OUTDOOR
LIGHTING
OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE
VEREJNÉ
OSVETLENIE
ROSA LED
Firma Rosa zaradila do svojej ponuky svietidlá série ROSA LED, obsahujúca pouličné svietidlá, parkové svietidlá a svietiace stĺpy.
Technológia anodizácie povrchu hliníkových stožiarov je použitá taktiež pre hliníkové kryty svietidiel ROSA LED.
Svietidlá z tejto série sú nielen ekonomicky úsporné, ekologické a dlhej životnosti, ale aj estetické.
CHARAKTERISTIKA
ZDROJ SVETLA
Zdrojom svetla v sérii ROSA LED výrobkov je jednočipová CREE
LED XM-L dioda so svetelným tokom 280 lumenov z jediného
čipu, čím sa dosiahne svetelná účinnosťou viac ako 137lm / W
pri prechode jednosmerným prúdom 700mA.
Vyznačuje sa veľmi nízkym tepelným odporom 2,5 ° C / W, takže
teplo emitované LED diódou je optimálne odvedené do chladiča. Index stálosti podania farieb CRI je vyšší ako 75.
LED diódy v produktoch ROSA vytvárajú najpriaznivejšie pracovné podmienky z hľadiska ekonomiky.
Konštrukcia svietidla
Konštrukcia svietidlo je pozostáva z hliníkových profilov a plechov s vynikajúcimi tepelno-technických vlastností a tepelnou
vodivosťou (> 200W/mK).
Teleso svietidla je anodizované, čo ďalej zlepšuje tepelný prestup
z chladiča do okolia.
V pouličných svietidlách verejného osvetlenia je možné nastaviť
uhol sklonu od + 15 ° až - 15 °.
Farebná úprava svietidiel na obrázkoch v katalógu je anodizácia a predstavuje štandardné vyhotovenie. Svietidlá je možné
dodať na požiadanie zákazníka taktiež anodizované v iných 12
farebných odtieňoch bez vplyvu na konečnú cenu svietidla. Farebná škála je totožná s farebnou škálou hliníkových stožiarov
Teplota chromatičnosti – farba svetla
vyrábaných firmou ROSA a dodávaných pre slovenských odbeLED svietidlá ponúkajú možnosť výberu dvoch farieb svetla. rateľov firmou Pema com, s.r.o.
Každé zo svietidiel sa vyrába s teplotou chromatičnosti svetla
Životnosť.
5000°K (neutrálne biele svetlo), alebo 3500°K (teplé svetlo).
Teplota chromatičnost (farby svetla) je označená číslicou za kó- Vysokú životnosť LED svietidiel (najmenej 50 000 hodín) ovplyvdom výrobku. Čislica „3“ označuje teplotu chromatičnosti 3500 ňuje najmä odvádzanie tepla z LED čipu, čo v našom prípade
zabezpečuje vhodná konštrukcia a materiál telesa svietidla.
°K a číslo „6“ teplotu 5000 °K.
Cena v oboch prevedeniach je rovnaká a výber vhodnej farby Na teleso je použitý kvalitný materiál, ktorý poskytuje vysokú
ochranu LED diódy.
úplne závisí od záujmu zákazníka.
Výsledkom je dlhá životnosť a významné zníženie nákladov na
servis a údržba.
Optický modul
Optický modul sa skladá z plošného spoja MCPCB, na ktorom
sú umiestnené LED diódy spolu s ochrannými prvkami. LED
diódy sú chránené integrovaným krytom so špeciálnymi asymetrickými šošovkami . Kryt je vyrobený z PMMA so zvýšenou
teplotnou odolnosťou.
Celý optický systém je umiestnený na povrchu chladiča.
Konštrukcia optického modulu použitého v ROSA LED
02
Fotometria
Všetky LED svietidlá boli podrobené fotometrickým testom nezávislými odborníkmi. Svietidlá sú taktiež testované vo vlastnom špecializovanom laboratóriu v spoločnosti ROSA na najmodernejších prístrojoch.
LED CREE XM-L
www.pemadk.sk
Predradník , napájač LED používaný vo svietidlách Rosa sa dá ľahko demontovať
bez použitia náradia. Predradník má štyri prúdové výstupy, ktoré sú používané
v závislosti na type a výkone svietidla. Je vybavený potrebnými prvkami ochrany:
- proti prepätiu, prehriatiu LED a skratu.
Ak riadiaci systém zistí, že teplota na povrchu chladiča je príliš vysoká - okamžite reaguje
znížením napájacieho prúdu a tým aj výkonu v nich. Tento stav trvá, kým teplota
neklesne na bezpečnú úroveň. Potom svietidlo LED bude opäť pracovať v pôvodnom režime.
Regulácia svetelného toku počas prevádzky (časový profil) je realizovaný pomocou softwéru cez adaptér. Umožňuje nastaviť päť
rôznych úrovní intenzity svetelného toku počas jedného svetelného cyklu, čím je možné priamo ovplyvniť hospodárnosť prevádzky.
Okrem toho je možné nastaviť dva nezávislé časové profily v jednom svietidle prepínateľné podľa nastaveného začiatku a konca
svietenia.
