Vážený priatelia, chovatelia a milí návštevníci!
Po roku sa opäť stretávame na Malokarpatskej oblastnej výstave zvierat, aby sme Vám
predložili výsledky nášho chovateľského úsilia v chove hydiny, králikov a holubov.
Výstava je prezentáciou výsledkov celoročnej chovateľskej práce a dáva Vám možnosť vidieť to
najkvalitnejšie, čo v našich chovoch máme a porovnať výsledky snaženia a úsilia mnohých chovateľov.
Aj touto cestou je umožnené chovateľské súťaženie, čím sa skvalitňuje chov aj vedomosti chovateľov
a súčasne môžeme pritiahnuť hlavne mladých ľudí k tejto vášni.
K úspechu výstavy prispela Spojená škola, ako aj ďalšie oslovené organizácie a jednotlivci.
Dovoľujeme si touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli finančne, vecne alebo
organizačne na usporiadanie výstavy. Súčasne vyslovujeme poďakovanie všetkým vystavovateľom,
ktorí sa vo voľnom čase venujú svojej záľube a naviac sú ochotní svoju prácu prezentovať verejnosti.
Tiež chceme poďakovanie členom ZO, ktorý sa podieľali pri realizácii výstavy.
Prajeme všetkým chovateľom a návštevníkom výstavy príjemný zážitok.
Výstavný výbor
Veterinárny dozor:
MVDr. L. Škovránek
Hlavný garanti
Králiky
Hydina
Holuby
Exoty
Michal Pecho
Peter Cedula
Ivan Jung
Ľuboslav Filipovič
Vysvetlivky a pokyny
Označenie v katalógu:
1.0.
0.1
mch.
samec
samica
mladý chovateľ
Predaj zvierat:
a) Predajné zvieratá sú uverejnené v katalógu, na klietkach resp. na voliérach
b) Predaj sa uskutoční prostredníctvom hlavných garantov príslušnej expozície
c) K uvedenej cene zvierat sa priráta 10% v prospech výstavy
Pokyny:
NEOTVÁRAJTE KLIETKU, NEKŔMTE A NEVYBERAJTE ZVIERATÁ !!!
Finančne prispeli:
MuDr. Michal Straka C.s.c.
Malokarpatský oblastný výbor
Všetkým, ktorí sa podieľali na výstave, ďakujeme
KRÁLIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Nem. ob. strakáč
Nem. ob. strakáč
Nem. ob. strakáč
Francúzsky baran
Francúzsky baran
Francúzsky baran
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Veľký sv. strieb.
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Činčila veľká
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský modrý
Viedenský biely
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
čierny
čierny
čierny
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
1.0 40,-€ Buzek Ľubomír
0.1 40,-€ Buzek Ľubomír
Mišovský Jozef
1.0
Šmatrala Ján
0.1
Šmatrala Ján
0.1
Šmatrala Ján
1.0 20,-€ Benca Peter
0.1 20,-€ Benca Peter
1.0
Madarász Štefan
1.0
Madarász Štefan
0.1
Madarász Štefan
0.1
Madarász Štefan
0.1
Kušík Peter
1.0
Meszáros Mikuláš
0.1
Meszáros Mikuláš
1.0
Purgina Jozef
1.0
Purgina Jozef
0.1
Purgina Jozef
0.1
Purgina Jozef
1.0 20,-€ Marek Jozef
1.0 10,-€ Marek Jozef
0.1 10,-€ Marek Jozef
1.0
Chrenko Marian
1.0
Chrenko Marian
1.0
Chrenko Marian
1.0
Chrenko Marian
0.1
Chrenko Marian
0.1
Chrenko Marian
0.1 20,-€ Szombath Alexander
0.1 20,-€ Szombath Alexander
1.0 15,-€ Benca Peter
0.1 15,-€ Benca Peter
0.1
Takáč Tomáš
0.1
Takáč Tomáš
0.1
Takáč Tomáš
1.0 20,-€ Bagyánszky Pavel
0.1 20,-€ Bagyánszky Pavel
0.1 20,-€ Bagyánszky Pavel
0.1 20,-€ Bagyánszky Pavel
0.1
Lóci Ján
1.0
Lóci Ján
1.0
Lóci Ján
1.0
Lóci Ján
1.0
Lóci Ján
1.0
Lóci Ján
0.1
Lóci Ján
0.1
Lóci Ján
0.1
Lóci Ján
Malacky
Malacky
Záh. Bystrica
Šoporňa
Šoporňa
Šoporňa
Vysoká p./ Mor.
