Slovensko – Slovinsko,
to
si
už
pomýlil
aj
prezident
Bush.
Áno, sme krajiny, ktoré majú niečo spoločné. Neveľkú rozlohu, hory, /oni aj kúsok mora/.
Tiež sme národmi, ktoré boli v minulosti utláčané a ktoré prežili komunizmus.
A, samozrejme, sme Slovania.
O čo ide? – Na začiatku sa pár učiteľov z piatich slovanských krajín dohodlo, že budú
spolu robiť Slovar. Napríklad:
IMENA
MENÁ
JMÉNA
slovinsky slovensky česky
Lado
Vlado
Vladimir
Slavko
Slavomír
Tomaž
Tomo
Tomi
Luka
Miha
Mihec
Jakob
Jaka
Jakec
Vladko
Vlado
Vladimír
Slavo
Slavomír
Tomáš
Lukáš
Michal
Mišo
Miško
Jakub
Kubko
IMIONA
poľsky
Láďa
Ládínek
Vláďa
Vladimír
Slávek
Slavomír
Tomáš
IMENA
chorvátsky
Vlado
Vladimír
Slavko
Tomislav
Lukáš
Michal
Míša
Luka
Mihael
Jakub
Kuba
Jakov
slovinsky slovensky česky
poľsky
Eva
Emilija
Milka
Milica
Eva
Emília
Milka
Eva
Emílie
Míla
Ewa
Emilia
Emilka
Ana
Anka
Ančka
Anica
Anna
Anka
Anička
Anna
Anička
chorvátsky
Eva
Emilija
Milica
Milka
Milena
Mika
Anna
Ana
Ania
Ankica
Anerzka Anica
Predovšetkým sa ale rozvíjala slovensko-slovinská časť slovníka, nakoľko vyučujúci
slovinčiny /Nejc Rožman Ivančič/ a naša slovenčinárka /Zuzana Žišková/ boli iniciátormi
tohto nápadu. Realizovali ho aj študenti /u nás kvarta/,no nemali medzi sebou priamy
kontakt. A tak sme v júni poslali do Slovinska listy /e-maily/. Najprv odpísal profesor:
Draga Zuzana,
to je krasna zamisel! Moji dijaki so sicer že na počitnicah, a imam eno tako mejling listo
z vsemi elektronskimi naslovi svojih dijakov in sem ji poslal predlog za dopisovanje z
slovaškimi dijaki. Bom videl, če se kdo odzove ali so že vsi z možgani na paši oziroma do
vratu v morju ...
Bodi fajn! Ti kmalu odpišem
Nejc
/počitnice – prázdniny, dijaki – žiaci, slovaški – slovenský/
Napriek tomu, že „dijaki“ už boli na prázdninách, postupne prichádzali odpovede. Čo sa
z tohto priateľstva vyvinie, ukáže čas.
A čo so slovami: „Bom videl, če se kdo odzove ali so že vsi z možgani na paši oziroma do
vratu v morju ...“? Odpoveď je v ďalšom liste /pridáme trošku prekladu/:
Živijo, Zuzana!
Moji so navdušeni, koliko razumejo!/nadšení, koľko rozumejú/ Niso še presenečeni nad
ipsilonom (y), morda bo kdo opazil. / Ešte nie sú prekvapení ypsilonom, možno si ho ešte
niekto všimne./ Seveda je namen, da se sporazumevajo v slovanskih jezikih, saj angleščina
med Slovani res ni potrebna. /Samozrejme, je cieľom, aby sme sa dorozumievali
v slovanských jazykoch, angličtina je medzi Slovanmi nepotrebná./
"imeti možgane na paši" je frazem, pomeni 'ne razmišljati o ničemer' (paša = samostalnik,
nastal iz glagola "pasti (se)", npr.: Krave se pasejo. /frazeologizmus: majú mozgy na paši –
nemyslia/
do vratu v morju = plavati, kopati se, imeti vodo do vratu in samo glavo zunaj vode, nič
posebnega /po krk vo vode, kúpajú sa, majú vodu po krk, len hlava je mimo, nič
špeciálne/
morje = more
Hotel /chcel/ sem povedati, da so naši dijaki že na počitnicah (prázdninách), ja.
Tako je, "ni" se v slovenščini bere/čita trdo.
In še nekaj, kar sem opazil zanimivega /všimol som si niečo zaujímavé/: tudi mi poznamo
pridevnik zvedav/zvedava. /aj my poznáme prídavné meno.../
Kaj pomeni /znamená/ trieda tercia? Me sprašuje dijak Martin. /pýta sa ma žiak/ Vi imate
drugačen šolski sistem, kajne? /Vy máte iný školský systém, však?/
Pri nas je 9 let osnovne šole /základnej školy/, potem so 4 leta srednje šole (npr. gimnazije)
in /a/ 5 let univerze.
Pozdravček
Nejc
Download

Slovensko – Slovinsko