1
2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ
2
3
4
I.Yarıyılda her dersten planlanan çalışmalar zamanında tamamlanmıştır. 20 dakikalık rehberlik ve
hazırlık saatinde kitap okuma, zümre hedefi çalışmaları, gündem takibi v.b etkinlikler yapılmıştır.
İkinci yarıyılda Türkçe dersinde Hayal Gücü, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Eğitsel ve
Sosyal Etkinlikler temaları işlenecektir.
Temaların işlenişinde; öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, dinleme, yazma
becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu amaca yönelik olarak inceleyeceğimiz metinlerin
dışında; oluş sırası, hikaye unsurları, başlık konu ilişkisi, ana duygu ve düşünce, betimleme,
hikaye yazma, görsel okuma ile ilgili etkinlikler yapılacaktır. Dinleme metinleri ile dinleme
kurallarını uygulama, dinlediklerinden yola çıkarak yorum yapabilme becerileri
geliştirilecektir. Ayrıca yaratıcılığı geliştirmek amacıyla yaratıcı düşünme ve yazma
etkinliklerine yer verilecektir.
Metinlerden ve okunan kitaplardan yararlanarak öğrencilerimizin söz dağarcıklarını
geliştirmek amacıyla sözlük kullanımına ve öğrendikleri yeni kelimeleri yazarak
oluşturdukları ‘’Benim Sözlüğüm’’ çalışmasına devam edilecektir.
Öğrencilerimizin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma
becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi çalışmalarının yanı sıra haftada bir kez
değerlendirme yapılacaktır.
Öğretim yılı başında zümre öğretmenleri tarafından seçilen ortak okuma kitaplarından üç
tanesi okutulacak; okunan kitaplar çeşitli etkinliklerle incelenecektir.
Okutulacak Kitaplar: ‘’Gece Güneşi’’ , ‘’Uçan Salı’’ ve ‘’Çevreci Peri’’dir.
Performans görevi olarak 5-9 Mayıs 2014 tarihinde Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri ortak
“Geçmişten Günümüze Ailem” konulu çalışma yapılacak ve belirlenen ölçütlerle
değerlendirilecektir.
5
Matematik dersinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini
geliştirmek, öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.
2. Yarıyılda Matematik dersinde onluk bozarak çıkarma, paralarımız, sıvıları ölçme, çarpma, 20
içinde kalansız bölme, zamanı ölçme, tartma konuları işlenecektir.
Performans görevi olarak 24-28 Mayıs 2014 tarihinde “Problem Yazıyorum” konulu çalışma
yapılacak ve belirlenen ölçütlerle değerlendirilecektir.
2. Yarıyılda Hayat Bilgisi dersinde Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları
işlenecektir.
Bu temalarla öğrencilerimizin öz yönetim, eleştirel düşünme, karar verme,
yaratıcı düşünme, araştırma, girişimcilik, güvenlik ve korunmayı sağlama, liderlik, kaynakları
etkili
kullanma
becerilerini
geliştirmek
ve
onlara
yeniliğe
açıklık,
saygı,
adalet,
yardımseverlik, öz güven, dürüstlük, sabır, toplumsallık, vatanseverlik gibi kişisel nitelikleri
kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrencilerimizi bilimle tanıştırmak amacıyla haftada bir gün fen laboratuvarında
gerçekleştirdiğimiz “Deneylerle Bilim” etkinliklerine 2. yarıyılda da devam edilecektir.
Performans görevi olarak 5-9 Mayıs 2014 tarihinde Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri ortak
“Geçmişten
Günümüze
Ailem”
konulu
çalışma
Trump
Tower
Alışveriş
yapılacak
ve
belirlenen
ölçütlerle
değerlendirilecektir.
