Slovenský zväz chovateľov
ZO SZCH BOBROV
KATALÓG
X. HORNOORAVSKÁ VÝSTAVA
DROBNÝCH ZVIERAT
26. – 27. 10. 2013
Kultúrny dom Bobrov
Vážení priatelia, chovatelia a návštevníci,
dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie privítali na X. Hornooravskej
výstave drobných zvierat, ktorú organizuje naša základná organizácia.
Poslaním výstavy je ukázať krásy a ušľachtilosť domácich zvierat, rozšíriť
Vaše vedomosti a predstaviť chovateľstvo ako zaujímavú činnosť prinášajúcu
človeku dnešnej doby možnosť vo svojom voľnom čase zdravým a zaujímavým
spôsobom tráviť chvíle odpočinku a vytvárať hodnoty pre seba aj pre iných.
Výstava je veľký chovateľský sviatok, kde si chovatelia porovnávajú svoje
chovateľské úspechy, vedú priateľské diskusie a vymieňajú si svoje skúsenosti
a poznatky z chovateľskej činnosti.
Ďakujeme chovateľom, ktorí túto výstavu oboslali a svojou účasťou
prispeli k zviditeľneniu chovateľstva pre širokú verejnosť. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí venovali svoj voľný čas pre zabezpečenie výstavy a tiež tým,
ktorí nás finančne, materiálne a morálne podporili.
Prajeme Vám všetkým príjemné chvíle strávené pri prehliadke expozície
a tešíme sa na nasledujúce stretnutie.
Výstavný výbor
X. Hornooravská výstava drobných zvierat v Bobrove
Čestné predsedníctvo:
Ing. Anton Grobarčík
- starosta obce Bobrov
Ing. Tomáš Luchava
- predseda PROD Bobrov
Ondrík Martin
- predseda OV SZCH Orava
Výstavný výbor:
Riaditeľka výstavy
- Alžbeta Pitáková
Zástupca riaditeľa výstavy - Stanislav Bandík
Tajomník výstavy
- Jaroslav Holmík
Veterinárny dozor
- MVDr. Blažej Bystriansky
Hlavný garant
- František Úradník
Občerstvenie
- Bc. Ján Pikoš
Výstavní garanti:
Králiky- František Úradník
- Štefan Budzeľ st.
Hydina- Jaroslav Holmík
- Martin Pavlák
Holuby- Milan Beňuš
Posudzovatelia delegovaní RR SZCH:
Králiky- Jaroslav Stoklasa
- Ivan Líška
- Ján Benko
Hydina- Stanislav Bandík
- Pavol Matejčák
2
Skratky použité v katalógu:
1,0 - samec
0,1 - samica
K
- kolekcia
P
- predajné
Predaj zvierat:
Predaj bude prebiehať výlučne prostredníctvom výstavných garantov. Po
zaplatení v pokladni budú zvieratá kupujúcim ihneď vydané.
Upozornenie pre návštevníkov:
Nie je dovolené otvárať klietky, vyberať a kŕmiť zvieratá.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí finančne alebo materiálne prispeli na
uskutočnenie výstavy.
Menovite prispeli:
Obecný úrad Bobrov
PROD Bobrov
BORA
Štefan Kulina
HOBBY – F. Parižek
Stolárstvo Finik
Ján Špuler ml.
OV SZCH Orava
3
Expozícia hydiny
4
Expozícia hydiny
Č.k.
Pohlavie
Ocenenie
Predaj
Vodná hydina
Kajuga
1.
1.2
Pižmová kačica
2.
1.2
Zdrobnelá kačica
3.
1.2
Vystavovateľ
MVDr. B. Bystriansky
M. Beňuš
D. Štetka
Hrabavá hydina
Amrokska
1.
1.2
2.
1.2
Plymutka žltá
3.
1.2
Vlaška jarabičia
4.
1.2
Velsumka jarabičia
5.
1.2
Wyandotka čiernolemovaná
6.
1.2
Oravka hnedá
7.
1.2
Oravka biela
8.
1.2
Minorka čierna
9.
1.2
Zdrobnelá velsumka oranžová
10.
1.2
Zdrobnelá velsumka strieborná
11.
1.2
Zdrobnelá viandotka jarabičia
12.