Vysoká p./ Mor.
Senec
Senec
Senec
Senec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Brestovany
Brestovany
Brestovany
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Vysoká p./ Mor.
Vysoká p./ Mor.
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Kráľov Brod
Kráľov Brod
Kráľov Brod
Kráľov Brod
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
Kráľová p./Senci
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Viedenský
Novozél. červený
Novozél. červený
Novozél. červený
Novozél. červený
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Novozél. biely
Burgunský
Burgunský
Kuní veľký
Kuní veľký
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Kalifornský
Nitransky
Nitransky
Nitransky
Nitransky
Nitransky
Nitransky
Nitransky
Český strakáč
Aljaška
Aljaška
Aljaška
Malý baran
Malý baran
Malý baran
Malý baran
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
modrá
modrá
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
25,-€
25,-€
25,-€
25,-€
20,-€
20,-€
20,-€
25,-€
25,-€
20,-€
20,-€
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
čierny
biely
divo sfarbený
divo sfarbený
divo sfarbený
1.0 20,-€
0.1 20,-€
0.1 20,-€
1.0
1.0
1.0
0.1
Takáč Tomáš
Takáč Tomáš
Takáč Tomáš
Takáč Tomáš
Takáč Tomáš
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Noška Ján
Noška Ján
Noška Ján
Noška Ján
Polák Jozef
Polák Jozef
Polák Jozef
Buzek Tomáš
Buzek Tomáš
Szarka Štefan
Szarka Štefan
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kollár Ján
Kušík Peter
Kušík Peter
Šimon Ján
Šimon Ján
Šimon Ján
Šimon Ján
Jankovič Ludovít
Jankovič Ludovít
Báchor Milan
Urbanovič Peter
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Kováč Karol
Kováč Karol
Kováč Karol
Kováč Karol
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Báhoň
Báhoň
Báhoň
Báhoň
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Bratislava
Bratislava
Senec
Senec
Senec
Senec
Malacky
Malacky
Malacky
Bernolákovo
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Senec
Senec
Senec
Senec
99. Malý baran
100. Činčila malá
101. Činčila malá
102. Deilenaar
103. Deilenaar
104. Český červený
105. Český červený
106. Rhönsky
107. Rhönsky
108. Ruský
109. Ruský
110. Ruský
111. Malý ohnivák
112. Malý ohnivák
113. Malý ohnivák
114. Malý ohnivák
115. Maličký strakáč
116. Maličký strakáč
117. Maličký strakáč
118. Kastorex
119. Kastorex
120. Kastorex
121. Dalmat. strakáč
122. Dalmat. strakáč
123. Dalmat. strakáč
divo sfarbený
0.1
Kováč Karol
Urbanovič Peter
Urbanovič Peter
Urbanovič Peter
Urbanovič Peter
Urbanovič Peter
Urbanovič Peter
Nadaždy Peter
Nadaždy Peter
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Strýček Stanislav
Smrtič Patrik, m.ch.
Smrtič Patrik, m.ch.
Smrtič Patrik, m.ch.
Ambrušová Katarína
Ambrušová Katarína
Ambrušová Katarína
Ambrušová Katarína
Ambrušová Katarína
Ambrušová Katarína
Senec
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Malacky
Malacky
Malacky
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
Vajnory
1+2
Nagy František, Ing.
Dunajská Streda
1+2
1+2
1+2
0+3
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
Király Tomáš
Šmatrala Ján
Purgina Jozef
Andelek Milan
Buzek Štefan
Pavučok Ivan
Leitman Ondrej
Chrenko Marian
Chrenko Marian
Nadaždy Peter
Ferjenčík Peter, Ing.
Ferjenčík Peter, Ing.
Ferjenčík Peter, Ing.
Pálinkás Libor, Ing.
Pálinkás Libor, Ing.
Trstice
Šoporňa
Vajnory
Veľký Biel
Malacky
Kráľová pri Senci
Bratislava
Vajnory
Vajnory
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Veľké Dvorníky
Veľké Dvorníky
Ferjenčík Peter, Ing.
Ferjenčík Peter, Ing.
Bratislava
Bratislava
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
žlto čierny
žlto čierny
žlto čierny
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
20,-€
20,-€
20,-€
25,-€
25,-€
25,-€
HYDINA
1.
Ťažké plemená
Orpingtonka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Stredne ťažké plemená
Amrokska
krahulcová
Rodajlendka
Rodajlendka
Rodajlendka
Oravka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Wyandotka
strieborná
Maranska
Bielefelská
Fonverka
Fríska sl. strieb.
