Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností podľa § 15 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(registrácia od 1.1.2011)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Priezvisko, meno, titul
Trvalé bydlisko
BENKOVÁ Zuzana
Vinohradná 99
049 11 Plešivec
PODSKĽAN Ján
Odborárska 1264/18
979 01 Rimavská Sobota
NAGYOVÁ Erika
Figa 104
982 51 Figa
TÓTHOVÁ Katarína
Drňa 84
980 03 Šimonovce
MATEJ Milan, Ing.
B.Bartóka 1057/7
979 01 Rimavská Sobota
PAČMÁROVÁ Eva
Rimavské Brezovo 148
980 54 Rimavské Brezovo
NAGY Milan
Figa 104
982 51 Figa
VARGOVÁ Magdaléna
Nižná Kaloša 73
982 52 Kaloša
KIŠÁKOVÁ Monika
Slnečná 1910/2
979 01 Rimavská Sobota
ČUVAJOVÁ Zlata
SNP 383
980 22 Veľký Blh
GUBOVÁ Alžbeta
Gemer 140
982 01 Tornaľa
BENE Róbert
Včelince 12
980 50 Včelince
VRÁBĽOVÁ Lenka
Veľká Suchá 314
980 13 Hrnčiarska Ves
CSÓK Tibor
Lenartovce 20
980 44 Lenartovce
Dátum vydania
Platnosť do
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00200
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00139
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00188
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00160
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00207
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00069
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00187
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00075
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00065
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00114
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00240
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00223
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00222
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.1.2011
doba neurčitá
2011 / 00127
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
Číslo
osvedčenia
Činnosť
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
KOVÁČIKOVÁ Lucia
Valice 25
982 52 Kaloša
KURÁKOVÁ Jana
J.Bodona 1702/20
979 01 Rimavská Sobota
NAGYOVÁ Oľga
Vyšná Kaloša 114
982 52 Kaloša
NEMEŠOVÁ Elvíra
L.Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
SĽUKA Ľudovít
Rovné 65
982 67 Rovné
LÖRINCZOVÁ Eva
Slavec 135
049 11 Plešivec
VREDÍKOVÁ Marcela, Mgr.
Ratkovské Bystré 13
982 66 Ratkovské Bystré
VRANCOVÁ Eva
Lenka 29
980 50 Včelince
STANOVÁ Monika
Francisciho 1100
980 61 Tisovec
KVETKOVÁ Zdena
Filier 221
982 66 Ratkovské Bystré
ZEMANČÍKOVÁ Alena
1. mája 909
981 01 Hnúšťa
HOMOLYOVÁ Mária
Rimavská Seč 320
980 42 Rimavská Seč
ABSOLONOVÁ Eva
Bakulínyho 912
980 61 Tisovec
IMRECZEOVÁ Zuzana
Rimavská Seč 305
980 42 Rimavská Seč
BARTALOŠ Jaroslav
Nižné Valice 25
982 52 Kaloša
BETTESOVÁ Katarína
Zádor 2
980 42 Rimavská Seč
HICIAROVÁ Monika
Magnezitárov 1204/4
050 01 Revúca
BÚROVÁ Jana
Francisciho 806
980 61 Tisovec
KOJNOKOVÁ Ivana
L.Novomeského 1732/5
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00333
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00464
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00345
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00297
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00417
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00466
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00445
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00332
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00382
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00241
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00277
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00372
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00383
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00373
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00374
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00371
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00320
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00024
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
22.2.2011
doba neurčitá
2011 / 00420
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
979 01 Rimavská Sobota
JONIAKOVÁ Marcela
Mierová 50/2
050 01 Revúca
MERIAČOVÁ Alžbeta
Tomášikova 1201/10
050 01 Revúca
BARBORIAKOVÁ Marta
Clementisa 1129/10
050 01 Revúca
CYÖMBÉROVÁ Veronika
Daxnerova 1188/10
050 01 Revúca
DANČIKOVÁ Emília
J.Bottu 1137/7
050 01 Revúca
JEVOŠ Erik
Dukelských hrdinov 1060/19
050 01 Revúca
HANUŠTIAK Ľubomír
Revúčka 13
050 01 Revúca
LIPTÁKOVÁ Jana
Kukučínova 197/27
050 01 Revúca
MIKŠÍKOVÁ Miriama
Mokrá Lúka 18
050 01 Revúca
ZUBÁK Imrich
SNP 540/3
050 01 Revúca
HREBENDOVÁ Júlia
Litovelská 633/21
050 01 Revúca
VENGLARČÍK Ján
Vl.Clementisa 1126/4
050 01 Revúca
SOKOLOVÁ Andrea
Revúcka Lehota 25
049 18 Lubeník
PALIČKOVÁ Lenka
Revúčka 153
050 01 Revúca
PAVLIŠAKOVÁ Lenka
Študentská 2046/39
069 01 Snina
HULITKOVÁ Csilla
Dubovec 181
980 41 Dubovec
KURILLOVÁ Jaroslava, Bc.
