60 ROKOV FOLKLÓRNEHO FESTIVALU VÝCHODNÁ
V dňoch 4. – 6. júla 2014 sa uskutoční už 60. ročník najrozsiahlejšej prehliadky tradičnej ľudovej kultúry
na Slovensku, festival Východná 2014. Rázovitá hornoliptovská obec si v tomto roku pripomína hneď dve
okrúhle výročia: okrem 60. výročia vzniku folklórneho festivalu rovnakého mena aj 745. výročie prvej
písomnej zmienky o nej.
Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším celoslovenským folklórnym festivalom
s medzinárodnou účasťou na Slovensku, zároveň sa počas svojej 60-ročnej histórie stal vrcholnou
prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry. Každoročne na ňom vystúpi v priemere 1 400 účinkujúcich v desiatkach pôvodných autorských programoch, medzi ktorými sa prezentujú víťazi celoštátnych súťažných
folklórnych prehliadok. Veľmi významnou súčasťou festivalu, obľúbenou medzi návštevníkmi aj účinkujúcimi, sú sprievodné podujatia s účasťou ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov. Patria medzi
ne tanečné, spevácke a hudobné workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti a rodiny.
Počas 60 rokov svojej existencie festival výrazne prespieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému
rozvíjaniu i verejnej prezentácii výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, združení
a jednotlivcov usilujúcich sa o prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry.
Festival sa koná každoročne počas prvého júlového víkendu, teda na prahu letnej turistickej sezóny,
v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti Vysokých a Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové
tradície bohatej obci Východná.
POKLADY FOLKLÓRU
logo ročníka 2014
Čriepky z histórie festivalu
Vznik festivalu a amfiteátra
Folklórna skupina Kriváň
V roku 1952 sa národopisná skupina Kriváň
z obce Východná zúčastnila folklórnych slávností
v moravskej Strážnici. Ich úprimné a emotívne
vystúpenie malo obrovský úspech u publika, ktorý
im vyniesol ocenenie „Miláčik Strážnice“. Členov
skupiny Kriváň toto ocenenie a zážitky z festivalu
natoľko uchvátili a nadchli, že sa rozhodli
usporiadať Slávnosti piesní a tancov aj u nich
doma, vo Východnej. Prvý ročník sa im podarilo
zorganizovať už o rok. Zatiaľ iba na provizórnom pódiu, no už v roku 1954 tu postavili prvý
amfiteáter.
V 70. rokoch minulého storočia bol podľa
projektu doc. Ing. Viliama Grusku postupne
budovaný nový amfiteáter, ktorého architektonické
stvárnenie vychádzalo z pôvodnej architektúry
stavieb Liptova. Okrem pódia pre účinkujúcich
vznikali v areáli festivalu postupne ostatné jeho,
dnes už charakteristické prvky: šatne pre
účinkujúcich, podkova pre prezentáciu ľudových
výtvarných prvkov, májka, výstavné vitríny pre
diela ľudových umelcov, „žriedlo“ s umývadlami
pre návštevníkov. Súčasnú podobu,POKLADY
so zastrešeným pódiom, získal areál v roku 2006 na základe
projektu Ing. arch. Igora Karkošiaka.
Amfiteater v roku 1956
Amfiteater Gruska
FOLKLÓRU
Amfiteater Karkošiak
Zvučka festivalu
Prvá oficiálna slávnostná zvučka festivalu odznela
v roku 1958, jej autorom bol hudobný skladateľ
Milan Novák. V roku 1966 napísal novú zvučku
hudobný skladateľ, a významný spolupracovník
festivalu vo Východnej, Svetozár Stračina, o 4 roky
neskôr ju upravil do druhej verzie, ktorá zaznieva
v prvý júlový víkend na festivale dodnes.
Novák
Stračina
Prestávky festivalu
Počas svojej 60-ročnej histórie sa Folklórny
festival Východná neuskutočnil iba trikrát: v roku
1959 boli programy pripravované na Východnú
„prenesené“ na oslavy 15. výročia SNP do Banskej
Bystrice, o 20 rokov neskôr, v roku 1979, sa festival
nekonal „zo zdravotných dôvodov“, teda kvôli
chrípkovej epidémii. No a po tretíkrát sa toto
významné folklórne podujatie nepodarilo zrealizovať
v roku 2006 z dôvodu neukončenia výstavby
nového amfiteátra.
Východná obec Tatry
Divadlo na Východnej
Na festivale boli uvedené aj divadelné predstavenia, ktorých zaujímavosťou je, že ich hlavným
hrdinom bol vždy najznámejší slovenský zbojník.
