SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
ZO SZCH Nitrianske Rudno
XXI. OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT
A
VÝSTAVA ŠPECIÁLNEHO KLUBU CHOVATEĽOV
ZDROBNENÝCH KRÁLIKOV
A
EXPOZÍCIA KLUBU KANINO
4. 10. 2 0 1 4
____________________________
KATALÓG
www.zoszchnrudno.wbl.sk
Vážení priatelia – chovatelia, milí návštevníci!
Niekedy máme pocit, že čas letí ako s vetrom o preteky a my si ani nestihneme
uvedomiť, čo sa všetko v našom okolí za ten čas udialo.
Rok 2014 je pre našu základnú organizáciu rokom, kedy si pripomíname
XXI. výročie založenia ZO SZCH Nitr. Rudno. Tento rok sa už koná XXI.
Oblastná výstava zvierat spojená so špeciálnou výstavou Klubu chovateľov
zdrobnených králikov a expozíciou Klubu chovateľov králikov KANINO.
Táto výstava je s medzinárodnou účasťou, vystavujú na nej chovatelia
z Maďarskej republiky.
Sme veľmi radi, že sa opäť stretávame tu v Nitrianskom Rudne a že Vás
môžeme čo najsrdečnejšie privítať.
Za to všetko ďakujeme Vám, ktorí ste túto výstavu svojimi zvieratami oboslali.
Týmto svojím konaním nám dokazujete, že sa Vám v Nitr. Rudne vystavovať
páči a, že sa každým rokom radi do Nitrianskeho Rudna vraciate. Je to pre nás
veľkou motiváciou pre usporiadanie výstav aj v budúcich rokoch. Chceme Vám
aj touto cestou sľúbiť, že sa vždy budeme snažiť splniť vaše očakávania
a predstavy, aby sme si Vašu dôveru, dôveru vystavovateľov zaslúžili.
Tiež chceme srdečne privítať aj návštevníkov, ktorí aj keď nie sú
organizovanými chovateľmi, či vystavovateľmi, ale zdieľajú naše sympatie,
obdivujú nás a tešia sa spolu s nami z výsledkov nášho chovateľského snaženia.
Veľmi nás poteší, keď si z tejto myslíme si odborne, ale aj esteticky pripravenej
výstavy odnesú tie najkrajšie zážitky a poznatky.
No a určite by nebolo na mieste, keby sme v týchto úvodných slovách zabudli
poďakovať ľuďom chápavým a dobrosrdečným, rôznym firmám, organizáciám,
ale aj súkromným osobám, ktorí túto výstavu morálne, materiálne a finančne
podporili. Preto veľké „ĎAKUJEM“ vyslovujeme všetkým tým, ktorí túto
výstavu podporili a ktorým iste právom patrí čestné miesto v tomto výstavnom
katalógu. Pretože bez ich pomoci by táto výstava existovať nemohla.
Dovoľte teda ešte raz Vás čo najsrdečnejšie privítať tu v Nitr. Rudne a popriať
Vám príjemný zážitok, spokojnosť a radosť z prehliadky.
Výstavný výbor
a členovia ZO SZCH NITR. RUDNO
VÝSTAVNÝ
VÝBOR
Riaditeľ výstavy:
Štefan Adamec
Zástupca riaditeľa:
Ing. Hrdý Erik
Ekonóm výstavy:
Juraj Hoos
Hospodár výstavy:
Ján Vozík st.
Predaj zvierat:
Ladislav Almáš
Člen výboru:
Bc. Roman Petriska
Veterinárny dozor:
MVDr. Juraj Krchňavý
Garanti:
Králiky:
Hydina:
Holuby:
Hlinka Milan
Pastierik Jozef
Gatial Miroslav
Odborné posúdenie zvierat podľa platných štandardov vykonali delegovaní
posudzovatelia SZCH.
