Záručné doby osobnej záruky kvality Icopal
Tab.1 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou v technológii Speed Syntan® SBS - jednovrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
EXTRA VENTILATION TOP 5,2 SPEED
SYNTAN® SBS
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Extra Ventilation Top 5.2 Speed Syntan® SBS
20
Dĺžka záruky v rokoch
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Extra Ventilation Top 5.2 Speed Syntan® SBS +
3. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Extra Ventilation Top 5.2 Speed Syntan® SBS + 3.
Silver Primer® Speed SBS
23
5,7 mm
Tab.2 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou v technológii Speed Syntan® SBS - dvojvrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Ventilation Base 3 Speed Syntan® SBS +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Ventilation Base 3 Speed Syntan® SBS +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Ventilation Base 3 Speed Syntan® SBS +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT GG TOP 42
22
27
7,7 mm
ELASTOBIT PV TOP 42
22
27
7,7 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
25
30
8.7 mm
BETA SPEED PROFILE® TOP 4
22
27
7,5 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
24
29
8,5 mm
SILESIA WF
23
28
7,7 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
30
35
8,7 mm
Tab.3 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou (lokálnou) v technológii Speed Syntan® SBS - jednovrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Termik Speed Syntan® SBS
Dĺžka záruky v rokoch
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Termik Speed Syntan® SBS technology+
3. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Termik Speed Syntan® SBS +
3. Silver Primer® Speed SBS
TERMIK TOP 5 SPEED SYNTAN® SBS
12
15
5,5 mm
TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN® SBS
15
18
5,7 mm
Tab.4 Skladba hydroizolačnej vrstvy s expanznou vrstvou (lokálnou) v technológii Speed Syntan® SBS - dvojvrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Termik Base 2.5 Speed Syntan® SBS+
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Termik Base 2.5 Speed Syntan® SBS+
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Termik Base 2.5 Speed Syntan® SBS+
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT GG TOP 42
17
22
7,2 mm
ELASTOBIT PV TOP 42
17
22
7,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
20
25
8,2 mm
BETA SPEED PROFILE® TOP 4
17
22
7,0 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
19
24
8,0 mm
SILESIA WF
18
23
7,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
23
28
8,2 mm
Tab.5 Skladba hydroizolačnej vrstvy mechanicky kotvenej - dvojvrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
1. Elastobit GG 40 +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
1. Elastobit GG 40 +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
3. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Elastobit ST Speed Profile +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT PV TOP 42
14
16
8,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
16
18
9,2 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
14
16
9,0 mm
SILESIA WF
15
17
8,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
16
18
9,2 mm
Názov výrobku
1. Elastobit ST Speed Profile +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
1. Elastobit ST Speed Profile +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
3. Silver Primer® Speed SBS
1. Elastobit ST Speed Profile +
2. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT PV TOP 42
14
16
8,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
16
18
9,2 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
14
16
9,0 mm
SILESIA WF
15
17
8,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
16
18
9,2 mm
Tab.6 Skladba hydroizolačnej vrstvy natavenej - dvojvrstvové systémy
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Elastobit ST Speed Profile +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Elastobit ST Speed Profile +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
Hrúbka hydroizolačného systému
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS +
2. Elastobit ST Speed Profile +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom +
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT PV TOP 42
14
16
8,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
16
18
9,2 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
14
16
9,0 mm
SILESIA WF
15
17
8,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
16
18
9,2 mm
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit GG 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit GG 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
4. Silver Primer® Speed SBS