Malohontská 1567/49
979 01 Rimavská Sobota
KOJNOKOVÁ Klaudia
Školská 196/12
985 31 Mučín
TOMKO Ondrej
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00725
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00727
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00722
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00723
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00724
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00726
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00728
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00729
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00730
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00731
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00732
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00733
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00735
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00734
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00736
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00864
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00865
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00866
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
2011 / 00867
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
L.Svobodu 1636/2
979 01 Rimavská Sobota
ILLÉŠOVÁ Martina
Školská 880/18
979 01 Rimavská Sobota
BÁNOVÁ Mária
Nová 903/31
979 01 Rimavská Sobota
HUBAY Arpád
Hubovo 22
980 50 Včelince
ANTALÍKOVÁ Henrieta
Gorkého 1647/6
979 01 Rimavská Sobota
MOLNÁR Michal, Bc.
Cukrovarská 1604/26
979 01 Rimavská Sobota
KOVÁCSOVÁ Agnesa
Ožďany 97
980 11 Ožďany
IMRECZEOVÁ Angela
1. mája 329
980 42 Rimavská Seč
SEMCZUKOVÁ Janka
Daxnerova 1120
980 61 Tisovec
NANDRÁŽIOVÁ Monika
Česká 407/26
979 01 Rimavská Sobota
JOBBÁGYOVÁ Eva
Tomášikova 472
049 16 Jelšava
ŠÍPOŠOVÁ Ildikó
Pri Slanej 1289/12
982 01 Tornaľa
VANČÍKOVÁ Nikola
9. mája 782
980 55 Klenovec
SAKÁLOVÁ Enikő
Rimavská Seč 332
980 42 Rimavská Seč
UHRINOVÁ Andrea, Bc.
Záhradnícka 190/12
979 01 Rimavská Sobota
ATLASOVÁ Anna
Armádna 704
049 16 Jelšava
TANKÓOVÁ Kristína
por. Ušiaka 1734/9
979 01 Rimavská Sobota
BARTÓKOVÁ Kristína
Včelince 88
980 50 Včelince
BOHÁČIKOVÁ Martina
Muránska 525
980 61 Tisovec
doba neurčitá
2011 / 00867
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00868
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00869
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00870
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00871
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
18.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00872
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00497
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00681
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00562
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00563
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00317
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00800
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00312
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00680
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00720
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00640
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00721
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00036
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00561
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
LECZOVÁ Denisa
Kraskovo 81
980 26 Lukovištia
KUBIŠOVÁ Eva
Ožďany 278
980 11 Ožďany
MADARÁSZOVÁ Zuzana
Neporadza 31
980 45 Štrkovec
VÁRADIOVÁ Andrea
Zacharovce 46
979 01 Rimavská Sobota
ŠMÍDTOVÁ Eva
Železník 253
049 64 Sirk
VAĽKOVÁ Anna
1. mája 648/33
050 01 Revúca
PAČMÁROVÁ Edita
Poštová 1218/107
982 01 Tornaľa
ŠIKUR Zoltán
Mierová 1190/22
982 01 Tornaľa
CZÓKOLYOVÁ Beata
Višňová 203/17
982 01 Tornaľa
DUDOKOVÁ Mária
Konrádovce 42
980 32 Blhovce
PAROBEKOVÁ Viera, Ing.