Význam skratiek v katalógu:
1.0
0.1
- samec
- samica
MCH - mladý chovateľ
Katalóg zostavil a spracoval Štefan Adamec a Bc. Roman Petriska.
PODNIKATELIA, JEDNOTLIVCI A SÚKROMNÉ
FIRMY,KTORÉ FINANČNE A DARMI PODPORILI
XXI. OBLASTNÚ VÝSTAVU.
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.
Obecný úrad NITRIANSKE RUDNO.
AGOMA - Záhradkárske a chovateľské potreby – kvety – Jana Dostálová, 0905
981 397, Hlavná 689, 972 26 Nitr. Rudno .
Mäsiarstvo TEMPO – Vrban Miroslav – Nitr. Rudno.
OBL. VÝBOR SZCH Prievidza – pohár najlepší králik a holub oblasti PD.
Firma Blaho a syn spol. s. r. o.- Stavebniny Nitrianske Rudno.
Gold Cup s.r.o. Nitra, Ing. Kotianová – www.goldcup.sk
Obchod Univerzál – Jaroslav Čangel, Nám. Slobody 29, Oslany, 0905 283 500.
VDI NOVID, ul. M. R. Štefánika, 972 71 Nováky – Anna Husárová.
Dušan Sulovský – ZVERA chovateľské a záhradk. potreby, Veľké Uherce 638.
STAVEBNICTVO - Klátová Nová Ves 104 -Ján Hlavina
E- Drogéria Oslany - Eva Važanová.
Ing. Andrej Adamec- Bezpečnostný technik, Diviacka Nová Ves.
Agrospol PPD, Diviaky nad Nitricou.
Milan Hvizdoš, Veľké Bielice.
PDP s.r.o., Nitrianske Sučany.
Energys – hobby krmivá, De Heus, a.s., Marefa 144, 685 01 Bučovice, ČR.
Výstavný výbor ďakuje
KÚPA A PREDAJ ZVIERAT!
Predaj zvierat sa uskutoční len prostredníctvom garantov. Garanti vydajú
zvieratá až po predložení dokladu o zaplatení. Ceny zvierat sú dopredu určené.
NEOTVÁRAJTE KLIETKY A NEVYBERAJTE ZVIERATÁ!
NEKŔMTE ZVIERATÁ!
XXI. OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT
NITRIANSKE RUDNO
www.zoszchnrudno.wbl.sk
a
Expozícia KLUBU KANINO
www.klubkanino.wbl.sk
EXPOZÍCIA
BELGICKÝ OBOR - čierny
1. 1.0 Náhlik P.
55,- €
2. 0.1
55,- €
3. 0.1
BELGICKÝ OBOR ALBÍN
4.-1 1.0 Náhlik P.
4.-2 1.0
55,- €
4.-3 0.1
55,- €
4.-4 0.1
NEMECKÝ OBROVITÝ
STRAKÁČ - čierny
5. 1.0 Hlinka M.
6. 1.0
7. 0.1
8. 1.0 Kotrík J.
9. 1.0
10.-1 0.1
10.-2 0.1
10.-3 0.1
10.-4 0.1
11. 0.1
12. 0.1
13. 0.1
14. 0.1
15. 0.1
16. 0.1
17. 0.1
modrý
18. 1.0 Kotrík J.
19.-1 1.0
19.-2 0.1
19.-3 0.1
49,50€
49,50€
49,50€
49,50€
49,50€
49,50€
49,50€
KRÁLIKOV
19.-4 0.1
20. 0.1
21. 0.1
Kotrík J.
49,50€
FRANCÚZSKY BARAN
divo sfarbený
22.-1 1.0 Barborík F.
38,50€
22.-2 0.1
38,50€
22.-3 0.1
38,50€
22.-4 0.1
38,50€
železitý
23. 0.1 Flimel M.
33,- €
čierny
24.-1 1.0 Barborík F.
33,- €
24.-2 0.1
33,- €
24.-3 0.1
24.-4 0.1
žltý
25.-1 1.0 Zaťko A.