čiernovločkovaná
Fríska sl. strieb.
čiernovločkovaná
Ľahké plemená
17. Ajam Cemani
18. Pavlovská kura
žltá
zlatá
1+2
1+2
15,-/1.0
36,-€
36,-€
30,-€
10,-€
10,-€
19. Vlaška
Zdrobnelé plemená
20. Orpigtonka malá
21. Kočinka
22. Kočinka
23. Barneveldka malá
24. Barneveldka malá
25. Wyandotka malá
26. Wyandotka malá
27. Wyandotka malá
28. Wyandotka
29. Wyandotka
29. Wyandotka
Bojové plemená
30. Arakuana zdrob.
31. Arakuana zdrob.
32. Orlovka
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Zvláštne plemená
Holanďanka malá
Bantamka
Bantamka
Fenixka malá
Šabotka
Šabotka
39.
40.
41.
42.
43.
Vodná hydina
Hus slovenská
Hus suchovská
Hus labutia
Kačica saská
Kačica zdrobnelá
strieborná
1+2
žltá
žltá
čierna
dvojlemovaná
dvojlemovaná
tmavá pásikav
tmavá pásikav
vlnitá
1+2
Nagy František, Ing.
1+2
Nagy František, Ing.
1+2
Nagy František, Ing.
1+2
Strýček Stanislav
1+2
Strýček Stanislav
1+2 10/8,- Mikulášek Jaroslav
1+2 10/8,- Mikulášek Jaroslav
1+2 10,-/1.0 Benca Peter
1+2
Jankovič Ľudovít
1+2
Andelek Milan
1+2
Andelek Milan
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Vysoká p./ Mor.
Vysoká p./ Mor.
Vysoká p./ Mor.
Malacky
Veľký Biel
Veľký Biel
1+2 30,-€ Ferjenčík Peter, Ing.
1+2 30,-€ Ferjenčík Peter, Ing.
1+2
Nadaždy Peter
Bratislava
Bratislava
Ivanka pri Dunaji
biela
čierna
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
Smrtič Miroslav
Buzek Tomáš
Buzek Tomáš
Jankovič Ľudovít
Lukáč Štefan
Lukáč Štefan
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Senec
Senec
biela
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
Ambruš Bystrík
Buzek Ľubomír
Osuský Vládimír
Ambruš Bystrík
Ambruš Bystrík
Bratislava
Malacky
Malacky
Bratislava
Bratislava
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
CedulaPeter
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Galanta
Galanta
Galanta
oranž. krká
oranž. krká
divosfarb.
modro pšenič.
zlatokrká
oranž. krká
Andelek Milan
Veľký Biel
HOLUBY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Monden
Piešťanský obor
Piešťanský obor
Piešťanský obor
modrý
modrý
biely
biely
plavý
plavý
červený
žltý
fŕkaný
fŕkaný
fŕkaný
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Piešťanský obor
Piešťanský obor
Piešťanský obor
Štraser
Štraser
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
Moravský pštros
fŕkaný
1.0
1.0
modrý
modrý
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
čierny
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý b.-pruhý
modrý b.-pruhý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
červený
červený
červený
červený
červený
červený
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
0.1
Klement Štefan
Krasňanský Róbert
Krasňanský Róbert
Klement Štefan
Klement Štefan
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Klement Štefan
Klement Štefan
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Németh Atila
Németh Atila
Németh Atila
Németh Atila
Németh Atila
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Fábry Miroslav
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Marek Jozef
Marek Jozef
Marek Jozef
Marek Jozef
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Fandl Štefan
Smrtič Miroslav
Smrtič Miroslav
Galanta
Rakúsko
Rakúsko
Galanta
Galanta
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Galanta
Galanta
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Horné Saliby
Horné Saliby
Horné Saliby
Horné Saliby
Horné Saliby
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Cífer
Cífer
Opoj
Opoj
Opoj
Opoj
Brestovany
Brestovany
Brestovany
Brestovany
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Malacky
Malacky
66. Moravský pštros
67. Moravský pštros
68. Moravský pštros
69. Moravský pštros
70. Moravský pštros
71. Moravský pštros
72. Moravský pštros
73. Moravský pštros
74. Moravský pštros
75. Moravský pštros
76. Moravský pštros
77. Moravský pštros
78. Moravský pštros
79. Moravský pštros
80. Moravský pštros
81. Moravský pštros
82. Moravský pštros
83. Moravský pštros
84. Moravský pštros
85. Moravský pštros
86. Moravský pštros
87. Moravský pštros
88. Moravský pštros
89. Moravský pštros
90. Moravský pštros
91. Moravský pštros
92. Moravský pštros
93. Moravský pštros
94. Texan
95. Texan
96. Texan
97. Texan
98. Texan
99. Texan
100. Texan
101. Texan
102. Texan
103. Texan
104. Texan
105. Texan
106. Texan
107. Texan
108. Homér
109. Homér
110. Homér
111. Homér
112. Gigant homér
113. Gigant homér
114. King
115. King
červený
červený
červený
červený
červený
červený
červený
červený
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý
žltý-bielopruhý
žltý-bielopruhý
modrý-čierno-p.