Klenovčok 54
980 55 Klenovec
BARANAYOVÁ Jana
T.Vansovej 1171/7
050 01 Revúca
ORSZÁGHOVÁ Silvia
Ivanice 7
980 42 Rimavská Seč
BAJCZEROVÁ Martina
Poštová 1218/103
982 01 Tornaľa
HRÍBIKOVÁ Lucia
Sinecká 842
981 01 Hnúšťa
HUBAYOVÁ Edita
L. Svobodu 1669/9
979 01 Rimavská Sobota
KELLICHOVÁ Monika
1. mája 648/33
050 01 Revúca
TONHAJZEROVÁ Jana
Rybárska 1634/9
979 01 Rimavská Sobota
PALCSO Július
Mlynská 1025/15
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00781
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
31.3.2011
doba neurčitá
2011 / 00419
v zariadeniach starostlivosti o
ľudské telo
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01078
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00909
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01022
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00948
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00859
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00857
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00856
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01040
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00961
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00861
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00980
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00858
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00982
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 00981
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01001
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01051
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.4.2011
doba neurčitá
2011 / 01042
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
979 01 Rimavská Sobota
PÚDELKA Adrián
L. Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
ŠIMINSKÝ Marek
Kružno 41
979 01 Rimavská Sobota
GALOVÁ Tímea
Puškinova 882/18
982 01 Tornaľa
ADAMOVÁ Renáta
Repno 195/38
980 53 Rimavská Baňa
KISFALUDIOVÁ Edita
Širkovce 46
980 02 Jesenské
HOZA Martin
P.Dobšinského 835/26
050 01 Revúca
ZAGYI Róbert
Gemerské Dechtáre 39
980 04 Hostice
SOLTÉSZOVÁ Iveta
Behynce 44
982 01 Tornaľa
OLHÓOVÁ Judita
Kvetná 951/4
986 01 Fiľakovo
SÁGHI Juraj
Družstevná 845/63
979 01 Rimavská Sobota
MIHÁLYOVÁ Anna
Agátová 587
980 02 Jesenské
MLADŠIA Andrea
Lubeník 133
049 18 Lubeník
BARUSOVÁ Andrea, RNDr.
Záhradná 174
980 52 Hrachovo
BLÁHA Zsolt
Družstevná 474/14
982 01 Jesenské
FUNDJA František
Tomášikova 1178/16
050 01 Revúca
KLČO Miroslav
Dukelských hrdinov 956/23
979 01 Rimavská Sobota
MOGYORÓDIOVÁ Gabriela
Štrkovec 74
980 45 Štrkovec
GREKSA Zoltán
Školská 778/12
986 01 Fiľakovo
JUHÁSZOVÁ Denisa
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 00634
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01339
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01208
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01379
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 00947
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01131
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01079
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01258
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
7.6.2011
doba neurčitá
2011 / 00559
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01578
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01607
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01521
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 00999
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01603
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01610
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.6.2011
doba neurčitá
2011 / 01590
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01077
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01729
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
2011 / 01708
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
108 Železničná 688/27
979 01 Rimavská Sobota
FEKIAČOVÁ Renáta
109 Kurinec 9
979 01 Rimavská Sobota
POLIAKOVÁ Katarína
110 Rákoš 100
04961 Nandráž
DONOVÁ Alžbeta
111 Lubeník 33
049 18 Lubeník
BARUS Milan, Mgr.
112 Michlaská Bašta 3774/7
940 01 Nové Zámky
CSIZMADIA Tomáš
113 Lenka 73
980 50 Včelince
PUŠKOVÁ Erika
114 Škultétyho 488/5
982 01 Tornaľa
GYŐRIOVÁ Izolda
115 Šankovce 93
982 62 Gemerská Ves
DEMEOVÁ Ildikó
116 Neporadza 1
980 45 Štrkovec
CSIZMADIOVÁ Eva
117 Lenka 73
980 50 Včelince
VINCZEOVÁ Mária
118 Držkovce 143
982 62 Gemerská Ves
DRUGDOVÁ Eva
119 P.Hostinského 1037/12
979 01 Rimavská Sobota
TURISOVÁ Ingrid
120 Kráľ 286
980 45 Štrkovec
KRAJŇÁKOVÁ Marta
121 Lubeník 230
049 18 Lubeník
ŤAŽKÝ Ladislav
122 Gemerský Jablonec 264
980 35 Gemerský Jablonec
MOLNAROVÁ Agneša
123 Šimonovce 90
980 03 Šimonovce
KOREŇOVÁ Elena
124 Sirk 42
049 64 Sirk
ROGOSOVÁ Lucia
125 Okružná 24/18
050 01 Revúca
ŤAŽKÁ Alžbeta
126 Gemerský Jablonec 264
980 35 Gemerský Jablonec
doba neurčitá
2011 / 01708
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01709
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01766
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01767
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01000
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01664
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01632
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01457
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01471
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01472
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01630
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01818
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
28.7.2011
doba neurčitá
2011 / 01633
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01830
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01825
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02056
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02075
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01855
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01826
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
LENARDOVÁ Tatiana
127 Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
MIKUŠÁKOVÁ Jarmila
128 Sirk 173
049 64 Sirk
UJPÁLOVÁ Jarmila
129 Dr.V.Clementisa 376/6
979 01 Rimavská Sobota
BÚTOROVÁ Katarína
130 Klokočova 736
981 01 Hnúšťa
GRÉČOVÁ Monika
131 Rožňavská 859/20
979 01 Rimavská Sobota
ČABRÁDIOVÁ Jarmila
132 Nižný Skálnik 9
980 52 Hrachovo
KINKOVÁ Andrea
133 Rimavská 1650/4
979 01 Rimavská Sobota
BOBOKOVÁ Magdaléna
134 Abovce 20
980 44 Lenartovce
GIERTLIOVÁ Milada
135 Krasková 131/12
980 53 Rimavská Baňa
KLIMENTOVÁ Iveta
136 Železničná 12
979 01 Rimavská Sobota
VARGOVÁ Tímea
137 Čoltovo 167
049 12 Bohúňovo
LAJGÚTOVÁ Katarína
138 Stránska 101
982 51 Figa
BEROVÁ Eva
139 Tomášiková 1177/20
050 01 Revúca
BÓDIOVÁ Enikő
140 Mierová 1184/30
982 01 Tornaľa
BÓDIOVÁ Gréta
141 Mierová 1184/30
982 01 Tornaľa
ŠUVERTOVÁ Gabriela
142 Hajnáčka 477
980 33 Hajnáčka
ŠUVERTOVÁ Zuzana
143 Hajnáčka 477
980 33 Hajnáčka
BIAL Erika, Ing.