25.-2 1.0
25.-3 0.1
25.-4 0.1
26. 0.1
27. 0.1
VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ
28. 1.0 Salva L.
29. 0.1
30. 1.0
31. 1.0 Hartmann P.
27,50€
32. 1.0 Hartmann F.
22,- €
33. 1.0
22,- €
34. 0.1
27,50€
35. 0.1
22,- €
36. 0.1
22,- €
VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ
37. 1.0 Ing. Hantabál
38. 0.1
24,50€
39. 0.1
24,50€
40. 0.1
24,50€
41. 0.1
24,50€
ČINČLA VEĽKÁ
42. 1.0 Bárta R.
43. 0.1
44. 0.1
45. 0.1
46. 1.0 Almáš L.
47. 0.1
48. 0.1
49. 0.1
50.-1 0.1
50.-2 0.1
50.-3 0.1
50.-4 0.1
20,- €
20,- €
22,- €
22,- €
HOTOTSKÝ BIELY
51. 0.1 Vozík J. st.
52. 0.1
53. 0.1
54. 1.0
NOVOZÉLANDSKÝ BIELY
55.-1 1.0 Šnirc M.
21,55.-2 1.0
21,55.-3 1.0
21,55.-4 1.0
21,56. 0.1
21,57.-1 1.0
21,-
57.-2
57.-3
57.-4
58.
59.-1
59.-2
59.-3
59.-4
60.
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
Šnirc M.
BURGUNDSKÝ
61. 1.0 Šnirc M.
62. 0.1
63. 0.1
63.-1 1.0
KUNÍ VEĽKÝ
modrý
64. 0.1 Ing. Hrdý E.
hnedý
65. 1.0 Bencová V.mch
66. 0.1
21,21,21,21,21,21,21,21,21,-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
22,- €
22,- €
33,- €
33,- €
KALIFORNSKÝ - čierny
67. 0.1 Bencová V.mch
68. 0.1
69. 0.1 Petráš M.
36,50€
70. 0.1
36,50€
71. 0.1
€
€
€
€
€
€
NITRIANSKY
modrý
72. 0.1 Ing. Hrdý E.
22,- €
EXPOZÍCIA KLUBU KANINO.
www.klubkanino.wbl.sk
NOVOZÉLANDSKÝ BIELY
73.-1 1.0 Nechala V.
73.-2 0.1
73.-3 0.1
73.-4 0.1
74.-1 1.0
74.-2 0.1
22,- €
74.-3 1.0
22,- €
74.-4 1.0
22,- €
KUNÍ VEĽKÝ - hnedý
75.-1 1.0 Flimel M.
75.-2 0.1
75.-3 0.1
75.-4 0.1
76. 0.1
77. 1.0 Benc M.
78. 0.1
79. 0.1
24,50€
24,50€
24,50€
33,- €
33,- €
27,50€
KALIFORNSKÝ - čierny
80.-1 0.1 Benc M.
80.-2 0.1
80.-3 0.1
27,50€
80.-4 0.1
81. 1.0 Mráz M.
82. 0.1
83. 0.1 Bc. Petriska R. 36,50€
84. 0.1
85. 0.1
33,- €
85.-1 0.1
36,50€
Koniec expozície Klubu KANINO.
DURÍNSKY
86. 0.1 Adamec Š.
MALÝ BARAN
divo sfarbený
87.-1 1.0 Vozík J. ml.
87.-2 1.0
87.-3 0.1
87.-4 0.1
železitý
88. 0.1 Vozík J. ml.
čierny
89. 1.0 Hlinka M.
modrý
90. 0.1 Hlinka M.
biely červenooký
91.-1 1.0 Hlinka M.
91.-2 1.0
91.-3 0.1
91.-4 0.1
92. 0.1 Vozík J. ml.
93. 0.1
madagaskarový
94. 0.1 Adamec Š.
