PROGRAM
1 EYLÜL 2014, Pazartesi
09.00-12.00
11.00-11.30
KAYIT
Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet ASAN
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ
1. Oturum:
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feza OTAĞ, Yrd. Doç. Dr. İskender KARALTI
11.30-12.00
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Süleyha HİLMİOĞLU POLAT
Mikromantarların İnsana Bulaşma ve Hastalık Oluşturma Yolları
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45- 14.00
Klinik Örneklerden İzole Edilen Çeşitli Kandida Türlerinin TAQMAN PCR ile
Moleküler Düzeyde Tanımlanması
İskender KARALTI, Günay Tülay ÇOLAKOĞLU, Yeşim GÜROL, Gülden ÇELİK
Bir Üniversite Hastanesinde Mayaların 9 Yıllık Profili
Harun GÜLBUDAK, Efdal OKTAY, Şahin DİREKEL, Kevser ELÇİ, Gürol EMEKDAŞ,
Feza OTAĞ
Fungal DNA Barkodlama Çalışmalarının Durumu
Evrim ÖZKALE
ÖĞLE YEMEĞİ
2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Esin AKTAŞ, Doç. Dr. Evrim ÖZKALE
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Macit İLKİT
Exophiala: Güncel Taksonomisi ve Ekolojisi
Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Aspergillus Türlerine İnhibitör Etkisinin
Araştırılması
Ayfer BAKIR, Mehmet SOYLU, Dilek Yeşim METİN, Süleyha HİLMİOĞLU POLAT
Klinik Örneklerden İzole Edilen Küf Mantarlarının Klasik ve Moleküler
Yöntemlerle Tanımlanması
Şahin DİREKEL, Feza OTAĞ, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ
KAHVE ARASI
15.00-15.30
3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk ALGUR
15.30-15.45
Biyoloji Bilim Dalı ile İlgili Kongrelerde Sunulan Araştırmalara Hızlı Erişim için
Bir Veri Tabanı Tasarımı
Mustafa YAMAÇ, Uğur GÜREL
15.45-17.00
Panel: “Türkiye’de Mikoloji Çalışmanın Zorlukları ve Çözüm Önerileri”
Prof. Dr. Ahmet ASAN, Prof. Dr. Ertuğrul SESLİ, Prof. Dr. Macit İLKİT
17.00-17.15
KAHVE ARASI
17.15-18.00
Makrofungus Fotoğraf Sergisi
Doç. Dr. Ilgaz AKATA
19.00-20.30
AKŞAM YEMEĞİ
2 EYLÜL 2014, Salı
09.00-09.15
09.15-12.00
Arazi Çalışması Öncesi Bilgilendirme Toplantısı ve Sunum
Palandöken Dağı Eteklerinde Arazi Çalışması
Makrofunguslar: Prof. Dr. Ertuğrul SESLİ
Endemik Bitkiler: Yrd. Doç. Dr. Meryem Şengül KÖSEOĞLU
ÖĞLE YEMEĞİ
12.30-14.00
1. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa IŞILOĞLU, Doç. Dr. Kutret GEZER
14.00-14.30
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Halil SOLAK
Makromantarların Taksonomisinde Konvensiyonel Teknikler
14.30-14.45
Türkiye’de Makrofungus Sistematiği Üzerine Gerçekleştirilmiş Çalışmalar
Ilgaz AKATA
14.45-15.00
Türkiye Mikotası için Yeni Kayıtlar Üzerinde Miko-Taksonomik Çalışmalar
Ertuğrul SESLİ, Pierre-Arthur MOREAU
Türkiye’de Kültür Mantarı Üretimi, Sorunları ve Çözüm Yolları
Erkan EREN, Aysun PEKŞEN
KAHVE ARASI
15.00-15.15
15.15-15.30
2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysun PEKŞEN, Doç. Dr. Yusuf UZUN
15.30-15.45
Ganoderma lucidum’un (Curtis) P. Karst Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin
Değerlendirilmesi
Başar KARACA, Ilgaz AKATA, Mustafa AKÇELİK
15.45-16.00
Pleurotus ostreatus Kompostundan Enzim Ekstraksiyonu için Uygun Yöntem
Seçilmesi
Cansu BAYBURT, Ayşe Betül KARADUMAN, Uğur ÇELİK, Mustafa YAMAÇ
16.00-16.15
Cevap Yüzey Yöntemi ile Fungal Enzim Üretiminin Optimizasyonu
Derya BERİKTEN, Merih KIVANÇ
16.15-16.30
Tricholoma anatolicum ve T. caligatum Türlerinin Antioksidan Aktivitesi
Ebru EROL, Erhan KAPLANER, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet Emin DURU
16.30-16.45
Doğal Olarak Yetişen ve Yenebilen Bazı Mantar Türlerinde Radyoaktif Kirliliğinin