Ovládač má tiež obvod súmrakového spínania, ktorý umožňuje pripojiť fotočlánok na automatické zapnutie svietidla za súmraku
a jeho vypnutie pri svitaní.
Výmena ovládača vo svietidle Magnolia
Otvorenie krytu na Magnolii
Odskrutkovanie ovládača a odpojenie sieťovej zásuvky
bez náradia.
Vybratie ovládača.
ROSA LED technické údaje
Rozsah prevádzkových teplôt
od - 40 ° C až + 40 ° C
Krytie IP pre optický systém a predradník
IP67
Typ použitých LED diód
CREE XM-L
Teplota chromatičnosti
5 000 K (neutrálne biele svetlo) alebo 3 500 K (teplé svetlo)
Index podania farieb
CRI 75
Životnosť LED L70
50 000 h
Optika
asymetrická, vyrobená z PMMA
Napätie
100 - 277 V
Predradník
programovateľný , s možnosťou nastavenia zníženie spotreby elektrickej energie
Striedavé napätie
50/60Hz
Účinník
>0,97
03
ROSA LED
EKONOMIKA
Výhodou LED osvetlenia je jeho úspora v porovnaní s existujúcimi svetelnými zdrojmi.
Pri rovnakom svetelnom výkone, LED diódy používajú menej el.energie ako tradičné zdroje svetla - napríklad nové parkové
svietidlo MIRA 36 LED dosahuje vyšší svetelný výkon ako klasické svietidlo osadené sodíkovou výbojkou OPA-1 S-70W. Použitie
Rosa LED výrobkov umožní znížiť spotrebu el . energie až do 73%.
Príklad analýzy úspor el energie s použitím svietidla
MIRA LED 36
Zníženie počtu svetelných bodov má priamy vplyv na zníženie
celkovej ročnej spotreby energie celej investície
Analýza bola vykonaná za týchto predpokladov:
Ročná spotreba celkom 12 sv. bodov svietidlá MIRA
• osvetlenie vonkajšej plochy obdĺžnikového tvaru o rozme
roch 132 m × 20 m,
• parametre pre získanie požadovanej triedy S3,
• svietidlá umiestnené oproti sebe po oboch stranách
osvetľovanej oblasti,
• výška umiestnenia svietidiel 4,5 m,
• porovnané svietidlá OPA-1 S-70W sodík s opálovým krytom
Atlantis a anodizované MIRA LED 36 svietidlo.
• Celková doba svietenia za rok 4126,30 h
Výsledky analýzy sú nasledovné:
Celkový príkon svietidla MIRA LED 36
41 W
Celkový príkon svietidla OPA-1 S-70W
79 W
Ročná celková spotreba svietidlá
MIRA LED 36 ods 41W x 4126,30 h)
169 kWh
Ročná celková spotreba svietidlá
OPA-1 S-70W (79W x 4126,30 h)
LED 36 (12 x 169 kWh)
Ročná spotreba celkom 16 sv. bodov svietidlá OPA-1 S-70W
(16 x 326 kWh)
2028 kWh
5216 kWh
61%
Celkové úspory energie celej investície
Ďalšie úspory možno dosiahnuť aj znížením intenzity v určité
hodiny počas noci programovateľným ovládačom inštalovaným vo svietidle.
Napríklad znížením intenzity osvetlenia vo svietidle MIRA
LED 36 o 50 o 50% v noci od 23.00 do 5.00 hod. dosiahne sa
zníženie výkonu o - 30
W
100%
50%
326 kWh
Ročná úspora el. energie u MIRA LED 36 svietidle 48%
0%
20:00
h
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Pomocou zníženia svetelného
toku (ďalšie zníženie o 30%)
Podľa výpočtov pre splnenie požiadaviek osvetlenia v oblasti
triedy S3, svietidlá
MIRA LED vyžaduje menší počet svetelných bodov, než svietidlá OPA-1 S-70W s výbojkou 70W.
požadovaný počet svietidiel MIRA LED 36
12
požadovaný počet svietidiel OPA-1 S-70W
16
úspory v množstve ks svietidiel
25%
04
Celkové úspory energie vypočítané za celú
investíciu pomocou svietidiel LED MIRA 36
- 73%
Navyše v období 5-10 rokov záruky alebo 50 000 hodín
neexistujú žiadne náklady na údržbu svietidiel ROSA LED.
Dôsledkom toho sú ďalšie úspory.
LED osvetlenie prináša zlepšenie kvality svetla a ekologické
myslenie v porovnaní s tradičnými zdrojmi svetla.
www.pemadk.sk
Rozmiestnenie svietidiel v analyzovanej oblasti pomocou MIRA LED 36
MIRA LED 36
Em [lx]
Emin [lx]
Emax [lx]
Emin / Em
Emin / Emax
10
2.41
32
0.235
0.074
Rozmiestnenie svietidiel v analyzovanej oblasti pomocou OPA-1 S-70W
OPA-1 S-70W
Em [lx]
Emin [lx]
Emax [lx]
Emin / Em
Emin / Emax
8.72
2.41
21
0.276
0.115
EKOLÓGIA
Starostlivosť o životné prostredie a bezpečnosť vytvorila obrovský dopyt po ekologicky šetrných riešeniach.
• LED diódy nevyžarujú UV alebo infračervené žiarenie.
