< Vírivá vaňa>
Je jemná masáž vírivou vodou, a to buď s čiastočnou
aplikáciou na horné alebo dolné končatiny (vírivý
kúpeľ horných končatín, dolných končatín), alebo s
celkovou celotelovou aplikáciou (vírivý kúpeľ
celotelový) vo vani s 1/2 alebo 3/4 náplňou vody s
izotermickou teplotou (36° - 37°C). Voda kúpeľa je
vírená pomocou elektricky poháňanej vodnej turbíny.
Prispieva k zlepšeniu prekrvenia končatín, aktivuje
kožné receptory, uvoľňuje svalovú a kĺbovú
stuhnutosť. Táto terapia pôsobí masážne a veľmi
upokojujúco.
< Klasická masáž >
Ručná aplikácia cielených mechanických podnetov, tzv. hmatov, ktoré obsahujú nielen úkony hnetacie (trenie,
vytieranie a roztieranie a hnetenie) ale aj úkony nárazové (tepanie a chvenie). Masáž podporuje vyprázdňovanie
povrchových žíl, lymfatických ciev, sekréciu potných žliaz, normalizáciu kožného napätia, zlepšuje prekrvenie
masírovanej oblasti, vstrebávanie opuchov či výronov, relaxuje či tonizuje svaly (podľa zamerania hmatov),
zlepšuje výživu tkaniva a zmierňuje bolesť. Reflexne a zmenou prekrvenia masáž ovplyvňuje aj ďalšie vzdialené
orgány a má celkové účinky na organizmus, ktoré môžu byť celkovo upokojujúce alebo povzbudzujúce. Pri masáži
sa používajú lokálne masážne prostriedky, najčastejšie voda a nedráždivé mydlo, eventuálne masážna emulzia, oleje
alebo vhodné krémy. Čiastočná masáž v kombinácii chrbát, plecia a dolné končatiny trvá podľa zostavy asi 15 - 20
minút, kombinácia horné končatiny, brucho, hrudník a šija taktiež asi 20 - 30 minút, celková masáž trvá asi 40 - 60
minút. Tzv. zostupná celková masáž sa aplikuje v poradí horné
končatiny, hrudník, brucho, chrbát a dolné končatiny, jej účinok je
skôr upokojujúci, tzv. vzostupná celková masáž sa aplikuje v
poradí opačnom a jej účinok je skôr tonizujúci (zvyšuje krvný
tlak). Klasická masáž môže vhodne nadväzovať na kúpeľ v
zrkadlisku alebo vo vani. Podlieha predpisu lekára (masáž
čiastočná alebo celková s upresnením rozsahu a požadovaných
lokalít), je i voľne predajná ako relaxačná alebo tonizačná masáž.
Pacienti s ochoreniami chrbtice, predovšetkým krčného alebo
bedrového úseku by však mali vhodnosť klasickej masáže
konzultovať so svojím lekárom, lebo v niektorých prípadoch je
klasická masáž považovaná za nevhodnú až kontraindikovanú.
Masáž zlepšuje cirkuláciu, prináša čerstvý kyslík do telesných
tkanív, čo napomáha odbúraniu odpadových látok, urýchľuje liečenie po zraneniach a podporuje zotavenie z
chorôb. Podľa výskumov masáž tiež upravuje biochemickú hladinu organizmu v prospech zrýchlenia liečby
ochorení a zranení. Klasická masáž plní relaxačnú funkciu.
Používa množstvo hmatov, ktoré sú variantmi piatich základných hmatov:
trenia
tepania
roztierania
chvenia
hnetenia
Účinky klasickej masáže sú lokálne (v segmentálnej úrovni aj v supraspinálnej úrovni) a celkové.
Masáž súhrnne ovplyvňuje:
- prekrvenie kože a svalov
- endokrinný systém
- lymfatický systém
- psychiku
- vnútorné orgány
- svalový tonus, bolesť
- podporný tkaninový aparát
- vegetatívny nervový systém
Pri klasickej masáži používame na dosiahnutie kožného sklzu masážne médium (mydlo, masážny gél,
oleje a pod.) Kontraindikácie: pooperačné stavy v dutine brušnej a hrudníku, varixy dolných končatín,
ťažké poruchy prekrvenia a krvácavé stavy.
< Parafin >
Je to teploliečebná procedúra, ktorá sa aplikuje na suchú kožu (nesmie byť pac. spotený). Je to vlastne
lokálna aplikácia tepla, kedy sa využíva odovzdávanie skupenského tepla pri tuhnutí tekutého parafínu.
Parafín tuhne pri teplote cca 55°C (52 – 56°C), 1
kg odovzdá 35 kcal. Teplotná tolerancia parafínu
môže dosiahnuť až 60°C. Lokálna aplikácia tepla
pôsobí na kostrové svalstvo relaxačne,
predovšetkým uvoľňuje spazmy a kontraktúry,
zmenšuje chronickú bolesť, zvyšuje lokálne
prekrvenie, zlepšuje výživu i hojenie tkanív,
pôsobí na zmäkčenie väziva, na resorpciu
chronických infiltrátov a edémov, má sedatívne a
imunobiologické účinky. Pri akútnych zápaloch
lokálne teplo bolesť zvyšuje, podporuje vznik
opuchu a často zhoršenie stavu. Opatrnosť je
nutná
pri
senioroch
a
osobách
s
kardiovaskulárnym ochorením. Lokálne teplo nie
je možné aplikovať na miesta, v ktorých je
implantovaný kovový materiál. Používajú sa tiž pri liečbe bolestivých po úrazových stavov
a reumatických chorobách, pretože uvoľňujú stuhnuté svaly a vyvolávajú prekrvenie takých tkanív, ktoré
sú citlivé na nedostatok kyslíka (kosti, chrupky, väzivá, šľachy, vnútorné cievne steny, očné šošovky,
mozog, svalstvo). Aplikuje sa prikladaním rúšok namočených do parafínu na postihnuté miesta. Teplota
parafínu je 60 – 70°C. Procedúra trvá 15 – 20 minút.