95. 0.1
činčilový
96. 0.1 Adamec Š.
97.-1 1.0 Zaťko A.
97.-2 1.0
97.-3 0.1
97.-4 0.1
98. 0.1
99.-1 1.0 Vozík J. st.
99.-2 1.0
33,33,33,33,33,-
€
€
€
€
€
MALÝ BARAN - činčilový
99.-3 0.1 Vozík J. st.
99.-4 0.1
strakáč izabela
100. 1.0 Adamec Š.
čierny
107. 1.0 Hoos J.
108. 1.0
109. 0.1
siamsky
110. 1.0 Kissné Kovács
kuní hnedý
111. 1.0 Kissné Kovács
biely červenooký
112.-1 1.0 Flimel M.
112.-2 1.0
112.-3 0.1
112.-4 0.1
STRIEBORNÝ MALÝ - žltý
101.-1 0.1 Lehotský M.
101.-2 0.1
101.-3 0.1
101.-4 0.1
OHNIVÁK - čierny
102.-1 1.0 Ing. Hrdý E.
102.-2 0.1
102.-3 0.1
102.-4 0.1
103.-1 1.0
103.-2 0.1
103.-3 0.1
103.-4 0.1
ZDROBNENÝ BARAN
divo sfarbený
104.-1 1.0 Flimel M.
104.-2 1.0
104.-3 0.1
104.-4 0.1
105.-1 1.0 Hlinka M.
105.-2 1.0
105.-3 1.0
105.-4 0.1
106. 0.1
22,22,22,22,22,22,22,22,-
€
€
€
€
€
€
€
€
HERMELÍN - modrooký
113.-1 1.0 Hlinka M.
113.-2 0.1
113.-3 0.1
113.-4 0.1
ZDROBNENÝ
modrý
114. 1.0 Mráz M.
čierny
115. 1.0 Minik J.
bielopesíkatý čierny
116. 0.1 Minik J.
117. 0.1
bielopesíkatý modrý
118. 0.1 Minik J.
marburský
119.-1 1.0 Sági Zsoltné
119.-2 0.1
119.-3 0.1
11,- €
119.-4 0.1
Sági Zsoltné
KASTOREX
120.-1 1.0 Kopecký M.
120.-2 1.0
120.-3 0.1
120.-4 0.1
SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX
121.-1 1.0 Wéber E.
22,- €
121.-2 1.0
121.-3 1.0
121.-4 1.0
22,- €
122. 1.0
123. 0.1
124. 1.0 Adamec Š.
27,50€
125. 1.0
33,- €
REX - činčilový
126.-1 1.0 Kasala M.
126.-2 1.0
126.-3 0.1
126.-4 0.1
127. 1.0 Adamec Š.
REX – biely červenooký
128. 0.1 Kasala M.
129. 0.1
130. 0.1
ZDROBNENÝ SLOVENSKÝ
SIVOMODRÝ REX
131.-1 1.0 Adamec Š.
131.-2 1.0
131.-3
131.-4
132.-1
132.-2
132.-3
132.-4
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
Adamec Š.
ZDROBNENÝ SLOVENSKÝ
PASTELOVÝ REX
133. 0.1 Adamec Š.
ZDROBNENÝ KASTOREX
134. 1.0 Adamec Š.
135. 1.0 Mráz M.
136. 0.1
Dodatok:
FRANCÚZSKY BARAN
žltý strakáč
137.-1 1.0 Zaťko A.
137.-2 1.0
137.-3 1.0
137.-4 0.1
havanovitý strakáč
138.-1 1.0 Barborík F.
138.-2 1.0
138.-3 1.0
138.-4 0.1
MALÝ BARAN - rhönsky
139. 1.0 Zaťko A.
140. 1.0
33,- €
33,- €
EXPOZÍCIA HYDINY
HRABAVÁ HYDINA VEĽKÁ
BRÁKELKA - strieborná
1. 1.2
Ing. Dubec J.
zlatá
2. 1.2
Ing. Dubec J.