Už v roku 1960 uviedlo na Východnej Armádne
divadlo z Martina hru J. Mahena „Jánošík“, no
na amfiteátri zazneli aj tóny slávneho muzikálu
„Na skle maľované“ v hlavnej úlohe s Michalom
Dočolomanským – po prvýkrát v roku 1995, potom
o 9 rokov neskôr, keď muzikál oslavoval svoju
30. sezónu na scéne SND.
4 otázky pre riaditeľa programovej
rady
POKLADY
Folklórneho festivalu Východná 2014
Čím sa bude odlišovať aktuálny ročník
od predošlých?
Predovšetkým tým, že bude jubilejný. Jubileum
chceme osláviť nielen skvelými programami, ale aj
Na skle maľované
FOLKLÓRU
Východná - amfiteater
skvelým sprievodným programom, v rámci ktorého
čaká na návštevníkov festivalu niekoľko prekvapení.
No máme aj novinky mimo areálu amfiteátra.
Spomeňme napríklad gastrocentrum, kde sa budú
striedať najpopulárnejšie ľudové hudby z celého
Slovenska, ktoré budú hodujúcim spríjemňovať
čas strávený pri jedle. Ďalšou novinkou je nový,
samostatný ohradený a strážený priestor na stanovanie, kde si môžu rozložiť stany návštevníci
preferujúci bezprostredný 96-hodinový dotyk
s festivalom. Autá si budú môcť zaparkovať na
parkovisko bezprostredne pri stanovom tábore.
Nebude chýbať ani základná hygienická stanica
so sociálnym zázemím a sprchou s teplou vodou.
čo je veľmi zaujímavá experimentálna produkcia
komunikujúca s mladšou érou folkloristov, ale aj
„absolútnych nefolkloristov“.
Ťahákom pre všetky generácie sme dali najväčší
priestor vo štvrtkovom programe, kde v dvoch za
sebou idúcich programoch môžu vzhliadnuť takmer všetky hviezdy, alebo, ak tak chcete, celebrity
slovenského folklóru.
Čo bude najväčším ťahákom pre divákov?
Snažili sme sa zostaviť program pre všetky vekové
kategórie, od detí po seniorov. Vychádzali sme
pritom z tradícií a rokmi vyprofilovaných úspešných
konceptov, do ktorých sme vsadili nové prvky, ale aj
celé programy. Doba sa mení a mení sa aj náš divák
a tento fakt musíme rešpektovať. Poviem ukážkový
príklad: v posledných rokoch sme si všimli, že na
programy folklórnych a detských skupín chodí menej
divákov. Rozhodli sme sa ich teda presunúť na malú
scénu, ktorá je komornejšia pre interpretov aj pre
divákov a je na nej možné sledovať ďaleko viac
detailov pri takomto druhu programov. Spojili sme
ich do jedného s podtitulom Generácie a doplnili
o víťazov rôznych celoštátnych folklórnych súťaží.
A navyše, tento program bude možné počúvať
naživo v rozhlasovom vysielaní RTVS.
Priestor na tvorbu komponovaných programov
v 60. ročníku FFV sme dali skúseným a renomovaným, ale aj mladým nádejným autorom tak,
aby boli v rovnováhe a aby bola zachovaná istá
kontinuita a prirodzená obmena tvorcov.
Východná deti
Ako prvý sa predstaví premiérový program ľudovej hudby a speváckej skupiny súboru Lúčnica
„Vetrík veje“. Tento program je naozaj unikátnym
počinom aj v rámci bohatej histórie súboru, nakoľko
tieto dve zložky ešte nikdy v samostatnom programe nevystupovali. Pôjde teda určite o lúčničiarsku i svetovú premiéru! Ďalší program sa volá „Poklady folklóru“. Ide
o hudobno-spevácku reflexiu 60-ročnej histórie
Folklórneho festivalu Východná, v ktorom účinkujú spomínané celebrity slovenského folklóru:
Diabolské husle a Ján Berky Mrenica mladší,
Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Ján Ambróz
s ľudovou hudbou Borievka, Darina Laščiaková,
Ktoré programy by ste spomenuli konkrétne?
POKLADY FOLKLÓRU
Podľa môjho názoru najväčším ťahákom pre
divákov by mohli byť vlastne všetky večerné
programy, napr. „Liptov Slovensku“ s 280 účinkujúcimi, program „Východná, Východná“ ako
história 60 rokov festivalu v skratke, „Čiernobiely
svet“ ako originálne autorské dielo, no aj „Inakô“,
Deti sprievod
Hanka Hulejová, Angela Vargicová, Marka
Mačošková, Monika Kandráčová, Kandráčovci,
spevácka skupina Rodokmeň a mnohí ďalší. Ešte
snáď nikdy v histórii tohto festival sa nepodarilo
dať dohromady také silné a originálne zoskupenie
umelcov, na čo sme patrične hrdí.