Indikácie:
Choroby pohybového systému, degeneratívneho a traumatického pôvodu, Dupuytrénové kontraktúry,
myalgie, myogelózy, akútne stavy poliomyelitídy a ich doliečovanie
Parafínové zábaly nie sú vhodné pri vysokom krvnom tlaku, varixoch, kožných plesniach, hnisavých
kožných chorobách, osteoporóze, horúčkovitých chorobách.
< Liečba ultrazvukom >
Využíva elektrickú energiu vysokofrekvenčných prúdov, ktoré sú
konvertované na energiu mechanickú a tepelnú. Ultrazvuk je pozdĺžne
mechanické vlnenie s frekvenciou 0,75 – 3 MHz (najčastejšie 0,8 – 1,2 MHz) a
intenzitou maximálne do 3 W/cm2. Asi 30% tejto mechanickej energie, ktorá
vyvoláva nejakú formu mikromasáže tkanív, sa mení na teplo. Ultrazvuk
podporuje excitáciu molekúl a následne i chemické reakcie, zlepšuje
prekrvenie a výživu tkanív, podporuje tkanivovú difúziu, má spazmolytický,
resorpčný a analgetický a antispazmodický účinok. Hĺbka účinku sa pohybuje
medzi 2 – 6 cm. Ultrazvuk však vyvoláva i vzdialené reflexné účinky.
Základnou aplikačnou formou je kontinuálna alebo pulzná aplikácia, kontakt
hlavice prístroja s tkanivom musí byť udržovaný kontaktným médiom (parafínový olej či vodivý gel), existujú aj
hlavice pre subaquálnu aplikáciu. Miesto aplikácie predpisuje lekár, v zásade sa aplikuje buď do miesta bolesti
alebo do príslušného segmentu, na príslušný miechový koreň alebo v priebehu nervu. Pri liečbe ultrazvukom sa
využíva konverzia elektrickej energie vysokofrekvenčného prúdu na energiu ultrazvuku (mechanická energia a
tepelná energia).
Účinky:
• mikromasáž tkanív
• hypéremiou
• termický efekt
prevažne na prechode medzi jednotlivými tkanivami
• tuk – sval
• sval – kosť
Kontraindikácie: aplikácia v oblasti rastových zón u detí a dorastu, v oblasti srdca a parenchymových
orgánov, po operáciách chrbtice, kde miecha nie je krytá kodtným obalom, nad nervami s kostnými
výrastkami blízko povrchu, krvácavé ochorenia, tumory atd.
< Phyaction >
Prístroj Phyaction je schopný aplikovať všetky v súčasnej dobe
dostupné formy elektroterapie.
Má rozsiahle využitie rôznych druhov prúdov s hĺbkovým
efektom :
- Strednofrekvenčný prúd – zmierňuje bolesti, normalizuje
vegetatívnu rovnováhu
- Strednofrekvenčný rázový prúd – má efekt na svalovú
kontrakciu, pomáha pri liečbe opuchov
- Nízkofrekvenčný Tens prúd – zmierňuje bolesti, zlepšuje
cirkuláciu
Na liečbu sa môžu využívať aj iné druhy prúdov.
Využíva sa hlavne kvôli analgetickému účinku, k zlepšeniu
prekrvenia tkanív, posilneniu svalstva panvového dna a pre myorelaxačný účinok na kostrové svalstvo.
Kontraindikácie: kardiostimulátor, nádorové ochorenia, poruchy citlivosti, kovové implantáty v prúdovej
dráhe, tehotenstvo, ekzémy, krvácavé stavy.
Pracuje na princípe využitia rôznych druhov prúdov s hĺbkovým efektom. Strednofrekvenčný prúd má
efekt na zmiernenie bolestí a normalizáciu vegetatívnej rovnováhy . Využíva sa pri liečbe degeneratívneho
ochorenia kĺbov, poruchách periférnej cirkulácie, myalgii, neuralgii, kontraktúry pri znehybnení
a hypertónii.
Indikácie:
- posttraumatické stavy
- degeneratívne ochorenie kĺbov
- neuralgie
- kontraktúry pri znehybnení
- hypertónia a myogelóza
- poruchy periférnej cirkulácie
- myalgia
- poruchy cirkulácie
- akútna a chronická bolesť
- pooperačná bolesť
- obmedzený pohyb
- hysterická paralýza
- edémy a hematómy
Nízkofrekvenčný prúd má efekt pri snahe zlepšiť cirkuláciu a zmenšenie bolesti. Využíva sa pri liečbe akútnej
, chronickej a a pooperačnej bolesti, edémoch, hematómoch, obmedzenom pohybe, hysterickej paralýze.
Elektroliečebnými procedúrami sledujeme zlepšenie cirkulačných a nutričných pomerov v postihnutých
tkanivách, znižujeme bolestivosť, potláčame zápalovú aktivitu a normalizujeme pohybovú funkciu kĺbov
a svalov.
Magnetoterapia
Je to prístroj pre aplikáciu pulzného magnetického poľa. V ortopédii je možné ho použiť tam, kde sa
vyžaduje zvýšené prekrvenie na podklade vasodilatácie alebo
neovaskularizácie, alebo pri stratách Kalcia. V neurológii má
veľmi priaznivý vplyv pri regenerácii periférnych nervov. V
rehabilitácii sa používa k ovplyvneniu celej rady bolestivých
syndrómov.
Využíva viacero druhov magnetických polí v liečbe
najrôznejších chorôb. Pulzné magnetické polia sú najvýhodnejšie
pri kmitočtoch od 2 do 15 Hz a vyšších pre ich protibolestivé
účinky.
Výrazne zmenšuje bolesti už od 3.-4. dňa liečby a postupne tieto bolesti úplne odstráni. Ústup alebo
zmenšenie bolesti umožní oveľa skôr a vo väčšom rozsahu uplatňovať pohybovú liečbu. Použitie
magnetoterapie s pulzným magnetickým pólom nemá prakticky žiadne kontraindikácie, preto je
veľmi vhodným doplnkom kúpeľnej liečby.