25.02.2014
tarihinde
Merkezi’nde
gerçekleşecek
olan;
çocukların kendi isteği meslekleri seçip o konuda eğitimi alıp karşılığında Kidlar parası
kazandığı zevkle mesleğini icra ettiği “ Hayalindeki Mesleği Yaşa “ Kıdz Mondo gezisi
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca öğrencilerimizde; bilimin temel kavramlarını tanıma ile güvenlik ve korunmayı sağlama
(doğal afetlerden korunma) becerilerini geliştirmek amacıyla 14 Mart 2014 tarihinde Şişli
Bilim Merkezi gezisi, yaratıcı düşünme ve öz yönetim (katılım, paylaşım, işbirliği)
becerilerini geliştirmek amacıyla 9 Mayıs 2014 tarihinde Uçurtma Müzesi gezisi
düzenlenecektir.
6
Bu dönem 2. Sınıfların İngilizce dersi haftada 10 saat yapılacaktır. Müfredatımız daha önce
öğrenilmiş kalıpların ve kelimelerin tekrarı üzerine yeni yapılar ve kelimeler eklenerek
geliştirilecektir. Dersimiz, yıl boyunca öğrencilerin İngilizce seviyelerinin gelişimi için gerekli
dört dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma esas alınarak oluşturulmuştur.
Öğrencilerimiz dili söz öbekleriyle öğrenmeye devam edecek ve bol bol pratik yapma fırsatları
bulacak ve kelime anlamlarına ve okunuşlarına aşinalık kazanacaklardır. Daha önce öğrenilen
yapılar ve kelimeler yeni üniteler işlendikçe tekrar edilecek ve öğrenciler bu dil yapılarını
farklı bağlamlarda kullanacaklardır. Kid’s Box 2 Öğrenci kitabı ve alıştırma kitabı kullanılmaya
devam edilecektir. İkinci dönem, dersimiz şu temaları içermektedir: yiyecekler, çiftlik
hayvanları, yer isimleri, hobiler, istek ve ricalar, ve tatiller.
Kid’s Box 2 ‘ye ek olarak, öğrencilerimizden akıcılığı ve okuma sevgisini artıracak bir seri
seviyelendirilmiş okuma kitabı okumaları beklenmektedir. İkinci dönem okunacak bu kitaplar
sırasıyla şunlardır: Bully Bear, Clever Chick, Barker, and My Global Address. Aylık kütüphane
ziyaretlerimiz ile sınıfta sessiz okuma derslerimiz devam edecektir. Öğrencilerimiz kendi
seçeceği bu kitapları okuduktan sonra buradaki dil yapılarını kullanmaları ve kelime tanıma
becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Oxford Reading Tree Series ‘e dayanan yazma programı kullanılmaya devam edilecektir.
Öğrenciler belli bir yapısal kalıba dayalı hikâyeler yazmaya yönlendirilecek ve kendi fikirlerini
de katarak konuyu geliştireceklerdir. Programın amacı öğrencilerin özgüven kazanması ve
yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyabilmesidir.
İkinci dönem, öğrencilerimiz şarkılar ve kısa oyunlar içeren 2. Sınıflar Şov gününe
katılacaklardır. Bu aktivite öğrencilerimizin yıl boyu öğrendiklerini, eğlenceli bir atmosferde
eğlenerek sergilemelerine fırsat verecektir. Ödev, haftada iki kez olmak üzere Çarşamba ve
Cumaları verilecek. Ödevlerin birçoğunun amacı öğrencilerin okuma ve anlama becerisini ve
okuma metninden belirli bir bilgiyi çıkarabilme yeteneğini geliştirmektir. Kelime anlamları ve
temel kelimelerin yazılışı haftalık heceleme mini sınavları ile değerlendirilmeye devam
edecektir. Dört temel dil becerisini geliştirmeyi esas alan dersimiz, öğrencilerin bilişsel
gelişimlerini artıracak ve öğrenme sürecinde başarma hissini duymalarını sağlayacaktır.