LENGHORNKA - biela
3. 1.2
Pastierik J.
VLAŠKA - striebrokrká
4. 2.1
Lenčešová A.
smaragdová
5. 1.2
Hrubina O.
jarabičia
6. 1.2
Medera V.
oranžovokrká
7. 1.2
Medera V.
AMROKSKA
8. 1.0
Bartál Ľ.
9. 1.2
Bartál Ľ.
10. 1.1
Medera V.
FAVEROLKA - lososovitá
13. 1.2
Medera V.
ORAVKA - žltohnedá
14. 1.2
Mráz M.
15. 1.2
Hrubina O.
SASEXKA – biela kolumbia čierna
17. 1.2
Medera V.
16,50€
18. 1.2
Pastierik J.
MARANSKA – čierna medenokrká
19. 1.2
Kováč A.
20. 1.2
Pastierik J.
16,50€
16,50€
22,- €
1.0 22,- €
AUSTRALORPKA - čierna
11. 1.2
Kováč A.
12. 1.2
Lenčešová A.
PLYMUTKA - biela
16. 1.2
Flimel M.
WYANDOTKA
zlatá modro lemovaná
21. 1.2
Flimel M.
22. 2.0
Flimel M.
čierno lemovaná
23. 1.2
Flimel M.
1.0 14,50€
1.0 14,50€
1.0 11,- €
BRAHMANKA
žltá kolumbia čierna
24. 1.2
Pagáč M.
čierna
25. 1.2
Pagáč M.
ORPINGTONKA - žlta
26. 1.2
Lenčešová A.
27. 1.2
Pastierik J.
NOVOANGLICKÁ BOJOVNICA
oranžovoprsá
28. 1.2
Pagáč M.
HOLOKRČKA
29. 1.1
Medera V.
11,- €
HRABAVÁ HYDINA MALÁ
ORAVKA - žltohnedá
30. 1.2
Flimel M.
VELSUMKA - striebornosfarbená
31. 1.2
Súkeník Ľ.
WYANDOTKA
oranžovo sfarbená vlnitá
32. 1.2
Medera V.
strieborno sfarbená vlnitá
33. 1.0
Almáš L.
34. 1.2
Almáš L.
35. 1.2
Flimel M.
strieborná čierno lemovaná
36. 1.2
Flimel M. 1.2 33,- €
zlatá modro lemovaná
37. 1.2
Flimel M.
zlatá čierno lemovaná
38. 1.2
Flimel M. 1.2 33,- €
jarabičia
39. 1.2
Almáš L.
HUSI
HUS LABUTIA
40. 1.1
Medera V.
44,- €
BAŽANT
kráľovský
pár
41. 1.1
Ing.Arch. Falat 55,- €
strieborný
42. 1.1
Ing.Arch. Falat 44,- €
pár
EXPOZÍCIA
MORAVSKÝ PŠTROS
čierny
1. 1.0
Adamec Š.
2. 0.1
3. 1.0
4. 0.1
modrý kapratý
5. 1.0
Adamec Š.
6. 0.1
7. 1.0
8. 0.1
9. 1.0
10. 0.1
červený
11. 0.1
Gatial M.
12. 0.1
červený bielochvostý
13. 1.0
Gatial M.
14. 0.1
15. 1.0
16. 0.1
čierny šupinatý
17. 0.1
Gatial M.
18. 1.0
19. 0.1
20. 1.0
21. 0.1
22. 0.1
23. 0.1
24. 1.0
Flimel M.
25. 0.1
26. 1.0
27. 0.1
28. 1.0
H O L U B OV
29. 0.1
Flimel M.
červeno šupinatý
30. 1.0
Flimel M.
31. 0.1
32. 1.0
33. 0.1
modrý bielošupinatý
34. 1.0
Flimel M.