İncelenmesi
Ayşenur YILMAZ, Onur Tolga OKAN, Sibel YILDIZ, İlhan DENİZ
KAHVE ARASI
16.45-17.00
3. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Perihan GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER
17.00-17.15
Türkiye Pezizales’leri için Yüksekova (Hakkari) Yöresinden İki Yeni Kayıt
Yusuf UZUN, Sedat KESİCİ, İsmail ACAR
17.15-17.30
Doğu Karadeniz Bölgesinden Türkiye Helotiales’lerine Katkılar
Ilgaz AKATA, Abdullah KAYA, Yasin UZUN
17.30-17.45
Dünyada ve Türkiye’de Miksomiset Çalışmaları ve Taksonomik Özelliklerine
Genel Bir Bakış
Tülay BİCAN SÜERDEM
Gıdalarda Yaygın Olarak Bulunan Küfler ve Mikotoksinleri
Nukhet N. ZORBA, Seda ÖZDİKMENLİ
17.45-18.00
18.00-19.00
19.00-20.30
POSTER SUNUMLARI
AKŞAM YEMEĞİ
MOLEKÜLER MİKOLOJİ KURSU (09.00-17.00)
3 EYLÜL 2014, Çarşamba
1. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semra İLHAN, Doç. Dr. Özlem BARIŞ
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Merih KIVANÇ
09.00-09.30
Mayaların Probiyotik Olarak Kullanımı
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Kökenli Mangan Peroksidaz Enzimi ile
09.30-09.45
İmmersiyon Tip Reaktör Koşullarında Boyar Madde Renk Giderimi
Melike BÖRÜHAN, Ayşe Betül KARADUMAN, Cansu BAYBURT, Mustafa
YAMAÇ
Mazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium
09.45-10.00
sp. MÖ15’in Nohut (Cicer arietinum L. Aziziye 94) Bitkisinin Büyüme ve
Gelişimi Üzerine Etkisi
Mehmet Nuri AYDOĞAN, Mustafa ÖZDEMİR
10.00-10.15
Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Tarafından Bitki Gelişim Düzenleyicisi
Üretiminin Optimizasyonu
Mustafa Kemal BABAYİĞİT, Selen YÜZÜAK, Göksu CEYLAN, Zeki YILDIZ, Bilal
DOĞAN, Nilüfer AKSÖZ, Mustafa YAMAÇ
10.15-10.30
KAHVE ARASI
2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri AYDOĞAN
10.30-10.45
Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Tarımsal Atık Değerlendirmede Fungal
Uygulamalar
Ece Ümmü DEVECİ
Kuersetin ve Kitosan ile Mikroenkapsule Edilmiş Kuersetinin Antifungal
10.45-11.00
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Buse BERBER, N. Cenk SESAL, İskender KARALTI
11.00-11.15
Farklı Üreme Koşullarının Clavariadelphus truncatus Donk Misel Gelişimi
Üzerine Etkisi
Cem ÖZKAN, Ayşenur BAHADIR, Necla ÖZBULUT, Bilal DOĞAN, Zeki YILDIZ,
Mustafa YAMAÇ
11.15-11.30
Yenilebilir Tricholoma Türlerinin Makrobesinsel ve Mineral İçerikleri
Hamide ÇAVDAR, Gülsen TEL, Ebru EROL, Mehmet ÖZTÜRK, Mehmet Emin
DURU, Aziz TÜRKOĞLU
11.30-11.45
KAHVE ARASI VE YARIŞMAYA KATILAN FOTOĞRAFLARIN SERGİLENMESİ
3. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ, Doç. Dr. Ilgaz AKATA
11.45-12.00
Fungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki Durum
Ahmet ASAN
12.00-12.15
Bazı Tricholoma Türlerinin Yağ Asidi Bileşenleri
Gülsen TEL, Hamide ÇAVDAR, Ebru EROL, Erhan KAPLANER, Mehmet ÖZTÜRK,
Mehmet Emin DURU
12.15-12.30
Bilecik İli Liken ve Likenikol Mantar Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Ayşen ÖZDEMİR TÜRK, Yılmaz YAVUZ, Mehmet CANDAN
12.30-12.45
12.45-14.00
14.00-17.00
18.00-20.30
Aspergillus westerdijkiae’nin fenotipik tanımlanması
Neriman YILMAZ VISAGIE
ÖĞLE YEMEĞİ
Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Eşliğinde Erzurum Şehir Gezisi
Kapanış Konuşması
GALA YEMEĞİ
Prof. Dr. Muammer YAYLALI
“2. Ulusal Mikoloji Günleri” Oylaması
Fotoğraf Yarışması ve Sunum Ödülleri
4 EYLÜL 2014, Perşembe
09.30-17.00
Erzurum Uzundere – Tortum Şelalesi – Yedigöller Gezisi
Download

Sempozyum Programı - 1. ulusal mikoloji günleri