• ROSA LED výrobky spotrebujú menej energie, čo spôsobuje
zníženie emisie oxidu uhličitého
• Všetky svietidlá spĺňajú normu PN-EN 62471 „Fotobiologická
bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov“ a nespôsobí poškodenie očí pri normálnom používaní.
• Svietidlá sú vyrobené z obnoviteľných materiálov, a to predovšetkým hliníka, ktoré možno ľahko recyklovať.
• LED produkty sú kompatibilné s Európskou direktíva RoHS,
ktorá sa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Navyše ROSA LED produkty sú kompatibilné s nasledujúcimi
smernicami:
• Smernica LVD 2006/95/WE právne predpisy členských štátov
týkajúcich sa elektrických
zariadení určené pre používanie v rámci nízkych limitov napätia;
• Smernica EMC 2004/108/WE predpisy členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility;
• Smernica RoHS 2002/95/WE na zníženie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
• Svietidlá ROSA LED sú určené len pre svietenie smerom dolu.
Nedochádza k vyžarovaniu smerom nahor a nevytvára sa tak
„svetelný znečistenie“.
Na výrobky ROSA garantuje 5-ročnú záruku, ktorá môže byť predĺžená na 10rokov.
05
ROSA LED
MIRA LED
Technické údaje
KRIVKA SVIETIVOSTI MIRA LED
Názov
Kód
214532/6
Farba svetla
5000 K
214532/3
3500 K
Trieda izolácie
II
Výkon
36W
Počet LED
12
Svetelná účinnosť
91,5 lm/W
Celkový výkon*
77,4 lm/W
41 W
Svetelný tok
3725 lm
3151 lm
Hmotnosť svietidla
6,1 kg
Bočná plocha
0,029 m2
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
06
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
MIRA LED kombinuje výnimočný dizajn s modernou technológiou a je ideálnym riešením pre chodníky, parky a námestia.
Jeho dekoratívny charakter pôsobí ako skvelý doplnok
a výrazne umocňuje atmosféru osvetleného priestoru.
Svietidlo Mira LED je vyrobené z korózii odolného anodizovaného hliníkového plechu, čo dáva svietidlu vynikajúca stálosť
a trvanlivosť.
Štandardne je svietidlo vyhotovené vo farbách: Inox a grafit.
Svietidlo je možné na požiadanie vyhotoviť v ďalších farbách
- anodizovaných v ponuke ROSA
MIRA LED sú navrhnuté na vrch stožiara do výšky 4m – 5m
so zakončením Ø 60mm
Výhody použitia MIRA LED 36 v porovnaní s
OPA-1 S-70W sodík
(osvetlovaná vonkajšia obdĺžniková plocha 132 m × 20 m,
pri splnení požiadavky komunikácie triedy S3 pomocou
stožiara výšky 4,5 m)
• zníženie ročnej spotreby elektriny až o 73%
• zníženie počtu svetelných bodov 25%
• Úspory na nákladoch na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidlá
• návratnosť investícií po 6 mesiacoch používania
07
ROSA LED
MIZAR LED
Technické údaje
KRIVKA SVIETIVOSTI MIZAR LED
MIZAR LED 48
Názov
Kód
214433/6
Farba svetla
5000 K
214433/3
3500 K
Trieda izolácie
II
Výkon
48W
Počet LED
16
Svetelná účinnosť
91,2 lm/W
Celkový výkon*
77,2 lm/W
54 W
Svetelný tok
4898 lm
4143,5 lm
Hmotnosť svietidla
9,2 kg
Bočná plocha
0,057 m2
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
08
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Parkové svietidlo MIZAR LED má ideálny dekoratívny dizajn
vhodný pre osvetlenie chodníkov, parkov a námestí. Jeho
zaujímavá štruktúra a moderný dizajn predstavujú skvelé riešenie osvetlenia urbanistických priestorov. Jeho dekoratívny
charakter je nádherný doplnok miesta v ktorom bude inštalované a dodáva mu individuálnu atmosféru.
MIZAR LED svietidlo je vyrobené z hliníkových anodizovaných plechov s vysokou tepelnou vodivosťou a vynikajúcou
stálosťou.
Štandardne je svietidlo vyrábané vo farbe Inox a zelenej. Na
požiadanie je možné svietidlo vyrobiť v ďalších 12 anodizovaných farbách, ktoré sú v ponuke ROSA
MIZAR LED je doporučené montovať priamo na stožiare do
výšky 5m až 6m so zakončením
Ø 60mm.
Výhody použitia MIZAR LED 48 v porovnaní
s OPA-1 S-100W sodík, tienidlo použité Auris Maxi
(Externá osvetlená obdĺžniková plocha 140 m × 20 m,
spĺňajúce požiadavky triedy komunikácie S3 na stožiari výšky
5 m)
• zníženie ročnej spotreby elektriny až o 76%
• zníženie počtu svetelných bodov o 29%
• Úspory na nákladoch na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidlá
• návratnosť investícií po 3 mesiacoch používania
09
ROSA LED
OS-1 LED
Technické údaje
KRIVKA SVIETIVOSTI OS  LED
OS-1 LED 32
Názov
Kód
211331/6
Farba svetla
5000 K
211331/3
3500 K
Trieda izolácie
II
Výkon
32 W
Počet LED
16
91,5 lm/W
Svetelná účinnosť
Celkový výkon*
72,0 lm/W
36 W
Svetelný tok
3540 lm
2593,5 lm
Hmotnosť svietidla
5,2 kg
Bočná plocha
0,1 m2
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
10
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Svietidlo OS-1 je ideálne pre osvetlenie parkov, chodníkov,
námestí a historických častí miest .
