MOJA OBĽÚBENÁ PIESEŇ
Alžbeta Mária Batizová
sekunda
KRISTÍNA: STONKA
autor textu: Kamil Peteraj
autor hudby: Martin Kavulič
interpret: Kristína
Text piesne:
Líham si ťažká na ľahkú zem
čo som ti chcela, nedopoviem
líhaš si plný smútku a rán
chceš zakryť slnko a zostať sám
čo bude s láskou? čo bude s ňou?
čo s jednou stonkou odtrhnutou?
líham si s tebou na ľahkú zem
na steble slzu neunesiem
refrén:
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
šepká mi tráva daj mi svoj plač
zahoď tú stonku, čo v prstoch máš
vyplač sa zo snov no tak to skús
ja zmením smútok na ranný lúč
slnečný deň a usmiata tvár
tak si ťa navždy zapamätám
tajomstvá v tráve akých viac niet
v prstoch si krútim už iný kvet
refrén:
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
čo bolo včera nebýva dnes
na veľkú bolesť raz zabudneš
stonke sa zlomia najkrajšie sny
ktoré späť nikto nevymodlí
Informácie o interpretovi:
Kristína Peláková, známejšia pod umeleckým menom Kristína je slovenská speváčka
narodená 20.augusta 1987 vo Svidníku.
Vyštudovala na košickom konzervatóriu. Po zoznámení s producentom Martinom
Kavuličom a vydavateľstvom H.o.M.E. production začala aktívne spievať.
Kristina sa zapojila aj do pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2010 so skladbou
„Horehronie“. Získala najväčší počet hlasov od divákov a reprezentovala Slovensko na
európskom finále v Nórsku.
Vydala dva albumy, a to: ...ešte váham a V sieti ťa mám.
V roku 2008 prespievala pieseň Beáty Dubasovej „Vráť mi tie hviezdy“, čo jej prinieslo
všeobecnú slávu na Slovensku.
Naspievala oficiálnu pieseň Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011: Life Is a Game.
Informácie o textárovi:
Kamil Peteraj je slovenský básnik a textár narodený 18. septembra 1945 v Bratislave.
Absolvoval štúdium hry na husliach a štúdium divadelnej dramaturgie. V rokoch 19701980 bol dramaturgom spevohry Novej scény v Bratislave.
Prvú báseň uverejnil v roku 1964 v časopise Slovenské pohľady. Hneď v roku 1965
debutoval zbierkou Sad zimných vtákov. Charakteristickým znakom jeho prvých zbierok je
nepravidelný voľný verš a voľná strofická výstavba. Neskôr jeho básne obsahujú nové
tematické odtiene, ako sú láska či detstvo.
V neskoršej tvorbe si viac než prírodu všíma človeka modernej civilizácie, mapuje najmä
problematiku medziľudských vzťahov a pocity odcudzenosti súčasníka.
Stal sa tiež jedným z najpopulárnejších textárov slovenskej populárnej hudby a spolu s
Borisom Filanom je považovaný za zakladeteľa modernej slovenskej textovej tvorby. Jeho
texty sa vyznačujú kultivovaným lyrizmom a hravosťou. Ako textár spolupracoval s
mnohými spevákmi a skladateľmi (Pavol Hammel, Marián Varga, Miroslav Žbirka, Marika
Gombitová, Robo Grigorov a i.).
Preslávil sa básňou Bosá láska.
Analýza textu:
a) ideovotematický plán
literárny druh: lyrika
literárny žáner: populárna pieseň
téma: stratená láska
idea: Láska je plná radosti aj bolesti. Text hovorí o stratenej láske, o láske, ktorá končí.
myšlienky textu:
– stonke sa zlomia najkrajšie sny – láska, ktorá skončí
– zahoď tú stonku, čo v prstoch máš – zabudni na starú lásku
– v prstoch si krútim už iný kvet – láska prináša bolesť, ktorú vylieči len nová láska
b) kompozičný plán
členenie textu: na strofy
strofy: 4 4-veršové strofy a refrén (1 strofa)
slabičnosť verša: 9-slabičný
rým: a a b b – združený rým
c) jazykový plán
lexika: prevládajú metafory a neutrálne slová
trópy:
personifikácia
– stonke sa zlomia najkrajšie sny
– šepká mi tráva daj mi svoj plač
metafora
– na steble slzu neunesiem
– vyplač sa zo snov
– ja zmením smútok na ranný lúč
Vlastné hodnotenie:
Túto pieseň som si vybrala preto, lebo je veľmi pekná. Má krásny text a spieva ju moja
obľúbená slovenská speváčka. Je to známa pieseň a upútala ma svojim názvom.
Zdroje:
sk.wikipedia.org
supermusic.sk
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Download

MOJA OBĽÚBENÁ PIESEŇ