Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov Otázky a odpovede Premenovanie fondov ING Investment Management Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov 1 Súvislosti a ciele Keď v roku 2008 v súvislosti s finančnou krízou získala ING pomoc od holandskej vlády, dohodla sa s Európskou komisiou na reštrukturalizácii, ktorej súčasťou je oddelenie časti bankovej od časti poisťovacej a správy aktív (Investment Management). ING Group sa rozhodla pre odpredaj týchto svojich dvoch obchodných častí formou IPO, teda formou primárneho úpisu akcií na amsterdamskej burze Euronext. Spoločnosť ING Investment Management sa tak postupne oddeľuje od skupiny ING a mieri k samostatnej budúcnosti pod novým menom NN Investment Partners. Okrem zmeny značky sa taktiež premenuje aj väčšina ING fondov. V tomto dokumente nájdete ďalšie informácie k premenovaniu našich fondov. Pri väčšine fondov dôjde k zmene názvu z ING na NN, pri niektorých fondoch dôjde ešte k doplňujúcej zmene názvu. 2
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov 2 Otázky a odpovede Otázka Odpoveď Kedy k premenovaniu dôjde? Ako premenovanie prebieha? Budú mať tieto fúzie nejaký vplyv na investičnú politiku? Dôjde k zmene kódov ISIN? Dôjde k zmene identifikačných kódov Bloomberg? Dôjde k zmene poplatku za správu? Bude mať zmena nejaké vplyvy na správu o historickej výkonnosti fondu a na jeho hodnotenie podľa príslušných údajov poskytovateľov (napr. Bloomberg, Morningstar, Lipper) a na prospekty so základnými informáciami o fonde? Bude zmena znamenať nejaké dodatočné náklady? Platí mesačná výpovedná lehota, počas ktorej môžu investori svoje akcie/účastnícke podiely speňažiť na základe podmienok, ktoré sa obvykle uplatňujú v dôsledku zmeny názvu? Ako a kedy budú tieto zmeny názvov oznámené našim klientom? (oznámením, oznamom v tlači, listami a pod.) K premenovaniu väčšiny fondov dôjde 7. Apríla. Výnimkou sú fondy v rámci SICAVu ING International, k premenovaniu ktorých dôjde 1. Júna 2015. Podrobné informácie k plánovanej zmene názvov nájdete v prílohe tohto dokumentu. Premenovanie prebehne formou jednoduchého nahradenia výrazu ING výrazom NN, prípadne rozsiahlejšou zmenou názvu. Podfondy, pri ktorých prebehne ešte dodatočná zmena názvu, sú v prílohe zvýraznené. Investičná politika sa nezmení. ISIN kódy fondov sa nezmenia. Identifikačné kódy Bloomberg sa nezmenia. Poplatok za správu sa v dôsledku zmeny značky nezmení. Zmena značky nebude mať žiadny vplyv na správu o historickej výkonnosti fondu ani na jeho hodnotenie. V dôsledku zmeny značky nebudú podfondom účtované žiadne dodatočné náklady. Nie. Zmeny názvov sú v súčasnosti komunikované prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý je zverejnený na našich internetových stránkach www.ingim.com. 3
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov Otázka Odpoveď Je možné v budúcnosti očakávať ďalšie podobné akcie? Budú sa všetky podfondy riadiť rovnakým pravidlom na premenovanie? V nadväznosti na predstavenie novej značky sa budeme aj naďalej snažiť skvalitňovať svoje služby a našu ponuku fondov. Ďalšie zmeny v budúcnosti sú možné. Ak nastanú, budeme ich včas komunikovať všetkým klientom a obchodným partnerom. Nie, pri väčšine fondov sa výraz „ING“ v názve nahradzuje výrazom „NN“. Pri niektorých podfondoch však dôjde ešte k dodatočnej úprave názvu (napr. pri podfondoch ING (L) INVEST a ING (L) RENTA). Podrobnosti nájdete v prílohe tohto dokumentu. 4
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov 3 Príklady nastávajúcich zmien v názvoch Fond Podfond Právna firma URL web E‐mail Pôvodný názov ING (L) ING (L) PATRIMONIAL Pôvodný názov ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD Pôvodný názov ING Investment Management Holdings N.V. ING Investment Management (C.R.), a. s. Pôvodný názov www.ingfondy.sk www.ingim.com Súčasná adresa [email protected] Nový názov NN (L) NN (L) PATRIMONIAL Nový názov NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND NN (L) GLOBAL HIGH YIELD Nový názov NN Investment Partners Holdings N.V. NN Investment Partners C.R., a. s. Nový názov www.nnfondy.sk www.nnip.com Nový názov [email protected] Všetky poštové adresy a telefónne čísla zostávajú v platnosti. Ďalšie informácie k zmene značky nájdete na stránke www.ingim.com/nnip/sk 5
