Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
Udržiavajte kontakt so svojimi zákazníkmi
Využívajte sociálne siete aktívne priamo v Site
Utvorte si dokonalý prehľad o finančnej situácii
Manažujte projekty, úlohy a výkazy
Využite systém na správu dokumentov
Rozbehnite komunikáciu so svojimi zákazníkmi
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
V Sito CRM sme našli skvelý nástroj ako si v našej organizácii upratať všetky procesy. Zjednodušili
sme si tým evidenciu študentov, platieb a zdieľanie dokumentov.
- Tomáš Božik, riaditeľ Aptech Europe
Čo je CRM
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Managment
Sito CRM vám prináša aktívnu tvorbu kontaktov Umožní vám spoznať a predvídať potreby, priania
a pohodlné udžiavanie dlhodobo prospešných vzťa- a nákupné zvyky zákazníkov, podporí obojstrannú
hov s vašimi zákazními.
komunikáciu medzi vašou firmou a vašimi zákazníkmi a aj interakciu s kolegami vnútri firmy.
Sito vám umožní stopercentný prehľad
Jednotlivé úlohy pri správe spoločnosti sú niekedy nečakane náročné. Sito CRM vám prináša poriadok
v kontaktoch, kvalitnú organizáciu vašich dát a jednoduché zdieľanie a archivovanie dokumentov.
Na nič nezabudnete s kalendárom, konkurenčnou výhodou sa stane centralizované zbieranie informácií
o klientoch a využitie sociálnych sietí na marketing. Zisk prinesie automatické generovanie faktúr a sledovanie pracovných výkazov.
A to všetko stále online, prístupné odkiaľkoľvek.
Spoznajte svojich zákazníkov
cez Sito. Systém na správu zákazníckych vzťahov dnes potrebuje každá firma.
Poskytujte dobré služby, predávajte kvalitné produkty, a tvorte
zisk.
Získajte prehľad o všetkých procesoch vašej spoločnosti. Vaši
zákazníci si čoskoro všimnú ako
sa k nim správate a ako sa o nich
staráte. Zopár klikov v Site vám
odhalí, čo vaši zákazníci nakupujú, čo majú radi, čo robia, ako
sa zmenili ich životné okolnosti.
www.alejtech.eu
Tie správne nástroje, ktoré sme
pre vás v Site vytvorili, vám zjednodušia komunikáciu so zákazníkmi a organizáciu vašich dát.
[email protected]
AlejTech, spol. s r.o.
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
Zavedenie systému Sito CRM výrazne zefektívnilo činnosť nášho obchodného oddelenia.
- Matej Marcin, šéf IT v eBIZ Corp s.r.o.
Presvedčte sa sami o kráse Sita
za vynikajúcu cenu
3 € na prvé 3 mesiace
Udržiavajte kontakty
Všetky kontakty na jednom mieste - klienti, spolupracovníci, partneri, prepojení so sociálnymi sieťami,
prístupní cez mobil...
Sledujte aktivity v Kalendári
Prehľad aktivít, pracovné výkazy, osobný a zdieľaný kalendár, plánovanie stretnutí,
zadávanie úloh, reporty, projekty...
Vsaďte na sociálne siete
Marketing na sociálnych sieťach, synchronizácia informácií o kontaktoch
z Facebooku, Twitteru, Google+, LinkedIn a Xing, spravodajstvo a feedy
z RSS...
Rozbehnite komunikáciu
Automatické archivovanie e-mailovej komunikácie vnútri spoločnosti aj
so zákazníkmi a partnermi, sledovanie obchodných príležitostí, správa
zásielok a pošty.
Manažujte firemné financie
Fakturácia, pokladňa, správa vkladov, výberov a prevodov, sledovanie stavu
platieb a faktúr, automatické notifikácie, skladové hospodárstvo...
Zdieľajte dokumenty
Zdieľanie dokumentov v rámci spoločnosti aj navonok, archivovanie a verziovanie
súborov, možnosť nastaviť prístupy podľa prístupových práv používateľa...
AlejTech, spol. s r.o.
[email protected]
www.alejtech.eu
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
Potrebujete Sito CRM
Sito CRM vám ušetrí prácu
Sito CRM ušetrí váš čas
Vďaka komunikácii so zákazníkmi, projektovému riadeniu, plánovaniu úloh, evidencii pracovných výkazov na projektoch a objednávkach získate dokonalý prehľad o činnosti
vašej spoločnosti.
Všetky potrebné dáta máte na jednom mieste. Sito
ušetrí čas a prácu vašich zamestnancov.
Pochopíte potreby vašich obchodných partnerov, zamestnancov a spolupracovníkov.
Sledujte centrálne dôležité prepojenia ako databázu kontaktov, prehľad komunikácie, projekty a objednávky, fakturačné položky, platby, faktúry, dokumenty,
newslettere a sociálny marketing. obchodných partnerov, zamestnancov a spolupracovníkov.