modrý-čierno-p.
modrý-čierno-p.
modrý-čierno-p.
modrý-čierno-p.
modrý-čierno-p.
modrý
modrý
bielohnedý
bielohnedý
biely
čierny
rodofarbý tmavý
rodofarbý tmavý
rodofarbý tmavý
modrý
sivo modrý
sivo modrý
modrý pásavý
modrý pásavý
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
30,-€
30,-€
30,-€
30,-€
25,-€
25,-€
25,-€
25,-€
Smrtič Miroslav
Smrtič Miroslav
Varga Ondrej,
Varga Ondrej
Varga Ondrej
Varga Ondrej
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Varga Ondrej
Varga Ondrej
Varga Ondrej
Varga Ondrej
Plagány Ján
Plagány Ján
Plagány Ján
Plagány Ján
Plagány Ján
Plagány Ján
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Papšo Štefan
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Sedlák Anton
Dömötör Ladislav
Dömötör Ladislav
Dömötör Ladislav
Dömötör Ladislav
Klement Štefan
Klement Štefan
Szarka Štefan
Szarka Štefan
Szarka Štefan
Szarka Štefan
Szombat Alexander
Szombat Alexander
Szombat Alexander
Szombat Alexander
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Tomek Jozef
Dömötör Ladislav
Dömötör Ladislav
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Malacky
Malacky
Senec
Senec
Senec
Senec
Cífer
Cífer
Senec
Senec
Senec
Senec
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Cífer
Opoj
Opoj
Opoj
Opoj
Senec
Senec
Senec
Senec
Galanta
Galanta
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Senec
Senec
Senec
Senec
116. King
117. King
118. King
119. King
120. King
121. King
122. King
123. king
124. Rys
125. Rys
126. Rys
127. Rys
128. Ryman
129. Ryman
130. Ryman
131. Ryman
132. Ryman
133. Ryman
134. Ryman
135. Ryman
136. Kariér
137. Kariér
138. Kariér
139. Kariér
140. Kariér
141. Kariér
142. Kariér
143. Kariér
144. Kariér
145. Kariér
146. Kariér
147. Anlický hrvoliak
148. Anlický hrvoliak
189. Parochniar
150. Parochniar
151. Parochniar
152. Parochniar
153. Brčkáň
154. Brčkáň
155. Brčkáň
156. Brčkáň
157. Moravský hrvoliak
158. Moravský hrvoliak
159. Moravský hrvoliak
160. Moravský hrvoliak
161. Moravský hrvoliak
162. Moravský hrvoliak
163. Moravský hrvoliak
164. Moravský hrvoliak
165. Moravský hrvoliak
modrý pásavý
modrý kapratý
biely
biely
biely
červený dominant
grizly
plavý
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
modrý
modrý
modrý
modrý
biely
biely
biely
čierny
čierny
čierny
modrý
modrý
červený
červený fŕkaný
biely
biely fŕkaný
sedlatý-čierny
sedlatý-čierny
sedlatý-čierny
sedlatý-červený
sedlatý-červený
sedlatý-červený
červený
červený
červený
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Dömötör Ladislav
Dömötör Ladislav
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Šuricza Peter
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Osuský Vládimír
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Leitman Ondrej
Andelek Milan
Andelek Milan
Andelek Milan
Andelek Milan
Andelek Milan
Jung Ivan
Jung Ivan
Filipovič Ľuboslav
Filipovič Ľuboslav
Filipovič Ľuboslav
Filipovič Ľuboslav
Biro Pavol
Biro Pavol
Biro Pavol
Biro Pavol
Buzek Ľubomír
Buzek Ľubomír
Buzek Ľubomír
Buzek Štefan
Buzek Štefan
Buzek Štefan
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Senec
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Veľký Biel
Veľký Biel
Veľký Biel
Veľký Biel
Veľký Biel
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Galanta
Galanta
Galanta
166. Moravský hrvoliak