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov 4 Príloha: Prehľad nových názvov ING fondov 4.1. Fondy s domicilom v Luxembursku 4.1.1 ING (L) → NN (L) Pôvodný názov Nový názov ING (L) INVEST ABSOLUTE RETURN BOND ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST COMMODITY ENHANCED ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND
ING (L) INVEST INFORMATION TECHNOLOGY ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE ING (L) INVEST WORLD
ING (L) INVEST EMERGING EUROPE ING (L) INVEST EURO EQUITY ING (L) INVEST EURO HIGH DIVDEND ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE ING (L) INVEST GREATER CHINA NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND
NN (L) BANKING & INSURANCE
NN (L) COMMODITY ENHANCED
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND
NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES NN (L) GLOBAL REAL ESTATE
NN (L) GLOBAL EQUITY NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY
NN (L) EURO EQUITY NN (L) EURO HIGH DIVDEND
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND
NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES
NN (L) EUROPEAN EQUITY
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE
NN (L) GREATER CHINA EQUITY
Dátum účinnosti 07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
6
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Pôvodný názov Nový názov ING (L) INVEST JAPAN
ING (L) INVEST LATIN AMERICA ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND
ING (L) INVEST US ENHANCED CORE CONCENTRATED
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST US ENHANCED CORE LARGE CAP
ING (L) INVEST CONSUMER GOODS ING (L) INVEST ENERGY
ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES ING (L) INVEST HEALTH CARE ING (L) INVEST INDUSTRIALS ING (L) INVEST MATERIALS ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE ING (L) INVEST TELECOM
ING (L) INVEST UTILITIES
ING (L) RENTA FUND GLOBAL BOND OPPORTUNITIES
ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD ING (L) RENTA FUND FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES
ING (L) RENTA FUND EURO ING (L) RENTA FUND DOLLAR ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND ING (L) RENTA FUND EURO LIQUIDITY NN (L) JAPAN EQUITY
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY
NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY
NN (L) US HIGH DIVIDEND
NN (L) US ENHANCED CORE LARGE CAP EQUITY
NN (L) CONSUMER GOODS
NN (L) ENERGY
NN (L) FOOD & BEVERAGES
NN (L) HEALTH CARE
NN (L) INDUSTRIALS
NN (L) MATERIALS
NN (L) PRESTIGE & LUXE
NN (L) TELECOM
NN (L) UTILITIES
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES NN (L) GLOBAL HIGH YIELD
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES NN (L) EURO FIXED INCOME
NN (L) US FIXED INCOME
NN (L) EURO GOVERNMENT BOND
NN (L) EURO LIQUIDITY
Otázky a odpovede k zmene názvov fondov Dátum účinnosti 07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
7
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Marec 2015 Otázky a odpovede k zmene názvov fondov 4.1.2 ING (L) Patrimonial → NN (L) Patrimonial Pôvodný názov Nový názov ING (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE ING (L) PATRIMONIAL EURO ING (L) PATRIMONIAL MULTI ASSET 5 ING MULTIFOND AKTIV V5* NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED EURO NN (L) PATRIMONIAL MULTI ASSET 5 NN MULTIFOND AKTIV V5* Dátum účinnosti 07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015
07‐04‐2015 *obchodný názov v SR 4.1.3 ING International → NN (L) Interna onal Pôvodný názov Nový názov ING INTERNATIONAL CZECH EQUITY ING INTERNATIONAL VISEGRÁD EQUITY* ING INTERNATIONAL SLOVAK BOND NN (L) INTERNATIONAL CZECH EQUITY NN (L) INTERNATIONAL VISEGRÁD EQUITY* NN (L) INTERNATIONAL SLOVAK BOND Dátum účinnosti 01‐06‐2015
01‐06‐2015 01‐06‐2015
*obchodný názov v SR 8
Zmenynázvovmusiaschváliťregulačnéorgány,prípadneinvestori.Uvedenétermínysamôžuzmeniť.
Download

Otázky a odpovede - ING Investment Management (CR)