Indikácie:
- bolestivé vertebrogenné syndrómy
- chronické zápalové stavy
- poúrazové bolesti, opuchy a poúrazové cievné poruchy
<< Suchý teplý zábal >>
Je to aplikácia tepelného vankúša nahriateho vo vodnom
kúpeli.
Indikácie:
• Pri kŕčoch a natiahnutí svalstva Artrózy
• Vhodné pre zvýšenie lokálneho prekrvenia
• Bolesti kĺbov a chrbtice
< Rašelinový zábal >
Jedným z hlavných efektov rašeliny je tepelný efekt, kedy teplo,
získané jej ohriatím, sa šíri žiarením, prevodom a vedením. V
porovnaní s tepelnou kapacitou vody je tepelná zotrvačnosť rašeliny
5,15x dlhšia, čo podporuje výrazný hlboko pôsobiaci tepelný efekt
peloidu s lokálnou hyperémiou organizmu ako komplexná reflexná
reakcia. Špeciálnou úpravou tejto rašeliny sa podarilo tepelnú
zotrvačnosť predĺžiť o 20%. Súčasťou rašeliny sú tiež produkty
humifikačného procesu /humínové kyseliny/, ktoré sa pri priamej
aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidov.
Rašelina je stvorená z viac ako stoviek rastlín, rastúcich v plodnej
pôde. Skrýva nespočetné množstvo živín, prírodných stopových prvkov, minerály a látky ľahko
vstrebávajúce sa cez ľudskú pokožku. Je bohatá na organické látky, a to hlavne na kyselinu huminovú,
triesloviny, vosky a enzýmy.
Priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných buniek, pôsobí antibakteriálne a posilňuje imunitu.
Svojím zložením zvyšuje prekrvenie, zlepšuje činnosť svalstva a kĺbov, podporuje rýchlejšie vstrebávanie
krvných výronov, zlepšuje hojenie ťažkých kožných ekzémov, zlepšuje stav pomarančovej pokožky, a
mnohé iné. V posledných rokoch sa rašelina osvedčila aj ako prevencia obezity.
Indikácie:
- subakútne a chronické stavy reumatického a traumatického pôvodu
- svalové kontraktúry
- obezita
- artrózy
- bolesti klbov a chrtice
- celulitída
< Solárium >
Celotelová aplikácia ultrafialového žiarenia na
špeciálnom prístroji solárium. Zvlášť v zimných
mesiacoch na dosiahnutie príjemného vzhľadu opáleného
tela, ale tiež na podporenie tvorby vitamínu D a
celkového zvýšenia odolnosti organizmu voči
ochoreniam.
Biosolárium je prístroj určený ku kozmetickým účelom k opaľovaniu pokožky. Opálenie je rýchlejšie a trvalejšie,
so zosíleným účinkom UVA a filtráciou UVB žiarenia.
Doba opaľovania je 6-12 minút. Biosolárium má i
sedatívny účinok na organizmus a posiluje imunitný
systém.
Indikácie: posilnenie nešpecifickej obranyschopnosti, stavy po operáciách , psoriasis, niektoré
ochorenia kože
Kontraindikácie: nádorové ochorenia, stavy po radioterapii, fotodermatózy, tažká ateroskleróza,
atrofická pokožka, herpes zoster, otvorené rany.
< Bioptron Pro >
Bioptronová lampa je zdroj liečebného biostimulačného svetla, ktorý
využíva princíp polarizácie svetla ožarovaného halogénovou žiarovkou.
Polarizácia svetla je podmienkou, aby pri styku svetla so živým tkanivom
bol podporovaný zdravý vývoj buniek, čo je podstatou biostimulačného
efektu. Bioptronová lampa (biolampa) produkuje polarizované žiarenie,
ktoré je polychromatické a je úplne zbavené ultrafialovej zložky. Svetlo má
vlnovú dĺžku 430 – 2800 nm, pôsobí predovšetkým povrchovo a čiastočne i
do hĺbky tkaniva (cca 1 – 2,5 cm). Svetlo podporuje riadiace procesy na
tkanivovej a bunkovej úrovni, spomaľuje chorobné a degeneratívne procesy
v bunkách, urýchľuje metabolické procesy, aktivizuje mitochondriálny
aparát, podporuje tvorbu prostaglandínu a ďalších bunkových transmiterov,
urýchľuje hojenie rán, kožných štepov a jaziev. Využitie má v dermatológii,
na ošetrenie jaziev, diabetických komplikácií, dekubitov, reflexných zmien,
opuchov, biolampa podporuje regeneračné procesy pri starnutí pleti.
Fototerapia /liečba polarizovaným svetlom/ je moderná liečebná metóda.
Prístroj BIOPTRON PRO dosahuje stupeň polarizácie cca 95% a má
vlnovú dĺžku 480 až 3400 nm. Polarizácia svetla znamená, že sa svetlo
hýbe v paralelných rovinách, pri aplikácii na kožu má biostimulačný efekt
na svetlocitlivé vnútrobunkové štruktúry a biomolekuly. Následne sa iniciuje reťaz bunkových reakcií a
spúšťa sa sekundárna odpoveď, ktorá nie je ohraničená len na oblasť aplikácie svetelnej terapie, ale môže
mať dopad na celé telo. Bioptron stimuluje a moduluje reparačné a regeneračné procesy, ako aj procesy
obranyschopnosti organizmu.
Ide o účinok :
• biostimulačný
• regeneračný
• analgetický
Nie sú známe negatívne účinky liečby Biotron lampou!
Použitie v kozmetike: Zjemňovanie vrások
Použitie Biotron lampy zlepšuje pružnosť pokožky, zjemňuje vrásky, redukuje vrásky.
Biolampa – BIOSTIMUL
Pri dopade polarizovaného svetla na tkanivo, sa malá časť svetelných lúčov
odrazí (asi 4%) a zbytok prejde do tkaniva, kde dochádza k jeho rozptylu a
absorpcii. Rozptyl a odraz od niektorých zložiek tkaniva ovplyvňuje
priestorové šírenie svetelnej energie i možnosť jej absorpcie v určitom objeme
tkaniva. Absorpcia svetla (pohlcovanie energie) tkanivom je konečným a
najvýznamnejším procesom, bez ktorého by nemohla vzniknúť fotochemická
reakcia (chemická premena vyvolaná pôsobením absorpcie svetla).
