Presunutie
prostriedok
P.č.
Názov podujatia - popis trasy
Dátum
1
Zimný prechod Slovenským rudohorím - XXXXIV. ročník
Dobšinský kopec - Čuntava - Dobšiná
Besník - Čuntava - Dobšiná
10.1.2015
autobus
lyže
2
Výstup na Stromíš - XXXVIII. ročník
Rakovec - Stromíš - Dobšiná
24.1.2015
auto
lyže
3
Valné zhromaždenie - výročná členská schôdza
Klub slovenských turistov Dobšiná /KST-D/
12.4.2015
4
Deň pomoci prírode a turistike
Čistenie okolia turistickej chaty Rita na Čuntave
9.5.2015
auto
pešo
5
Výstup na Kékes 1014 m.n.m a hrad Šomoška
Najvyšší vrch Maďarska v pohorí Matra
23.5.2015
autobus
pešo
6
Mestský zraz turistov na Čuntave - XXXXIV. ročník
1. deň: Dobš. Ľadová Jaskyňa - Ondrejisko - Čuntava
športovo - zábavné súťaže, posedenie pri vatre
2. deň: Čuntava – Dobšiná
20.-21.6.2015
7
XXXIII. ročník prechodov na počesť SNP
Veľká a Malá Fatra
21.-23.8.2015
autobus
pešo
8
Vysoké Tatry - výstup na Kriváň
Tri Studničky - Kriváň - Štrbské pleso
12.9.2015
autobus
pešo
9
Ukončenie letnej turistickej sezóny
Čuntava
10 / 2015
auto
pešo
29.12.2015
auto
lyže
Zimný výstup na Stolicu – XXXXV. ročník
10 Javorinka - Stolica - Rejdová
Vedúci trasy
(informácie)
Michal Fundja
Tel.č.058/7941687
Michal Fundja
Tel.č.058/7941687
Gejza Plichta
Tel.č.0907529345
autobus
auto
pešo
Alenka Nezbedová
Tel.č.0915666519
Milan Lukáč
Tel.č.0904239761
Gejza Plichta
Tel.č.0907529345
Milan Lukáč
Tel.č.0904239761
Milan Lukáč
Tel.č.0904239761
Gejza Plichta
Tel.č.0907529345
Michal Fundja
Tel.č.058/7941687
Sponzori turistických akcií
Sprievodné akcie budú oznámené samostatne v skrinke KST a v mestskom rozhlase.
Uskutočnenie turistických akcií je podmienené účasťou min. 5 členov KST.
Účastnícke poplatky budú oznámené v pozvánkach na jednotlivé akcie.
Kalendár aktualizovaný 24.11.2014Gejza Plichta
predseda KST Dobšiná
Download

Sprievodné akcie budú oznámené samostatne v skrinke KST a v