www.zateplenie.sk
Dilatačná škára na loggiách
Koncovky na oplechovaní
Ťahové skúšky kotiev
K pružnému prekrytiu styku predsadených loggiových stien s fasádou používame z vnútornej
strany loggií polystyrénové lišty a z vonkajšej strany hliníkové dilatačné lišty, ktoré umožňujú styku
určitej deformácie vplyvom klimatických zmien
a zmien zaťaženia na loggie bez negatívneho estetického vnímania.
Používame inteligentné koncovky na parapetoch,
ktoré umožňujú prirodzene odvádzať vodu od
fasády a neprichádza k zatečeniu do zatepľovacieho systému. Ich cena je síce niekoľkonásobne
vyššia ako bežne používaných, ale rozdiel sa vráti
v podobe bezproblémového užívania objektu.
Ťahové skúšky kotiev
Ťahové skúšky kotiev sú u nás absolútnym štandardom, bez ktorých nie je možný správny návrh
počtu a typu kotiev.
logom firmy, čo vlastne zabezpečuje jasnú viditeľnosť našich pracovníkov a zvlášť stavbyvedúcich,
ktorý sú zodpovedný za celý priebeh realizácie a
„načúvaním“ potrieb vlastníkov.
ného zatepľovacieho systému, ktoré vykazujeme.
Ročne robíme cez 100 000 m2 plochy kontaktného zateplenia, čo predstavuje asi 35-40 bytových
domov.
Farebné riešenie – posledným, ale veľmi významným bodom je výber farebného riešenia Vášho
objektu. Je to veľmi citlivá otázka pre vlastníkov,
kde sa vždy nájdu taký pre ktorých je to dôležitejšie než všetky ostatné otázky týkajúce sa obnovy
bytového domu. Týmto procesom Vás prevedie
skúsený architekt zaoberajúci sa fasádami už viac
ako 10 rokov. Každý dobre zrealizovaný a farebne
správne vyriešený dom nám robí referenciu.
Už po tretí rok sme držitelia ocenenia „ZATEPLUJ
S FORTIELOM“. Do súťaže sa oslovujú a vyberajú
najlepšie spoločnosti a to už samé za seba hovorí o tom, že asi sme nie nepovšimnutý na tomto
trhu.
• s identifikovaním potrieb obnovy Vášho objektu
ako aj so zistením Vašich možností financovania
obnovy bytového domu
• s výberom skúseného projektanta, ktorý Vám
vyhotoví projekt vhodný pre realizáciu požadovanej obnovy objektu s prihliadnutím na Vami
vybratý spôsob financovania obnovy bytového
domu
• s výberom úveru z komerčnej banky
• pri príprave a podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov
• pri príprave a podaní žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
• s inžinierskou činnosťou pre realizáciu stavby
(povolenia a stanoviská potrebné počas celej obnovy bytového domu – od povolenia až po kolaudáciu )
Cena diela vo väčšine prípadov je veľmi nevhodné
meradlo a bohužiaľ je doba kedy sa tvrdo ide po
cene a to má najväčší vplyv na kvalitu. Poznáme
veľmi veľa príkladov, kde rozhodnutie iba na základe ceny vlastníci horko oľutovali. Stáva sa nám,
že nás oslovujú zástupcovia vlastníkov, ktorý išli
len po cene a v priebehu realizácie boli nútený
ukončiť spoluprácu s vybratým lacnejším realizátorom. Takéto ukončenie spolupráce a dokončovanie diela iným realizátorom vyjde vždy podstatne viac ako bol pôvodný rozdiel v cene týchto
dodávateľov.
Úspech naše firmy je dôsledkom neustáleho posúvania úrovne vnímania štandardu, pretože iba
to nám zaručuje byť na trhu konkurencie schopným. Dôkazom toho sú aj objemy ročne zhotove-
A na záver v krátkosti predstavíme našu spoločnosť.
Spoločnosť MONTY Pro spol. s r.o. vznikla na základe predchádzajúcich skúseností spoločníkov
v roku 2000. Od vzniku našej spoločnosti sme sa
profilovali na zateplenie a obnovu BD. Postupne
sme sa stali jednou z najdlhšie pôsobiacich firiem
v oblasti zateplenia a obnovy bytových budov, zároveň patríme k firmám s najväčším množstvom
úspešne zrealizovaných stavieb v tejto oblasti.
Zateplenie a komplexná obnova bytového domu
je finančne a organizačne náročný projekt vyžadujúci si mnoho času a skúseností všetkých
zúčastnených. Vieme že väčšina vlastníkov bytov
sú odborníci v iných odvetviach a preto Vám ako
realizátor s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti ponúkame pre nás ďalší pohľad na kvalitu a
to poskytnutie našej pomoci:
SVOJHO
Predošlé slová hovoria za všetko. Sme presvedčený o tom, že každý bytový dom treba zatepliť a je
už iba na Vašom rozhodnutí, ktorú firmu si na to
oslovíte. Hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti je úspešná realizácia Vašej objednávky, ktorá
vo vás zanechá dobrý pocit zo správneho rozhodnutia, že ste si vybrali práve spoločnosť MONTY
Pro.
MONTY Pro, spol. s r.o.
Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
tel.: 02/5363 5045(4) | fax: 02/5363 5042
e-mail: [email protected]
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
Hliníkové systémy
ALUMISTR Slovakia, s.r.o. je dcérska spoločnosť zastupujúca výrobcu hliníkových systémov AluMistr po celom
území Slovenskej republiky už od roku 2010. Jedná sa o rámové systémy hliníkových konštrukcii zábradlí ,altánkov a interiérových deliacich priečok a ďalších atypických konštrukcií napr. prístavieb a prístreškov rodinných
domov zo systému AluPlus, AluCombi a AluTerm.
Zároveň vyrábame bezrámové
systémy určené pre zasklievanie balkónov a lodžií zo systému AluVista
a AluVerso .
