VYSVETLENIE LED
TECHNOLÓGIE
Tento kurz obsahuje zvukový komentár.
Cieľ a prehľad kurzu
Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní:
• pochopiť trh s LED osvetľovacími zariadeniami a
kľúčové možnosti LED svetelných zdrojov;
• poznať základné pojmy LED technológie;
• rozpoznať úspory pri použití riadiacich prvkov;
• identifikovať trendy na trhu;
• poznať pravidlá pre výber kvalitných LED;
1. lekcia
Trh s LED osvetľovacími
zariadeniami
Trh s LED osvetľovacími zariadeniami
Segmentos de iluminação no
mercado de LEDs:
• Segmenty osvetlenia na trhu s
LED osvetľovacími zariadeniami:
• LED čipy a zostavy
• LED moduly
• Elektronické drivery
• Lâmpadas LED para substituir as
lâmpadas existentes nos
aparelhos
LED čipy
Módulos LED
Odvetvie osvetlenia
25%
Elektronické drivery
75%
LED
Iné odvetvia
LED svietidlá
LED svetelné
zdroje
2. lekcia
LED Možnosti
LED možnosti
Prečo predaj LED vzrastá:
Úspory energie
Úspory nákladov na údržbu
Možnosť riadenia a regulácie
Eliminácia obsahu ortuti
Ochrana osvetlených
predmetov;
• Chladné okolie
• Malé rozmery telesa
svetelného zdroja
•
•
•
•
•
Parameter
LED svetelné
zdroje
Žiarovky
Príkon
7 Watt
40 Watt
Svetelný tok
470 lm
500 lm
Životnosť
25.000 hod.
1.000 hod.
Kde sa používa LED osvetlenie?
•
•
Pre nové inštalácie môžu
byť LED použité v takmer
všetkých aplikáciach.
Najväčšie sektory trhu sú:
–
–
–
–
–
•
maloobchod;
zariadenia HoReCa
zdravotníctvo;
kancelárie a školy;
rezidenčná oblasť;
Všetky tieto sektory tiež
umožňujú modernizáciu
vďaka priamym náhradám.
3. lekcia
Základné pojmy LED
technológie
LED technológia - základy
Ako LED vytvára biele svetlo
Farby, ktoré vytvárajú LED čipy
modrý čip s aktívnou fosforovou vrstvou
modrý čip s pasívnou fosforovou vrstvou
LED systém
Optické
prvky
LED zostava
Driver
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Teplotný manažment
LED systém
LED zostava
Zostavu tvorí viacero „čipov“
alebo emitorov. ktoré sú
namontované na doske
plošných spojov, aby emitovali
svetlo.
Driver
Driver je elektronické zariadenie, ktoré do LED diód dodáva
požadovaný prúd a napätie, pre správnu funkčnosť zariadenia.
V LED svietidle je driver často štandardným komponentom,
ktorý je podobný predradníku. V LED svetelnom zdroji je driver
zabudovaný do samotného zdroja a je prispôsobený LED
zostave, ktorú napája.
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Optické
prvky
Optickým prvkom môže byť šošovka, difúzor,
reflektor alebo ich kombinácia. Bez presného
optického prvku LED diódy emitujú svetlo v
takmer polguľovom rozložení svetla, ktoré je
využiteľné len minimálne.
Teplotný manažment
Správny teplotný manažment umožní odvádzať
tepelné žiarenie z LED diódy mimo telesa svetelného
zdroja alebo svietidla pomocou chladiacich otvorov,
malého ventilátora alebo iných mechanizmov.
LED klasifikácia
Čo je to LED klasifikácia?
Ako mi môže porovnanie pomôcť predávať?
•
•
Keď porovnávate LED svetelné zdroje:
– požiadajte o nezávislú správu o teste pre LED alebo kompletné svietidlá.
Uistite sa, že porovnávate jablká s jablkami:
– Je CRI (index podania farieb) rovnaké? Nižšie CRI má často vyšší svetelný výkon;
– Je teplota chromatickosti (CCT) rovnaká? Vyššia teplota chromatickosti (napr.
studená biela s CCT > 5.000K), emituje viac svetla než teplá biela 2.700K;
– Je životnosť rovnaká? Pre dosiahnutie dlhej životnosti sa LED svetelné zdroje musia
efektívne chladiť; prevádzka pri vysokých teplotách môže skrátiť životnosť;
Pravidlá pre výber kvalitných LED svetelných zdrojov
Nezabudnite uskutočniť porovnanie na rovnakej
báze:
• Je dôležité porovnať úvodné špecifikácie výrobku
so štandardnou skupinou kritérií kvality.
• Renomovaní výrobcovia LED svietidiel uverejnia
namerané špecifikácie výrobkov v súlade s
požiadavkami na výkon podľa noriem PAS.
• Nezabudnite, že životnosť udávaná na základe
normy LM-80/TM-21o udržiavanom svetelnom roku
as týka len LED čipov a nie celého svietidla.
• Zvážte životnosť svietidla na základe celkového
svetelného toku (udržiavaný svetelný tok) celého
LED svietidla alebo systému.
Označovanie výrobkov
Technológia LED verzus klasické žiarovky
4. lekcia
Základy ovládacích
prvkov
Ovládacie prvky osvetlenia
Stoly v blízkosti okien, kde je
dostatok denného svetla
Priestory otvorených kancelárií,
ktoré sú z veľkej časti neobsadené
Uličky v skladoch, ktoré sa často
nepoužívajú
Skladovacie priestory, kde svetlo
zostáva zapnuté, aj keď as v nich nikto
nenachádza
Zriedkavo používané chodby
a schodiská
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
Úspora energie vďaka ovládacím prvkom
Kliknite na jednotlivé ikony a dozviete sa viac.