1.2
Zdrobnelá hempšírka
13.
1.2
14.
1.2
A. Pitáková
S. Bandík
S. Bandík
S. Bandík
S. Bandík
J.Mihalko
P. Hurák
M. Bandík
MVDr. B. Bystriansky
Ľ. Bandík
Ľ. Bandík
A. Úradník
J. Stoklasa
J. Stoklasa
5
Expozícia králikov
6
Expozícia králikov
Č.k.
Pohlavie
Ocenenie
Belgický obor
1.
1.0
2.
0.1
Nemecký obrovitý strakáč
3.
1.0
4.
0.1
5.
1.0
6.
1.0
7.
1.0
8.
0.1
9.
1.0
Francúzsky baran
10.
1.0
11.
1.0
12.
1.0
13.
1.0
14.
0.1
15.
1.0
16.
1.0
17.
0.1
18.
1.0
19.
0.1
20.
1.0
21.
0.1
22.
1.0
23.
0.1
24.
0.1
25.
1.0
26.
1.0
27.
1.0
Veľký svetlý strieborný
28.
1.0
29.
1.0
30.
0.1
Predaj
Vystavovateľ
S. Bandík
S. Bandík
I. Tomčík
I. Tomčík
J. Mihalko
J. Mihalko
J. Mihalko
J. Mihalko
J. Hanko
15,15,-
J. Martoň
J. Martoň
J. Martoň
J. Martoň
M. Pavlák
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
A. Pitáková
A. Pitáková
J. Forgač
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
7
Č.k.
Pohlavie
Ocenenie
31.
0.1
32.
1.0
33.
1.0
34.
1.0
35.
0.1
Činčila veľká
36.
1.0
37.
1.0
38.
0.1
39.
0.1
40.
1.0
41.
1.0
42.
1.0
43.
0.1
Meklenburský strakáč
44.
1.0
45.
1.0
46.
1.0
47.
1.0
48.
0.1
49.
0.1
Novozélandský červený
50.
1.0
51.
1.0
52.
0.1
53.
0.1
Novozélandský biely
54.
1.0
55.
1.0
56.
1.0
57.
0.1
58.
0.1
59.
1.0
60.
1.0
61.
1.0
Predaj
Vystavovateľ
J. Stoklasa
F. Úradník
F. Úradník
F. Úradník
F. Úradník
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
F. Úradník
F. Úradník
F. Úradník
F. Úradník
J. Borončo
J. Borončo
A. Pitáková
A. Pitáková
A. Pitáková
A. Pitáková
15,15,15,15,-
J. Pikoš
J. Pikoš
J. Pikoš
J. Pikoš
20,20,15,15,15,20,20,-
M. Laššák
M. Laššák
E. Litvák
E. Litvák
E. Litvák
J. Nemček
J. Nemček
J. Hanko
8
Č.k.
Pohlavie
Ocenenie
Kalifornský
62.
1.0
63.
0.1
64.
1.0
65.
1.0
66.
0.1
67.
0.1
68.
1.0
69.
0.1
Liptovský lysko
70.
1.0
71.
0.1
72.
1.0
Holandský
73.
1.0
74.
1.0
75.
1.0
76.
0.1
77.
0.1
Ohnivák
78.
1.0
79.
0.1
80.
1.0
81.
0.1
Dalmatínsky strakáč rex
82.
1.0
83.
0.1
84.
0.1
85.
0.1
Angora biela
86.
1.0
87.
1.0
88.
0.1
89.
0.1
Predaj
Vystavovateľ
T. Klonga
T. Klonga
M. Hrdlička
M. Hrdlička
M. Hrdlička
M. Hrdlička
J. Hanko
J. Hanko
I. Laco
I. Laco
J. Forgač
5,5,5,5,5,-
D. Pikoš
D. Pikoš
D. Pikoš
D. Pikoš
D. Pikoš
M. Hrdlička
M. Hrdlička
J. Hanko
J. Hanko
J. Mihalko
J. Mihalko
J. Mihalko
J. Mihalko
A. Zavoďančík
A. Zavoďančík
A. Zavoďančík
A. Zavoďančík
9
Č.k.
Pohlavie
Ocenenie
Zdrobnelý baran
90.