V rámci revitalizácie a rekonštrukcie panelových domov poskytujeme komplexné riešenia pre balkóny
a lodžie. Pred samotným začiatkom projektu úzko spolupracujeme
na príprave technického riešenia
a na tvorbe výkresovej dokumentácie,
prípadne spracujeme vizualizácie.
Hliníkové zábradlia
Hliníkové zábradlia pre balkóny
a lodžie predstavujú veľmi estetické, účelné a moderné riešenie
dnešnej panelovej výstavby. Systém
hliníkového zábradlia vychádza
z rámového systému AluPlus. Zábradlie sa skladá z hliníkových profilov, ktorých farebné prevedenie
je možné prispôsobiť požiadavkám
zákazníka. Pre vyplnenie hliníkových rámov sa používajú farebné
vysokotlakové laminátové dosky
MAX Exterior spĺňajúce požiadavky na protinárazovú a požiarnu
odolnosť alebo bezpečnostné sklo
Conex s čírou, mliečnou alebo farebnou fóliou. V spodnej časti hliníkového rámu sú drenážne otvory
pre odtok kondenzátu. Hliníkové
zábradlia je možné použiť v rámci
novej výstavby, ako aj pri prestavbe
balkónov a lodžií náhradou za staré
zhrdzavené konštrukcie. Stavebnicový systém hliníkových zábradlí
ponúka rad technologických riešení, ktoré je možné vzájomne
skombinovať a prepájať. Konštrukcia zábradlia je kvalitnou prípravou
na dodatočné zasklenie balkónu,
26
lodžie alebo polo-lodžie pomocou rámových alebo bezrámových
systémov.
Obr. 1 – Obrázok znázorňujúci kotvenie
balkónového profilu do pochôdznej časti
a kotvenie madla cez zateplenie prostredníctvom špeciálneho zvarenca. Na odvedenie
kondenzátu sa používajnu drenážne otvory.
Zasklenie balkónov a lodžií
Zasklenie balkónu alebo lodžie
rozširuje užívateľnú plochu bytu
a prirodzene zvyšuje komfort bývania. Novo zasklený priestor slúži
zároveň ako ochrana proti hluku, prachu, exhalátom, dažďu a extrémnym
teplotám. Zasklenie lodžie rovnako
predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie bytu. Spoločnosť ALUMISTR SE je výrobcom obidvoch
typov zasklievacích systémov – rámového a bezrámového. Veľa prvkov
majú obidva systémy rovnaké alebo
podobné, v niečom sa však líšia. Vynikajú veľmi jednoduchou ovládateľnosťou a minimálnymi požiadavkami
na údržbu. Pri využití bezpečnostného skla a uzamykateľného prevedenia slúžia ako účinná prekážka proti
vlámaniu. Výber vhodného typu zasklievacieho systému závisí na konkrétnych požiadavkách zákazníka.
Rámové zasklenie AluPlus,
AluCombi, AluTherm
Obr. 2 – Obrázok znázorňujúci kotvenie
balkónového profilu z čela pochôdznej časti
bez narušenia hydroizolácie a priznaných
vynášacích zvarencov (konzol) vo farebnom
prevedení RAL.
Obr. 3 – Obrázok znázorňujúci kotvenie balkónového profilu z čela pochôdznej časti bez
narušenia hydroizolácie a zakrytím vynášaných konzol prostredníctvom odkvapových
plechov vo farebnom prevedení RAL.
Obr. 4 – Nosná spodná koľajnica pri otvorenom stave.
www.prenasdom.sk
pre stavebníct vo
Obr. 5 – Na obrázku je viditeľný otvorený
zatoverný stav rámového zasklenia.
Hliníkový rám je osadený sklom
s hrúbkou 4 – 6 mm, pre zvýšenie
izolačných vlastností systému je
možné využiť aj izolačné dvojsklo
s hrúbkou 16 mm. Výplň je vsadená
do hliníkového rámu, ktorý sa posúva po spodnej (nosnej) a hornej
(vodiacej) koľajnici. Spôsob otvárania
je posuvný, tzn. že jednotlivé sklá sa
zasúvajú za seba vo variantoch dvojdielnych až päťdielnych posuvných
stien. Ovládanie je veľmi jednoduché
a prevádzka takmer bez údržbová.
Systém sa montuje rýchlo a bezpečne
bez použitia lešenia alebo lávky.
U systému AluCombi sa prevedenie a možnosti výplní zhodujú s rámovým systémom AluPlus. Líšia sa
tvarom vertikálnych profilov, ktoré
sú robustnejšie a pevnejšie a umožňujú tak využitie tohto systému vo
vyšších stavebných otvoroch. Tieto
profily majú nielen veľmi elegantný
vzhľad, ale zároveň slúžia ako madlo
celou svojou dĺžkou.
Systém AluTherm je vzhľadovo
zhodný s rámovým systémom AluCombi. Hliníkové profily do systému
AluTerm sú však navyše vybavené
plastovými prvkami pre zlepšenie
izolačných vlastností systému. Pre
výplň sa používajú dostupné typy izolačných dvojskiel s hrúbkou 16 mm.
Rámový systém AluTerm je používaný predovšetkým pre hliníkové konštrukcie v podobe altánov,
zimných záhrad alebo prístreškov,
a to v posuvnom alebo pevnom prevedení. Systém zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu
proti vetru, dažďu, hluku, prachu
a exhalátom.
Obr. 7 – Obrázok rámového systému AluVista
pri otvorenom a zatvorenom stave.
a otvoria do vnútorného priestoru,
čím je dosiahnuté otvorenie skoro
celej presklenej plochy. Veľmi jednoduché ovládanie pomocou malého
plastového madla umiestneného
na každom sklenenom krídle a možnosť otvorenia krídla do priestoru
balkónu alebo lodžie predstavujú
maximálny užívateľský komfort pre
zákazníka.