35. 0.1
36. 1.0
37. 0.1
RYS – modrý šupinatý
38. 1.0
Beňačka R.
39. 0.1
40. 1.0
41. 0.1
42. 1.0
KING
43. 1.0
Ing. Hrdý E.
SLOVENSKÝ HRVOLIAK
čierny
44. 0.1
Figel M.
45. 1.0
červený
46. 0.1
Figel M.
47. 1.0
48. 1.0
žltý
49. 0.1
Figel M.
modrý čiernopásy
50. 0.1
Gatial M.
10,- €
modrý bielopásy
51. 0.1
Gatial M.
52. 0.1
53. 0.1
BRATISLAVSKÝ
VYSOKOLETÚŇ
54. 1.0
Adamec Ján
55. 0.1
56. 1.0
57. 0.1
TALIANSKA SOVKA - ľadová
58. 1.0
Flimel M.
59. 0.1
60. 1.0
61. 0.1
predaj
Korela chocholatá
2.
Jozefiak L.
predaj
Alexander malý modrý
3.
Ing. Hrdý E.
predaj
Rozela penantova - modrá
4.
Adamec Š.
predaj
Alexander malý zelený
5.
Ing. Hrdý E.
predaj
Agapornis
6.
7.
Agapornis
8.
ORIENTÁLNA SOVKA
BLONDINETA - čierna
62. 1.0
Flimel M.
63. 0.1
64. 1.0
65. 0.1
POŠTOVÝ HOLUB - biely
66. 1.0
Flimel M.
67. 0.1
68. 1.0
69. 0.1
70. 1.0
EXOTY
Papagáj spevavý
1.
Adamec Š.
fischerov
Jozefiak L.
Ing. Hrdý E.
škraboškový
Ing. Hrdý E.
Agapornis ružovohrdlý
9.
Ing. Hrdý E.
8,8,8,8,8,-
€
€
€
€
€
predaj
predaj
predaj
predaj
Hrdlička chichotavá – prírodná 1.1
10. 1.1
Ing.Arch. Falat
11,- €
Holub bronzovokrídly
11.
Ing. Hrdý E.
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
KLUBU CHOVATEĽOV
ZDROBNENÝCH KRÁLIKOV
KLUBOVÁ
ZDROBNENÝ FAREBNÝ
divo sfarbený
1.-1 1.0 Drienovský M.
1.-2 0.1
1.-3 1.0
1.-4 0.1
2.-1 1.0 Mráz M.
2.-2 0.1
2.-3 1.0
2.-4 0.1
3. 1.0 Adamec Š.
4. 0.1
čierny
5. 1.0 Mráz M.
6. 1.0
divo modrý
7. 1.0 Mráz M.
8. 0.1
modrý
9.-1 1.0 Bartál Ľ.
9.-2 1.0
9.-3 0.1
9.-4 0.1
10. 0.1 Ing. Dubec J.
činčilový
11.-1 1.0 Ing. Dubec J.
11.-2 0.1
11.-3 0.1
11.-4 0.1
durínsky
12.-1 1.0 Ing. Dubec J.
12.-2 0.1
12.-3 0.1
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
ŠPECIÁLKA
12.-4 0.1
havana
13.-1 1.0
13.-2 1.0
13.-3 0.1
13.-4 0.1
14.-1 1.0
14.-2 1.0
14.-3 0.1
14.-4 0.1
hototský
15.-1 1.0
15.-2 1.0
15.-3 1.0
15.-4 0.1
16.-1 1.0
16.-2 1.0
16.-3 1.0
16.-4 0.1
17.-1 1.0
17.-2 1.0
17.-3 1.0
17.-4 0.1
18.-1 1.0
18.-2 1.0
18.-3 0.1
18.-4 0.1
19.-1 1.0
19.-2 0.1
19.-3 0.1
19.-4 0.1
20. 1.0
21. 1.0
Ing. Dubec J.
Bartál Ľ.
Sárvari A.
Sárvari A.