Klasická elegancia v kombinácii s modernou LED technológiou, predstavuje perfektné riešenie pre osvetlenie v náročných
klimatických podmienkach, doplnení štýlovej architektúry
pri zachovaní ekonomickej a ekologickej charakteristiky LED
svietidla.
Svietidlo OS-1 LED je vyrobené z čierneho plastu vystuženého sklenenými vláknami.
Je určené k montáži priamo na stožiar s výškou 4 m do 5 m,.
Ukončenie stožiara je Ø 60 mm.
Po analýze svetelných parametrov získaných zo svietidla OS-1
LED, prúd LED diód bol znížený na 700 mA, čím sme získali
maximum úspory energie.
V porovnaní so štandardným svietidlom OS-1 s bielym difúzorom a s vysokotlakovou sodíkovou výbojka S-70 sa dosiahla úspora 54%
Výhody použitia OS-1 LED 32 v porovnaní
OS-1 S70 W Sodík
(Externá osvetlená obdĺžniková plocha 120 m × 20 m,
spĺňajúce požiadavky triedy S4 pomocou stožiara výšky 4 m)
• zníženie ročnej spotreby elektrickej energie až o 76%
• zníženie počtu svetelných bodov o 25%
• Úspora nákladov na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidlá
• návratnosť investícií po 27 mesiacoch užívania
11
ROSA LED
VEGA LED
VEGA LED
VEGA LED ALFA
100
BETA
Ø 60
Technické údaje
VEGA LED 60
VEGA LED ALFA 60
VEGA LED BETA 60
Kód
214134/6
214234/6
214134/3
214234/3
214034/6
214034/3
Farba svetla
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
Trieda izolácie
II
II
Výkon
60W
60W
Počet LED
20
97,0 lm/W
Celkový výkon*
20
82,3 lm/W
97,0 lm/W
5545,3 lm
6555 lm
68 W
Svetelný tok
6555 lm
Hmotnosť svietidla
10,5 kg
Bočná plocha
0,042 m
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
12
VEGA LED BETA
KRIVKA SVIETIVOSTI VEGA LED
Názov
Svetelná účinnosť
160
Ø5
06
ALFA
82,3 lm/W
68 W
5545,3 lm
9,5 kg
2
0,04 m2
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Parkové svietidlo VEGA LED je ideálne pre dekoratívne osvetlenie
peších zón, ciest, parkov a námestí. Jeho zaujímavý
dizajn v spojení s ekonomickými parametrami je ideálne
riešenie pre mestské osvetlenie a dodáva miestu jedinečnú
atmosféru
VEGA LED svietidlo je vyrobené z korózii odolného anodizovaného hliníkového plechu, čo dáva svietidlu vynikajúca
stálosť a trvanlivosť s vysokou tepelnou vodivosťou..
Štandardné svietidlo je vyrábané v kombinácii dvoch farieb:
Inox (nerez) a čiernej.
Svietidlo je možné na požiadanie vyhotoviť v ďalších
anodizovaných farbách z ponuky ROSA
VEGA LED je doporučené montovať na stožiare výšky 5,5m –
8m so zakončením Ø 60mm
Svietidlo má tiež možnosť nastavenia uhla sklonu v rozsahu
+ / - 15 °.
Svietidlo je dostupné v troch veriách:
• VEGA LED - určené pre montáž na výložník,
• VEGA LED ALFA – určené pre montáž na stožiar so zakončením Ø 60mm
• VEGA LED BETA - určené pre montáž na stožiar so zakončením Ø 60mm s upevnením v strede svietidla
Výhody použitia VEGA 60 LED v porovnaní
s OPA-1 S-100 W sodík
(Externá osvetlená obdĺžniková plocha 140 m × 20 m,
spĺňajúce požiadavky triedy S3 pri použití stožiara výšky 5,5 m)
• zníženie ročnej spotreby elektriny až o 70%
• zníženie počtu svetelných bodov o 29%
• uspora nákladov na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidiel
• návratnosť investícií po 14 mesiacoch užívania
13
ROSA LED
COSMO LED
COSMO LED
ALFA
COSMO LED ALFA
Technické údaje
COSMO LED 72
COSMO LED ALFA 72
Názov
COSMO LED 96
COSMO LED ALFA 96
Kód
221035/6
221235/6
221035/3
221235/3
221037/6
221237/6
221037/3
221237/3
Farba svetla
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
Trieda izolácie
II
II
Výkon
72W
96 W
Počet LED
24
100,5 lm/W
Svetelná účinnosť
Celkový výkon*
32
83,2 lm/W
100,5 lm/W
6654,3 lm
10488 lm
80 W
Svetelný tok
7866 lm
Hmotnosť svietidla
11,5 kg
Bočná plocha
0,085 m
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
14
84,3 lm/W
108 W
8872,4 lm
11,5 kg
2
0,085 m2
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
LED diódy sa tiež používajú v uličných svietidlách COSMO .
