému
03 Schéma prívodu vzduchu
7
KONŠTRUKCIE tehlových komínov
Obvodový plášť komína je tvorený tehlovými brúsenými tvarovkami. Táto technológia umožňuje ich
vzájomné spájanie pomocou lepiacej malty, a preto je montáž celého systému veľmi rýchla a presná. Tvarovky sa skladajú v každej vrstve do páru a v jednotlivých vrstvách sú vzájomne pootočené o 90°. Pôdorys
jednoprieduchového komína je pre všetky priemery vnútorných vložiek zhodný, a to 400 mm x 400 mm,
u dvojprieduchových potom 800 mm x 400 mm.
Tehlový komínový systém sa zakladá (pre CIKO® GAS iba vo viacprieduchu). Následne pokračujeme kompletizáciou systému podľa
montážneho návodu. Dôležité je zaistiť, aby zakladací prvok bol
minimálne v úrovni budúcej čistej podlahy.
n Systémy s komínovou izoláciou majú riešené odvetranie tejto
izolácie, ktoré je dôležité pre bezpečnosť komínového telesa.
Pre správnu funkciu vetrania komínového telesa musia zostať
všetky vetracie kanály u izolácie priechodné po celej výške
komínového telesa.
n Prípadný kondenzát zo spalinovej cesty komína sa odvádza
kondenzačnou miskou obvykle do kanalizácie.
Murovanie telesa komína
n
Postup montáže bežných metrov komína umožňuje priebežnú
kontrolu a začistenie spojov vložiek. Následne sa prikladá tepelná
izolácia a potom vonkajšie tehlové tvarovky. Tie sa do lepiacej
malty namáčajú horizontálnou i vertikálnou špárou.
n Pri stavbe viacprieduchového komína sa používajú špeciálne
spojovacie tvarovky CT, ktoré zaisťujú previazanie celého
komínového telesa v jeden celok. Tieto spojovacie tvarovky sa
kladú vždy do každej druhej vrstvy komínového telesa a umožnia
zostaviť ľubovoľný počet prieduchov v ľubovoľnej kombinácii
systému a priemeru vnútorných vložiek.
1. VRSTVA
4 x ZÁKLADNÁ TVAROVKA "CU"
2. VRSTVA
2 x ZÁKLADNÁ TVAROVKA "CU"
2 x SPOJOVACIA TVAROVKA "CT"
8
Dokonalé technické řiešenie
Statické spevnenie komína
Pri vyššej nadstrešnej časti komína než
2,0 m je nutné komín staticky vystužiť. K tomuto vystuženiu sú určené rohové otvory
v komínovej tvarovke s tým, že výstuž by
mala zasahovať minimálne 1m pod strešnú
rovinu. Pre statické spevnenie komína doporučujeme použiť zálievkovú zmes a sadu
výstuže dodávanej v sortimente CIKO®.
Pripojenie spotrebiča – Redukcia dymovodu
a izolácia sopúchu
V sortimente príslušenstva tehlových komínových systémov CIKO®
nájdeme okrem iného i špeciálne konštruované redukcie pre bezpečné napojenie dymovodu na sopúch a taktiež izolácie sopúchu
umožňujúce dostatočnú dilatáciu medzi sopúchom a telesom komína. Všetkým našim odberateľom doporučujeme používať pre
napájanie dymovodu originálnu redukciu CIKO® a vyvarovať sa tak
nebezpečenstvu popraskania šamotových sopúchových komínov.
n Najčastejšie poruchy komínov sú spôsobené buď neumožnením
dilatácie sopúchu alebo nesprávnym napojením dymovodu
na sopúch komína.
n Komínové systémy CIKO® majú v sortimente špeciálne konštruované redukcie pre bezpečné napojenie dymovodu na sopúch
a taktiež izoláciou sopúchu umožňujúcu dostatočnú dilatáciou.
n Všetkým našim odberateľom doporučujeme používať pre
napájanie dymovodu originálne príslušenstvo CIKO® a vyvarovať
sa týmto nebezpečenstvu popraskaniu
šamotových sopúchových
komínov.
Rekonštrukcia a priame dymovody
Pri rekonštrukcii starších komínov a výstavbe priamych dymovodov s funkciou
komína je možno použiť zakladací diel dymovodu, ktorý rieši prechod na systémový komín CIKO® 3V UNIVERSAL alebo CIKO® PRAKTIK. Ďalšou variantou je
použitie trojvrstvového nerezového systému, kde je princíp riešenia podobný.