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
ohnivák čierny
22. 1.0 Adamec Š.
23. 1.0
24. 0.1
25.-1 1.0 Adamec Š.
25.-2 0.1
25.-3 1.0
25.-4 0.1
26.-1 1.0
26.-2 1.0
26.-3 1.0
26.-4 0.1
bielopesíkatý čierny
27.-1 1.0 MVDr.Supuka
27.-2 1.0
27.-3 1.0
27.-4 0.1
kuní modrý
28. 1.0 MVDr.Supuka
strieborný svetlý
29.-1 1.0 Salva L.
29.-2 1.0
29.-3 1.0
29.-4 1.0
strieborný čierny
30. 0.1 Bartál Ľ.
31. 0.1
strakáč čierny
32. 0.1 Bartál Ľ.
strakáč modrý
33. 0.1 Bartál Ľ.
SATÉNOVÝ
Slovenský pastelový
34. 0.1 MVDr.Supuka
deilenaar
35. 0.1 Adamec Š.
ohnivák havana
36. 0.1 Adamec Š.
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
ZOZNAM
V Y S T A V O V A T E Ľ O V.
01. Adamec Ján, 972 26 Nitr. Rudno, Hlavná 11/102, 0905 726 234
02. Adamec Štefan, 97226 Nitr. Rudno, Čsl. Partizánov 256/34, 0908227317
03. Almáš Ladislav, 972 46 Čereňany 612/30 , 0904 036 665
04. Barborík František, 972 42 Lehota p.Vt., Konečná 1067/32, 0908 552 993
05. Bartál Ľudovít, 93037 Lehnice 276, 0905 114 598
06. Bárta Radoslav, 972 26 Nitr. Rudno, Hlavná 533, 0908 831 224
07. Benc Marián, 966 22 Lutila, Slaská 133, 0905 863 501
08. Bencová Veronika, 966 22 Lutila, Slaská 133, MCH
09. Beňačka Róbert, 958 01 Partizánske, Komenského 202/11
10. Drienovský Milan, 951 85 Skýcov, Hlavná 202, 0910 345 782.
11. Ing. Dubec Jaroslav, 95197 Žitavany, Príčina 338/31, 0911 498 923
12. Ing. Arch. Falat Vladimír, 972 17 Kanianka, ČSLA 10, 0903 053 899
13. Figel Milan, 972 23 Dolné Vestenice, Ľud. Štúra 47/54
14. Flimel Miroslav, 972 24 Diviacka Nová Ves 213,0915979019, 046/5464173
15. Gatial Miroslav, 972 32 Chrenovec, Lipník 30, 0905 624 538
16. Ing. Hantabál Eugen, 971 01 Prievidza, Športová 5, 046/5423531
17. Hartmann František, 971 01 Prievidza, Puškinova 38, 046/5425281
18. Hartmann Peter, 97101 Prievidza, Školská 14, časť V. Lehôtka.
19. Hlinka Milan, 97227 Liešťany 227, 0908 405 368
20. Hoos Juraj, 972 42 Lehota p. Vt., Podhradská 62/13, 0911 793 550
21. Hrubina Ondrej, 972 28 Valaská Belá 1228, 0911 484 335
22. Ing. Hrdý Erik, 972 24 Diviacka Nová Ves 220, 0915 396 795
23. Kasala Martin, 956 55 Dvorec 117, 0904 179 071
24. Kissné Kovacs Erzsébet, Gyopáros u. 15, 6000 Kecskemét - HU tel.: +36 30
259 3207
25. Kopecký Milan, 956 32 Nadlice 105, 038/5423115.
26. Kotrík Ján, 972 02 Opatovce nad Nitrou 232, 0918 364 717
27. Kováč Alojz, 972 42 Lehota pod Vtáč., Kováčová 344/72, 0917 328 529
28. Lehotský Martin, 956 33 Chynorany, Pod stanicou 611/9, 0908 706 964
29. Lenčešová Anna, 958 03 Veľké Kršteňany 164, 0907 890 735
30. Medera Vladimír, 97226 Nitrianske Rudno, Seč 131, 046/5455861
