NÁJDITE V MASÁŽI POKOJ, POHODU,
RADOSŤ A DOBRÉ ZDRAVIE – 1.časť
 pri chronických reumatických
ochoreniach
 pri bolestiach hlavy a migrénach
 v rekonvalescencii po ťažkých chorobách
 pri chronických ochoreniach
dýchacieho systému
 pri zápche a tráviacich
problémoch
 po úrazoch a operáciách
MASÁŽ je považovaná za najstarší liečebný prostriedok. Je to
dotyková terapia, ktorá je nielen príjemným a uvoľňujúcim zážitkom,
ale hlavne je mnohými spôsobmi prospešná vášmu celkovému
telesnému aj duševnému zdraviu. A to všetko bez nežiadúcich a
zdraviu škodlivých účinkov. MASÁŽ nie je určená len pre občasný
relax. Je dobrá pre vaše zdravie a prevenciu z viacerých dôvodov
a preto z nej urobte pravidelnú súčasť vášho života.
PREČO PRAVIDELNÚ
MASÁŽ?
 Keď ste zdraví, je fantastickou prevenciou, aby ste
zdraví aj ostali. Nezabudnite, že
PREVENCIA je omnoho lacnejšia
ako liečba a hlavne NEBOLÍ!
 Ozdravuje a skrášľuje pokožku tela aj tváre. Pravidelná
masáž dôkladne prekrvuje pokožku celého tela, dodáva živiny,
a tým prirodzene spomaľuje jej
starnutie.
 Uľavuje od stresu, odstraňuje únavu, uvoľňuje napätie
a upokojuje myseľ. Jeden z
– urýchľuje vstrebávanie výronov
klasickej ručnej masáže.
najväčších dôvodov, prečo sa

a hojenie rán
nechať pravidelne vymasírovať, je
KEDY NEMASÍRUJEME:
KLASICKÁ MASÁŽ je ručná
uvoľniť stres a zmierniť symptómy
aplikácia cielených mechanic pri stavoch mimoriadnej
úzkosti a depresie. Hnetenie tela
kých podnetov, tzv. hmatov, ktoré
únavy až vyčerpanosti a stavoch
pri masáži dokáže znížiť hladinu
vyžadujúcich pokoj na lôžku
obsahujú rôzne úkony. Podporuje
stresového hormónu a zlepšiť
vyprázdňovanie povrchových žíl,
 pri vysokých horúčkach,
náladu. Takisto masáž zvyšuje
lymfatických ciev, sekréciu potných
akútnom zápalovom a infekčnom
hladinu dopamínu a serotonínu, čo
žliaz, normalizáciu kožného napäochorení
zvyšuje koncentráciu a zmierňuje
 pri zápalovom a plesňovom
tia, zlepšuje prekrvenie masírovavýkyvy nálad.
nej oblasti, vstrebávanie opuchov
ochorení kože
 Detoxikuje a tým výrazne
 v miestach čerstvého poraneči výronov, relaxuje či tonizuje
zlepšuje imunitu. Preto je dôlesvaly (podľa zamerania hmatov),
nia a porušenia celistvosti kože
žité chodiť na masáž pravidelne,
zlepšuje výživu tkaniva a zmierňuje
 v miestach kŕčových žíl a
aby ste boli odolní a zdraví.
bolesť. Reflexne a zmenou prekrbércových vredov
 Znižuje až odstraňuje
venia masáž ovplyvňuje aj ďalšie
 pri nádorových ochoreniach
fyzickú bolesť a zlepšuje
 2-3 hodiny po ťažkom jedle
vzdialené orgány a má celkové
pohyblivosť. Ak máte bolesti
účinky na organizmus, ktoré môžu
 masáž brucha nerobíme
chrbta alebo kĺbov, pravidelná
byť celkovo upokojujúce alebo
počas menštruácie a tehotenstva,
masáž vám pomôže uvoľniť
taktiež pri akútnych chorobách v
povzbudzujúce.
stuhnuté a skrátené svaly, a tak
Masáž taktiež zlepšuje cirkulábrušnej dutine
uľaviť od bolesti a zlepšiť vašu
ciu krvi, prináša čerstvý kyslík do
V týchto prípadoch odporúčapohyblivosť. Masáž je rozhodne
me iné druhy masáže, hlavne
telesných tkanív, čo napomáha
lepším a zdravším riešením, ako
reflexnú masáž chodidla, ručnú
odbúraniu odpadových látok,
len siahnuť vždy po tabletke proti
lymfatickú masáž, terapiu zrovurýchľuje liečenie po zraneniach
bolesti, ktorá iba dočasne utlmí
a podporuje zotavenie z chorôb.
naním energií ako aj zmenu
bolesť, ale neodstráni jej príčinu
Podľa výskumov masáž tiež
životného štýlu, bylinné kúry,
a pri dlhodobom užívaní poškodí
upravuje biochemickú hladinu
výživové doplnky a pod., podľa
vaše zdravie. Ak trpíte bolesťami
druhu vašich zdravotných proborganizmu v prospech zrýchlenia
hlavy alebo migrénou, masáž ich
liečby ochorení a zranení. Klasiclémov. Po prvom diagnostickom
zmierni až odstráni. Takisto aj tu
ká ručná masáž plní relaxačnú,
vyšetrení vám bude odovzdaná
platí pravidelnosť masírovania.
regeneračnú aj liečebnú funkciu.
informácia, ako sa dá zlepšiť váš
 Zlepšuje spánok a celkozdravotný stav.
Upokojujúci účinok má zostupná
vú psychickú pohodu. Masáž
Špeciálne terapie, o ktorých si
celková masáž, ktorá sa aplikuje
má veľmi pozitívny vplyv na náš
bližšie povieme v nasledujúcich
v poradí horné končatiny, hrudník,
spánok. Masírovanie ovplyvňuje
dieloch, nám taktiež okrem vyššie
brucho, chrbát a dolné končatiny.
delta vlny v našom mozgu, ktoré
spomínaných účinkov rozprúdia
Tonizujúci účinok má vzostupná
sú spojené s najhlbšou fázou
blokovanú životnú energiu, ktorá
masáž, ktorá sa aplikuje v opačspánku.
je príčinou mnohých zdravotných
nom poradí – od dolných končatín
 LIEČI na najrôznejších
smerom k hlave.
problémov.
úrovniach, ovplyvňuje všetky
KLASICKÁ MASÁŽ SA OD
telesné systémy, zlepšuje ich
PORÚČA:
V ďalšom pokračovaní inforfunkčnosť a odstraňuje rôzne
mačného seriálu o masážach
 ako PREVENCIA na zachozdravotné problémy. Pravidelná
vanie stáleho zdravia
a ich vysoko pozitívnych
masáž pomáha telu spustiť priroúčinkoch pre vaše zdravie
 pri bolestiach v svaloch
dzené samoliečiace procesy.
Vám predstavíme REXLEXNÚ
 pri chorobách pohybového
Existuje veľa druhov masáží a
aparátu
TERAPIU CHODIDIEL.
terapií. Postupne vám niektoré
predstavíme, hlavne ich účinky a
ŠTÚDIO ZDRAVIA, Royova 772, Púchov
úžitok pre vaše dobré zdravie. Začneme od základu predstavením
0907 518 826 - len na objednávku
Download

NÁJDITE V MASÁŽI POKOJ, POHODU, RADOSŤ A DOBRÉ