Absorbovaná svetelná energie dodáva aktivačnú energiu pre chemické reakcie
(prevažne v bunkových procesoch), ktorých dôsledkom je odpoveď
organizmu. Špecificky potom pôsobí na bunečné membrány, posilňuje
bunečný metabolizmus (latkovú výmenu) a významne tak urýchľuje
regeneračné schopnosti a hojivé procesy. Znižuje vnímanie bolesti a potlačuje
zápalové pochody v tkanivách. Ďalším efektom je utlmenie tvorby látok
sprevádzajúcich chorobné stavy a v neposlednom rade i priame pôsobenie
svetla na kožu.
Stimulačné polarizované svetlo biolámp má schopnosť cieleného prieniku do
hlbších štruktúr. Hĺbka prieniku svetelnej energie a jej schopnosť sa tkanivami
šíriť, závisí tiež od fyzikálnych parametrov zaručujúcich účinnosť fototerapie. Veľa závisí tiež na čistote
pokožky a charaktere konkrétneho ožarovaného tkaniva, jeho hustoty, pigmentácii, množstva podkožného
tuku atď.
Svetelná energia, ktorá je postupne pohlcovaná tkanivom ktorým preniká, vyvoláva efekty, ktoré sú
z liečebného hľadiska veľmi významné, patrí k nim:
• Zvýšenie energie, sily a vytrvalosti
• Zníženie krvného tlaku
• Zvýšená saturácia (naviazanie) a transport
• Zníženie glykémie
kyslíka krvou
• Zníženie laktátu v krvi po telesnej záťaži
• Spomalenie dychovej frekvencie
• Zvýšená odolnosť voči stresu
• Spomalenie pulzovej frekvencie
< Plynové injekcie >
Aplikácia minimálnej dávky (1 - 5 ml) medicínskeho oxidu uhličitého do
akupunktúrnych bodov (tiež tzv. pneumopunktúra). Je to jedna z foriem
ovplyvňovania
organizmu
cestou
stimulácie
(predovšetkým
mechanického alebo iných foriem dráždenia) presne vymedzených bodov
kožného povrchu. Využíva sa predovšetkým pri bolestivých syndrómoch
akéhokoľvek pôvodu, v prípade potreby ovplyvňuje svalové napätie,
svalové kŕče či spúšťacie body. Veľmi časté je využitie pri
neurologických indikáciách, paretických stavoch a v rade ďalších
indikácií. Lokálna aplikácia oxidu uhličitého prispieva k zosilneniu
účinku akupunktúry, k zosilneniu a predĺženiu dráždenia akupunktúrnych
bodov.
Pri podkožnej aplikácii medicinálneho CO2 sa využíva kutiviscerálny
efekt vpichu a efektu CO2, ktorý spôsobuje vazodilatáciu. Pri aplikácii do
akupunktúrnych bodov je efekt podmienený zložitým neurohumorálnym
pôsobením. CO2 sa podkožne vpichuje najčastejšie do hyperalgetických
zón nachádzajúcich sa v okolí chrbtice a kĺbov končatín, do okolia jaziev,
do miest so zmenenou kožnou citlivosťou a pneumopunktúry do akupunktúrnych boodov.
Účinky: vpich ihly, tlak plynu v podkoží, prechodná zmena pH - hyperkapnia vyvolá acidózu a
prechodnú lokálnu zmenu cirkulácie. Väčšie množstvo CO2 v podkoží dráždi vazomotorické centrum s
následnou vazokonstrikciou v abdominálnej oblasti a vyplavením krvných depotov s prechodným
vzostupom TK, následne sa dráždi nervus vagus, vyvolá sa tým bradykardia, pokles TK a koronárna
vazodilatácia.
Indikácie:
• cervikobrachálny a
cervikokraniálny syndróm,
• Tietzov syndróm,
• bolestivé rameno,
• thorakálny a lumboischiadický
syndróm,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koxartróza a gonartróza,
ochorenia srdca – ICHS,
angina pectoris,
stavy po IM,
vazoneurózy a obliterujúce
ochorenia ciev dolných končatín
< Uzavreté uhličité plynové kúpele >
Metóda uzavretých uhličitých kúpeľov je v lekárskom výskume
i praxi dostatočne overená a jej pozitívne účinky na ľudský
organizmus sú bez vedľajších nežiadúcich účinkov. Uzavreté uhličité
plynové kúpele potvrdzujú, že metóda má dlhodobo priaznivé účinky
na centrálny nervový systém, na cievny a srdečný systém a na
zrážanlivosť krvi. Metoda pôsobí priamo na pokožku a zabraňuje
zápalovým zmenám a nežiadúcej hyperpigmentácií.
Uzavreté uhličité plynové kúpele:
• komplexne regenerujú ľudský organizmus, upravujú činnosť
štítnej žľazy, pomáhajú pri srdečných problémoch,
normalizujú krvný tlak,
preventívne pôsobia proti poruchám metabolizmu, proti infarktu, mozgovým príhodám, trombózam,
embóliam, psychoimunologickému zlyhaniu, reumatickým chorobám a vysokému krvnému tlaku,
výrazne aktivizujú imunitný systém ľudského organizmu, čo sa prejavuje rýchlejším hojením
pooperačných rán, podporujú protizápalové a hojivé procesy, výrazne liečia kožné choroby,
zvyšujú celkovú kondíciu organizmu, blahodárne pôsobia na osoby, ktoré pracujú v stresových
povolaniach. Po niekoľkých ležaniach miznú problémy s poruchami spánku a dlhodobé bolesti hlavy,
u športovcov zvyšujú svalové prekrvenie a tím výkonnosť, skracujú pocit bolesti svalov a únavy,
urýchľujú priebeh rekonvalescencie po chorobách a úrazoch, zlepšujú pocit životnej pohody.
Blahodarne pôsobia v tehotenstve. Podporujú zvyšovanie hladiny pohlavných hormónov a tím
sexuality,
zvýšením energetického, kyslíkového a krvného zásobenia mozgu zlepšujú jeho činnosť a tím potláčajú
nežiadúce stavy a pomáhajú k ukľudneniu a potlačeniu trémy,
pôsobí ako ideálny kozmetický prostriedok, zvyšuje sa okysličovanie krvi, znižuje sa viskozita,
zrážanlivosť, čím sa zlepšuje prekrvenie a výživa pokožky.
< Sauna >
Sauna má význam v odstraňovaní únavy po cvičení a pre celkové
posilnenie odolnosti organizmu. Tiež posilňuje a dlhodobo
udržuje športovú kondíciu. Dokonalé prehriatie v saunovom
kúpeli uvoľňuje svaly a to redukciou aktivity neuromuskulárnych
zakončení. Bezprostredne po saunovaní sa síce znižuje svalová
sila, ale druhý deň stúpa nad obvyklé hodnoty. Vplyvom tepla
tiež narastá rozťažiteľnosť a pružnosť väziva, čo je účinné
predovšetkým pri problémoch reumatického typu. Teplom sa
zlepšuje prekrvenie v kĺbnych puzdrách a znižuje väzkosť
kĺbneho mazu, čo má pozitívny vplyv na posilnenie svalového
korzetu a podporného väzivového aparátu.
Okrem pozitívnych účinkov na pohybový aparát pôsobí saunovanie príjemne i na psychiku.
Športovci si kúpeľ obľúbili aj pre jej ďalšie účinky .
Aby saunovanie splnilo svoj účel, bolo by dobré ho zaradiť aspoň raz či dvakrát týždenne, najlepšie po
skončení cvičenia. Po namáhavom športovom výkone je saunovanie účelné až po dlhšom odpočinku, inak by
mohlo znásobiť fyzické a psychické vypätie. Preto je lepšie počkať až do druhého dňa. Alkohol sa
nedoporučuje ani pred, ani po saunovaní.
Vplyvom tepla či chladu dochádza v tele k niekoľkým reakciám, ktorými sa organizmus bráni proti zmenám
teploty. Vplyvom tepla dochádza k zaktivizovaní potných žliaz a tým aj vylučovaniu potu, ktorý po celú dobu
saunovania ochladzuje kožu. Na teplo reaguje aj krvný obeh, predovšetkým rozšírením ciev. Naopak chlad
prinúti cievy k stiahnutiu a rýchlemu návratu krvného obehu do stabilného stavu.
Zhrnutie účinkov saunovania:
- zmäkčenie väziva,
- očista kože (kozmetický efekt),
- svalová relaxácia a ústup bolestí,
- úbytok hmotnosti stratou vody,
- trvajúce zníženie krvného tlaku,
- zvýšenie látkovej výmeny,
- odplavenie splodín látkovej výmeny,
- psychická relaxácia.
< Masážne kreslo >
4 programy samostatne alebo kombinácia programov
nastavenie automatického programu
vibračný program
vyhrievanie kresla
Podľa tradície čínskej medicíny, kanále a tlakové body v ľudskom
organizme ústiace v chrbtici sú priamo napojené na telesné orgány.
Masáž chrbtice umožňuje voľné prúdenie tekutín v týchto kanáloch, ktoré
sú dôležité pre udržiavanie dobrého zdravia organizmu.
Taktiež podľa modernej medicíny chrbtica a orgány sú vzájomne
prepojené početnými nervovými vláknami.
Masáž chrbtice zvyšuje krvnú cirkuláciu, ktorá napomáha udržiavať
a chrániť normálny chod telesných orgánov.
Staré umenie akupresúry užíva koncentrovanú stimuláciu na kritické
tlakové body umiestnené pozdĺž chrbtice.
Výhodou masážneho kresla to pri typu je možnosť nastavenia automatického chodu, kedy dochádza
k striedaniu všetkých funkcií v priebehu 5 až 30 min. Časový interval môže byť zvolený individuálne prípadne
prerušený.
Taktiež celkový masážny cyklus môže byť obohatený vibračnou masážou spodných končatín a vyhrievaním
zadnej časti pomocou infražiarenia, ktoré uvoľňuje svalstvo.
Taping: ľahké a vyrovnané poklepy pomáhajú odstrániť pretrvávajúce bolesti chrbtice, odstraňuje pocit
vyčerpania, pôsobí relaxačne, zlepšuje fyzickú a duševnú kondíciu. Zlepšuje krvný obeh.
Kneading: akupresúrna masáž uvoľní kŕčovité stiahnuté svaly po jednostrannom zaťažovaní organizmu,
odstráni tuhosť svalov a posledné zbytky bolesti.
Poiting – Rolling: masáž okolo chrbtice je vhodná pre udržanie dobrého krvného obehu a metabolizmu. Tento
typ masáže pomáha odstrániť nepríjemné pocity, ku ktorým dochádza pri priškripnutí nervov.
Vibration – vibrácia lýtkových svalov
< Masážna posteľ >
Je určená na celkovú rehabilitáciu a relaxáciu organizmu
Viacej masážnych a relaxačných programov. Z časti nahrádza klasickú masáž.
< Roller nožný – masáž chodidiel >
Dôsledná a jemná masáž chodidiel, ktorá pomáha:
• k redukovaniu bolesti svalov a
príbuzných problémov
• zvyšovanou pružnosti a ohybnosti väzív
•
•
•
•
•
•
•
zbavovanie sa tuhosti svalov
redukovanie bolesti svalov po cvičení
vylepšovanie športového výkonu
redukovanie stresu a úzkosti
vylepšovanie krvného obehu a
okysličovania
posilnenie imunitného systému
uvoľňovanie toxínov
< SLENDER - SYSTÉM PRE ZDRAVIE, KRÁSU A REKONDÍCIU >
Čo je to SLENDER LIFE?