AluVista je bezrámový posuvný
a otočný zasklievací systém z číreho
Bezrámové zasklenie AluVista,
AluVerso
Obr. 6 – Obrázok rámového systému
AluCombi pri otvorenom a zatvorenom stave.
Sklenené tabule bez deliacich
zvislých rámov s transparentným
medziskelným tesnením vytvárajú
dojem celopresklenej plochy. Krídla
z číreho bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm sú zaistené vždy na hornej
a spodnej časti plastovými dielmi,
ktoré umožňujú posun krídiel vo vodiacich koľajniciach. Systém otvárania je posuvný a otočný – všetky sklá
sa postupne odsunú k jednej strane
zaskleného balkónu alebo lodžie
Obr. 8 – Rez systému AluVista.
27
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
Obr. 9 – Obrázok znázorňuje posun krídel cez roh, možnosť aj 90°
rohov.
bezpečnostného skla s hrúbkou
6 mm a vodiacich hliníkových profilov pre zasklenie lodžií, balkónov
a výklenkov domov. Sklenené tabule
sú vsadené do plastových dielcov zaisťujúcich posun krídiel vo vodiacich
koľajniciach a ich následné otváranie. 2 – 16 posuvných a otváracích
krídiel sa posúva po spodnej koľajnici v úrovni zábradlia a sú vedené
hornou koľajnicou rovnakého tvaru
(nezasahujú do vnútorného priestoru
lodžie alebo balkónu). V spodnej
časti koľajnice sa nachádzajú drenážne otvory pre odtekanie dažďovej
vody a roztápajúceho sa snehu. Bočné
uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zaisťujú takmer
dokonalú tesnosť celej konštrukcie.
V spodnej a hornej rovine sú prieduchy pre trvalú infiltráciu. Systém
je navrhnutý tak, aby bol použiteľný
pre všetky modulové rozmery aj konštrukčné sústavy. Bezrámový systém
AluVista je používaný predovšetkým
pre zasklievanie balkónov a lodžií,
popr. vrchného zasklenia v altánoch.
AluVerso
Konštrukčné riešenie systému
AluVerso vychádza z bezrámového
systému AluVista. Líši sa v spôsobe
uchytenia skiel a výške koľajnice.
Bezrámový systém AluVerso je určený pre riešenia atypických tvarov
balkónov a lodžií. Hlavnou výhodou tohto systému je možnosť posúvania krídiel cez roh koľajnice, čo
znamená, že všetky krídla je možné
otvoriť na jednu stranu balkónu (poprípade k obom stranám) aj v prípade predsunutého celoskleneného
balkónu, vrátane bočných stien.
28
Obr. 10 – Obrázok znázorňujúci Altánok spojený s prekrytím bazéna.
Jedná sa o posuvný a otočný zasklievací systém z číreho bezpečnostného
skla s hrúbkou 6 mm a vodiacich hliníkových profilov pre zasklievanie
lodžií, balkónov a výklenkov domov.
Sklenené tabule sú vo svojej vrchnej
a spodnej časti vsadené do hliníkových líšt, do ktorých sú zasadené
plastové dielce s ložiskami zaisťujúcimi posun krídiel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie.
Krídla sa posúvajú po spodnej koľajnici v úrovni zábradlia a sú vedené
hornou koľajnicou rovnakého tvaru.
V spodnej koľajnici sa nachádzajú
drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a roztápajúceho sa snehu.
Bočné uzatváracie profily a špeciálne
tesnenie medzi krídlami zaisťujú
takmer dokonalú tesnosť celej konštrukcie. V spodnej a hornej rovine
sú prieduchy pre trvalú infiltráciu.
Kombináciou hliníkových systémov AluMistr vzniká široká škála
uplatnenia a maximálna variabilita
konštrukčných riešení. Systémy je
možné použiť pre altány, prístrešky
rodinných domov a rôzne atypické
tvary výklenkov alebo prístavieb rodinných domov, chát, chalúp alebo
komerčných objektov. V interiéroch
si systémy našli uplatnenie predovšetkým v podobe deliacich priečok,
posuvných stien šatných skríň alebo
sprchových zásten. Maximálna variabilita systémov AluMistr vychádza
z veľkých možností konštrukčných
riešení, rovnako ako z veľkého množstva variantov rôznych prevedení.
Systémy AluMistr dokážu vďaka
kombinácii
subtílnych
hliníkových profilov a skla prepojiť obytný
priestor s okolitou prírodou, a vytvoriť tak príjemné miesto k odpočinku.
Obr. 11 – Obrázok znázorňuje deliacu
priečku s posuvnými dverami
Obr. 12 – Obrázok znázorňuje preskelnú
deliacu priečku s pevnými dverami
Miléium 2000.
Každý z týchto produktov je originál,
vždy prispôsobený technickému riešeniu daného objektu a požiadavkám
zákazníka. K spokojnosti prispievajú aj mnohé doplnkové produkty
ako napríklad sušiak na bielizeň,
držiak na kvetináče a držiaky na satelit .V prípade požiadavky na širšie
informácie neváhajte navštíviť našu
stránku www.alumistr.sk .
Autor: Alumistr
Foto: Alumistr
www.prenasdom.sk
Šetrite náklady za kúrenie
s vlastným komínom
Koncepcia vykurovania panelových objektov a sídlisk bola už na výnimky postavená na dodávke diaľkového tepla
pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody z centrálnych teplární, prípadne blokových kotolní. Záložné komíny pre
byty tu neboli projektované. O nevýhodách tejto koncepcie sa na vlastnej koži presviedčajú v prípade výpadku
dodávky energie v kalamitných situáciách alebo pri havárii zdroja alebo rozvodov, či dokonca pri výpadku dodávky
elektrickej energie obyvatelia slovenských miest a sídlisk. Nehovoriac o vysokých účtoch za teplo.