144 J.Bodona 1702/14
979 01 Rimavská Sobota
HEGEDŰSOVÁ ANGYALOVÁ Mária
145 Dievčenská 346
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02027
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02074
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01871
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 00949
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01914
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01870
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01896
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 00595
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
doba neurčitá 2011 / 012895
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02001
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01805
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01973
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01897
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01714
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01715
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01881
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01882
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
4.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01824
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02135
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
980 42 Rimavská Seč
HUPKOVÁ Tünde
Lenartovce 71
980 44 Lenartovce
BALOGOVÁ Marcela
Šimonovce 31
980 03 Šimonovce
VARGOVÁ Katarína
Bátka 77
980 21 Bátka
MEDEOVÁ Katarína
Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
GALÁTOVÁ Martina
L.Svobodu 1741/27
979 01 Rimavská Sobota
VÉGHOVÁ Katarína
Športová 1539/8
979 01 Rimavská Sobota
TURČÁNIOVÁ Margaréta
Rúbanisko II 442/74
984 01 Lučenec
HADOBÁŠOVÁ Anita
Jánošíkova 1574/10
979 01 Rimavská Sobota
DINŽÍKOVÁ Oľga
Uzovská Panica 1
980 22 Veľký Blh
ŠOFRANKOVÁ Adriana
Námestie SNP 69
049 23 Nižná Slaná
JERIGOVÁ Gabriela
Železničná 378
980 42 Rimavská Seč
SLANCOVÁ Eva
Rožňavsdká 64/81
982 01 Tornaľa
VELOCHOVÁ Csilla
Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
BÓDIOVÁ Kristína
Mierová 1184/30
982 01 Tornaľa
JERIGA Ondrej
Železničná 378
980 42 Rimavská Seč
ULICKÝ Marek
Dr.V.Clementisa 249/3
979 01 Rimavská Sobota
BORBÁŠ Peter
Gemerské Dechtáre 35
980 04 Hostice
MARTAUSOVÁ Otília
Radnovce 133
980 42 Rimavská Seč
MATEJOVÁ Adriana
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02134
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02171
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02228
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02316
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02315
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02322
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02320
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02313
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02184
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02129
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02137
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02126
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02110
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01716
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02136
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02119
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 01308
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
doba neurčitá
2011 / 02127
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
26.10.2011
2011 / 02314
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
164 Veľká Suchá 34
980 13 Hrnčiarska Ves
MAJOROŠOVÁ Verona
165 Šankovce 53
982 62 Gemerská Ves
HOSSZÚRÉTI Daniel
166 Dubovec 59
980 41 Dubovec
VOJENČÁK Radovan
167 Ľ. Podjavorinskej 2723/93
984 01 Lučenec
TŐKEOVÁ Mária
168 Rožňavská 847/1
979 01 Rimavská Sobota
ŠINGLÁROVÁ Beáta
169 Gemerské Dechtáre 162
980 04 Hostice
PUTNOKY Peter
170 L. Svobodu 1669/8
979 01 Rimavská Sobota
OČENÁŠ Milan
171 Železničná 139/19
979 01 Čerenčany
MRNKA Peter
172 L. Svobodu 1751/28
979 01 Rimavská Sobota
MEDEOVÁ Zuzana
173 Hostice 36
980 04 Hostice
MATUŠIAK Ján
174 Utekáč 827
985 06 Utekáč
MASLAŇÁKOVÁ Kristína
175 P.Dobšinského 1096/46
979 01 Rimavská Sobota
VARGIC Mário
176 Hrnčiarska Zalužany 349
980 12 Hrnčiarska Zalužany
HABODÁSZOVÁ Rozália
177 Hostice 181
980 04 Hostice
KYMANOVÁ LORDKIPANIDZE Lali
178 P. Dobšinského 555/5
984 01 Lučenec
GALDÍKOVÁ Jana
179 Šafárikova 327/10
050 01 Revúca
BALÁŽ Peter
180 A.Markuša 555/35
979 01 Rimavská Sobota
BÍLEKOVÁ Monika
181 Liesková 1614/27
979 01 Rimavská Sobota
JUHÁSZOVÁ Eleonóra
182 Drňa 7
980 03 Šimonovce
doba neurčitá
2011 / 02314
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02299