7
Görsel sanatlar kültürü alanında çeşitli konularda yaptıkları çalışmalarla öğrendikleri değişik
teknikleri kullanarak, öğrenciler, yaşadıkları çevreyi, doğayı tanıma ve öneminin farkına varmanın
yanında sanat eserlerini ve bunları yapan sanatçıları tanımaya başlayarak hayal güçlerini,
yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında yorum
yapabilme fırsatları bulurlar.
PROJE KONULARI
1.Parmak Baskıyla karakter oluşturma.
2. Minyatür evler ( Atık malzemelerle ev tasarımı)
3. Hayal gücünü kullanarak, seçtiği bir teknikle çalışma oluşturma.
2. sınıf Beden Eğitimi dersleri MEB belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda
işlenecektir. Konularımız: “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Atatürk ve Ulusal Bayramlar” olarak
öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek
amacıyla oyun şeklinde işlenecektir.
Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi olduğu gün okula okul eşofmanları ile gelecekler. Yanlarında
yedek tişört ve atlet bulundurmaları gerekmektedir. Derslerimiz, 2. kat spor salonunda
yapılacaktır. Öğrencilerimiz, derse su mataraları ile gelecekler. Hastalık veya diğer nedenler ile
derse katılamayacak öğrencilerimizin velisinden durumunu belirten veli izin notunu Beden Eğitimi
öğretmenine iletmeleri gerekecektir. Ayakkabı bağlamayı bilmeyen öğrencilerimiz için cırt cırtlı ve
düz taban olmayan salon kullanımına uygun spor ayakkabısı tercih edilmelidir.
8
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, bir koordinatör psikolojik danışman ve üç psikolojik
danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde, öğrencilerimize ve ailelerine yaşadıkları çeşitli uyum
güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki
sorunlarıyla duygusal ve aileyle ilgili sorun alanlarında gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul
ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde
çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini
gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen servisimizde, bütün
düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanı sıra, rehberlik servisinde
öğrencilerimizin
gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar,
duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders
çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav
kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında grup çalışmaları yapılmaktadır.
Yıl içerisinde, özel olarak planlanan randevularla velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde
öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir
kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda
hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli
geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.
Rehberlik servisi olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılının 1. yarıyılında da öğrencilerimiz ve
velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında
bulunmak,
gerekli
yeterliliklerin
arttırılması,
aramızdaki
iletişimin
kuvvetlendirilmesi
hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz
şekildedir;
•
•
•
•
Tüm velilerimize yönelik olarak kasım ve ocak aylarında yapılacak olan “Filmlerdeki BEN”
isimli Veli Etkinliği (Etkinliğin kesin tarihi sizlere bildirilecektir.)
Tüm velilerimize yönelik olarak “Anne-Baba Okulu”
Tüm velilerimize yönelik olarak “Sanal Dünyada Çocuklarımız ve Siber Zorbalık” konulu
seminer
2.Sınıf velilerimize yönelik “2.sınıf Çocuklarının Gelişim Özellikleri” konulu sunum
9
1.yarıyılda olduğu gibi öğrenci gelişimleri; proje ödevleri, performans görevleri ile ders içi
performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca
Türkçe ve Matematik derslerinden öğretim çalışmalarımıza yön verebilmek adına kazanım
değerlendirmeleri, ünite sonu değerlendirmeleri ve CİTO uygulanacaktır.
2. Yarıyılda öğrencilerimizle Word programında gelişmiş belgeler hazırlayacağız.
İnternet üzerinden görsel kopyalamayı ve hazırladığımız belgeye bu görseli eklemeyi
öğreneceğiz. Ayrıca bu dönemde öğrencilerimizin klavye kullanımını hızlandırmayı
hedefliyoruz.
10
2. sınıflar
Müzik dersinde 2. Sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz ses ve nefes egzersizleri
onların seslerini, nefeslerini doğru kullanabilmelerini sağlayarak “İstiklal Marşı, Işıklı Olmak
Sevincimiz, Atatürk Marşları” gibi eserleri doğru söylemelerini sağlayacaktır.