Obytné domy, stavané tradičnými
technológiami, mali takmer vždy ako
svoju súčasť komín. V týchto objektoch slúžil k odvodu spalín od lokálnych spotrebičov alebo centrálneho
zdroja pre celú budovu. V prípade
centrálneho kúrenia sa často v každom byte zriaďoval aj záložný komín
pre preklenutie možných výpadkov
v dodávkach tepla.
Dnes na niektorých panelových
objektoch, postavených v mieste,
kde dodávka diaľkového tepla nebola k dispozícií, komíny nenájdeme.
Môže sa jednať o komín, ktorý odvádza spaliny od kotla, ktorým je vykurovaný celý objekt – v tomto prípade
sa jedná o komín väčšieho priemeru,
vedený po fasáde objektu alebo o sústavu samostatných komínov, na
ktoré sú napájané napríklad plynové
kombinované kotle z jednotlivých
bytov.
Komín musí zodpovedať
normám
Komín je miestom, ktoré môže
prichádzať do styku tak ako s vysokými teplotami, tak aj s vlhkosťou.
Preto nároky kladené na komínové
systémy sú prirodzene väčšie než
na iné časti stavby. Musia byť správnym spôsobom vyrobené z vhodných
materiálov. Požiadavky na bezpečnosť stavby ako celku sformulované
do technických požiadaviek na výrobky pre stavebníctvo stanovujú
normy EÚ a národné normy. Pokiaľ
nemá komín obmedzovať užívateľa
pri voľbe spotrebiča, je nutné zvoliť
univerzálny komínový systém, ktorý
je schopný bezpečne odviesť spaliny
nad strechu od spotrebičov na rôzne
druhy palív. Na českom trhu existuje
veľa „univerzálnych“ komínových
systémov, ale len niekoľko z nich má
svoju univerzálnosť preverenú podľa
platných noriem.
Ako sa spozná správne
certifikovaný výrobok?
Riadne certifikovaný výrobok má
niekoľko znakov. Je označený značkou CE priamo na výrobku alebo
na štítku, ktorý je k nemu pripevnený. Certifikácia musí byť zapísaná v sprievodnej dokumentácií,
ktorá musí obsahovať taktiež ďalšie povinné údaje stanovené normou, napríklad identifikačné údaje
o výrobcovi, údaje o vlastnostiach
výrobku, posledné dvojčíslie roku,
v ktorom bol certifikovaný a v neposlednom rade číslo certifikátu. Tento
dokument, ktorý sa nazýva „Prehlásenie o zhode“, je povinný spracovať
výrobca či dovozca a to v národnom
jazyku krajiny, v ktorej je výrobok
uvádzaný na trh. Pokiaľ niečo z toho
chýba, nie je certifikácia platná.
Pre používanie stavebných výrobkov platia ustanovenia Zákona
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
a vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z.
z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z.
, ktoré definujú okrem iného povinnosti výrobcov pri prevádzkovaní
a preukazovaní vlastnej kontroly kvality výroby.
Pokiaľ spotrebiteľ uvádza na výrobku označenie CE, znamená to, že:
a) Výrobok spĺňa požiadavky
vyjadrené:
• harmonizovanými českými technickými normami alebo zahraničnými technickými normami
preberajúcimi v členských štátoch
Európskej únie harmonizovanú
európsku normu,
• európskymi technickými schváleniami alebo určenými normami
vzťahujúcimi sa k tomuto nariadeniu, ktorými sú české alebo zahraničné technické normy, ktoré boli
oznámené Komisiou európskych
spoločenstiev v prípade, že v príslušnej oblasti neexistujú harmonizované európske normy alebo
európske technické schválenia.
b) Pri posudzovaní jeho zhody bol
dodržaný stanovený postup.
Problémom je nesprávna
certifikácia
Prehreškom nesprávne označených výrobkov, teda potenciálne
nebezpečných, sú často chýbajúce
údaje o dokumentácií alebo to, že
sú súčiastky overené podľa nesprávnych noriem. Napríklad betónová
komínová tvárnica určená pre
viacvrstvový komínový systém bola
osvedčená podľa normy, ktorá je
platná pre betónové výrobky všeobecne. Platí tu rovnaká zásada ako
v práve – špeciálny predpis má prednosť pred predpisom všeobecným.
Výsledkom môže byť okrem zmätku
a neinformovanosti nákupcu aj to, že
29
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
Niektoré normy a ich platnosti
Komíny všeobecne
STN EN 1443
Komínové systémy s keramickou vložkou
STN EN 13063 – 1 a 2
Keramické komínové vložky
STN EN 1457
Komínové tvárnice z ľahkého betónu
STN EN 12 446
Komíny – Navrhovanie, montáž
a prevádzkovanie komínov
STN EN 15287-1 +A1
Komíny – Zásady vyhotovenia kovových
komínov
STN EN 12391-1
Pozn.: Pri normách platí, že špeciálny predpis je nadradený predpisu všeobecnému. Preto nestačí, že
výrobok spĺňa všeobecnú normu, pokiaľ existuje norma špeciálna. Výrobcovia sa s normami musia
zoznámiť a prispôsobiť im proces výroby a spôsob zaistenia a preukazovania požiadaviek na kvalitu.
V prípade splnenia všetkých podmienok potom výrobca zabezpečí svoje výrobky značkou CE.
takýto výrobok nemusí byť bezpečný.
Nesmieme zabúdať tiež na to, že aj ten
najkvalitnejší výrobok potrebuje pravidelnú kontrolu a údržbu, čo znamená
pravidelné čistenie.
O tom, že kvalitné a certifikované
komíny môžete mať aj na svojom panelovom dome, nie je žiadnych pochýb.