Výnimočný dizajn a inovatívne technológie sú ideálnou kombináciou pre osvetlenie ulíc kategórie ME3a a nižšie. Svietidlo
je dostupné v dvoch verziách, ako je uvedené nižšie.
COSMO LED svietidlo je vyrobené z vysoko tepelne vodivých
hliníkových plechov, čo dáva svietidlu dlhodobú stálosť. Štandardné vyhotovenie svietidla je kombinácia dvoch farieb:
šampaň a čiernej. Na požiadanie je možné svietidlo vyrobiť
v ďalších anodizovaných farbách, ktoré sú v ponuke ROSA
Svietidlo je určené k montáži na stĺpy 8 až 10 m výšky, s ukončením Ø 60mm.
K dispozícii sú v dvoch verziách:
• LED COSMO - určené pre montáž na výložník,
• LED COSMO ALFA - určené pre montáž priamo na stožiar
so zakončením Ø 60mm
Výhody použitia LED COSMO 96 v porovnaní
So svietidlom MAGNOLIA S-150W sodík
(Osvetlenie 1 km 7 m širokej cesty, aby spĺňali požiadavky
triedy ME3a. Použité 10 m vysoké stožiare so svietidlom
MAGNOLIA S-150W sodík
a 9 m stožiare so svietidlom LED COSMO 96)
• zníženie ročnej spotreby elektrickej energie až o 57%
• zníženie počtu svetelných bodov o 6%
• uspora nákladov na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidá
15
ROSA LED
MAGNOLIA LED
KRIVKA SVIETIVOSTI MAGNOLIA LED
Technické údaje
MAGNOLIA LED 60
Názov
Kód
220534/6
Farba svetla
5000 K
Trieda izolácie
MAGNOLIA LED 72
220534/3
220535/6
3500 K
5000 K
II
Výkon
102 lm/W
Svetelná účinnosť
Svetelný tok
3500 K
5000 K
88,3 lm/W
102 lm/W
220537/6
3500 K
5000 K
220537/3
3500 K
II
84 W
88,5 lm/W
8246 lm
220536/3
96 W
28
102 lm/W
79 W
5825 lm
MAGNOLIA LED 96
II
24
66 W
6871,8 lm
220536/6
72 W
20
Celkový výkon svietidlá*
220535/3
II
60 W
Počet LED
MAGNOLIA LED 84
32
88,2 lm/W
102 lm/W
92,5 W
6990 lm
9620,6 lm
88,6 lm/W
108 W
8155 lm
10995 lm
9320 lm
Hmotnosť svietidla
11 kg
11 kg
11 kg
11 kg
Bočná plocha
0,1 m2
0,1 m2
0,1 m2
0,1 m2
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
16
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
LED diódy sa tiež využívajú v pouličných svietidlách MAGNOLIA
Svietidlo MAGNOLIA LED je určené na osvetľovanie ulíc, ciest
kategórie
ME3a nižšie. Tento osvedčený typ svietidla v kombinácii
s technológiou LED vytvára vynikajúce možnosti pre urbanistické riešenie mestských priestorov a ciest.
Svietidlo MAGNOLIA LED je vyrobené z odliatku hliníka.
Farebný odtieň sa dosiahne polyesterovými práškovými farbami. Telo svietidla (spodná časť) je maľovaná na RAL 9006 sivá,
kryt – strieborno čierna.
Na požiadanie sa dajú použiť nátery v iných farebných odtieňoch podľa stupnice RAL.
Svietidlo je určené k priamej montáži na 8 až 10 m vysoké
stožiare , alebo na výložník s ukončením Ø 60 mm. Svietidlo má
tiež možnosť úpravy uhla sklonu v rozmedzí od - 5 ° až 20°.
Pridaním polohovacieho otvoru sa dá dosiahnuť regulácia
sklonu od 0°do 90°.
Výhody použitia LED MAGNOLIA 96 v porovnaní so
svietidlom MAGNOLIA S-150W sodík
(Osvetlenie 1 km 7 m širokéj cesty, aby spĺňali požiadavky
triedy ME3a. Použité 10 m vysoké stožiare so svietidlom
MAGNOLIA S-150W sodík
a 9 m stožiare so svietidlom LED MAGNOLIA 96)
• zníženie ročnej spotreby elektriny až o 57%
• zníženie počtu svetelných bodov o 6%
• uspora nákladov na údržbu
• 5 rokov záruka na LED svietidá
17
ROSA LED
URSA I LED
URSA I LED
URSA I LED ALFA
KRIVKA SVIETIVOSTI URSA I LED
ALFA
Technické údaje
URSA I LED 48
URSA I LED ALFA 48
Názov
Kód
221833/6
221933/6
Farba svetla
5000 K
Trieda izolácie
URSA I LED 60
URSA I LED ALFA 60
221833/3
221933/3
221834/6
221934/6
3500 K
5000 K
II
100,5 lm/W
Celkový výkon*
88 lm/W
5244 lm
3500 K
5000 K
221835/3
221935/3
3500 K
II
72 W
20
100,5 lm/W
51 W
Svetelný tok
221835/6
221935/6
60 W
16
Svetelná účinnosť
221834/3
221934/3
II
48 W
Výkon
Počet LED
URSA I LED 72
URSA I LED ALFA 72
24
82,3 lm/W
100,5 lm/W
68 W
4436,2 lm
6555 lm
83,2 lm/W
80 W
5545,3 lm
7866 lm
6654,3 lm
Hmotnosť svietidla
6,0 kg
7,0 kg
8,0 kg
Bočná plocha
0,04 m2
0,043 m2
0,045 m2
A - dĺžka
508 mm
589 mm
670 mm
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
18
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Moderné svietidlo s vynikajúcimi rozptylovými vlastnosťami
je určené na osvetlenie ulíc , ciest kategórie ME3a a nižšie. Svietidlo je dostupné v štyroch výkonových verziách ( viď tabuľku).