Je to sústava
6 rekondičných
stolov
poháňaných
elektromotorom. Jedna cvičebná hodina v našom salóne
nahradí počtom pohybov až 6 hodín tradičnej gymnastiky.
Nahrádzajú pôvodné cvičenie na podlahe, ako napr. Sit up a
ďalšie cviky. Rozdiel spočíva v tom, že sa na našich stoloch
neunavíte, nebudete pociťovať svalové bolesti a pod. Tento
pohyblivý program stolov môžete porovnať s gymnastikou vo
vode. Jedna hodina v Slender centre zodpovedá 7 hodinám
cvičenie na podlahe. Je tu napr. stôl, ktorý Vás nechá previesť
1000 pohybov bokmi, ďalší ktorý zodpovedá chôdzi dĺžky 3 km. Na každom stole cvičíte cca. 10min, to
znamená celkom 1 hodinu. Každý hľadá zázračnú metódu, ale niečo také proste neexistuje. Zdravie a
dobrá telesná kondícia sú predovšetkým otázkou rozumnej výživy a dostatočného pohybu. Ponúkame
Vám program, ktorý môžete absolvovať bez námahy. Ošetrenie na našich stoloch môže mať rovnaký
účinok ako keby ste 5-6 dní cvičili klasickým spôsobom. Neodchádzate rozlámaní a unavení, ale naopak
oddýchnutí, uvoľnení a plní energie.
< AQUA – Cvičenie vo vode >
Pohyb vo vode je príjemný každému človeku, neoceniteľným pomocníkom pri rehabilitácii
chorých, významným aktivizujúcim prostriedkom u zdravotne oslabených, je dostupný pre všetky vekové
kategórie.
Niekoľko základných poznatkov v účinkoch vodného prostredia na človeka. Pri sledovaní cvičenia vo
vode došlo ku:
• Zlepšenie kardiovadkulárnneho systému a to tak, že sa znížil krvný tlak a pulzová frekvencia
• Zlepšila sa aj vytrvalosť dýchacej sústavy . Keď je telo ponorené do vody, dýchanie je
podporované tlakom a odporom vody, čo napomáha tréningu hĺbky a intenzity dýchania.
Pulzovou vlnou sa okysličená krv lepšie dostane k pracujúcim svalom, kontrahované svaly
lepšie vytlačia krv do srdca.
•
Správne cvičenie pomôže spáliť zásoby tukov.
< Masážny stroj ROLLETIC >
"Masážny stroj Rolletic využíva jednu z metód tradičnej čínskej
medicíny. Terapeutická masáž je spomínaná už v »Liečebnej knihe žltého
cisára« z obdobia dynastie Qin a Han. Stimulačné účinky sa dosahujú pomocou
masáže v oblastiach akupunktúrnych dráh, zasahujú vzdialené časti tela alebo s
nimi spojené vnútorné orgány. Vzájomným ovplyvňovaním a masážnym
pohybom v dráhach dochádza k regulácii a usmerňovaniu energie Qi /životná
energia/, regulácii prvkov Jin a Jang, regulácii toku krvi a regulácii funkcií
vnútorných orgánov. Výsledkom je potom kladné ovplyvňovanie celkového
zdravotného stavu organizmu telesného aj duševného.
Bezprostredným
pôsobením na príslušnú oblasť vzniká účinok miestny – t.j. zlepšenie výživy
kožných buniek a zlepšenie ich činnosti. Pokožka sa stáva vláčnou, pevnejšou a
pružnejšou. Výrazne sa zlepší metabolizmus tukového tkaniva, dochádza k
urýchlenému vyprázdňovaniu povrchových žíl, lymfatických ciev, zlepšuje sa
látková výmena v oblasti kože, podkožia a svalov. Vyššie uvedený terapeutický
efekt významne zasahuje a eliminuje faktory hrajúce významnú úlohu v
etiopatogenéze vzniku celulitídy. Behom ošetrenia dochádza tiež k uvoľneniu blokov svalových skupín, zrastov,
zmäkčeniu jaziev, spevneniu podkožia, redukcii objemu masírovanej partie a zlepšeniu stavu celulitídy. Ďalším
priaznivým efektom masáže prístrojom Rolletic je uvoľňovanie vnútorných opioidov, látok podobných morfiu.
Tieto látky tíšia bolesť, spôsobujú pocit uvoľnenia, telesné blaho a spokojnosť. Terapeutické využitie masážneho
stroja Rolletic má široké indikačné možnosti a výborný terapeutický efekt. Metoda liečby je bezpečná, bez
vedľajších účinkov.
Pred ošetrením prístrojom Rolletic by nemala byť klientka ani hladná ani bezprostredne po najedení.
Posledné jedlo doporučujeme 30 minút pred ošetrením, ďalšie jedlo až 30 minút po liečbe. Období menzesu u žien
nemasírujeme brušné partie a krížovú oblast. Niekedy sa behom prvého ošetrenia môže objaviť mierna bolesť
ošetrovaných partií, pocit tepla ci začevnenanie ošetrovaných miest. Tieto problémy však veľmi rýchlo ustúpia.
Pre prvé dve ošetrenia doporučujeme dobu asi 20 minút, v ďalšom sediení dobu rozšírime na cca 40 – 45
minút. Výsledný efekt ošetrenia prístrojom Rolletic ako lokálny, tak i celkový je merateľný okolo siedmeho
sedenia. V masážach pokračujeme na základe individuálneho želania klienta pravideľnými ci udržiavacimi
masážami."
Masážne lôžko AquaThermoJet
Nechajte sa masírovať vodnými tryskami, zatiaľ čo ležíte na
vyhrievanom suchom povrchu masážneho lôžka. AquaThermoJet má
relaxační účinok s pozoruhodným faktorom únavy, ktorý pacient cíti
od začiatku. Procedúra zlepšuje celkový stav a navádza pozitívny
účinok vegetatívnych funkcií. AquaThermoJet podporuje regeneráciu
po strese aktívne vedie k relaxácii. Zotavenie upokojuje po vnútornej
stránke a dostavuje sa pocit pokoja. V závislosti od trvania a jej
intenzity potláča svalové napätie a cyklus a tíši bolesť. Unavené
svalstvo sa môže znovu zregenerovať. Vďaka masážnemu pohybu
teplou vodou cez trysku a príjemnej teplote 350C, sa zlepší obeh krvi
v pokožke a stimuluje sa tráviaci systém. Svalové vlákno sa napruží a
stimuluje sa tok tkaninového moku. Dá sa zredukovať celulitída,
reumatizmus a artridíta. Smer prúdu vody a vodného víru zlepšuje krvný obeh. Systematické používanie tohto
„Maséra“ pomôže športovcom získať dobrú fyzickú kondíciu.
Ďalšie možné aplikácie sú:
• Chronická polyartridíta
•
• Fibromyalgia
•
• Zlé funkcie chrbtice
•
Kontraindikácie
Vyžaduje sa opatrnosť pri:
• akútnych zápaloch
•
•
• akútnej lumboischialgii, lumbalgii
• akútnych traumách
•
• akútnemu zápalu a polyartritíde
• dekompenzácii srdcovej nedostatočnosti
Doporučené oblečenie: ľahké športové oblečenie (tepláky, tričko.)
Svalová únava
Psychovegetatívna dystonia
Subakútne lumbag
horúčkovitých stavoch
zhubných chorobách
osteoporóze
s čerstvým
nemeckého typu
ukladaním
INFRAŽIARIČ
Spôsob použitia
Prístroj sa používa k lokálnemu prehriatiu časti tela určených k
rehabilitačným cvičeniam alebo k následnej masáži.
Význam a využitie infračerveného žiarenia je v tom, že jeho účinky sa viažu
na viaceré reflexy a reakcie, ktoré sa počas vývoja človeka spojili s
tepelnými podnetmi prírodných zdrojov (slnko, oheň, voda). Toto žiarenie
vyvoláva vznik začervenania, ktoré po krátkom čase vymizne. Infračervené
žiarenie spôsobuje prehriatie kože, má analgetický a spasmolytický účinok.
Príklady použitia
Masáže a rehabilitácia: podlľa ťažkosti pacienta, alebo ako doporučí lekár,
je možné zahriať celé telo. Nahrievanie je možné previesť napr. prehrievanie
šije po dobu cca 15 minút a intenzitou podľa pocitu pacienta. Po tejto dobe
je pacient dostatočne prehriaty a môže sa začať s rehabilitáciou alebo
masážou. V ľahu je možnosť prehrievať chrbát alebo nohy cca 20 minut s
intenzitou opäť podľa pocitu pacienta. Po prehriatí nasleduje rehabilitačné
cvičenie.
Odstránenie celulitídy: prehriatie je hlboké až do podkožnej tukovej
vrstvy. Urýchľuje latkovú výmenu v cievach.
Prístrojová lymfodrenáž
Jednoducho o lymfatickom systéme
Telo by malo po spracovaní potravy poslať škodliviny do lymfatického systému. Je to vrstva umiestnená medzi
svalom a kožou. Tam sa nachádzajú aj tukové bunky. S pomocou lymfatického systému a krvi by sa mali škodliviny
cez obličky dostať do moču a následne vylúčiť. Pri nadmernom príjme potravy sa však telo nevládze vyrovnať
s týmito škodlivinami, lymfatický systém nefunguje tak, ako by mal a odpadové látky a tuky sa hromadia - nie sú
dokonale odvádzané z tela. Tak dochádza k zväčšovaniu tukových buniek, napĺňaniu nových a vzniká celulitída. Je
dokázané, že poruchy lymfatického systému sú v súčasnosti prvotnou príčinou mnohých estetických nedostatkov,
ale aj vážnejších chorôb. Preto je nevyhnutné pomôcť čistiacej drenáži lymfatických uzlín, aby obnovili, resp.
vytvorili podstatne zdravšie tkanivo a zlepšili proces odvodňovania a čistenia sa tela. Procedúra sa završuje tzv.
lymfatickou tlakovou drenážou, ktorou sa zvyšuje efektívny prietok v lymfatickom systéme. Touto metódou sa do
lymfatických ciev dostávajú odbúrané tukové
bunky a splodiny katabolizmu podkožného
tkaniva. Zároveň dochádza aj k zlepšeniu
cirkulácie v žilovom systéme, čo vedie k
odstráneniu nepríjemných pocitov, ako sú
napríklad kŕče lýtok, pocit ťažkých nôh a pod..
Využitie tejto metódy môžu posúdiť aj športovci,
pretože po lymfodrenáži rýchlo mizne svalová
únava a bolesť svalov. Procedúra spočíva v
natiahnutí špeciálnych "lymfatických čižiem", v
ktorých pôsobením stanoveného tlaku na
jednotlivé komory čižmy dochádza k zlepšeniu
priechodnosti lymfatického a žilového systému.
Lymfodrenáž trvá približne 40 min. Pocitovo ide
o ukľudňujúcu metódu. Fungujúci lymfatický
systém je zárukou, že z vášho tela bude
odvedená nielen prebytočná "voda", ale aj odbúrané tukové bunky a splodiny katabolizmu podkožného
tkaniva. Zároveň dochádza k zlepšeniu cirkulácie v žilovom obehovom systéme, čo vedie k odstráneniu
problémov "ťažkých nôh", kŕčov v lýtkach, svalovej únavy, bolesti svalov a podobne.
Full stimol
Prístroj na formovanie postavy najnovšej generácie, ktorý má 15 programov, 2x4 kanálov (s možnosťou
rozšírenia na 2x8) kde sa mieša v priebehu ošetrenia 14 typov rôznych prúdov, podľa typu programu.
Prístroj slúži:
• na selektívnu korekciu postavy
• na formovanie jednotlivých častí tela
• na proticelulitídové kúry
• na pasívnu elektrogymnastiku
• na cvičenie hlboko uložených svalových skupín
• na relaxáciu, zníženie nadváhy.
Tiež sa jedná o plnoautomatický systém, kde po zadaní základných parametrov – program, doba ošetrenia
– stroj automaticky vypočíta frekvenciu, interval svalovej kontrakcie a následnej pauzy. Intenzita sa
nastavuje do každého kanálika podľa individuálnej potreby každého klienta. 20 minút pasívnej
gymnastiky zodpovedá cca 2 hodinám aktívneho cvičenia.
Ošetrenie je úplne bezbolestné a včaka modernej technológií bez nepríjemných
pocitov sťahovania svalov a je plne komfortné.
Treba si len vhodne zvoliť program a vhodne kombinovať s ostatnými
metódami ošetrenia tela.
Oxygenoterapia
Vdychovanie vzduchu obohateného na 40 – 60% kyslíka, primerane vlhkého.
Inhalácia zmesi sa aplikuje pomocou originálnych masiek, alebo nosným katétrom.
Čistý lekársky kyslík do organizmu dodáva prístroj vyvinutý prof. von Ardenne
(Oxymate). Dlhodobé podávanie kyslíka eliminuje dôsledky chronickej hypoxie
organizmu, zvyšuje toleranciu fyzickej záťaže, zlepšuje telesnú kondíciu a duševnú
výkonnosť, uľahčuje toleranciu stresov a eliminuje ich následky, zlepšuje
prekrvenie myokardu, prevenciu pred koronárnymi i mozgovými príhodami,
podporuje látkovú výmenu v mozgu, stabilizuje krvný obeh a niektoré ďalšie
pľúcne a kardiálne funkcie, zlepšuje obranyschopnosť organizmu.
Indikácie: celková regeneračná kúra, prevencia infarktu myokardu a angíny
pectoris, zvýšenie obranyschopnsti, stavy po operáciách chemoprofylaxii pre
nádorové ochorenia
Účinky oxygenoterapie:
• Posilnenie obranyschopnosti organizmu proti infekciám
• Obrana proti migrénam, stresom, prepracovanosti
• Pozitívny vplyv pri zvýšenom tlaku, cukrovke, vrtoch predkolenia, srdcovej arytmii, angíne
pectoris, po infarktoch myokardu
• Posilnenie organizmu pred operačným zákrokom a v pooperačnom období
• Pomoc pri regenerácii organizmu, chemoterapii, rádioterapii
• Zvyšuje odolnosť proti exhalátom v ovzduší
• Oddialenie prejavov starnutia
Kontraindikácie: pokročilá ateroskleróza, odlúpnutie sietnice, hnisavý zápal prínosových dutín, glaukom,
hnisavá sinusitis, vysoký krvný tlak, vredová choroba žalúdka.
Inhalácie
Využíva sa vdychovanie kvapalných alebo pevných látok rozptýlených najčastejšie vo vzduchu (tzv.
aerodisperzoidy). Predovšetkým sa pritom jedná o aerosóly (jemná
hmlovina do 10 mikrónov) alebo spreje (hrubá hmlovina, 10 – 40
mikrónov).Najčastejšie sa používajú aerosólové inhalačné prístroje alebo
ultrazvukové inhalátory. Využitie minerálnej vody s obsahom síry (H2S,
HS2-, SO2-) má lokálny antiseptický účinok, ktorý spôsobuje síra v
oxidovanej aj redukovanej forme. Sírne vody rovnako znižujú množstvo
hlienu pri hypersekrécii. Koncentrácia H2S nemá prekročiť 0,006%. Veľmi
efektívne je tiež využitie slaných chloridosodných vôd (solaniek), ktoré
pôsobia ako expektorans, spôsobujú, že hlien je redší a ľahšie sa
odkašliava. K inhalovaným minerálnym vodám sa môžu podávať lieky pri ťažkých prípadoch dušnosti,
prírodné soli pri kataroch horných dýchacích ciest, alebo odvary z bylín. Inhalačná liečba je vhodná
najmä pri chronických zápaloch horných a dolných dýchacích ciest alebo bronchiálnej astme.
Kryoterapia
Je to liečba chladom, ktorá sa používa ako celková, ale predovšetkým v lokálnej aplikačnej forme.
Na tento účel bolo vyvinutých niekoľko druhov chladových
kompresorov. Lokálna aplikácia chladu vyvolá najskôr
vazokonstrikciu, pri ktorej dochádza k útlmu svalových
spazmov a svalového hypertonu, zmiernenie bolesti,
zlepšenie pohyblivosti, súčasne k spomaleniu vedenia
vzruchov v nervoch, tlmeniu zápalu a podpore
imunologických procesov s protizápalovým účinkom.
Súčasne dochádza k lepšiemu vedeniu tepla z hlbších
vrstiev a konvekcii tepla cievami. Je veľmi dôležité, aby po
každej kryoterapii nasledovala aktívna pohybová liečba
(aktívne cvičenie), ktoré výrazne podporuje aktívnu
vazodilatáciu.
Okrem toho je cvičenie pre pacienta ľahšie (utlmené
svalové spazmy a bolesť). Indikácie sú veľmi široké – po
čerstvých úrazoch, pri aktívnych zápaloch kĺbov, k
zmierneniu spastických stavov v neurológii, pri bolestivých
ochoreniach chrbtice s paravertebrálnymi spazmami či pred
individuálnou liečebnou telesnou výchovou. Procedúra je
kontraindikovaná pri poruchách arteriálneho prekrvenia, pri
chladovej alergii a ďalších formách intolerancie chladu.
Indikácie:
Zlomeniny
Pomliaždeniny
Po vyvrtnutí
Opuchy
Bolesť (achilovka, kríže, kolená, lakte, ramená)
Výrastky (ostrohy na päte)
Pooperačné stavy
Pri zápaloch
Reumatoidná artiritída
Kontraindikácie:
Alergia na chlad
Angina pectoris
Och. v brušnej dutine (neopatia)
Artérioskleróza
Raynadova choroba
Otvorené rany
Srdcové ochorenia, ochorenia krvného obehu
Strata citlivosti na teplo /chlad
Znecitlivená pokožka
Download

procedúry (infolist pdf)