Týmto programom zároveň chceme vzdať
poctu všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že Folklórny
festival Východná stále existuje a napreduje.
Ako budú vyzerať sprievodné podujatia
jubilejného ročníka?
vybrať naozaj každý. Aj zanietení folkloristi, ale aj
bežní návštevníci Liptova, ktorí sa na festival
dostanú často náhodou. Keďže sa často jedná
o prázdninujúce rodiny s deťmi, pre nich sú určené
podujatia, v rámci ktorých sa môžu zabaviť, ale aj
mnohému naučiť. Za všetky spomeniem predstavenie muzikantov SĽUK-u „Zvuky nie sú muky“,
s ktorými si môžu deti aj rodičia zahrať a zaspievať,
program „Vrátiť, požičať i sebe v úcte zachovať“,
ktorý je inšpirovaný rozprávkou O troch grošoch.
V Tanečnom humne si môžu pozrieť klasické bábkové rozprávky „O Jankovi Hraškovi“
a „Perníková chalúpka“.
Rád by som spomenul akcie, ktoré sa budú
odohrávať napr. v Evanjelickom kultúrnom dome
vo Východnej, kde budeme premietať zaujímavé
dokumentárne filmy o vandrovných sklenároch z Chočských vrchov a o Viliamovi Jánovi
Gruskovi, ktorý navrhol prvú koncepciu amfiteátra
vo Východnej.
Návštevníci festivalu sa budú môcť učiť tancovať
ľudové tance a zabaviť sa dosýta v Tanečnom
humne, naživo vidieť prácu ľudových rezbárov,
zúčastniť sa Jarmoku majstrov remesiel, ktorý
pripravilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Našli
sme priestor aj na výstavu obrazov akademickej
maliarky Yvonny Hanákovej, ktorá od roku 1968
viac ako 10 rokov navrhovala prezentačné materiály
pre festival.
A nedá mi nespomenúť ďalšie výstavy, sprievody, tancovačky, ale aj pietnu spomienku
na zosnulých folkloristov.
Na tento rok sme sa snažili pripraviť pestrú
škálu programov a podujatí, z ktorých si môže
Východná deti
No ponúkame ešte oveľa viac: malí i veľkí môžu
navštíviť detský svet na lúke v Košiariku, ochutnať
lahodný ovčí syr či bryndzu, ale aj ďalšie chutné
jedlá pripravené podľa starých ľudových receptov
v Tradičnej kuchyni. V Škole remesiel si môžu deti
i rodičia spoločne vyskúšať zručnosť pri výrobe
ľudovo-umeleckých výrobkov. Vybrali ste si? Príďte
a zažite na vlastnej koži. Neoľutujete.
POKLADY FOLKLÓRU
Zhovárala sa: Hana Kyseľová
1. Informačné centrum
11. Veľká scéna
21. Stravovanie účinkujúci
2. Polícia
12. Malá scéna
22. Stanový tábor
3. Zdravotné stredisko
13. Jarmok remesiel
23. Vstupná brána
4. Hasiči a technika
14. Škola remesiel
24. Pitná voda
5. Pokladne
15. Plač
25. Parkovisko – výbor festivalu
6. VIP
16. Humno
26. Parkovisko – návštevníci
7. Výstavy
17. Ohnisko
27. Parkovisko – stanový tábor
8. Parkovisko – VIP
18. Koliba s košiarom
28. Stravovací areál
9. Bankomat
19. Detské ihrisko - Košiarik
10. Parkovisko – autori a účinkujúci
20. WC
Kontakty:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
www.nocka.sk
PhDr. Jana Kresáková
generálna riaditeľka
Národného osvetového centra
Mgr. Petra Klobušická, PhD.
poverená riaditeľka
odboru ZUČ a projektov ZUČ
POKLADY FOLKLÓRU
PhDr. Pavel Ňuňuk
výkonný riaditeľ
mobil: 0918 817 145
pevná linka: 02/20471256
e-mail: [email protected]
Mgr. art. Pavol Pitoňák
riaditeľ programovej rady
mobil: 0903 800 847
e-mail: [email protected]
Mgr. Dana Sihelská
tajomníčka festivalu
pevná linka: 02/20471254
mobil: 0918 716 030
e-mail: [email protected]
Download

tlac sprava vychodna.indd