31. Minik Juraj, 972 27 Liešťany 483, 0948 332 338
32. Mráz Michal, 951 93 Topolčianky, Cintorínska 1, 0907 346 928
33. Náhlik Peter, 956 54 Ruskovce 35, 0904 894 987
34. Nechala Valent, 972 44 Kamenec p. Vt. Cesta na hájik 91/4, 0907 576 407
35. Pagáč Miroslav, 018 32 Zliechov 245, 0904 535 786
36. Pastierik Jozef, 972 42 Lehota pod Vtáč., Osloboditeľov 423/1, 0911 290757
37. Petráš Milan, 972 42 Lehota pod Vtáč., Nám. SNP 46/50, 0948 488 233
38. Bc. Petriska Roman, 972 42 Lehota pod Vtáč.,1.Mája 394/1, 0905 300 933
39. Sági Zsoltné Szalai Zsuzsana, Rétköz u. 44 em 58, 1118 Budapesť - HU tel.:
+36 30 567 1581
40. Salva Laurinc, 034 82 Lúčky pri Ružomberku, 0907 427 000
41. Sárvári Attila, 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc ucta15, Maďarská republika,
0036/70/637 4780.
42. MVDr. Supuka Peter, 094 33 Vyšný Žipov 72, 0915 986 733
43. Súkeník Ľuboslav, 972 48 Horná Ves, Radobica 37, 0904 479 632
44. Šnirc Martin, 972 21 Nitrianske Sučany 394, 0915 043 186
45. Vozík Ján ml., 972 12 Nedožery – Brezany, Štúrová 583, 0918 131 079
46. Vozík Ján st., 97271 Nováky, Lehotská 443, 0915 286 050
47. Wéber Erik, 97226 Nitrianske Rudno, Čsl. Partizánov 8, 0918 511 959
48. Zaťko Anton, 972 42 Lehota pod Vtáč., Podhradská 119/55 A, 0903 955 730
____________________________________________________________
AGOMA
Záhradkárske a chovateľské potreby – kvety
Jana Dostálová,
Hlavná 689, 972 26 Nitr. Rudno
kontakt: 0905 981 397 a 0905 720 656
Záhradkárske: Hnojivá,postreky,zeminu,mulčovaciu
kôr kameň,semiačka,cibuľoviny,kvetináče...
Chovateľské: Kŕmne zmesi, komponenty,obilie,vitamíny, doplnky výživy,krmivo psy, mačky,
vtáky, hlodavce,r yby, korytnačky...
Kvety: Rezané, črepníkové, umelé, vence, aranžmány, dekorácie, keramické sošky, vázy,
sviečky, kahance ......
Mäsiarstvo T E M P O – MIROSLAV VRBAN – 046/5455 233
972 26 Nitrianske Rudno
Vám ponúka: - čerstvé a kvalitné mäso, - mrazenú aj chladenú hydinu,
-široký sortiment mäsových výrobkov, - zabíjačkové a mäsové výrobky.
Ján Karak – Karak
Adresa:Komenského 345/9, 972 23 Dolné Vestenice, E-mail:
, Telefón:004210903387674
Služby ktoré ponúkame:
stavebná činnosť - murárske práce, obklady a dlažby,
komplexná stavby nehnuteľností, všetky rekonštrukcie,
vodárenská činnosť, výkopové práce, kanalizačné
práce, stavebné prerábky a úpravy bytov, výstavby
komunikácií, zatepľovanie budov /s licenciou zo
STATUSU/, strojové omietky, sádrokarton, potery,
strechy a krovy.
Kontakt:
Anton HOMOLA,
mobil: +421903267959
Miroslav SOMENTAL, mobil: +421905141046
Download

XXI. OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT