Kynologický klub LUKKA
organizuje
Prvú sériu seminárov dogdancingu s Viktóriou Obetkovou
POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ NA 10 TÝMOV / SEMINÁR. POČET
ÚČASTNÍKOV BEZ PSA OBMEDZENÝ NIE JE.
DÁTUM:
MIESTO:
1. 09.04.2011
2. 16.04.2011
3. 23.04.2011
4. 30.04.2011
5. 21.05.2011
Cvičisko kynologického klubu Lukka, Bratislava - Rusovce
mapku nájdete na adrese http://lukka.info/skola/mapa.html
PROGRAM:
13:30 - príchod účastníkov a prezentácia
14:00 - začiatok tréningu
ŠTARTOVNÉ:
5,- eur za jeden tým na jeden seminár
2,- eur za účastníka bez psa na jeden seminár
Štartovné je potrebné uhradiť vopred bankovým prevodom, inak prihláška nebude
akceptovaná. V prípade neúčasti je štartovné nevratné, použije sa na pokrytie
nákladov.
NÁPLŇ SEMINÁROV: 1. seminár - vhodný hlavne pre začiatočníkov - základné cviky,
práca so psom, motivácia, sústredenie, postupy pri cvičení/učení
nových vecí
2. seminár - vhodný ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých obiehania okolo psovoda a slalomy pomedzi nohy
3. seminár - vhodný ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých práca s plochami
4. seminár - vhodný ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých skoky, preskoky, výskoky (pre psov od 1 roku)
5. seminár - vhodný ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých práca s labkami
ÚČET:
1. v SR: KYNOLOGICKÝ KLUB LUKKA -- VOLKSBANK 4 020 123 305/3100, VS: 09042011, 16042011,
23042011, 30042011, 21052011 (podľa dátumu seminára), do poznámky uveďte meno
trénujúceho
IBAN: SK 63310000 0000 4020123305
SWIFT: LUBASKBX
2. V ČR: EVA LENGYELOVÁ -- Česká sporiteľňa 0-1888824153/0800, VS: 09042011, 16042011,
23042011, 30042011, 21052011 (podľa dátumu seminára), do poznámky uveďte meno
trénujúceho
IBAN CZ02 0800 0000 0018 8882 4153
BIC: GIBACZPX
VETERINÁRNE PODMIENKY:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke,
parvoviróze a infekčnej hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom. Psy zo
zahraničia musia mať platný PET PASSPORT.
PODMIENKY ÚČASTI:
Počet týmov je obmedzený na 10 a určuje ich poradie došlých prihlášok so zaplateným
poplatkom.
Háravé sučky sa nemôžu zúčasniť.
Treba pre psa doniesť misku a vodu (na cvičáku pitnú vodu nemáme!). Samozrejme aj
rôzne hračky a odmeny, obojok a vodítko. Sebe doneste repelent (sme hneď pri vode) a v
prípadne závažného tepla aj opalovací krém.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Venčenie psov je možné pri hrádzi hneď vedľa cvičiska. V prípade vyvenčenia psa priamo na
cvičisku žiadame majiteľov o udržiavanie čistoty a zbieranie exkrementov.
Za škody spôsobené psom zodpovedá v plnom rozsahu psovod.
Parkovanie je možné priamo v areáli cvičiska.
Organizátor nezabezpačuje ubytovanie ani stravu. Stravovanie je však možné v okolitých
bufetoch alebo reštauráciach. Tiež je možnosť objednať jedlo s donáškou.
ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY S DOKLADOM O ZAPLATENÍ POSIELAJTE NA ADRESU ALEBO E-MAIL:
Eva LENGYELOVÁ
Jelačičova 1, 821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
KONTAKT NA ORGANIZÁTORA:
Eva LENGYELOVÁ
Jelačičova 1
821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
mobil: +421 905 358 892;
ICQ: 482447075
e-mail: [email protected]
www.skola.lukka.info
Download

propozície