167. Moravský hrvoliak
168. Moravský hrvoliak
169. Moravský hrvoliak
170. Moravský hrvoliak
171. Český voláč
172. Český voláč
173. Český voláč
174. Český voláč
175. Koburský škovr.
176. Koburský škovr.
177. Koburský škovr.
178. Koburský škovr.
179. Sliez. farebnohl.
180. Sliez. farebnohl.
181. Sliez. farebnohl.
182. Sliez. farebnohl.
183. Český stavák
184. Český stavák
185. Český stavák
186. Český stavák
187. Český stavák
188. Český stavák
189. Anglický pávik
190. Anglický pávik
191. Anglický pávik
192. Anglický pávik
193. Anglický pávik
194. Anglický pávik
195. Anglický pávik
196. Anglický pávik
197. Anglický pávik
198. Anglický pávik
199. Anglický pávik
200. Anglický pávik
201. Anglický pávik
202. Anglický pávik
203. Anglický pávik
204. Anglický pávik
205. Kom. kotrmeliak
206. Kom. kotrmeliak
207. Kom. kotrmeliak
208. Kom. kotrmeliak
209. Východosl. kotr.
210. Východosl. kotr.
211. Východosl. kotr.
212. Čilík
213. Čilík
214. Čilík
215. Talianská sovka
červený
modrý
modrý
modrý
modrý
sivý
sivý
sivý
sivý
kapratý
kapratý
kapratý
kapratý
čierny
čierny
čierny
čierny
červený
červený
červený
červený
červený
červený
modrý
biely
biely
biely
žltý
žltý
čierny
čierny
červený
červený
andalúzky
andalúzky
čierny
čierny
čierny
čierny
ľadová
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Pozsony Tibor
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Klement Štefan
Smrtič Patrik, m.ch.
Smrtič Patrik, m.ch.
Smrtič Patrik, m.ch.
Smrtič Patrik, m.ch.
Mikuláš Meszároš
Mikuláš Meszároš
Mikuláš Meszároš
Mikuláš Meszároš
Mikuláš Meszároš
Mikuláš Meszároš
Filipovič Ľuboslav
Filipovič Ľuboslav
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Koller Rudolf
Biro Pavol
Biro Pavol
Biro Pavol
Biro Pavol
Nemeš Ladislav
Nemeš Ladislav
Nemeš Ladislav
Nemeš Ladislav
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Nová Dedinka
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
216. Talianská sovka
217. Talianská sovka
218. Talianská sovka
219. Turecký tlieskač
220. Turecký tlieskač
221. Pražský letúň
222. Pražský letúň
223. Pražský letúň
224. Pražský letúň
1.
2.
3.
4.
5.
VOLIÉRA
Anglický pávik
Moravský pštros
Texan
Saská čajka
Slov. hrvoliak
ľadová
ľadová -kapratá
ľadová -kapratá
strieborný
modrý
čiena- fŕkaná
čierny
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Vitáloš Róbert
Pitelka Matúš
Pitelka Matúš
Pitelka Matúš
Pitelka Matúš
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
Jelka
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Filipovič Ľuboslav
Antalic Ján
Tomek Jozef
Jung Ivan
Lévaj Oto
Chorvátsky Grob
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Ivanka pri Dunaji
Senec
EXOTI VOLIÉRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kanárik
Rozela
Korela
Agapornis
Rozela penant
Alexander malý
Cedula Peter
Filipovič Luboslav
Filipovič Luboslav
Filipovič Luboslav
Meszáros Mikuláš
Meszáros Mikuláš
Ivanka pri Dunaji
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Bratislava
Bratislava
ZOZMAM VYSTAVOVATEĽOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Ambruš Bystrík
Ambrušová Katarína
Andelek Milan
Antalic Ján
Bagyánszky Pavel
Báchor Milan
Benca Peter
Biro Pavol
Buzek Ľubomír
Buzek Štefan
Buzek Tomáš
CedulaPeter
Dömötör Ladislav
Fábry Miroslav
Fandl Štefan
Ferjenčík Peter, Ing.