1.0
91.
1.0
92.
0.1
93.
0.1
Zdrobnelý ruský čierny
94.
1.0
95.
1.0
96.
0.1
97.
0.1
Hermelín modrooký
98.
1.0
99.
1.0
100.
1.0
101.
1.0
102.
0.1
103.
0.1
104.
0.1
105.
0.1
Predaj
Vystavovateľ
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
J. Holmík
S. Bandík
S. Bandík
S. Bandík
S. Bandík
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
J. Stoklasa
10
Expozícia holubov
11
Expozícia holubov
Č.k.
Pohlavie
Anglický pávik
1.
1.0
2.
0.1
Slovenský hrvoliak
3.
1.0
4.
1.0
5.
1.0
6.
0.1
7.
0.1
8.
0.1
Český stavák
9.
1.0
10.
1.0
11.
1.0
12.
0.1
13.
0.1
14.
0.1
Čepelský letúň
15.
1.0
16.
0.1
Budapeštiansky letúň
15.
1.0
16.
0.1
Nikolajevský letúň
17.
1.0
18.
0.1
Košický letúň
19.
1.0
20.
0.1
21.
1.0
22.
0.1
Nemecký výstavný
23.
1.0
24.
0.1
Ocenenie
Predaj
Vystavovateľ
O. Olexíková
O. Olexíková
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
M. Úradník
V. Večerek
V. Večerek
V. Večerek
V. Večerek
M. Úradník
M. Úradník
P. Úradník
P. Úradník
P. Úradník
P. Úradník
Š. Budzeľ
Š. Budzeľ
12
Zoznam vystavovateľov
1. Bandík Ľubomír
Oravská Polhora 675, 02947
2. Bandík Miroslav
Vavrečka 02901
3. Bandík Stanislav
Oravská Polhora 675, 02947
4. Beňuš Milan
Bobrov 400, 02942
5. Borončo Jozef
Liptovský Ondrej 97, 03204
6. Budzeľ Štefan st.
Bobrov 164, 02942
7. Bystriansky B. MVDr. Klin 360, 02941
8. Forgač Ján
Beňadovo, 02963
9. Hanko Ján Ing.
Zázrivá 39, 02705
10.Holmík Jaroslav
Bobrov 240, 02942
11.Hrdlička Milan Ing. Dolný Kubín, 02601
12.Hurák Pavol
Rabčice 123, 02945
13.Klonga Tomáš
Liptovský Mikuláš 374, 03104
14.Laco Ivan
Likavka 689, 03495
15.Laššák Milan
Klin 361, 02941
16.Litvák Eugen
Klin 151, 02941
17.Martoň Jozef
Lisková 611, 03481
18.Mihalko Jozef
Dolný Kubín 1642/18, 02601
19.Nemček Jozef
Likavka 994, 03495
20.Olexíková Olívia
Liptovský Mikuláš, 03101
21.Pavlák Martin
Zubrohlava 68, 02943
22.Pikoš Dávid
Rabča 249, 02944
23.Pikoš Ján Bc.
Vavrečka 301, 02901
24.Pitáková Alžbeta
Bobrov 20, 02942
25.Stoklasa Jaroslav
Bobrov 394, 02942
26.Štetka Dušan
Klin 368, 02941
27.Tomčík Igor
Likavka 477, 03495
28.Úradník Anton
Zubrohlava 276, 02943
29.Úradník František
Bobrov 327, 02942
30.Úradník Martin
Klin 309, 02941
31.Úradník Miroslav
Klin 312, 02941
32. Úradník Peter
Zubrohlava 276, 02943
33.Večerek Vladimír
Klin 219, 02941
34.Zavoďančík Anton Novoť 1018, 02955
0907304618
0910968867
0903695710
0915828606
043/5896150
0902450266
0907086310
0901709695
0903496291
0903507037
0948492522
0905681243
0918888640
0918407858
0903753495
0904383978
0903219680
0904693142
0907299970
0918643607
0908885454
0910375707
0910437961
0907348379
0908545314
13
Poznámky:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
14
Vydal: ZO SZCH Bobrov
Zostavil: Martin Pavlák
Download

X.Hornooravská výstava-2013 Bobrov