Dôležité je, spojiť sa s odborníkmi,
ktorí posúdia možnosti pre váš dom
a navrhnú vhodné riešenie. K stávajúcim viacbytovým domom je možné
zvonku zrealizovať napr. nerezový
trojzložkový komín Schiedel ICS. Je
vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele
a vysoko akostnej izolácie z bio vlákien
a odoláva vysokým teplotám. Vonkajší
plášť komínového systému ICS je z estetickej vysokoleštenej nerezovej ocele
a slúži zároveň ako nosná statická časť
systému. Komponenty sú spájané pomocou hrdla a spôn s dvojitou drážkou,
čo zaisťuje rýchlu a bezpečnú montáž.
Neplaťte za teplo viac ako musíte.
S vlastným komínom budete mať pod
kontrolou aj svoje účty.
Kontakt:
Schiedel Slovensko spol. s r. o.
Zamarovská cesta 177
911 05 Zamarovce - Trenčín
[email protected]
www.schiedel.sk
tel. 032/7460011
30
www.prenasdom.sk
Kaskádová kotolňa
v otázkach a odpovediach
V praxi je dokázané, že vo vykurovacej sezóne je v 80 %
času kapacita kotla využívaná iba na 50 %. V priebehu
celej sezóny je teda kotol využívaný v priemere iba na
30 %. To znamená, že väčšinu času kotol prevádzkujeme
veľmi neefektívnym spôsobom. Riešením tejto situácie
a teda zníženie nákladov na prevádzku domácnosti
môže byť kaskádová kotolňa.
• systém zapojenia niekoľkých menších kotlových
jednotiek do jedného celku pre vykurovanie a prípravu teplej vody vo väčších objektoch ako sú bytové domy, nebytové objekty, priemyslové stavby a i.
Prečo kaskádová kotolňa
z kotlov THERM
• systém schopný dodávať vďaka modulácii výkonu
množstvo tepla zodpovedajúce skutočnej potrebe
daného objektu v danom okamihu a minimalizovať
tak náklady na vykurovanie
Kaskádové kotolne od spoločnosti Thermona sú mimoriadne výhodným riešením zdroja tepla pre
väčšie objekty. Používajú sa ako
v priemyselných objektoch, tak aj pre
vykurovanie bytových domov. Najväčšou výhodou je mimoriadna rýchlosť návratnosti vloženej investície.
Systém kaskádových kotolní sa používa ako náhrada za diaľkové teplo
alebo ako náhrada starých kotlov
v domových kotolniach. V oboch prípadoch dochádza k vysokej úspore
prevádzkových nákladov. Cena tepla
z centrálneho zdroja sa v Slovenskej republike regionálne líši. Každý
užívateľ iste vie, koľko ho diaľkové
teplo stojí. Teplo vyrobené z kaskádovej kotolne vyjde podľa našich
skúseností po započítaní všetkých
nákladov na cca 14 – 15 €/GJ. Z praxe
môžeme povedať, že návratnosť sa
pohybuje v konkrétnych prípadoch
3 – 4 roky. Pri výmene starých kotlov za novú kotolňu je návratnosť
vložených prostriedkov podobná.
Kotly 20 – 30 rokov staré sú technicky zastarané, navyše ich účinnosť
v čase dramaticky klesá. Prevádzku
týchto kotolní potom predražujú aj
časté opravy. Ďalšou výhodou je ekonomicky nenáročné a vysoko efektívne riešenie komunikácie kotlov
v kaskáde. Každý kotol je vybavený
modernou riadiacou automatikou,
ktorá má kaskádovú komunikáciu
v základnom prevedení. Nevyžaduje
teda v štandardnom prevedení ďalšiu
Čo je kaskádová kotolňa Thermona
nákladnú reguláciu. Dôležitá
je i automatická
prevádzka bez
• systém, ktorý je vybavený modernou reguláciou
zásahu ľudskej
a schopný pracovať úplne automaticky bez obsluhy
ruky. Prevádzkovateľ môže byť
• systém schopný informovať vás o stave kotolne
diaľkovo infordiaľkovo napr. prostredníctvom SMS správy
movaný o stave
• systém overený zákazníkmi u nás i v zahraničí
a prevádzke
od r. 1995, dnes sú v prevádzke stovky kotolní
kotlov napr. forpo celom svete
mou SMS správ.
Kotolňa
môže
výkon 1440 kW. Takto možno získať
byť taktiež vybavená svetelnou či
riešenie zdroja tepla a teplej vody pre
zvukovou signalizáciou porúch. Ale
veľké objekty. Samostatnou kapitolou
ani porucha jedného či dvoch kotlov
sú kaskádové kotolne z kondenzačv kaskáde nemusí znamenať nutne
ných kotlov Therm 45 KD. Spojekatastrofu. Kotol v poruche sa z kasnie inteligentného riadenia kotlov
kády oddelí a vykurovanie preberajú
Thermona a kondenzačného prinostatné kotly. Kaskády kotlov majú
cípu kotlov prináša rapídne zníženie
aj mnoho ďalších výhod, ktoré ocení
nákladov na vykurovanie a ohrev
každý prevádzkovateľ – jednoduchú
TUV pri zachovaní veľmi nízkych
obsluhu, malé rozmery samotnej reemisných hodnôt z procesu spaľovaalizácie, veľmi krátku dobu montáže
nia plynu. Prvotným impulzom pre
atď.