Sito CRM je prepojené
Sito CRM je moderné a všestranné riešenie pre
vnútrofiremnú agendu. Je orientované na slovenský trh, vaša databáza firiem je prepojená
na obchodný register.
Sito je zároveň sociálne CRM, s bohatou podporou sociálnych sietí. Databáza kontaktov
je automaticky napojená na sociálne siete
LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ a XING.
Sito CRM je mobilné
Sito sa vám správne zobrazí nielen na počítači alebo notebooku ale aj na mobile
a tablete. Je totiž navrhnuté responzívne, prispôsobí sa rozmerom obrazovky.
Vďaka aplikácii pre Android dostávate notifikácie o všetkých vašich udalostiach a aktivitách.
Navyše, zo Sita môžete pohodlne na jeden klik
vytočiť číslo vo vašom smartfóne s Androidom.
AlejTech, spol. s r.o.
[email protected]
Sito CRM máte
stále prístupné online
Sito je plné výhod - umožní vám
nepretržitý prístup k vašim dátam. Sito je online webová aplikácia. Svoje dáta teda môžete
spravovať odkiaľkoľvek s prístupom na internet.
Sito je softvér ako služba (SaaS) , zaobídete sa teda
bez inštalácie softvéru na vaše vlastné servery, znížite náklady na prevádzku lokálneho intranetu, operačného systému a dodatkového softvéru.
Sito máte po objednaní a zaplatení prístupné za pár minút v plnej verzii cez internet a môžete okamžite využívať
všetky jeho funkcie..
www.alejtech.eu
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
Funkcie Sita
1. Sito vás zacieli na sociálne siete – prekvapivé sociálne CRM
Sito pre vás uchováva databázu vašich kontaktov, a každý kontakt si jednoducho napojíte na
sociálne siete LinkedIn, Facebook, GooglePlus, Twitter alebo Xing. Verejné dáta o svojich klientoch zo sociálnych sietí máte teda neustále k dispozícii na jednom mieste.
Sito pre vás tiež nepretržite monitoruje a archivuje všetku e-mailovú a social-media komunikáciu medzi vami a kontaktmi uloženými v databáze, dôležité e-maily si vy a vaši kolegovia
kedykoľvek vyhľadáte. Plus, pri vytváraní firmy sa po zadaní jej mena automaticky natiahne jej
adresa a IČO z obchodného registra. Prepojenie je teda dokonalé.
2. Manažovanie projektov, zadávanie úloh a time tracking sa stanú zábavou
Odlíšte sa od konkurencie jednoduchosťou, s akou plánujete projekty a objednávky, zadávate
úlohy, sledujte ich spracovanie a zaznamenávate pracovné výkazy zamestnancov alebo spolupracovníkov.
Prehľadný kalendár s notifikáciami o stretnutiach, úlohách aj súkromných eventoch prepojený
s Outlookom vám ušetrí starosti s časovými konfliktami v pracovných stretnutiach, s plánovaním dovoleniek, či s obsadzovaním miestností. Alebo vám napríklad pripomenie, že máte kúpiť
papier do kopírky alebo vyložiť pred bránu smetný kontajner.
3. Zjednodušíte si proces posielania faktúr a sledovanie financií
Zbavte sa pracného ručného vytvárania faktúr v Exceli – z objednávok a projektov vytvoríte
v Site priamo fakturačné položky na jeden klik. Z fakturačných položiek jednoducho vytvoríte prehľadnú faktúru. Tú si vygenerujete do PDF alebo Excelu spolu s vaším logom, pečiatkou
a podpisom. Kvalitne vytvorenú faktúru potom rovno zo Sita pošlete na e-mail klienta.
Proces vytvorenia a odoslania faktúry vám zaberie len pár minút. Ak potrebujete, nastavte
si fakturačné položky na automatické vytváranie v pravidelných intervaloch do budúcna. Platby
vytvorené v Site sa taktiež môžu opakovane samé vytvárať. Vďaka Situ máte tiež dokonalý prehľad o stave na vašich bankových účtoch a v pokladniach.
AlejTech, spol. s r.o.
[email protected]
www.alejtech.eu
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
4. Buďte v kontakte s kolegami cez internú sociálnu sieť
Podobne ako na Facebooku, aj v Site budete stále „in” s pridávaním statusov na nástenke,
lajkovaním a komentovaním aktivít vašich kolegov. Vybrané aktivity v Site sa zaznamenávajú,
vďaka tomu máte potrebný prehľad, čím sa práve vo firme kto zaoberá. Na nástenke môžete
zdieľať zaujímave informácie z vášho odboru, odkazy na weby alebo aj vtipné obrázky, rovnako
ako na facebooku.
5. Efektívne zdieľajte dokumenty s kolegami a zákazníkmi
Sekcia Dokumenty v Site vám uľahčí život. Prístup do dokumentov pre celú firmu zabezpečia
priečinky s rôznymi oprávneniami. Dokumenty sú verziované, takže môžete vidieť aj staršie verzie súborov. Zdieľanie dokumentov s kolegami a zákazníkmi priamo zo Sita je extra rýchle,
odkaz na súbor pošlete kolegom na e-mail zo Sita, alebo vygenerujete externú linku pre vašich
zákazníkov.