URSA II LED je vyrobené z korózii odolného anodizovaného
hliníkového plechu, čo dáva svietidlu
vynikajúcu stálosť a dlhú životnosť.
Štandardne je vyhotovené v kombinácii dvoch farieb : šedej
a čiernej
Svietidlo je na požiadanie k dispozícii v ďalších anodizovaných farbách stupnice ROSA
Svietidlo je určené k montáži na 8 až 11 m vysoký stožiar,
alebo výložník so zakončením Ø 60 .
Taktiež je možné meniť uhol sklonu svietidla v rozmedzí
+ / - 15 °.
Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách:
• URSA II LED - určené pre montáž na výložník,
• URSA II LED ALFA - určené pre montáž na stožiar so zakončením Ø 60mm.
Výhody použitia URSA II LED v porovnaní so svietidlom
MAGNOLIA S-250W sodík
(Osvetlenie 1 km 7 m širokej ceste k splneniu požiadaviek
na osvetlenie triedy ME4a.
Svietidlá sú umiestnené vo výške 11m)
• zníženie ročnej spotreby el. energie až o 67%
• úspora nákladov na údržbu
• 5-ročná záruka na LED svietidá
• technické parametre svietidla umožňujú zväčšiť rozostupy
madzi svtelnými bodmi, pri zachovaní rovnakej výšky stožiara
oproti svietidlám so sodíkovými zdrojmi.
Pri ceste širokej 7m, výške stožiara 11m a pri splnení požiadaviek na osvetlenie triedy ME3 rozostupy medzi stožiarmi
môžu byť až 40m
19
ROSA LED
URSA II LED
URSA II LED
URSA II LED ALFA
KRIVKA SVIETIVOSTI URSA II LED
ALFA
Technické
údaje
DANE TECHNICZNE
URSA II LED 84
URSA II LED ALFA 84
Názov
Kód
222036/6
222136/6
Farba svetla
5000 K
Trieda izolácie
URSA II LED 96
URSA II LED ALFA 96
222036/3
222136/3
222037/6
222137/6
3500 K
5000 K
II
Výkon
84 W
100,5 lm/W
Svetelná účinnosť
Svetelný tok
222039/6
222139/6
3500 K
5000 K
96 W
83,8 lm/W
100,5 lm/W
9177 lm
222039/3
222139/3
222041/6
222141/6
3500 K
5000 K
222041/3
222141/3
3500 K
II
120 W
144 W
40
84,3 lm/W
100,5 lm/W
108 W
7763,4 lm
URSA II LED 144
URSA II LED ALFA 144
II
32
93 W
Celkový výkon*
222037/3
222137/3
II
28
Počet LED
URSA II LED 120
URSA II LED ALFA 120
10488 lm
48
85,1 lm/W
100,5 lm/W
131 W
8872,4 lm
13110 lm
85,5 lm/W
156 W
11090,6 lm
15732 lm
13308,7 lm
Hmotnosť svietidla
8,5 kg
9,0 kg
10,0 kg
11,0 kg
Bočná plocha
0,047 m2
0,05 m2
0,055 m2
0,06 m2
A - dĺžka
710 mm
751 mm
832 mm
917 mm
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
20
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Moderné svietidlo s vynikajúcimi rozptylovými vlastnosťami Je
určené na osvetlenie ulíc , ciest kategórie ME3a a nižšie. Svietidlo
je dostupné v štyroch výkonových verziách ( viď tabuľku).
URSA II LED je vyrobené z eloxovaného hliníka, čo zabezpečuje dlhú životnosť svietidla a vynikajúce chladenie led čipov.
Štandardne je vyhotovené v kombinácii dvoch farieb :
šedej a čiernej
Svietidlo je na požiadanie k dispozícii v ďalších farbách:
„ROSA anodizácii.“
Svietidlo je určené k montáži na 8 až 11 m vysoký stožiar
so zakončením Ø 60 a má tiež možnosť
nastaviť uhol sklonu v rozmedzí + / - 15 °.
svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách:
• URSA II LED - určený pre montáž na výložník,
• URSA II LED ALFA - určené pre montáž na stožiar so zakončením Ø 60mm.
Výhody použitia URSA II LED v porovnaní so svietidlom
MAGNOLIA S-250W sodík
(Osvetlenie 1 km 7 m širokej ceste k splneniu požiadaviek
na osvetlenie triedy ME3.