Öğrencilerimize önerdiğimiz Portre Şatosu kitabı ile 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si)
dizek üstünde tanımaları, Müzik alfabesi kitabıyla da 5 temel sesi (do-re-fa-sol-la) yazarak
gösterebilmeleri, nota vuruş değerleri üzerinde çalışma yapabilmeleri hedeflenmiştir.
Bunların dışında araç gereç olarak müzik defteri ve Müzik Alfabesi 2 derslerimizde
kullanılacaktır.
Estrüman çalan öğrencilerimiz 06-07 Mayıs 2014 tarihinde Bahar Konseri’nde
performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak ve “2. Sınıflar Yıl Sonu Gösterisi”nde de
sınıf korolarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca 10 Haziran 2014 Salı akşamı da Okul
Koro ve Orkestramız performansını sergileyecektir
2.Dönem koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu’nda Cuma günleri 15.30-16.45 saatleri
arasında yapılacaktır. Okul korosuyla 04 Mayıs 2014 Pazar ve 24 Mayıs 2014 Cumartesi
günleri yarışmalara katılmak hedeflenmektedir.
PROJE KONULARI
1-Çevremizdeki müzikli oyunlardan bildiklerinizin isimlerini yazınız. Müzikli oyunlardan 1
tanesini anlatınız. Kaydı varsa CD veya kasetten çalınız veya çalabildiğiniz bir müzik
enstrümanı var ise müzik enstrümanınızla veya sesinizle oyun müziğini seslendiriniz.
(Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
2-Çevremizdeki varlıkları (hayvanlar veya taşıtlar) seslerinin kuvvetli, hafif ve orta gürlükte
oluşuna göre sınıflandırarak yazınız ve anlatınız. (Bilgisayar, tepegöz, tahta, karton veya
dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
3-Sesimiz ve ses sağlığımızın korunması için neler yapmalıyız? (Bilgisayar, tepegöz, tahta,
karton veya dosya kağıdı kullanabilirsiniz.)
11
SINIF ÖĞRETMENİ
Emine BÖRÜHAN ( 2-A )
Ani BASMACIYAN ( 2-B )
Afitap SONGÜL ŞİMŞEK ( 2-C )
Sinem Afacan ÖZBUĞA ( 2-D )
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
İNGİLİZCE
Jan MACFARLANE ( 2-A )
Rebecca Lynn FEZEKAS ( 2-B, 2-C )
Tania Guerra ESCAPA( 2-D )
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BEDEN EĞİTİMİ
Şenay ÜRGEN ( 2-A, 2-B, 2-C, 2-D )
[email protected]
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Uğur AKAR (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )
[email protected]
GÖRSEL SANATLAR
Pınar ÇİÇEKLİ (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )
[email protected]
MÜZİK
Şehnaz YALMAN (2-A, 2-B)
Sinem SÖZAY (2-C, 2-D )
[email protected]
[email protected]
DRAMA & DANS
İpek Banu KILAR (2-A, 2-B, 2-C, 2 -D )
Hatice BURGUCU (2-A, 2-B, 2-C, 2-D )
-
12
E-POSTA:
Seviye Md. Yrd. Semin NOYAN ([email protected]) (Dahili: 1306)
1-4.Sınıflar ZB Hülya SABUNCU ([email protected]) (Dahili:1303)
2-A Emine BÖRÜHAN ( [email protected])
2-B Ani BASMACIYAN ([email protected])
2-C Afitap Songül ŞİMŞEK ([email protected])
2-D Sinem Afacan ÖZBUĞA ([email protected])
2.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Burcu ÖZGÜLÜK ([email protected])
(Dahili: 1326)
TELEFON:1-2. Sınıflar Zümre Odası
(212) 291 10 91 - Dahili: 1310
13
Download