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit GG 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT PV TOP 42
14
16
8,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
16
18
9,2 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
14
16
9,0mm
SILESIA WF
15
17
8,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
16
18
9,2 mm
Názov výrobku
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit PV 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit PV 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
4. Silver Primer® Speed SBS
1. Siplast Primer® Speed Primer SBS+
2. Elastobit PV 40 +
3. Vrchný pás modifikovaný SBS kaučukom
4. Silver Primer® Speed SBS
ELASTOBIT PV TOP 42
14
16
8,2 mm
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
16
18
9,2 mm
ALFA SPEED PROFILE® TOP 5
14
16
9,0 mm
SILESIA WF
15
17
8,2 mm
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE® SBS
16
18
9,2 mm
Tab.7 Obnova a ochrana šikmých striech (na asfaltovej báze) technológiou tekutých asfaltových hmôt modifikovaných SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobkov
Technologický predpis:
1. Oprava trhlín – Siplast Spatula® Speed Insulation SBS
2. Siplast Roof® Speed Insulation SBS +
3. Silver Primer® Speed SBS
Tekuté asfaltové hmoty
modifikované SBS kaučukom
SIPLAST ROOF® SPEED INSULATION SBS
3
6
Dĺžka záruky v rokoch
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobkov
Technologický predpis:
1. Oprava trhlín – Siplast Spatula® Speed Insulation SBS
2. Siplast Roof® Speed Insulation SBS +
3. Iron Primer® Speed Varnish SBS
Tekuté asfaltové hmoty
modifikované SBS kaučukom
SIPLAST ROOF® SPEED INSULATION SBS
3
6
Dĺžka záruky v rokoch
Dĺžka záruky v rokoch
Technologický predpis:
1. Oprava trhlín – Siplast Spatula® Speed Insulation SBS
2. Siplast Roof® Speed Insulation SBS +
3. Cooper Primer® Speed Varnish SBS +
4. UV Varnish of Icopal
Názov výrobkov
Tekuté asfaltové hmoty
modifikované SBS kaučukom
SIPLAST ROOF® SPEED INSULATION SBS
Dĺžka záruky v rokoch
3
6
Tab.8 Obnova a ochrana plochých striech (na asfaltovej báze) technológiou tekutých asfaltových hmôt modifikovaných SBS kaučukom
Dĺžka záruky v rokoch
Názov výrobkov
Technologický predpis:
1. Oprava trhlín – Siplast Spatula® Speed Insulation SBS
2. Siplast Roof® Speed Insulation SBS +
3. Silver Primer® Speed SBS
Tekuté asfaltové hmoty
modifikované SBS kaučukom
SIPLAST ROOF® SPEED INSULATION SBS
Dĺžka záruky v rokoch
3
6
Tab. 9 Záručné doby pre jednotlivé asfaltované pásy
Názov výrobkov
Záručná doba v rokoch
Asfaltované pásy modifikované - technológia SPEED PROFILE SBS - pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS, SILESIA WF, ALFA SPEED PROFILE TOP 5, BETA SPEED
PROFILE TOP 4
10
Asfaltované pásy modifikované - technológia SPEED PROFILE SBS - pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
ELASTOBIT ST, SILESIA PF, OMEGA SPEED PROFILE BASE 3
10
Asfaltované pásy modifikované typu ELASTOBIT - pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov
ELASTOBIT GG TOP 42, ELASTOBIT PV TOP 42, ICOFLEX GV TOP 42, ICOFLEX GG TOP 42,
ICOFLEX PV TOP 42, ICOPAL 3D
10
Asfaltované pásy modifikované typu ELASTOBIT - pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
ELASTOBIT GG 40, ELASTOBIT PV 40, ICOFLEX GV 35, ICOFLEX GG 30, ICOFLEX AL 30
10
Asfaltované pásy modifikované typu ELASTOBIT - pre jednovrstvové hydroizolačné systémy
ELASTOBIT PV TOP FIX 52
10
Asfaltované pásy modifikované samolepiace
BITULEP GV 25 PE, PLASTER PF 180/2000, BITULEP AL 20, BITULEP PE 20, BITULEP SI 20
10*
Asfaltované pásy oxidované typu "SK"
BASIC GV 35, HYDROBIT V 60 S, HYDROBIT V 60 S 35, HYDROBIT V 60 S 42 H, GLASBIT G 200 S 40,
GLASBIT G 200 S 42 H, FOALBIT AL S 40
5
V 60 S 24 SPEED PROFILE, V 60 S 28 H SPEED PROFILE
3
Asfaltované pásy typu "R“
R 330 SH, V 13, Mezofol B, PP- 50/700
3
Asfaltované pásy typu "A"
A 330 SH
* Záručná doba pred aplikáciou, ktorá sa vzťahuje na zachovanie lepivosti samolepiacich asfaltových pásov je 1 rok od dňa výroby.
1
Tab. 10 Záručné doby pre ostatné produkty
Názov výrobkov
Záručná doba v rokoch
Predmet záruky
STREŠNÝ SYSTÉM DECRA®
30
hydoizolačná funkčnosť, korózia
ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAINMATE
15
zmena farby a odlupovanie ochranného povlaku, korózia
JCP ŠINDLE
10**
hydroizolačná funkčnosť
ASFALTOVÉ ŠINDLE BASIC A HOBBY
5
hydroizolačná funkčnosť
FÓLIE mPVC
10
hydroizolačná funkčnosť
FASTLOCK STRIEŠKY
10
hydroizolačná funkčnosť, stabilita konštrukcie
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY WULKAN
30
bezpečné odvádzanie dymu
POISTNÉ HYDROIZOLÁCIE A PAROZÁBRANY
MONARFLEX
10
Poistné fólie - hydroizolačná funkčnosť a parozábrany - parotesnosť
** Záručná doba pre JCP šindle sa predlžuje o 5 rokov, ak montážne práce vykonajú aplikačné firmy s certifikátom výrobcu.
Štúrovo, 01.08.2011
Download

Otvoriť záručné doby