Spoľahlivo vyhľadávajte aj vo väčšom množstve dokumentov, aj v obsahu PDFiek a Office dokumentov. Dokumenty sú napojené aj na kontakty a projekty, takže ich môžete priraďovať
konkrétnym zákazníkom a úlohám.
6. Využite výhody spoločného intranetu
Publikujte prehľadne interné smernice, informačné stránky alebo vnútornú inzerciu pre
kolegov priamo v Site. Prácu vám spríjemní pokročilý WYSIWYG editor na vkladanie a formátovanie obsahu, textov, obrázkov a galérií.
7. Vaši zákazníci vás budú milovať ako experta v online marketingu
Sledovanie sociálnych sietí a prispievanie novými príspevkami môže byť niekedy náročné.
So Sitom máte všetky sociálne siete pod palcom, a prispievať na ne môžete naraz z jedného
miesta. Zverejnenie príspevkov si hocikedy naplánujete dopredu, a Sito ich v daný čas zverejní
za vás.
Inteligentná RSS čítačka vám uľahčí prístup k blogom a webovému spravodajstvu, ktoré si do
nej pridáte. Nastavte si automatické publikovanie nových príspevkov z RSS na sociálnych
sieťach podľa kategórií. Zaujímavé správy tak môžete automaticky zverejňovať pre svojich fanúšikov. Klientov priamo oslovte cez pekný newsletter a získate verných a zaujatých zákazníkov.
AlejTech, spol. s r.o.
[email protected]
www.alejtech.eu
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
8. Ani sa nenazdáte a máte vyskladnené
Prehľad o stave tovaru v sklade a expedícia objednávok sú so Sitom samozrejmosťou.
Zadefinujte si sklady, v nich skladové položky, a jednoducho ich naskladňujte a vyskladňujte. Príjemné pribúdanie vyskladnených položiek môžete sledovať v zozname transakcií
každého skladu.
9. Použite zostavy a reporty na prehľad o dôležitých výstupoch vášho biznisu
Presvedčte sa ako sa vašej firme darí v zostavách a grafoch spracovaných v Site.
Dôležité parametre vášho biznisu nájdete prehľadne usporiadané v sekcii Zostavy. Zostavy tiež
môžete exportovať do Excelu a ďalej spracovávať. Ak budete potrebovať, vytvoríme vám aj zostavy na mieru.
10. Rozbehnite rok 2014 s mobilnou aplikáciou Sito pre Android
Buďte akčný s mobilnou aplikáciou Sito pre Android. Ku svojim kontaktom pristúpite kdekoľvek cez mobil. Do smartfónu sa vám automaticky synchronizujú všetky kontakty z databázy,
udalosti z kalendára, statusy kolegov a notifikácie. Žiadne stretnutia teda nezmeškáte, a kontakty v Site môžete upravovať priamo v teréne.
Navyše, keď máte nainštalované Sito v smartfóne môžete priamo z počítača v Site jednoducho posielať SMS-ky, alebo vytočiť číslo. Sito na webe vtedy skontaktuje aplikáciu vo vašom
smartfóne a priamo cez ňu sa odošle SMSka alebo vytočí číslo vášho zázkazníka. Sito v počítači
a Sito v Androide sú teda nerozlučne prepojené pre váš komfort.
www.alejtech.eu
[email protected]
AlejTech, spol. s r.o.
Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi
Customer Relationship Management
Kontaktujte nás
Službu Sito CRM pre vás pripravuje tím nadšencov z AlejTechu.
Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Kancelária
Sídlo
AlejTech, spol. s r.o.
Revolučná 29
821 04 Bratislava
AlejTech, spol. s r.o.
Pestovateľská 308/23
900 44 Tomášov
02/ 64 78 06 16
[email protected]
www.alejtech.eu
IČO: 36 291 374
DIČ: 2022171470
IČ DPH: SK2022171470
Kto tvorí Sito CRM
V AlejTechu pomáhame našim klientom efektívne komunikovať s verejnosťou prostredníctvom internetu. Postaráme sa o vašu prezentáciu na webe, o e-shop na predaj vašich produktov, intranetový systém na riadenie procesov vo vašej spoločnosti alebo CRM systém na správu vašich vzťahov so zákazníkmi.
AlejTech je kreatívny tím ľudí, pre ktorých je práca zábavou. Sme stabilný a zodpovedný partner pre
našich spolupracovníkov, klientov a našich zamestnancov.
Máme dlhoročné skúsenosti s tvorbou web aplikácií, intranetových systémov, elektronických obchodov
a vývojom systémov na správu a aktualizáciu obsahu webových stránok.
Viac informácii o našej spoločnosti nájdete na našom webe alejtech.eu.
AlejTech, spol. s r.o.
[email protected]
www.alejtech.eu
Download

Sito CRM leták (PDF)