Rekonštrukcia komínov
n
Pri oprave nadstrešnej časti komínov doporučujeme túto časť najprv odbúrať
až po strešnú rovinu. Potom je vhodné neodbúranú spodnú časť vyvložkovať. Následne na odbúrané komínové teleso alebo stropnú konštrukciu
osadíme zakladací diel dymovodu a potom pokračujeme v štandardnej montáži vybraného komínového systému CIKO 3V UNIVERSAL alebo CIKO PRAKTIK.
Priamy dymovod s funkciou komína
nV druhom prípade môžeme zakladací diel dymovodu použiť pre priame
napojenie dymovodu na komín, ktorý je založený o poschodie vyššie, než
je umiestnený spotrebič (krbová vložka alebo kachle). V niektorých prípa doch nie je možné postaviť komín na rovnakom podlaží ako spotrebič a tak
sa nedá na komín napojiť štandardne z boku cez sopúch.
nToto napojenie dymovodu na komín nie je ideálnym riešením, pretože tu
chýba tzv. vyberací otvor a tak sa nám pri vymetaní komína dostanú nečistoty
do spotrebiča, ktorý musíme následne vyčistiť (spotrebič k tomu musí byť
prispôsobený).
03
02
01
01 Zakladací diel dymovodu
02 Vzorka založenia
03 Ukážka realizácie
9
Nadstrešné časti tehlových komínov
Komínové systémy CIKO® umožňujú výber z niekoľkých variant riešení nadstrešnej časti, tzv. komínových
hláv. Pri použití všetkých variant nadstrešných častí CIKO® vzniká kvalitná komínová hlava umožňujúca
vetranie komínového telesa i dilatáciu komínového prieduchu. Uvedené nadstrešné časti je možné
na výnimku použiť pre všetky typy tehlových komínov CIKO®.
Hlava KOMFORT
Hlava vybavená komínovým návlekom
Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. Prstence sú vyrobené zo špeciálnej celoprefarbenej hmoty na báze umelého kameňa, ktorá je extrémne
odolná voči poveternostným vplyvom a nie je potrebné ich povrchovo upravovať.
Pri tomto variante ukončenia komínov CIKO® je po vymurovaní
komínového telesa cez jeho nadstrešnú časť nasadený a zafixovaný komínový návlek, chrániaci plášť komínového telesa pred poveternostnými vplyvmi. Návleky nasadzujeme až cez oplechovanie
komína, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo
komínového telesa.
Komínové návleky sa dodávajú
v dvoch variantoch:
Prstence KOMFORT sa vyrábajú v rozmerových variantoch pre jednoprieduchové komíny (405 mm x 405 mm) v červenom, bielom,
hnedom a čiernom prevedení.
n Realizácia hlavy Komfort
nNávlek Imit – imituje
obmurovanie lícovými tehlami
nNávlek Štuko – imituje
omietnutie nadstrešnej časti
n Realizácia návleku Štuko
n Ukážka uchytenia návlekov
10
Dokonalé technické řiešenie
odvod spalín
n Realizácia návleku IMIT
Hlava základná
Nerezové nadstavce
V tomto prípade je komínové teleso vymurované tvarovkami
obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou. Táto nadstrešná časť je pripravená pre omietnutie alebo obloženie obkladovými páskami.
Stále obľúbenejšou možnosťou ukončenia komínového systému
CIKO® je použitie nerezového nadstavca. Nerezové nadstavce je
možné použiť len v systémoch CIKO® 3V UNIVERSAL a CIKO® PRAKTIK.
V tomto prípade sa pod strešnou rovinou (príp. i nad ňou) ukončí vymurovanie tehelného systému a osadí sa špeciálny nerezový
prechodový diel. Tento prechodový diel nám vyrieši prechod z keramického systému na trojplášťový nerezový systém.
n Realizácia základnej nadstrešnej časti
Odvod spalín
n Príklad založenia
nerezového nadstavca
Hlava pripravená pre obmurovanie
Táto komínová hlava sa skladá z krakorcovej a krycej dosky a je
navrhnutá tak, aby umožňovala obmurovanie českým i nemeckým
formátom lícových tehál. Je tak možné zvoliť akýkoľvek druh tehál,
ktoré najlepšie vyhovujú architektonickému zámeru investora.
Odvod spalín
n Realizácia nerezového nadstavca
01
02
03
n Realizácia komínovej hlavy
obloženej lícovými tehlami
11
Ukončenie komína
Komínové striešky a hlavice
Štandardné ukončenie komínového telesa komínovým golierom je možné v systéme CIKO® TEC, CIKO® 3V UNIVERSAL a CIKO® PRAKTIK doplniť
o komínovú striešku alebo hlavicu.
n Komínový klobúk
n Napoleon meď
n Napoleon nerez
n Otočná hlavica
n Alpská hlavica
n Strieška oblá
n Historická hlavica
n Komínový golier
nKomínové striešky a hlavice dotvárajú vzhľad komína a zabraňujú
zatekaniu dažďovej vody do komínového prieduchu.
n Hlavica Alpská a Otočná rovnako obmedzuje pôsobenie vonkajších
vplyvov na ťah komína a pri pôsobení vetra zlepšuje komínový ťah.
nVšetky striešky a hlavice majú jednoduchú montáž a sú použiteľné
i pre rekonštrukciu starších komínov.