vývoj kondenzačného kotla THERM
45 KD bolo prednostné uplatnenie
Aké kotle sa pre kaskádové
v kaskádových kotolniach. Pri vývoji
zapojenie používajú
systému kaskádovej kotolne z kondenzačných kotlov využívali technici
V kaskádových kotolniach Therspoločnosti Thermona originálne pomona sa môžu používať všetky kotle
znatky nadobudnuté z osvedčeného
z našej produkcie okrem kotlov s priesystému kaskádových kotolní zložetokovým ohrevom vody. Z hľadiska
ných z klasických kotlov. Celý systém
optimalizácie výkonov a rozmerov
kaskádovej kotolne je navrhnutý tak,
kaskádovej kotolne sa však najčastejže koncovému užívateľovi ponúka
šie používajú kotle s výkonom 45 kW
komplexné, premyslené riešenie vy(DUO, 45 KD), ktoré umožňujú inštakurovania a ohrevu TUV. Kaskáda
lovať kotolňu s výkonom maximálne
z kotlov Therm 45 KD teda splní
720 kW či 90 kW (TRIO), ktorých
všetky požiadavky, ktoré sa očakávajú
spojením možno získať maximálny
od zdroja tepla, a navyše
31
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
kaskádová kotolňa zároveň rieši
aj plne kompatibilnú ekvitermnú reguláciu bez nutnosti dodania ďalších
regulačných systémov či regulátorov,
čo nebýva štandardom u iných v súčasnosti ponúkaných riešení. Novinkou poslednej doby je možnosť
kaskádového zapojenia teplovodných
elektrokotlov pre vykurovanie väčších objektov pomocou elektrickej
energie.
10
9
1
3
8
7
6
4
5
2
Umiestnenie kaskádovej
kotolne v objekte
Umiestnenie kaskádovej kotolne
v objekte je variabilné. Podľa vlastností a dispozičných možností objektu je nutné zvážiť, do ktorej časti
objektu je najvhodnejší zdroj tepla
– kaskádovú kotolňu - umiestniť.
Pri úvahe je nutné premyslieť najmä
možnosti riešenia odťahu spalín,
vetranie kotolne, hydraulické riešenie celého vykurovacieho systému,
veľkosť priestoru atď. Nenáročnosť
na umiestnenie kaskádovej kotolne
ju umožňuje vybudovať prakticky
kdekoľvek. Dispozičnému riešeniu
je treba prispôsobiť výber správnych typov kotlov. Tento výber vykoná v rámci návrhu projektant. Pre
umiestenie v hornej časti objektu
(pod strechou a pod.) sa používajú
kotly s tzv. núteným odťahom spalín
1. kotlovéjednotkyTherm
kotlové jednotky THERM
1.
2. Thermset Line (zapojenie jednotiek do kaskády
2.
ThermsetLine(zapojeníjednotek
kotlov)
dokaskádykotlů)
3. HVDT (hydraulický vyrovnávač dynamických
3. hVDT(hydraulickývyrovnávačdynamických
tlakov) – súčasť Thermset Line
4. tlaků)-součástThermsetLine
systémové čerpadlo
4.
5. systémovéčerpadlo
zabezpečenie vykurovacej sústavy – expanzná
5. zabezpečeníotopnésoustavy
nádoba
–expanznínádoba
6.
na úpravu vykurovacej vody
6.zariadenie
zařízenínaúpravutopnévody
7. trojcestný ventil (pre ohrev TÚV)
7. trojcestnýventil(proohřevTUV)
8. nepriamovykurovací zásobník TÚV
8. nepřímotopnýzásobníkTUV
9. ekvitermná regulácia kotolne (zabezpečenie,
9.diaľková
ekvitermníregulacekotelny(zabezpečení,
komunikácia)
dálkovákomunikace)
10. odvedenie
spalín z kaskády kotlov (fasádny
10. komín
odkouřeníkaskádykotlů(fasádníkomín
či nútený odťah spalín)
pomocou ventilátorov, ktoré umožňujú odťah spalín z kotla na krátku
vzdialenosť. Pre umiestenie kotolne
v suteréne či v nižších poschodiach
objektu sa používajú kotle s klasickým odťahom spalín do komína.
zvoliť aj správnu reguláciu. Tento
úkon opäť vykonáva projektant. Regulácia sa volí na základe požiadaviek
na kotolňu a výkon kotolne. Najjednoduchšia je regulácia pre jednu vykurovaciu vetvu a ohrev vody v zásobníku.
Vhodný je tzv. regulátor OpenTherm
(RC 03, CR 04, PT 59), ktorý sa používa aj pre reguláciu samostatného
kotla. Pre reguláciu dvoch ekvitermne
riadených vetví a ohrev vody môžeme
použiť regulátor SZ 1004. Pre kotolne
nad 100 kW potom odporúčame
reguláciu TRONIC 2008 E, ktorá
podporuje riadenie až 6 ekvitermne
riadených vetví a ohrev vody. Výhodou tohto systému je možnosť pripojiť
snímače zabezpečenia kotolne a zabezpečenia jednotlivých komponentov kotolne aj po elektrickej stránke.
Všetky tieto typy regulácie zabezpečujú automatickú prevádzku kotolne
a niektoré typy je možné doplniť
o možnosť diaľkovej správy či zasielania informácií na PC či do mobilného
telefónu.
Regulácia kaskádovej
kotolne
Pre správnu funkciu a ekonomickú
prevádzku kaskádovej kotolne je treba
A
B
C
činucenýodtahspalin)
D
A – podstrešná kotolňa
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T
nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT, 45 KD
B – strešná kotolňa
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT, 45 KD
32
C – kotolňa v prístavbe
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90 T nasávanie z vonkajšieho priestoru DUO 50 FT, 45 KD
D – kotolňa v suteréne
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90, 45 KD
(fasádny komín), DUO 50 T, TRIO 90 T
Autor: Milan Kubíček
Foto: archív spol. THERMONA
www.prenasdom.sk
Správny čas
na výmenu
radiátoru
Zima už definitívne opustila svoju vládu a pred nami je čas, kedy slnečné lúče predstavujú životodarné teplo,
ktoré je pre spokojný život nesmierne dôležité. Veľkú časť roka nie sú slnečné lúče natoľko silné, aby nám
zabezpečili dostatočnú pohodu v našich bytoch. Väčšiu časť roka musíme teplo „domova“ doháňať vykurovaním.