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02406
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02408
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02404
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02440
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02405
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02596
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02428
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02469
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02407
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02470
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02402
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02464
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02410
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02426
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02411
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02252
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02703
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
JANKÓOVÁ Jana
183 Hrkáč 136
982 62 Gemerská Ves
MAGOVÁ Eva
184 Studená 95
980 34 Nová Bašta
MAGOVÁ Mária
185 Studená 37
980 34 Nová Bašta
SZEKEREŠ Štefan
186 Pavlovce 28
980 01 Rimavské Janovce
TUROŠÍKOVÁ Tatiana, Mgr.
187 Vyšný Skálnik 84
980 52 Hrachovo
PERECZOVÁ Tímea
188 Gemer 37
982 61 Gemer
LAKATOŠ Attila
189 Pavlovce 44
980 01 Rimavské Janovce
HOLEKOVÁ Alžbeta
190 Školská 616/48
980 02 Jesenské
LAKATOŠ Štefan
191 Pavlovce 23
980 01 Rimavské Janovce
VÁRADIOVÁ Henrieta
192 Rimavská Seč 203
980 42 Rimavská Seč
BOMBOVÁ Zuzana
193 Muránska Dlhá Lúka 107
050 01 Revúca
MACÚRIKOVÁ Kamila
194 Sirk 171
049 64 Sirk
BOBKOVÁ Monika
195 Muránska Dlhá Lúka 315
050 01 Revúca
ADAMEC Viktor
196 Málinec 490
985 26 Málinec
BOSMANOVÁ Nikoleta
197 Partizánska 388/1
985 05 Kokava nad Rimavicou
CSÍZIOVÁ Zuzana
198 Cestárska 1918/15
979 01 Rimavská Sobota
FARKAŠ Ľudovít
199 Dr.V.Clemenstisa 249/1
979 01 Rimavská Sobota
FÍZEĽOVÁ Zuzana
200 L.Svobodu 1751/29
979 01 Rimavská Sobota
FORGÁČOVÁ Renáta
201 J.Bodona 1721/3
29.11.2011
doba neurčitá
2011 / 02300
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02826
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02825
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02318
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02533
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02718
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02740
pri prvovýrobe mlieka
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02755
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02739
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02702
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02557
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02703
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02714
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02409
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02743
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02253
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02742
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02713
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 01812
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
979 01 Rimavská Sobota
GÁLOVÁ Eva
Jánošíkova 1524/24
979 01 Rimavská Sobota
ŠÁNDOR Zsolt
Blhovce 222
980 32 Blhovce
KOVÁČIK Marian
P.Dobšinského 1093/34
979 01 Rimavská Sobota
DUCKOVÁ Eleonóra
Tachty 181
980 34 Nová Bašta
KUCHARÍKOVÁ Dana
Mieru 34
980 52 Hrachovo
LAŠŠÁKOVÁ Janette
Sládkovičova 274
980 61 Tisovec
HRONČEKOVÁ Renata
Ožďany 402
980 11 Ožďany
KERESZTESOVÁ Helena
Nováčany 86
04913 Hucín
HORVÁTHOVÁ Zdena
I.Hatvaniho 1602/11
979 01 Rimavská Sobota
GRAJZEĽOVÁ Eva
L.Novomeského 247/13
979 01 Rimavská Sobota
KRIŠKOVÁ Karolína
Jesenského 840
980 61 Tisovec
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02722
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02862
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02701
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02721
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02472
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02474
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02861
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02502
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02675
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02741
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
27.12.2011
doba neurčitá
2011 / 02473
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov
Download

Zoznam osob_2011 - RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote