Príslovia a porekadlá
Príslovia
Príslovie je stručná výpoveď s poučným obsahom. Príslovia patria medzi
najstaršie literárne prejavy. Je v nich obsiahnutá životná múdrosť,
ktorá je sformulovaná do takej podoby, aby čo najväčšmi zapôsobila
a aby sa čo najľahšie pamätala.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nepozeraj na dievčatko, ako ono tancuje, ale pozri do police, ako
hrnce pucuje.
Každej pesničke býva koniec.
More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.
Buď za mladi starcom, aby si na starosť bol mládencom.
Nič to zato, že je blato, príde vietor, vyfúka to.
Nebuď psa, keď spí.
Myšlienky mýto neplatia.
Nechoď s bubnom na zajace a medzi psov bez palice.
Pára páru nájde, čo kraj sveta zájde.
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
Porekadlá
Porekadlo je stručná výpoveď, v ktorej sa žartovným spôsobom vysloví nejaká
pravda. V porekadlách nejde o životnú radu ani výstrahu, ale o
výstižné pomenovanie určitej skutočnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kto mlčí, ten svedčí.
Hlad nemá oči.
Keď máš škodu, o posmech a nestaraj.
Aký človek, taký zvyk, aké prasa, taký kvik.
Jedna prašivá ovca nakazí celý kŕdeľ.
Do očú ako med, okrem očú ako jed.
V hore dvakrát prší.
Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.
Pýcha peklom dýcha.
Strach má veľké oči.
Prišiel na psa mráz.
Kúpil mačku vo vreci.
My o vlku a vlk za dverami.
Tematicky sa porekadlá viažu k tým istým okruhom ako príslovia. Často
nie je možné stanoviť hranicu medzi prísloviami a porekadlami, a preto sa
zväčša publikujú spolu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dobrý tovar kupca nájde.
Čo je lacné, nie je vzácne.
Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci.
Hlboká brázda – vysoký chlieb.
Radšej hamovať, ako banovať.
Po akej ceste ideš, ta prídeš.
Najhoršie koleso najviac vŕzga.
Múdry sa usmieva a blázon sa rehoce.
Dobré svedomie je mäkká poduška.
Kto chce dlho žiť, má len vodu piť.
Svetská sláva – poľná tráva.
Zabudol vôl, že teľaťom bol.
Vlk premení srsť, ale nie náturu.
Cudziemu psovi never.
Lepšie je byť zdravý a bohatý ako chorý a chudobný.
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano,
neohneš ma mamo.
Dievča klebetnica je daromnica.
Aký požičaj, taký vráť.
Opatrnosť je matka múdrosti.
Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
Lož má krátke nohy.
Z malej iskry veľký oheň býva.
Chudobnému aj z hrnca vykypí.
Dotiaľ sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije.
Bližšia košeľa ako kabát.
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
Všade dobre, doma najlepšie.
Potme je každá krava čierna.
Bez práce nie sú koláče.
Babka k babce, budú kapce.
Download

Príslovia a porekadlá