Filipovič Ľuboslav
Chrenko Marian
Jankovič Ludovít
Jung Ivan
Király Tomáš
Klement Štefan
Kollár Ján
Koller Rudolf
Kováč Karol
Krasňanský Róbert
Kušík Peter
Leitman Ondrej
Lévaj Oto
Lóci Ján
Lukáč Štefan
Madarász Štefan
Marek Jozef
Meszáros Mikuláš
Mikulášek Jaroslav
Mišovský Jozef
Nadaždy Peter
Nagy František, Ing.
Nemeš Ladislav
Németh Atila
Noška Ján
Osuský Vládimír
Pálinkás Libor, Ing.
Papšo Štefan
Pavučok Ivan
Pitelka Matúš
Plagany Ján
Polák Jozef
Pozsonyi Tibor
Vajnory
Vajnory
Veľký Biel
Ivanka pri Dunaji
Kráľov Brod
Malacky
Vys. pri Morave
Nová Dedinka
Malacky
Malacky
Malacky
Ivanka pri Dunaji
Senec
Bratislava
Bernolákovo
Bratislava
Chorvátsky Grob
Vajnory
Malacky
Ivanka pri Dunaji
Trstice
Galanta
Senec
Bratislava
Senec
Rakúsko
Bratislava
Bratislava
Senec
Kráľová p./Senci
Senec
Senec
Brestovany
Bratislava
Vys. p./Morave
Záh. Bystrica
Ivanka pri Dunaji
Dunajská Streda
Bratislava
Horné Saliby
Báhoň
Malacky
Veľké Dvorníky
Cífer
Kráľová pri Senci
Ivanka pri Dunaji
Cífer
Malacky
Galanta
Rybničná 32
Rybničná 32
Robotnícka 11
Kvetná
č. 144
Štúrova
Nová 589
Mierova 35
Kukučínova 49
Kukučínova 49
Kukučínova 49
Stromová
Fándlyho 22
Vysoká 25
0904 879 371
0910 942 316
900 24 02/45 916 438
900 28
925 41 0907 59 551
900 66
900 29
901 01
901 01
901 01
900 28
093 02
811 06
Staromlynská 12
821 06 0903 724 208
Koncova 35
831 07 0907 280 414
Štefánikova
Mierova 168
Železničiarska 66
Štúrova 6
Čilizská 24
Športová 18
900 28
925 42
924 00
903 01
821 07
903 01
0907 920 166
0903 478 737
02/45 923 303
0903 414 717
831 01
821 04
903 01
160 900 50
Gagarinova 6
903 01
Vrbenského 10
903 01
SNP 95
919 27
Pri Dinamitke 1
831 03
Robotnícka 75
900 66
0905 806 033
02/43 29 21 67
0903 323 499
0904 972 502
0914 274 504
0918 110 150
033/55 96 595
02/44 45 19 61
0904 940 696
Pavlovská 1
Vietnamská 14
Vrbenského 13
Sadová 9
Agátova 5
Púpavová 31
č. 462
SNP 69
Štúrova 2113
Agátova 32
Hlboká 14
02/65 96 75 58
0915 613 760
0908 416 574
0905 286 657
0902 405 137
0905 403 277
900 28
929 01 0905 361 019
841 04
925 03 0903 159 961
900 84 035/6455 168
929 01
919 43
46 900 50
Muškátova
900 28
Mlynská 19
919 43
R. Dilonga 2484
901 01
Krásne 1036
924 00
0905 269 618
0915 479 920
0903 286 418
0904 201 145
0905 392 902
0903 700 649
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Purgina Jozef
Sedlák Anton
Smrtič Miroslav
Smrtič Patrik, m.ch.
Strýček Stanislav
Szarka Štefan
Szombath Alexander
Šimon Ján
Šmatrala Ján
Šuricza Peter
Takáč Tomáš
Tomek Jozef
Urbanovič Peter
Varga Ondrej
Vitáloš Róbert
Vajnory
Opoj
Malacky
Malacky
Nová Dedinka
Dolné Saliby
Dolné Saliby
Senec
Šoporňa
Senec
Vajnory
Bratislava
Bernolákovo
Senec
Jelka
Tomanova 12
831 07
162
Malé nám. 32
Malé nám. 32
č. 562
č. 915
901 01 0908 600 349
901 01
0905 638 790
925 02 0908 741 203
925 03 0918 439 522
Mládežnicka 1521 925 52 031/78 74 139
Kollárova 5
093 01 0940 879 069
Koniarkova 3
831 07
F. Kráľa 49
Hlavná 677
903 01 0903 690 319
925 23
Download

neotvárajte klietku, nekŕmte a nevyberajte zvieratá