5. lekcia
Vlastnosti LED
dôležité pri predaji
Predávajte výhody
Nájdite dôvody
nespokojnosti
(čo je
NAJDÔLEŽITEJŠIE?):
• Náklady
• Ortuť
• Teplota
• Niečo iné
Výhody vyhláste za prioritu!
Nájdite príležitosti
Nájdite príležitosti:
• Úspory energie
• Úspory v rámci údržby
• Eliminácia ortuti
• Studené prostredie
• Kvalita svetla
Úspory energie dôležité pri predaji
Úspory energie dôležité pri predaji:
• Zníženie príkonu
• Počet prevádzkových hodín
• Náklady na elektrickú energiu
Vyberte náhradný LED svetelný zdroj:
• V rámci osvetlenia okolia porovnajte
hodnotenie svetelného toku
• V rámci akcentačného osvetlenia a
osvetlenia vitrín a výkladov porovnajte
maximálnu intenzitu
• O 70 - 80% nižší príkon ako pri
žiarovkách
• Vizuálne hodnotenie
Príklad:
Úspory energie = úspory príkonu x počet hodín x €/kWh
Úspory energie = 71 W x 45000 hodín x 0,07 €/kWh
Úspory energie = 223,65 € počas životnosti LED svetelného zdroja
Návratnosť investícií a amortizácia
Vysvetlenie návratnosti a amortizácie :
• Hlavné hľadisko pre mnohých používateľov
• Prírastkové náklady vydelené ročnými úsporami
• Úžitkové stimuly môžu ďalej náklady znížiť
• Úspora pokračuje aj po amortizácii
ROI (návratnosť) a doba návratnosti
Obstarávacie náklady: halogénové PAR žiarovky
3€
Obstarávacie náklady: LEDspot PAR žiarovky
20 €
Rozdiel prírastkových nákladov
17 €
Náklady na energiu za rok:
5.000 hod x 71 W (ušetrená energia ) x 0,07 € na kWh
24,85 €
ROI obdobie sa rovná 17/24,85 €
0,68 roku alebo 8 mesiacov
Zníženie tepelnej náročnosti ako predajný argument
Zníženie tepelnej
náročnosti ako predajný
argument:
• Zníženie príkonu - redukcia
tepla
• Výpočet úspor v rámci
kúrenia, vetrania a
klimatizácie
• Tepelné vyžarovanie je pre
maloobchodníkov problém
• Identifikujte príčiny
nespokojnosti používateľa
Úspory v rámci údržby ako predajný argument
Úspory nákladov na údržbu ako predajný
argument:
• Znížené náklady na nákup nových svetelných
zdrojov
• Znížené náklady na prácu pri výmene zdrojov
• LED svetelné zdroje majú oveľa dlhšiu
životnosť
• Náklady na prácu sú rôzne
• Nevyžadujú žiadnu prácu navyše
4 kompaktných
žiariviek (CFL)
MASTER LED žiarovka 7W
Znížené náklady na nákup 25
svetelných zdrojov a za prácu pri ich
výmene
Eliminácia ortuti
Eliminácia ortuti:
• Považuje sa za nebezpečný odpad
• Skládky odpadu a emisie zo
spaľovania uhlia
• Žiarivky potrebujú ortuť
• Na toto hľadisko sa zamerajte
tam, kde je ortuť prioritou
LED v chladnom prostredí
Výhody LED v
studenom prostredí:
• Problémy so žiarivkami
• Bežné aplikácie
• LED verzus žiarivka
• LED verzus kompaktná
žiarivka
LED svetelné zdroje majú v studenom
prostredí výrazne lepší výkon ako žiarivky,
preto je potrebných menej svetelných
zdrojov a menej energie.
Kvalita svetla
Nestačí len predávať výrobok, vyriešte aj problém!
Kvalita svetla:
• Vzhľad a pocit
• Jas
• Distribúcia svetla
• Farba
• Predveďte to!
Svetlejšie miesta na podlahe
Nová inštalácia bez svetlejších miest na
podlahe
Index podania farieb
Štandardné farby Ra8
Špeciálne farby = Ra14
Bežné svetelné zdroje majú index podania farieb Ra8, ale to nie je dobrým
ukazovateľom pre intenzitu (saturáciu) farby.
LED svetelné zdroje môžu vytvárať živé farby i biele farby, a tak RA14
poskytuje lepšie porovnanie.
Dobré podanie farieb pomáha predávať výrobky
Ktoré paradajky by ste si kúpili?
LED svetelné zdroje zlej kvality majú často slabé podanie červenej farby.
Prečo platiť viac za kvalitné LED?
•
•
•
•
•
Za kvalitu nemáte platiť viac. Kvalitné LED
svetelné zdroje nie sú nutne drahšie!
Dobré LED svetelné zdroje vám poskytnú lepšiu
kvalitu svetla a to sa premieta do vyšších predajov
pre vášho zákazníka.
Dobré LED svetelné zdroje budú s najväčšou
pravdepodobnosťou efektívnejšie vzhľadom na
využívanie energie a ušetria na prevádzkových
nákladoch.
Dobré LED svetelné zdroje vydržia dlhšie a to
ušetrí vášmu zákazníkovi peniaze na údržbu.
„Kvalita sa pamätá dlho potom, ako sa zabudne
cena produktu.“
Zhrnutie
Venovali sme sa oblastiam:
• Základy LED technológie
• Základy ovládacích prvkov
• Hlavné možnosti, ktoré poskytuje LED osvetlenie
• Vlastnosti LED dôležité pri predaji
• Pravidlá pre výber kvalitných LED svetelných
zdrojov
Ďakujeme
Ďakujeme za účasť v tomto kurze.
Download

VYSVETLENIE LED TECHNOLÓGIE