12
Dokonalé technické řiešenie
Regulácie ťahu
Komínové ventilátory
Regulátory ťahu
Pre zvýšenie ťahu komína bez komplikácií v spalinovej ceste.
› vlastný ventilátor je umiestnený mimo spalinovú cestu
› ventilátor sa môže vypnúť v priebehu horenia, bez toho aby došlo
k jeho poškodeniu
› tlaková komora ventilátora ide jednoducho otvoriť a vyčistiť
Pre rovnomerný ťah komína.
› Pre optimalizáciou a rovnomernosť ťahu komína
› Zvýšenie účinnosti spaľovania
› Inštalácia obvykle v rovnakej miestnosti so spotrebičom
Dimenzovanie spalinových ciest komínových systémov – ťah komína – vychádza z potrieb pripojených spotrebičov. Výkonnosť spalinovej cesty (ťah komína) v priebehu roka kolísa vplyvom premenlivých poveternostných podmienok a teplotných zmien. Regulátory
ťahu sú mechanické alebo motorom ovládané komponenty, ktoré
zaisťujú konštantnú hodnotu podtlaku v spalinovej ceste. Ako
náhle hodnota podtlaku v spalinovej ceste stúpne nad optimálnu
hodnotu, regulátor ťahu sa otvorí a regulovaným prívodom vzduchu do systému obmedzí podtlak na nastavenú úroveň. Pri poklese
podtlaku sa regulátor ťahu opäť uzatvorí. Tento jednoduchý a zároveň efektívny princíp zaisťuje rovnomerné podmienky pre horenie
a tým i značnú úsporu energie.
n Technické parametre
Max. dosiahnuteľný podtlak: cca 50Pa
Max. objem: cca 750 m3/h
Výkon ventilátora: 170 W
Rozmery: (6uholník) cca 30x30 cm
Výška : 400 mm
Hmotnosť: 8 kg
S využitím normovanej
účinnosti spotrebiča môžeme
vypočítať percentuálnu úsporu
paliva. Napr. pri rozdiele 17 Pa
sa účinnosť znižuje o 3,5 %
(bez regulátora ťahu).
l Normovaná účinnosť (v %)
l Úspora paliva pri ovplyvnení
o 10 Pa (v %)
l Úspora paliva pri ovplyvnení
o 10 Pa ( v %)
n Popis funkčnosti
Okolitý vzduch je nasávaný
ventilátorom (A) a vháňaný do tlakovej
komory (B). Tento vzduch získava priechodom
úzkou štrbinou (C) vysokú rýchlosť prúdenia.
Vyvolaný podtlak „vyťahuje“ spaliny z komína (D).
02
01
01 02 Regulátor na dymovod (012 RaRo E)
Regulátor dvierkový (05-E)
13
CIKO® Prestupy
Kompletné a bezpečné riešenie stavebných detailov pre zabudovanie komína a dymovodu do stavby. Ucelený sortiment použiteľný pre všetky typy stavebných konštrukcií umožňuje zlepšenie energetickej bilancie a zaistenie maximálnej
bezpečnosti budovy pri využití moderných materiálov. Použiteľnosť pre všetky typy stavebných konštrukcií. Parotesné
prestupy a napojenie parozábrany sú ideálnym riešením predovšetkým pre drevostavby a stavby v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde, kde spĺňajú náročné požiadavky na bezpečnosť a parotesnosť stavebných detailov.
Prestupy horľavou konštrukciou
n Pre tehelné (GPH) i nerezové komíny (GPK)
Bezpečné prestupy dymovodu zvislou horľavou konštrukciou
(priečky, steny). Pre všetky bežné druhy a priemery dymovodu. Hĺbku prestupu je možné prispôsobiť pre rôzne hrúbky steny a prípadne zrezať vnútornú časť prestupu podľa potreby. Povrch prestupu
je možné ľubovoľne upraviť – náterom, omietnutím atď.