Svietidlá umiestnené vo výške 11m)
• zníženie ročnej spotreby elektriny až o 67%
• úspora nákladov na údržbu
• 5-ročná záruka na LED svietidá
• technické parametre svietidla umožňujú zväčšiť rozostupy
madzi svtelnými bodmi, pri zachovaní rovnakej výšky stožiara
oproti svietidlám so sodíkovými zdrojmi
Pri ceste širokej 7m, výške stožiara 11m a pri splnení požiadaviek
na osvetlenie triedy ME3 rozostupy medzi stožiarmi sú 40m
21
ROSA LED
ANDROMEDA LED
KRIVKA SVIETIVOSTI ANDROMEDA LED
Technické
údaje
DANE TECHNICZNE
Názov
ANDROMEDA LED 72
Kód
Farba svetla
ANDROMEDA LED 96
222235/3
222237/6
222237/3
222239/6
222239/3
222241/6
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
5000 K
II
Výkon
II
72W
Počet LED
100,0 lm/W
83,2 lm/W
100,0 lm/W
7866 lm
144W
40
84,3 lm/W
100,5 lm/W
108 W
6654,3 lm
3500 K
II
120W
32
80 W
Celkový výkon*
222241/3
II
96W
24
Svetelný tok
ANDROMEDA LED 144
222235/6
Trieda izolácie
Svetelná účinnosť
ANDROMEDA LED 120
10488 lm
48
85,1 lm/W
101,0 lm/W
131 W
8872,4 lm
13110 lm
85,5 lm/W
156 W
11090,6 lm
15732 lm
13308,7 lm
Hmotnosť svietidla
9,0 kg
10,0 kg
11,0 kg
12,0 kg
Bočná plocha
0,05 m2
0,056 m2
0,062 m2
0,068 m2
A - dĺžka
720 mm
851 mm
932 mm
1013 mm
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
22
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
Moderné a elegantné svietidlo s vynikajúcimi rozptylovými
vlastnosťami Je určené na osvetlenie ulíc , ciest kategórie
ME3a a nižšie. Svietidlo je dostupné v štyroch výkonových
verziách ( viď tabuľku).
ANDROMEDA LED je vyrobené z korózii odolného anodizovaného hliníkového plechu, čo dáva
svietidlu vynikajúcu stálosť a dlhú životnosť.
Štandardne je vyhotovené v kombinácii dvoch farieb :
champagne a čiernej.
Svietidlo je na požiadanie k dispozícii v ďalších farbách: podľa
stupnice „ ROSA anodizácia.“
Svietidlo je určené k montáži na 8 až 11 m vysoký stožiar,
alebo výložník so zakončením Ø 60 a má tiež možnosť nastaviť uhol sklonu v rozmedzí + / - 15 °.
Výhody použitia Andromeda LED 144 v porovnaní so svietidlom Magnólia S-250W sodík
(Osvetlenie 1 km 7 m širokej cesty k splneniu požiadaviek na
osvetlenie triedy ME4a.
Svietidlá umiestnené vo výške 11m)
• zníženie ročnej spotreby el. energie až o 67%
• úspora nákladov na údržbu,
• 5-ročná záruka na LED svietidiel
• V závislosti na rozdelenie stĺpcov ANDROMEDA LED 144
dosahuje svetelné parametre špecifikované podľa normy pre
triedu ME2.
• technické parametre svietidla umožňujú zväčšiť rozostupy
madzi svtelnými bodmi, pri zachovaní rovnakej výšky stožiara
oproti svietidlám so sodíkovými zdrojmi
Pri ceste širokej 7m, výške stožiara 11m a pri splnení požiadaviek na osvetlenie triedy ME3 rozostupy medzi stožiarmi
môzu byť až 40m
23
ROSA LED
ARTEMIS LED
Technické
údaje
DANE TECHNICZNE
KRIVKA SVIETIVOSTI ARTEMIS LED
Názov
ARTEMIS LED 144
Kód
229041/6
Farba svetla
5000 K
229041/3
3500 K
Trieda izolácie
II
Výkon
144W
Počet LED
48
Svetelná účinnosť
101,0 lm/W
Celkový výkon*
85,5 lm/W
156 W
Svetelný tok
15732 lm
13308,7 lm
Hmotnosť svietidla
11,0 kg
Bočná plocha
závisí na uhle nastavenia
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
24
www.pemadk.sk
CHARAKTERISTIKA
ARTEMIS LED reflektor je ideálne svietidlo k osvetľovaniu
architektonických objektov zvýrazňujúcich ich detaily.
Je veľmi vhodný tiež pre osvetlenie športovísk alebo veľkých
plôch.
ARTEMIS LED je vyrobené z korózii odolného anodizovaného
hliníkového plechu, čo dáva svietidlu vynikajúcu stálosť
a dlhú životnosť.
Štandardne je vyhotovené v kombinácii dvoch farieb : nerezovej (INOX) a čiernej.
Na požiadanie možno vyrobiť aj v ďalších farbách podľa stunice „ROSA anodizácia.“
Reflektor je určený k montáži na stožiar so zakončením Ø 60
mm. Uhol natočenia možno nastaviť v rozmedzí od 0 °až 180 °.