Sám som bol veľmi prekvapený, keď som zistil, že priemerná dĺžka vykurovacej sezóny je až 240 dní v roku, čo
sú takmer dve tretiny z celého roka. Preto, aby v byte bola príjemná teplá pohoda, slúži nám k tomu zdroj tepla
(kotolňa alebo centrálny dodávateľ tepla) a veľakrát zabúdané technické zariadenie radiátor!
Verte, neverte, radiátor predstavuje prvok vykurovacej sústavy, ktorý
má nezanedbateľný vplyv na výslednú výšku faktúry za vykurovanie
a celkový tepelný komfort v domácnosti. Obdobie mimo vykurovaciu
sezónu, je ten najvhodnejší čas pre
jeho výmenu. Táto skutočnosť je
pochopiteľná, keďže vykurovacie sústavy našich domov nie sú používané
a niekedy sú aj vypustené.
Veľa z vás však napadne otázka:
„Prečo meniť radiátor?“, „Z akého
dôvodu?“ Mňa tiež napadli takéto
otázky, a preto som sa šiel opýtať tých,
ktorí problematike radiátorov rozumejú najviac. Navštívil som výrobný
závod spoločnosti KORADO, a.s.,
ktoré má sídlo v České Třebové. Môžem vám povedať, že pohľad na kotúče kvalitnej ocele, ktoré sa pomaly
odvíjajú. Pomalou chôdzou okolo
celého výrobného pásu vidíte, ako sa
rodí radiátor. Prehliadka, rýdzo českého výrobného závodu, ktorý predstavuje absolútnu svetovú špičku, ma
natoľko ohromil, že by som takmer
zabudol hlavný dôvod svojej návštevy. Vráťme sa teda k našej problematike, prečo meniť radiátor.
Otázky súvisiace s touto problematikou mi zodpovedal pán Pavel
Herman, vedúci marketingu skupiny
KORADO. Teda, pýtam sa:
• Prečo meniť radiátor?
„Jednoduchá otázka, zložitá
odpoveď. Dôvodov je niekoľko a je
možné ich rozdeliť do troch základných okruhov.
Prvý súvisí s technickým stavom
pôvodných radiátorov. Veľa z nich
slúži už viac ako 30 - 40 rokov, bez
toho, aby im niekto venoval viac
pozornosti. Niektoré boli párkrát
natreté a to je asi tak všetko, čoho sa
im za svoj život dostalo starostlivosti.
V radiátoroch je v priebehu ich používania veľké množstvo usadenín, ktoré
obmedzujú efektívne využitie celej
plochy radiátoru. Tento stav spôsobuje nemalé tepelné straty v priebehu
celej vykurovacej sústavy.
Ďalším vážnym problémom je
pocit studených nôh. Ten je daný
umiestnením radiátoru. Dominantne
sú radiátory umiestnené pod oknom,
bohužiaľ len pod jeho časťou. V zime,
pri vetraní, netesnosťou okna dochádza k tomu, že studený vzduch vstupujúci do miestnosti nie je predhriaty
a veľká časť ho klesá k podlahe, kde sa
drží. Máme pocit zimy a pochopiteľne
kúrime. Tu máme ďalšiu zbytočnú
energetickú spotrebu. Naše radiátory
sú vyrábané v tak širokej rozmerovej
škále, že pre potrebný vykurovací výkon dodáme radiátor takých rozmerov,
33
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
aby mohol byť umiestnený pod celým
oknom a tak, aby nedochádzalo k popísanému efektu.
Druhým dôvodom je ušetrený
priestor. Hĺbka radiátoru, je vďaka
technológii a optimálnemu využitiu
oblasti pod celým oknom výrazne
„tenšia“ než radiátor článkový. Ten,
kto býva v panelovom dome vie, že
tento typ radiátoru vystupuje do
priestoru svojimi rebrami. Naše riešenie doskového radiátoru dokáže
ušetriť až 10 cm priestoru. Na prvý
pohľad malé číslo, ale komu pri rozmiestnení nábytku v panelovom byte
nejaký ten centimeter chýba vie, že
veľakrát aj niekoľko málo ušetrených
centimetrov má cenu zlata.
A posledným tretím okruhom dôvodov je design nášho riešenia. Už
dávno neplatí, že radiátor je nutným
„zlom“, ktoré je iba zdrojom tepla našich izieb. Naši technici spolupracujú
34
so špičkovými designermi, a tak z výrobnej linky vystupujú nielen sálavé
zdroje tepla. Naše radiátory sa tak
stávajú tiež estetickým doplnkom interiérov každej domácnosti, kde sú
namontované. Výhodou našej ponuky
je tiež možnosť voľby farby. Už dávno
neplatí, že radiátor musí byť len bielym, a tak ponúkame pestrú paletu
farieb.“
• Je príliš náročné presvedčiť
všetkých obyvateľov bytového
domu, aby urobili výmenu?
„Náročné to je, ale nie je to potrebné. Nové radiátory od KORADO
je možné kombinovať s pôvodnými
a tak je možný individuálny prístup.
Naše skúsenosti ukazujú, že v domoch, kde si jedna domácnosť urobila
výmenu, strhla ostatných a vo veľmi
krátkej dobe bola urobená výmena
radiátorov v celom dome.“
• Aké veľ ké môžu byť tieto
úspory?
Na základe merania, ktoré sme
urobili môžem povedať, že môžu dosiahnuť hodnôt okolo 15%. Je jasné, že
toto číslo závisí od rôznych okolností
a predstavuje priemernú hodnotu.“
Ako tak počúvam, mám chuť si
radiátor vymeniť tiež. Bohužiaľ alebo
vďakabohu v byte kde bývam, už sú
namontované moderné doskové radiátory a som s nimi viac než spokojný.
Pokiaľ aj Vás radiátory KORADO zaujali,
odporúčam navštíviť internetové stránky
spoločnosti www.korado.cz, prípadne
kontaktovať spoločnosť e-mailom
[email protected] .