nRiešenie i pre viacprieduchové komíny
n Bezpečné použitie pre všetky typy konštrukcií
n Je možné jednoducho zrezať pod ľubovoľným uhlom
n Pre bežné priemery dymovodu 120–200 mm (GKK)
nDve rozmerové rady pre hrúbku steny 50–1 450 mm
alebo 150–240 mm
nČelné dosky prestupu je možné povrchovo upraviť
(omietnuť, náter)
nAtypické rozmery na objednávku
14
n Základnú výšku 30 cm je možno navyšovať v module po 10 cm
n Na hotový prestup je možné napojiť parozábranu
n Pre všetky typy stropných i strešných konštrukcií
Napojenie parozábrany na komín
Pripevnenie parozábrany na teleso komína je obecne komplikovaný stavebný detail, predovšetkým kvôli prenosu tepla z komínového plášťa na horľavé konštrukcie stavby. Riešenie vyvinuté firmou
CIKO umožňuje bezpečnú realizáciu tohto detailu. Problematika je
vyriešená ako pre tehlové komínové systémy, tak pre trojvrstvové
nerezové systémy v kompletnom rozsahu dodávaných priemerov.
Parotesné prestupy horľavou konštrukciou
n Pre bezpečné napojenie parozábrany na komín
Parotesný prestup umožňuje okrem bezpečného oddelenia komína od horľavých konštrukcií taktiež bezpečné napojenie parozábrany. Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť
parotesnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové
systémy a v prevedení pre trojvrstvové nerezové systémy (v rozsahu priemeru vonkajšieho plášťa 160–400 mm). Dĺžka prestupu je
voliteľná v module 10 cm, pričom základná dĺžka je 30 cm. Vlastný
prestup je možné veľmi jednoducho orezať presne podľa potreby
v mieste prestupu, je teda vhodný i pre prestupy šikmými strešnými
konštrukciami.
nRiešenie pre tehelné jednoprieduchové i viacprieduchové komíny (GNH)
Dokonalé technické řiešenie
n Pre nerezové komíny (GNK) v rozsahu priemeru vonkajšieho
plášťa 160–500 mm.
n Prerušenie tepelného mosta medzi ochladzovanou komínovou
hlavou a komínovým telesom v interiéri.
nTepelné oddelenie komínového telesa od neizolovaného
nosného základu, určené pre tehlové komínové systémy.
CIKO® NEREZ - trojvrstvový
Komínový systém CIKO NEREZ je moderný stavebnicový systém pre stavbu trojvrstvových nerezových komínov. Spĺňa najnáročnejšie požiadavky kladené na súčasné komíny a je určený pre všetky druhy palív. Zároveň
splní vaše očakávanie z hľadiska kvality a dizajnu. To všetko so zárukou nemeckej kvality a precíznosti.
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
n Prvky systému odolávajú jednak kondenzátom, ktoré vznikajú
ochladením spalín pod rosný bod a spĺňajú najvyššie teplotné
zatriedenie do 600 °C.
n
Jednotlivé diely sa skladajú z vnútornej vložky pozdĺž zvárané
z vysoko akostnej nerezovej ocele tr. 1.4404 príp. 1.4571, hrúbky
0,5 mm (pre všetky druhy palív) alebo 1,0 mm (doporučené
pre spotrebiče na tuhé palivá).
nKomínová izolácia je tvorená minerálnou vatou hrúbky 25 mm
pre fasádne komíny, resp. 50 mm pre interiérové komíny.
K dispozícii je dizajnovo čistý systém s hladkým vonkajším
plášťom (bez vonkajších spôn).
15
Prehľad sortimentu
CIKO® 3V UNIVERSAL
CIKO® TEC
CIKO® PRAKTIK
nVšetky druhy palív
nVšetky druhy palív
n Všetky druhy palív
CIKO® GAS
nPlyn
nPrirodzený odvod spalín
nPrirodzený i nútený odvod spalín
nPrirodzený i nútený odvod spalín
nNajvyššia teplotná trieda
nPrívod externého vzduchu
k spotrebiču v rámci
komínového telesa
n Podtlakový alebo pretlakový
odvod spalín
nExtrémne odolný voči kondenzátu
n Jednoduchá a rýchla montáž
nNajvyššia teplotná trieda
CIKO® PRIAMY dymovod CIKO® NEREZ fasádny
CIKO® NEREZ interiérový
nRekonštrukcia komínových telies
nPriame napojenie dymovodu
na komín
nVšetky druhy palív
n Všetky druhy palív
nPrirodzený alebo nútený
odvod spalín
n Prirodzený alebo nútený
odvod spalín
nMožnosť farebných
povrchových úprav
n Rýchla a jednoduchá montáž
nNová nadstrešná časť
nUnikátny prechod starý –
nový komín
nÚspora miesta v interiéri
nVyberanie sadzí v spotrebiči
nMurované a nerezové prevedenie
Verze 04/2013
CIKO® SANÁCIA
eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 631 82 70, E-mail: [email protected]
www.ciko-kominy.sk
Váš dodavatel
Download

Chránime Vaše hodnoty Produktový katalóg 2013