Úspory vyplývajúce z použitia svetlometov ARTEMIS LED
• Nízke náklady na údržbu - dlhá životnosť LED diód
• možnosťzníženia svetelného toku v nočných hodinách umožňuje dosiahnuť ďalšiuh úsporu približne o 30%.
25
ROSA LED
KARIN LED
CHARAKTERISTIKA
Tieto dekoratívne stožiare a stĺpiky sú určené pre osvetľovanie malých námestí, príjazdových ciest, chodníkov a parkov
a patria k stabilnému sortimentu v našom výrobnom programe.
Teraz dostupné už aj LED verzie spájajú estetiku a ekológiu v širokú výkonovú a farebnú paletu LED
stĺpikov a LED stožiarov.
Karin LED séria je vyrobená z anodizovanej hliníkovej valcovej trubky s vysokou tepelnou vodivosťou. Väčšina výrobkov
z tejto série sú anodizované, čo zabezpečí stĺpiku vysokú ochranu, farebnú stálosť a dlhú životnosť.
Len KARIN 6000 LED 90 je farbená práškovou farbou podľa palety RAL
Difúzor stĺpika je možné dodať z dvoch materiálov UV odolného polycarbonátu (PC UV), alebo
polymethacrylátu (PMMA).
Technické údaje
Názov
KARIN 450 LED 15
Kód
45200/6/C…
Farba svetla
5000 K
KARIN 600 LED 15
45200/3/C…
45210/6/C…
3500 K
5000 K
Trieda izolácie
I
I
Výkon
15 W
Počet LED
5 ks
Svetelná účinnosť
90,0 lm/W
Celkový výkon*
84,6 lm/W
Svetelný tok
1650 lm
Výška
45220/6/C…
3500 K
5000 K
1395,8 lm
45230/6/C…
3500 K
5000 K
45230/3/C…
3500 K
I
15W
15W
15 W
5 ks
5 ks
5 ks
84,6 lm/W
90,0 lm/W
17 W
1650 lm
450 mm
KARIN 1200 LED 15
45220/3/C…
I
90,0 lm/W
17 W
KARIN 900 LED 15
45210/3/C…
84,6 lm/W
90,0 lm/W
17 W
1395,8 lm
1650 lm
600 mm
84,6 lm/W
17 W
1395,8 lm
1650 lm
900 mm
1395,8 lm
1200 mm
Priemer D
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Materiál difúzora
PCUV alebo PMMA
PCUV alebo PMMA
PCUV alebo PMMA
PCUV alebo PMMA
Farba difúzora
mrazená biela
mrazená biela
mrazená biela
mrazená biela
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
Názov
KARIN 2400 LED 42
KARIN 3600 LED 51
KARIN 4800 LED 60
KARIN 6000 LED 90
Kód
45240/6/C…
45240/3/C…
45250/6/C…
45250/3/C…
45260/6/C…
45260/3/C…
45270/6/M
Farba svetla
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
5000 K
3500 K
5000 K
Trieda izolácie
I
I
Výkon
42 W
51 W
Počet LED
14 ks
17 ks
Svetelná účinnosť
96,0 lm/W
Celkový výkon*
81 lm/W
97,0 lm/W
46 W
Svetelný tok
4620 lm
3920 lm
2400 mm
Výška
3500 K
I
I
60 W
90 W
30 ks
20 ks
82,3 lm/W
99,0 lm/W
56 W
5610 lm
83,8 lm/W
99,0 lm/W
64 W
4760 lm
3600 mm
45270/3/M
6600 lm
83,8 lm/W
95 W
5600 lm
4800 mm
9500 lm
8400 lm
6000 mm
Priemer D
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Rozmer podstavy
224 × 224 mm
320 × 320 mm
320 × 320 mm
400 × 400 mm
Materiál difúzora
PCUV alebo PMMA
PCUV alebo PMMA
Farba difúzora
mrazená biela
mrazená biela
*Celkový výkon s prihliadnutím k stratám na predradníku.
26
PCUV alebo PMMA
mrazená biela
PMMA
mrazená biela
www.pemadk.sk
1
2
2
3
4
1
3
4
5
KARIN LED 450 - 1200
1. vrchný kryt
2. Led modul
7 3. difúzor
4. rám
8 5. medzikrúžok
6. napájač
9 7. montážny rám na uchytenie
predradníka s elektricým
konektorom
10 8. hliníkový rúrový korpus 150 × 2,5 mm
9. izolačná priechodka
10. základová doska
6
5
D
6
KARIN LED 2400 - 6000
7
KARIN
450 LED
KARIN
600 LED
1. vrchný kryt
2. Led modul
3. difúzor
4. rám
5. napájač
6. hliníkový rúrový korpus 150 × 2,5 mm
7. základná doska
KARIN
900 LED
KARIN
1200 LED
KARIN
2400 LED
KARIN
3600 LED
KARIN
4800 LED
27
KARIN
6000 LED
www.pemadk.sk
www.rosa.pl
Oficiálny distribútor na Slovensku
Pema com, s.r.o.
A.Sládkoviča 1797/12
026 01, Dolný Kubín
Telefón: 043/586 43 33, 586 65 69
E-mail: [email protected]
Download

Katalóg LED svietidiel ROSA (SK)