Autor: PeN
Ilustračné fotografie: KORADO a.s.
www.prenasdom.sk
Osvetlite váš domov
pomocou LED osvetlení
Kvôli zákazu predaja bežných žiaroviek od septembra minulého roka sa do centra našej pozornosti
dostávajú svetelné LED zdroje. Expertka spoločnosti Verbatim pani Jeanine Chrobák-Kando opisuje
ich výhody a spôsoby využitia vnútri domu.
Osvetlenie obvykle tvorí až pätinu spotreby elektrickej energie domácností. Prechodom na LED svetelné zdroje
je možné ušetriť až 85 percent energie v porovnaní s tradičnými žiarovkami, LED zdroje navyše majú najmenej
35-krát dlhšiu životnosť než klasické žiarovky – čo znamená viac ako 15 rokov životnosti navyše.
Okrem energetickej úspornosti
a prekvapivo rýchlej návratnosti
vstupnej investície pri prechode na
LED osvetlenie poskytuje LED tiež
výnimočnú svetlenú kvalitu a farebné
podanie. A navyše sú teraz k dispozícii v modernom aj nadčasovom
dizajne, vo všetkých populárnych
tvaroch a spôsoboch uchytenia.
Osvetlenie srdca domova môže
byť nákladná záležitosť. Obvykle viac
ako 5 percent vášho celkového účtu
za energie je vynaložených na samotné kuchynské osvetlenie, takže
je to dobré miesto, kde začať s prechodom na LED v rámci zúspornenia
prevádzky. V kuchyni pôsobí vždy
trochu prekvapivo vidieť bodové
svietidlá použité na osvetlenie jednotlivých pracovných plôch a zariadení ako varná plocha, chladnička
a umývačka. Vhodnejšie sú zapustené
svietidlá, ktoré sú menej vystavené
znečisteniu než tie otvorené.
Menej je niekedy viac, platí v prípade inštalácie osvetlenia v spálni.
Popri celkovom osvetlení miestnosti
môže byť nočný stolík osvetlený malou lampičkou, ktorá nenamáha oči,
bodové reflektory v skriniach vám
pomôžu vybrať si oblečenie a na stene
môžu zvýrazniť obľúbený obraz či fotografiu. Pretože LED svetelné zdroje
nevyžarujú teplo ani UV žiarenie, sú
osvetlené predmety chránené pred
tepelným poškodením, posteľná bielizeň zostane dlhšie svieža a nábytok
je lepšie chránený pred vyblednutím.
Kúpeľňa je miestom určeným
na odpočinok, a preto stmievacie
ovládacie prvky prídu určite vhod.
Všetky významné LED značky vyrábajú stmievateľné zdroje. Oblasť
v okolí zrkadla je kľúčová, preto je
dobré zvoliť vertikálne osvetlenie po
oboch stranách pre dobré osvetlenie
vašej tváre. Horné zapustené svietidlá
môžu vrhať tiene, zatiaľ čo bočné toaletné môžu spôsobiť oslnenie alebo
sú nepraktické. Ak máte voľne stojacu vaňu, inštalujte podhľadové LED
svietidlá okolo jej okraja alebo vstavané na stenu vedľa nej.
Mäkké osvetlenie vytvára v obývačke príjemnú atmosféru. Zatiaľ čo
atraktívne dekoratívne svietidlá dokážu poskytnúť dostatok svetla potrebného na osvetlenie miestnosti,
zvýrazňujúce osvetlenie vo výklenkoch alebo policiach knižníc dodá
potrebnú iskru. Môžete použiť aj
podhľadové osvetlenie, aby ste obrátili pozornosť k prvkom, ako je napríklad kozub.
Kvalitné osvetlenie domácej kancelárie zlepší produktivitu práce.
Okrem celkového osvetlenia tiež
nezabudnite na možnosti ovládania intenzity svetla v okolí vášho
35
PRE NÁŠ DOM
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2013
pracovného stola. Obrazovka počítača by mala byť jasná a dobre čitateľná, ale v jej okolí je potrebné použiť
aj iné svetelné zdroje. Príliš vysoký
kontrast medzi jasnou obrazovkou
a tmavým okolím rýchlo unavuje oči.
Zvoľte nastaviteľné osvetlenie zadnej
steny za obrazovkou a použite nástenné svetlo v blízkosti vášho monitora alebo stolnú lampu tak, aby ste
zamedzili oslneniu a tieňom.
V chodbe je osvetlenie umiestňované predovšetkým pre efekt než pre
symetriu. Vo väčších halách sa pridáva akcentujúce osvetlenie pre zvýraznenie obrázkov na stenách a iné
výzdoby. Pre dlhé úzke priestory pridajte vizuálne efekty v rôznych odstupoch. Napríklad svetlo v polovici
schodiska alebo osvetľujúce objekt
v najvzdialenejšom konci haly.
„Od 1. septembra 2012 zakazujú
právne predpisy Európskej únie výrobu a dovoz všetkých klasických
žiaroviek. Z toho dôvodu Verbatim
doplnil svoje produktové portfólio,
aby vyšiel v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám na spoľahlivé a výkonné
LED osvetlenie. LED technológia
je najlepšia dostupná energeticky
úsporná alternatíva pre nahradenie
tradičných žiaroviek. Na rozdiel od
kompaktných fluorescenčných žiariviek ponúkajú LED zdroje až päťnásobnú životnosť, svietia okamžite
po zapnutí a neobsahujú nebezpečné
látky, ako je ortuť,“ vysvetľuje Jeanine Chrobak-Kando, Business Development Manager, LED EUMEA,
Verbatim.
Viac informácií nájdete na:
www.verbatim-europe.cz
www.luxoprofi.cz
Kontakt:
info.central-east@ verbatim-europe.cz
36
Download

IB strana 25 - Pre náš dom